Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Mehmet ERYILMAZ

 

Department: Business Administration

 

Division: Management-Organization

 

Title: Professor

 

Email: mehmetery@uludag.edu.tr

 

Telephone: +90 224 29 41 150

 

Personal Web Site: -

 

Educational Background

PhD: 2005 – Uludağ University

Master of Science: 2001 – Uludağ University

Bachelor: 1997 – Gazi University

 

Academic Background

Research Assistant: 1998 -2009

Assistant Professor: 2009 -2011

Associate Professor: 2011 - 2017

Professor: 2017 -

Language:

ÜDS Language Exam (2008 ÜDS – 87.50)

 

Articles (In International Journals):

 1. Eryılmaz, M.E. (2017). A research on the relationships among faculty’s reputation, image and student’s intentions of future collaborations: Findings from the Turkey. International Journal of Learning and Teaching, 3(4), 319-314.
 2. Eryılmaz, M.E. (2016). A literature review on organizational forgetting. Annals of the “Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, November-December, No.4., pp.63-73.
 3. Eryılmaz, M.E., Kara, E., Aydoğan, E., Bektaş, O. and Acar Erdur, D. (2016). Quality management in the Turkish higher education institutions: Preliminary findings. Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences, 229, pp.60-69.
 4. Eryılmaz, M., Acar Erdur, D., Bektaş, O., Aydoğan, E. and Kara, E. (2016). A discussion on the antecedents of the adoption of new management techniques by higher education institutions. Annals of the “Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, November-December, No.4., pp.6-21.
 5. Eryılmaz, F. and Eryılmaz, M.E. (2015). A discussion about the possible effect of middle income trap on large scale firms’ selection of competitive strategy. Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences, (207), pp.598-607.
 6. Eryılmaz, M.E. and Eryılmaz, F. (2015). Research on the comparison of uses of rhetoric of public and private sector managers. Mediterranean Journal of Social Sciences. 6(1), pp.165-175.
 7. Eryılmaz, M.E. and Saraç, M. (2015). Leadership as a key instrument to alleviate hegemonic relationship in organizations: A case of public university. Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences, (201), pp.21-27.
 8. Saraç, M., Efil, İ. and Eryılmaz, M.E. (2014). A study of the relationship between person-organization fit and employee creativity. Management Research Review, 37(5), pp.479-501.
 9. Eryılmaz, M.E. (2014). Pathos rhetoric in vision statements of organizations: Findings from Turkey. Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences, 150, pp.291-299.
 10. Eryılmaz, M.E. (2011). Yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden ilköğretim örgütsel alanında yaşanan kurumsal değişim ve nedenleri [The institutional change experienced in the primary education organizational field and its antecedents from a neo-institutional organization theory perspective]. METU Studies in Development, 38(3), pp.241-274.
 11. Aydın, Z.B., Tüzüntürk, S. and Eryılmaz, M.E. (2008). The effect of multiple performance criteria usage on the just in time production and total quality management implementation levels: Findings from Turkey. METU Studies in Development, 35(2), pp.225-247.
 12. Bondy, J., Gorazd, M., Aytaç, S., Eryılmaz, M.E. and Bayram, N. (2006). A job well done? A cross-country comparison of workplace wellbeing among prison staff. Occasional Series in Criminal Justice and International Studies, December, pp.1-17.

 

Articles (In National  Journals):

