Prof. Dr. Murat Hakan ALTINTAŞ

 

 

Department

Business Administration

Sub-Department

Production Management and Marketing

Title

Professor

E-mail

mhakan@uludag.edu.tr

Telephone

224 2941066

Personal Website

 

 

Educational Background

 

PhD

ULUDAĞ UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BUSINESS ADMINISTRATION

Master of Science

ULUDAĞ UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BUSINESS ADMINISTRATION PRODUCTION MANAGEMENT AND MARKETING

Bachelor

ULUDAĞ UNIVERSITY THE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATİVE SCIENCES

 

ACADEMIC BACKGROUND

    Research Assistant

1992

    Assistant Professor

2002

    Asssociate Professor

2008

    Professor

2014

    Language

English

 

 

Books

Tüketicilerin Yabancı Mallara Yönelik Tutumları (Yabancı Korkusu Temelli Yaklaşım) BURSA 129  2013

Kılıç  S., Altıntaş M.H., Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri İstanbul, Sistem Yayıncılık, 176  2010

Tüketici Davranışları; Müşteri tatmininden müşteri değerine doğru bir analiz; Alfa Yayımcılık,2000

Müşteri Sermayesi Yönetimi: Alfa Yayımcılık, 2005

Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Mallara Yönelik Tutumları, Dora Yayıncılık, 2013

Publications

Özdemir   E., Altıntaş M.H., Kılıç  S., The Effects of the Degree of Internationalization on Export Performance: A Research on Exporters in Turkey Business and Economics Research Journal 611-626 8 2017

Çınar altıntaş ÇINAR F.,Feride Bahar Kurutulmuşoğlu Altıntaş M.H.,Hans Ruediger KaufmanSenem Alkiba The Mediating Effects of Adaptive Selling and Commitment on The Relationship Between Management Control and Sales Performance Euromed Journal of Business 12  2017

Feride Bahar Kurtulmuşoğlu Altıntaş M.H., Çınar altıntaş ÇINAR F.,Hans Ruediger KaufmannRene Dentist Management of Consumers in Political Area: Spatial Analysis on Nonvoting Speed and National Culture Value Asian Multidisciplinary Studies 5  2017

Kurtulmuşoğlu F.B., Altıntaş M.H.,Hans Ruediger KaufmannSanem Alkibay Deviant customer behaviour: a perceived classification the marketing review 483-502 15 2015

 Guner B.,Harcar,T. Altıntaş M.H., The Effectiveness of Sponsoring an International Sports Event on Consumer Response in Foreign Markets: The Case of Turkey International Journal of Sport Management   2014

Altıntaş M.H.,Kurtulmuşoğlu F.B.Kaufmann H.R.,Harcar,T. Gündoğan  N., The Development and Validation of a Consumer Cosmopolitanism Scale: The Polar Opposite of Xenophobic Attitudes Economic Research -ekonomska istrazivanja 137-154 26 2013

Altıntaş M.H.,Bahar F. KurtulmusogluHans Ruediger Kaufmann Kılıç  S.,Talha Harcar Consumer Boycotts of Foreign Products: A Metric Model Amfiteatru Economics 485-504 15 2013

Altıntaş M.H.,Işın F.B Kılıç  S.,Kaufmann H.R., Mall equity measurement based on brand equity conceptualization Journal of Business & Retail Management Research 55-70 5 2011

Altıntaş M.H.,Harcar,T. Dülgeroğlu  İ., Tüzüntürk  S., Macro-level perspective of consumer ethnocentrism: a panel data study in Turkey World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 402-421 7 2011

Altıntaş M.H.,Vrontis D.Kaufmann H.R.,Alon, I. Internationalization, market forces and domestic sectoral institutionalization European Business Review 215-235 23 2011

Kurtulmuşoğlu F.B. Altıntaş M.H., Çınar altıntaş ÇINAR F., Research on the Attitudes of Consumers and Workers towards Customer Misbehaviors Journal of Service Science 55-80 2 2010