 1. Eryılmaz, M.E. (2016). [Humble reflections of a researcher: What do editors and reviewers of relevant journals expect from authors of strategic management field?]. Bir araştırmacının naçizane gözlemleri: ilgili dergilerin editör ve hakemleri stratejik yönetim alanı yazarlarından ne beklerler?. Turkish Journal of Management, 1(1), pp.9-22. 
 2. Eryılmaz, M.E. and Eryılmaz, F. (2011). [The effects of economic crisis on rhetorical strategies: The case of TQM]. Ekonomik krizlerin retoriksel stratejilere etkisi: TKY örneği Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi (YAD), 11/1-2: pp.35-78.
 3. Eryılmaz, M.E. (2010). A qualitative research on awareness levels of hotel managers in Bursa and Ankara regions about Balanced Scorecard and the perspective of ‘learning and growth’. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXIX, Sayı 2, pp.85-110.
 4. Eryılmaz, M.E. and Ünal A.F. (2009). Two faces of Janus: A critical perspective on the Balanced Scorecard. İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(1), pp.11-26.
 5. Eryılmaz, M.E. (2008). [The concept of corporate reputation and some problems regarding its management]. Örgüt itibarı kavramı ve yönetimi ile ilgili bazı sorunlar. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), pp.155-174.
 6. Eryılmaz, M.E. (2005). [The effects of dimensions of organizational structure on innovation process when individuals’ perceptions on organizational slack are strong].  Bireylerin bölüm bazlı bolluk algılarının yüksek düzeyde olduğu durumlarda, örgütsel yapı unsurlarının yenilik süreci üzerine etkileri Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 9, pp.79-92.
 7. Eryılmaz, M.E. (2004). [A research in education sector on integration of strategic choice perspective and new institutionalist organization theory]. Stratejik seçim ve kurumsalcı bakış açılarının birlikteliği üzerine eğitim sektöründe bir araştırma Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi (YAD), 4(1), pp.25-49

 

Conferences (In International Conferences):

 1. Eryılmaz, M.E. (2016). A research on the relationships among faculty’s reputation, image and students’ intentions of future collaborations: findings from the Turkey. ICMBT 2016, 29-31 December, Tokyo, Japan.
 2. Eryılmaz, M.E., Bektaş, O., Petriçli, G., Aydoğan, E., Kara, E. and Acar Erdur, D. (2016). Are organizational size and age determinants of the decision on adoption of new management techniques?: A research on the Turkish higher education institutions. MAC-MME 2016, 9-10 December, Prag, Czceh Republic, pp..222-228. 
 3. Eryılmaz, M.E. (2016). Fakülte itibar ve imajının öğrencilerin eğitim gördükleri okulda akademisyen olarak görev alma niyeti üzerine etkilerine dair bir araştırma. ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul.
 4. Eryılmaz, M.E., Kara, E., Acar Erdur, D., Aydoğan, E., Bektaş, O. and Petriçli, G. (2016). Örgüt ölçeği ve yaşının yeni yönetim tekniklerinin ilgili örgütlerde benimsenmesi kararı üzerine etkileri: Türk yükseköğretim kurumlarında bir araştırma. ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul.
 5. Eryılmaz, M.E. (2016). Impact of higher education institution’sreputation and image on students’ intention of prospective collaborations. ISER 91st International Conference on Economics and Business Research (ICEBR). November 11-12, Tokyo, Japan.  
 6. Eryılmaz, M.E., Kara, E., Aydoğan, E., Bektaş, O. and Acar Erdur, D. (2015). Quality management in the Turkish higher education institutions: preliminary findings. 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management. December 10-12, İstanbul, Turkey. 
 7. Eryılmaz, M.E. (2014). Organizational forgetting: antecedents and consequences. 9th Colloquium on Organizational Change & Development, September 12-13, Essen, Germany.
 8. Eryılmaz, M.E. and Saraç, M. (2014). Who is beneficiary of ambiguities in job descriptions: a qualitative research on an organizational change project. 9th Colloquium on Organizational Change & Development, September 12-13, Essen, Germany.
 9. Eryılmaz, M.E. and Saraç, M. (2014). Leadership as a key instrument to alleviate hegemonic relationship in organizations: A case of public university. 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management. November 20-22, İstanbul, Turkey. 
 10. Eryılmaz, M.E. (2014). Pathos rhetoric in vision statements of organizations: Findings from Turkey. 10th International Strategic Management Conference, 19-21 July, Rome, Italy.
 11. Eryılmaz, M.E. (2013). Corporate visions: do they really include mainly emotional persuasion?. 8th Colloquium on Organizational Change & Development, Ghent, Belgium.
 12. Saraç, M., Efil, İ. and Eryılmaz, M.E. (2012). A research on relationship between person-organization fit and employee’s creativity. 1. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey. 
 13. Oğuzlar, A. and Eryılmaz, M.E. (2010). The impact of gender and education on perceptions of organizational reputation. 6th International Strategic Management Conference, July 8-10, Saint Petersburg, Russia, pp.1111-1132.
 14. Eryılmaz, M.E. and Ünal, A.F. (2009). A test of the contingent ideologilization of managerial tools thesis in the Turkish academic balanced scorecard literature context. The 6th Critical Management Studies Conference, Warwick Business School 13-15 July, United Kingdom.
 15. Eryılmaz, M.E. and Tuncel, C.O. (2009). Technological capabilities in Turkish automotive industry: Upgrading opportunities and strategies for Turkish firms in hypercompetition era. 5th International Conference on Business Management and Economics, 22-24 October, Yaşar University, İzmir, Turkey.
 16. Eryılmaz, M.E. (2008). Balanced scorecard: An another management fashion for the Turkish management literature?. International Conference on Social Sciences (ICSS), August 21-22, İzmir, Turkey, Vol.3, pp.169-182. 
 17. Eryılmaz, M.E. (2008). A qualitative research exploring the awareness levels of the hotel and hospital managers in Bursa region about Balanced Scorecard. Yeditepe International Research Conference on Business Strategies. June 13-15, İstanbul, Turkey.
 18. Eryılmaz, M.E., Gorazd, M., Aytaç, S., Bondy, J., and Bayram, N. (2006). Prison officers and professional satisfaction: A comparative cross-cultural analysis in Turkey and Slovenia. The Stockholm Criminology Symposium, June 15-17, Stockholm, Sweden.
 19. Eryılmaz, M.E., Aytaç, S., Bayram, N., Gürkan, Y. and Bondy, J. (2006). Job-related affective well-being among prisons staff. The Stockholm Criminology Symposium, June 15-17, Stockholm, Sweden.
 20. Gorazd, M., Eryılmaz, M.E., Aytaç, S. and Bayram, N. (2006). Job satisfaction of prison officers: A cross-cultural analysis in Slovenia and Turkey. Policing in Central and Eastern Europe: Past, Present and Futures. University of Maribor Faculty of Criminal Justice and Security. Ljubljana, Slovenia.
 21. Özdemir, E. and Eryılmaz, M.E. (2005). Contributions of marketing department to corporate level strategic planning process. 1th International Strategic Management Conference, June, Çanakkale, Turkey.

 

Conferences (In National Conferences):