Altıntaş M.H., Gürsakal   N.,Kaufmann H.R.,Vrontis D.Işın F.B Always-on mobile phone behaviour impulsive and postmodern consumers International Journal of Technology Marketing 328-344 5 2010

Altıntaş M.H., Kılıç  S., Şenol  G.,F.B. IŞIN Strategic objectives and competitive advantages of private label products: Manufacturers' perspective International Journal of Retail & Distribution Management 773-788 38 2010

Özdoğan F.B Altıntaş M.H., Parent-adolescent interaction and the family's effect on adolescent TV skepticism: an empirical analysis with Turkish consumers Young Consumers 24-35 11 2010

Kılıç  S., Altıntaş M.H., Strategic Using of Private Labels: An Analysis from the Retailers’ Perspective in Turkey Ankara University SBF Journal 153-173 64 2009

Çınar altıntaş ÇINAR F., Altıntaş M.H.,Işın F.B Gürsakal   N., The moderating effect of feminist identity on transformational leadership and sales performance relationship World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 192-211 7 2011

Altıntaş M.H.,Tokol T. Cultural Openness and Consumer Ethnocentrism an Empirical Analysis on the Turkish Consumers Marketing Intelligence & Planning 308-325 25 2007

Altıntaş M.H.,Tokol T.Harcar,T. The effects of export barriers on perceived export performance: An empirical research on SMEs in Turkey Euromed Journal of Business 36-56 2 2007

Altıntaş M.H., Personal Values of American and European Marketing Educators:A Comparative Analysis Journal for Advancement of Marketing Education 49-60 10 2007

Altıntaş M.H., Gürsakal   N., Phishing Attacks and Perceptions of Service Quality: A Content Analysis of Internet Banking in Turkey Journal of Internet Banking and Commerce 1-13 12 2007

Altıntaş M.H., Çınar altıntaş ÇINAR F.,Tokol,T Personal Values of American and European Marketing Educators A Comparative Analysis Journal for Advancement of Marketing Education 10  2007

Çınar altıntaş ÇINAR F., Altıntaş M.H., The relationship between feminist/womanist identity and leadership styles of women managers in Turkey Gender in Management : An International Journal 175-193 23 2008

Altıntaş M.H., Politikada Pazarlama ve Politik Pazarlamada Yer Alan Konular Üzerine Genel Bir İnceleme Public Administration Journal 33-50 34 2001

Altıntaş M.H., Tüketicilerin Kamu Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Değerlendirmeleri ve Genel Memnuniyet İlişkisi: Yapısal Denklem Modellemesi Yardımıyla Bir Analiz Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal 193-204 5 2004

Altıntaş M.H., Türk Üniversite Öğrencileri İle Ebeveynlerinin Tüketici Olarak Önem Verdiği Değerler Ve Diğer Ülke Tüketicileri İle Karşılaştırılması Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences 1-14 6 2005

Altıntaş M.H., Sosyal Nedene Dayalı Pazarlama Kavramı; Türk İşadamı Ve Yöneticilerin Konuya İlişkin Algılamalarını Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Analiz Uludağ University Journal of Economy & Society 135-146 23 2005

Altıntaş M.H., Çınar altıntaş ÇINAR F.,Tokol T. E-Ticaret Engellerinin E-Ticaret Kullanma Eğilimine Etkisi: Türkiye’deki İhracatçı KOBİ’ler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Ankara University SBF Journal 37-58 61 2006

Altıntaş M.H., Özdemir   E., İhracat İşletmelerinin Uluslararasılaşması: Türkiye'de Faaliyet Gösteren Kobi'lere Yönelik Bir Araştırma Anadolu University Journal of Social Sciences 183-204 6 2006

Altıntaş M.H., Müşteri Tedarikçi İlişkisinde Kurumlararası Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Uludağ University Journal of Economy & Society 101-111 16 1995-1996

Altıntaş M.H., Pazarlamada Hystresis Etkisi ve KOBİ'lerde Uygulanma Şartları Uludağ University Journal of Economy & Society 243-250 16 1995-1996