 1. Eryılmaz, M.E. (2015). [The reconsideration of organizational forgetting in the context of agency-structure debate: two cases]. Faillik-yapı tartışması ekseninde örgütsel unutma kavramını yeniden düşünmek: bir eğitim örgütünden iki vaka VI. Örgüt Kuramı Çalıştayı, 6-7 Şubat, Muğla. 
 2. Eryılmaz, M.E. (2014). [Is it an age of image and reputation?: A research on effects of faculty image and reputation on future collaboration intentions of students] Devir cilalı imaj ve itibar devri mi? Fakülte imaj ve itibarının öğrencilerin okudukları fakülte ile gelecekte işbirliği yapma niyeti üzerine etkilerine dair bir araştırma. Uludağ Üniversitesi 4. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Poster Sunu.
 3. Eryılmaz, M.E. (2014). [Antecedents and consequences of organizational forgetting as a sine qua non of organizational change and innovation]. Örgütlerde değişim ve yeniliğin sine qua non’ı olarak örgütsel unutma ve öncülleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi 4. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Poster Sunu.
 4. Eryılmaz, M.E. (2014). [A qualitative research on antecedents and consequences of organizational forgetting]. Örgütsel unutmanın öncülleri ve ardılları üzerine nitel bir araştırma. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Selçuk Üniversitesi, 21 Mayıs-24 Mayıs, Konya.
 5. Eryılmaz, M.E. and Efil, İ. (2013). [Different carriers of management knowledge = Different rhetorical preferences?]. Yönetim bilgisinin farklı taşıyıcıları = Farklı retorik tercihleri? 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, 30 Mayıs-1 Haziran, Kütahya.
 6. Eryılmaz, M.E. (2012). [A research on antecedents of isonymism in organizational fields]. Örgütsel alanlarda “eşisimlendirme (Isonymism)”nin öncülleri üzerine bir araştırma 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi, 24-26 Mayıs, İzmir. (Not: Kongre kitabında yer aldı ancak sunulmadı)
 7. Eryılmaz, M.E. and Gayğusuz, F. (2011). [A comparison of rhetorical strategies of public and private sector managers in the context of idea of convering sectors]. Sektörler arası yakınsama tezi bağlamında kamu ve özel sektör yöneticilerinin retoriksel stratejilerinin kıyaslanması üzerine bir araştırma 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 26-28 Mayıs, Çanakkale, s.21-23.
 8. Eryılmaz, M.E. and Gayğusuz, F. (2010). [The effects of economic crisis on rhetoric   which is used by orators to legitimize management knowledge]. Ekonomik krizlerin retorların yönetim bilgisi meşrulaştırırlarken kullanacakları retoriksel stratejilerin seçimine etkileri. 1.Örgüt Kuramı Çalıştayı Bildirileri, Başkent Üniversitesi İ.İ.B.F., Ankara: s.89-110.
 9. Eryılmaz, M.E. (2009). [The context as a “sine-qua non” in debates about relationship between ideology and management techniques: the thesis of contingent ideologicalization]. İdeoloji-yönetim teknikleri ilişkisine yönelik tartışmalarda bir “sine-qua non” olarak bağlam: Koşul bağımlı ideolojikleşme tezi. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Eskişehir.
 10. Eryılmaz, M.E. (2008). [The year of 2008: the studies in qualitative research based Turkish management-organization literature is still ceremonial?]. Sene 2008: Türk yönetim / organizasyon yazınındaki nitel araştırmaya dayalı çalışmalar hala törensel mi? 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Antalya.
 11. Eryılmaz, M.E. (2008). [An interpretetive research on institutional change in the organizational field of Turkish primary educational organizations]. Türk ilköğretim örgütsel alanında eğitim-öğretim anlayışı bağlamında yaşanan kurumsal hareketliliğin doğasını anlamaya yönelik bir araştırma 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Antalya.
 12. Eryılmaz, M.E. and Ünal, A.F. (2008). [A research on action-language consistency in performance management systems of Turkish organizations]. Türkiye’de faaliyet gösteren örgütlerin performans ölçüm sistemlerine yönelik eylem-söylem tutarlılığı üzerine bir araştırma 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Antalya.
 13. Tuncel, C.O. and Eryılmaz, M.E. (2008). [The importance of university-industry collaboration in regional development: A suggestion for sectoral based university-industry collaboration model]. Bölgesel gelişme sürecinde üniversite-sanayi işbirliğinin önemi: Bursa bölgesi için sektörel temelli bir üniversite-sanayi işbirliği modeli önerisi. I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Ulusal Sempozyumu, 2–3 Haziran 2008, Bandırma /Balıkesir.
 14. Efil, İ. and Eryılmaz, M.E. (2006). Otel işletmeleri hakkında müşterilerin kurumsal itibar algılarını belirleyen faktörler ve bu faktörlerin kendi aralarında hiyerarşik durumlarını ortaya koymaya yönelik bir araştırma [A research on determination of hierarchical position of reputational factor in the eyes of hotel customers]. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Erzurum.
 15. Aytaç, S., Mesko, G., Bayram, N. and Eryılmaz, M.E. (2006). [A comparative and cross-cultural research on differences in job satisfaction of guardians: The case of Turkey and Slovenia]. Çalışan sağlığı açından cezaevi personelinin iş tatmini algısındaki farklılıklar ve nedenleri üzerine kültürlerarası karşılaştırmalı bir araştırma: Türkiye ve Slovenya örneği 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, Kasım Ankara.
 16. Eryılmaz, M.E. (2005). [A discussion on organizational level learned helpleness as a facilitator of instutionalization process in organizational fields]. Örgütsel alanlarda kurumsallaşma sürecine yardımcı süreçlerden biri olarak bireysel örgütlerin öğrenilmiş çaresizliklerine ilişkin bir tartışma 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12-14 Mayıs, İstanbul.
 17. Efil, İ. and Eryılmaz, M.E. (2004). [A research on examination of sector, organization and sub-department level differences of TQM practices]. Toplam kalite yönetimi uygulamalarında sektör, örgüt ve alt ünite bağlamında farklılıkların incelenmesi ve bir araştırma. 12.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Bursa. 
 18. Tak, B. and Eryılmaz, M.E. (2003). [A study on measurement of organizational effectiveness]. Organizasyonel etkinliğin ölçümüne yönelik bir çalışma. 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Afyon.

 

Projects:

 1. Eryılmaz, M.E., Acar Erdur, D., Kara, C., Aydoğan, E., Bektaş, O. ve Petriçli, G. (2014). [A research on building an ISO 9001: 2008 QMS in a public university] Bir devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde ISO 9001: 2008 kalite yönetim sistemi kurmaya yönelik çalışmalar üzerine bir araştırma. [Uludağ University Scientific Research Project]. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. No: KUAP (İ)-2014/23. [Finished]
 2. Eryılmaz, M.E., Saraç, M., Ciranoğlu, M., Yağmahan, B.ve Çavdur, F., (2013). [A research in apublic university on antecedents and consequences of effective process and lean management]. Örgütlerde Etkin Süreç Yönetimi Ve Yalın Yönetimi Çalışmalarının Öncülleri Ve Ardılları Üzerine Bir Devlet Üniversitesinde Araştırma. [Uludağ University Scientific Research Project]. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. No: KUAP (İ)-2013/34. (Finished).
 3. Yağmahan, B., Çavdur, F., Eryılmaz, M.E. ve Saraç, M. (2013). [Lean transformation efforts in directorate of construction and technical works in Uludağ University] U.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yalın Dönüşüm Çalışmaları. [Uludağ University Scientific Research Project]. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (Continue)
 4. Ölmezoğulları, N., Tuncel, C.O., Bayram, N. ve Eryılmaz, M.E. (2008). [Technological competeceny and innovation networks in Turkish automotive industry]. Türk otomotiv sektöründe teknolojik yetenek ve inovasyon ağyapıları: Sektörel inovasyon sistemi perspektifinden bir teknoloji politikası önerisi. [Scientific and Technological Council of Turkey]. Tübitak-Sobag, Proje No: 108K035 (Yürütücü: Nalân Ölmezoğulları). (Finished)
 5. Ölmezoğulları, N., Tuncel, C.O., Bayram, N. ve Eryılmaz, M.E. (2008). [Importance of sectoral innovation systems in development of university-industry collaboration]. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde sektörel yenilik sistemi yaklaşımının önemi: Bursa’da faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarında yenilik kaynaklarının sektörel düzeyde araştırılması ve teknolojik yetenek düzeyinin belirlenmesi. [Uludağ University Scientific Research Project]. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: KUAP (İ) - 2008/28. (Finished).