Altıntaş M.H., Pazarlama Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Organizasyonu Uludağ University Journal of Economy & Society 229-241 16 1995-1996

Gündoğan  N., Altıntaş M.H., Bursa Tekstil Endüstrisinde Çevreye Duyarlı Pazarlama ve Tekstil İşletmeleri Üzerinde Bir Faktör Analizi Uygulaması Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences 125-138 15 1997

Altıntaş M.H., Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Hizmet Pazarlayan Yerel Yönetimlerce Kullanım Alanları Uludağ University Journal of Economy & Society 155-160 17 1997/1998

Altıntaş M.H., Tüketim ve Pazarlamanın Değişen Yapısında Müşteriye Değer Sağlamak ve Mit'lerin Konumu Bilgi Toplum 107-112 2 1999

Altıntaş M.H., Kaliteden Elit’e Giden yol- Akıl İşlev Heyecan Önce Kalite Dergisi 24-26 7 2000

Altıntaş M.H., Tüketici Davranışlarını Etkileyen Güncel Konular ve Tüketici Davranışlarındaki Teorik Değişimler Is-Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources 1-4 3 2001

Altıntaş M.H., Müşteri Değerinin Kavramsal Olarak İncelenmesi Pazarlama ve İletişim Kavramı Kuram Kültür Dergisi 60-67 1 2001

Altıntaş M.H., Yeni Ekonomi İçerisinde İnternet Olgusunun Pazarlama Açısından Yarattığı Değişimler Bilgi Toplum 135-150 3 2001

 

 

 

Conferences

 

Can Efecan Akhan, Murat Hakan Altıntaş ve Feride Bahar Kurtulmuşoğlu, Product Injuries And Consumers’ Brand Evaluations, International Conference for Business and Economics, Venice, 2017

Füsun Çınar Altıntaş ve Murat Hakan Altıntaş, The Effect Of Salesperson Creativity On Sales Performance, International Conference for Business and Economics, Venice, 2017

Murat Hakan Altıntaş, Feride Bahar Kurtulmuşoğlu, İsmail Dülgeroğlu ve Can Efecan Akhan, Salesperson Voice Specifications, Trust And Purchase Intentions, International Conference for Business and Economics, Venice, 2017

Can Efecan AKHAN, Murat Hakan ALTINTAŞ (Sorumlu Yazar), Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürünlere Yönelik Tutumları:Kozmopolit Tüketici Tutumunun Yükseköğrenim Görmüş Bireyler Üzerinde Araştırılması, International Science and Technology Conference, Vienna, 2016

Murat Hakan ALTINTAŞ, Feride Bahar KURTULMUŞOĞLU, Can Efecan AKHAN, A Content Analysis on Humor Types in Print Ads, Conference of the International Journal of Arts and Sciences, Rome, 2016

Sabuncuoğlu M.Z., Çınar altıntaş ÇINAR F., Altıntaş M.H., Yaşanan Engeller, Aile İklimi ve Başarı İlişkisi: Aile İşletmelerinde Aile Üyesi Kadınlar Açısından Bursa Bölgesinde Bir İnceleme İstanbul - Turkey 437-447  2008

Altıntaş M.H., Perakende Sektöründe Fonksiyonel Olmayan Müşteri Davranışları: Bursa ve İstanbul İllerinde Bir İnceleme Sakarya(Turkey) 113-128  2007

Meydan TAK B., Altıntaş M.H., Otomobil Tüketicilerinin Araçlarından Tatmin Olma Derecelerini Ölçen Bir Stratejik Benchmarking Çalışması İstanbul -Turkey 222-231  1997

 

Projects

Özdemir E., Altıntaş M.H., Kılıç S., İHRACAT İŞLETMELERİNDE ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNİN ANALİZİ UÜ BAP (KUAP-İ 2014-25)   2017

University of Charleston(ABD), TUBİTAK 2219 Doktora sonrası burs programı, Subject: Consumer Xenophobia Scale Development, 2009 (Advisor: Prof. Rene Mueller)

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [825]