 

 

Books:

 1. Eryılmaz, M.E., Kaygusuz, S.Y. and Efil, İ. (Edt.), İşletme: Kuram ve Pratik [Business: Theory and Practice], Ekin Yayınevi.

 

Chapters (In International Books):

 1. Eryılmaz, M.E. (2018). Entrepreneurship. M. Khosrow-Pour (Ed.) Encyclopedia of Information Science and Technology.IGI Global Publishing.
 2. Eryılmaz, M.E. and Bektaş, O. (2018). An examination of the relationship ebtween vision content and amount of innovation in SMEs: Findings from Turkey. L. Carvalho (Ed.). Handbook of Research on Entrepreneurial Ecosystems and Social Dynamics in a Globalized World. IGI Global Publishing, pp.20-44.
 3. Eryılmaz, M.E. (2017). Alternative strategies for global operations of organizations. U. Hacıoğlu, H. Dinçer ve N. Alayoğlu (Ed.). Global Business Strategies in Crisis: Strategic Thinking and Development. Springer, pp.77-88.
 4. Eryılmaz, M.E. (2016). Entrepreneurship as a Rhetorical Process. Jozef Szablowski (Ed.). Entrepreneurship and Innovation in Selected Countries Europe. Bialystok, Poland.
 5. Eryılmaz, M.E., Acar Erdur, D., Bektaş, O., Kara, E. and Aydoğan, E. (2016). The case of ISO 9000 quality management system certification in a faculty of a Turkish public university: triggers, processes and consequences. W. Nuninger ve Chatelet, J. (Ed.). Handbook of Research Quality Assurance and Value Management in Higher Education. IGI Global Publishing,
 6. Eryılmaz, M.E. and Eryılmaz, F. (2015). Active and passive resistance to organizational change: a case of entrereneurship minor program in a public university. A. Szopa, W. Karwowski ve D. Barbe (Ed.). Competitive Strategies for Academic Entrepreneurship: Commercialization of Research-Based Products. IGI Global Publishing. pp.51-69.
 7. Eryılmaz, M.E. and Bektaş, O. (2015). Can an innovation oriented vision statement really trigger innovation in small and medium sized enterprises?: some evidences from Turkey. L. Carvalho (Ed.). Internationalization of Entrepreneurial Innovation in the Global Economy. IGI Global Publishing, pp.357-369.
 8. Eryılmaz, M.E. ve Eryılmaz, F. (2015). Change emphasis in mission and vision statements of the first 1000 Turkish organizations: a content analysis. A. Göksoy (Ed.). Organizational Change Management Strategies in Modern Business. IGI Global Publishing. pp.352-413.

 

Chapters (In National Books):

 1. Eryılmaz, M.E. (2015). [A general perspective on science of business management]. İşletme bilimine genel bir bakış. Mehmet Eryılmaz, Sait Kaygusuz and İsmail Efil (Edt.), İşletme: Kuram ve Pratik [Business: Theory and Practice], Ekin Yayınevi, pp.3-79.
 2. Eryılmaz, M.E. (2015). [Public relations] Halkla ilişkiler. Mehmet Eryılmaz, Sait Kaygusuz and İsmail Efil (Edt.), İşletme: Kuram ve Pratik [Business: Theory and Practice], Ekin Yayınevi, pp.391-426.
 3. Eryılmaz, M.E. (2015). [Research and development] Araştırma-geliştirme (Ar-Ge). Mehmet Eryılmaz, Sait Kaygusuz and İsmail Efil (Edt.), İşletme: Kuram ve Pratik [Business: Theory and Practice], Ekin Yayınevi, pp.391-426.
 4. Eryılmaz, M.E. and Dokur, Ş. (2015). [Classification of business organizations].İşletmelerin sınıflandırılması.  Mehmet Eryılmaz, Sait Kaygusuz and İsmail Efil (Edt.), İşletme: Kuram ve Pratik [Business: Theory and Practice], Ekin Yayınevi, pp.81-112.
 5. Eryılmaz, M.E. (2005). [A functional view of learned helplessnes in organizations: A political approach to definition of “organization”].Örgüt tanımına politik bir yaklaşım ve beraberinde getirdikleri: Örgütlerde öğrenilmiş çaresizlik kavramına ilişkin işlevselci bir bakış açısı  Aşkın Keser (Edt.), Çalışma Yaşamında Dönüşümler, Nobel Yayın, Ankara, pp.233-244. 
 6. Eryılmaz, M.E. (2005). [Teamwork and management of teams]. Takım çalışması ve yönetimi. Zeyyat Sabuncuoğlu ve Melek Tüz (Edts.), Örgütsel Psikoloji, Beta Yayıncılık, Bursa.
 7. Eryılmaz, M.E. (2002). [Strategic alliances and virtual teams]. Stratejik ittifaklar ve bu ittifaklar içerisinde sanal takımların yeri. Sabuncuoğlu, Z. (Edt.) İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar. Ezgi Kitabevi, Bursa, pp.45-67. 

 

Scientific Awards:

1. Eryılmaz, M.E. (2016). [Tübitak 2219- Post-Doctoral Research Scholarship]. Gothenburg University, Gothenburg Research Institute, Sweden, February 2017 – February 2018. [Tübitak 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu. Göteborg Üniversitesi, Göteborg, İsveç, 2017 Şubat – 2018 Şubat]. 

2. Saraç, M., Efil, İ. ve Eryılmaz, M.E. (2014). A study of the relationship between person-organization fit and employee creativity. Management Research Review, 37(5), pp.479-501. Emerald Group Publishing 2015 Awards for Excellence: Outstanding Paper Award. 

3. Eryılmaz, M.E. (2014). Devir cilalı imaj ve itibar devri mi? Fakülte imaj ve itibarının öğrencilerin okudukları fakülte ile gelecekte işbirliği yapma niyeti üzerine etkilerine dair bir araştırma. 4. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri [4th Uludağ University Days of Research and Development, The First Place for Research Paper in Division of Economics and Administrative Sciences], Birim bazında Birincilik Ödülü. 11-13 Kasım.

 

Research Interests:

Organization Theory, Strategic Management, Research Methodology.

 

Master and PhD Thesis Supervised:

 1. Bahar Birgül (2016). A Research on Impact of Job Satisfactions of Non-Family Member Employees on Their Organizational Commitments [Aile İşletmelerinde Aile Üyesi Olmayan Çalışanların İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma]. Yayınlanmamış YL Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa. 
 2. Pakize Yılmaz (2016). A Research on Impacts of Strategic Planning on Organizational Performance in Family Firms. [Aile İşletmelerinde Stratejik Planlamanın Kurumsal Performans Üzerine Etkilerine Dair Bir Araştırma]. Yayınlanmamış YL Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa. 
 3. Aslı Arslanboğa (2016). The Effects of Employee Perceptions Related to Corporate Social Responsibility Activities on Their Organizational Commitment Levels: A Research on Textile Organizations in Bursa. [Örgütlerde İşgörenlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetine İlişkin Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Bursa İli Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış YL Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa. 
 4. Oğuz Özyılmaz (2016). The Effects of Transformational Leadership on Performance of Educational Organizations. [Okullarda Transformasyonel Liderliğin Okul Performansı Üzerine Etkileri]. Yayınlanmamış YL Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. 
 5. Ayten Ebeoğlu (2014). A Research on Factors Which Affect Motivational Level of Public and Private Sector Managers. [Özel ve Kamu Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma]. Yayınlanmamış YL Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa. 
 6. Neslihan Alturan (2014). A Research on Effects of Informal Communication on Job Satisfaction of Employees. [Resmi Olmayan (İnformel) İletişimin Çalışanların İş Tatminleri Üzerine Etkilerine Dair Bir Araştırma]. Yayınlanmamış YL Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa. 

 

 

 

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.