Assist. Prof. Dr. Selim Tüzüntürk

 

 

Department                                                                  Econometrics

Branch                                                                           Statistics

Title                                                                               Assistant Professor

E-mail                                                                           selimtuzunturk@uludag.edu.tr

Phone                                                                          +90 224 2941152

 

 

EDUCATION                                                               

Ph.D.                                                                         

Uludağ University, Institute of Social Sciences, Econometrics, Statistics

Master                                                             

Uludağ University, Institute of Social Sciences, Econometrics, Econometrics

Bachelor                                                                           

Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Depatment of Econometrics

 

ACADEMIC BACKGROUND

Research Assistant                                                    2002     

Assistant Professor                                                    2013

Associate Professor                                                       -

Professor                                                                         -

 

FOREIGN LANGUAGE                                              ENGLISH

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS

 

BOOKS

1.Tüzüntürk, S., (2012), “Ağ Bilimi”, Bursa: Dora Yayınevi, ISBN 9786054485697.

2.Tüzüntürk, S., (2012), “Organizasyonel Ağ Analizi”, Bursa: Dora Yayınevi, ISBN 9786054485703.

3.Gürsakal, N. ve Tüzüntürk S.,  (2015), “Bayesgil İstatistiksel Karar Kuramı. Mustafa Aytaç ve Necmi Gürsakal (Ed.), Karar Verme (s. 67-139), Bursa: Dora Yayınevi, ISBN 9786059929271.

 

 

ARTICLES

 1. Tüzüntürk, S., (2007), “Panel Veri Modellerinin Tahmininde Parametre Heterojenliğinin Önemi: Geleneksel Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran, Cilt 21, Sayı 2, s. 1–14.
 2. Yıldız, S., Tüzüntürk, S. and Giorgi, G. (2008), “Workplace Bullying in Turkey: Prevalence Among Private Sector Employees”, Risorsa Uomo, Vol. 14, N. 2, March, pp. 157–170.
 3. Aydın, Z. B., Tüzüntürk, S. and Eryılmaz, M. (2008), “The Effect of Multiple Performance Criteria Usage on the Just In Time Production and Total Quality Management Implementation Levels: Findings from Turkey”, METU Studies in Development, December, Vol. 35, No. 2, pp. 225-247.
 4. Gürsakal, N. ; Alkış, S.; Tüzüntürk, S. and Ünlü, M. (2008), “Social Network Analysis of Trust Networks among Geography Trainee Teachers and It's Possible Reflections to Education”, Ozean Journal of Applied Science, Volume 1, Issue 1, December, pp. 59-78 (Available at the following link http://www.ozelacademy.com/ojas.htm.).
 5. Tüzüntürk, S., (2009), "Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Suç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, s. 71-91.
 6. Gursakal, N., Oguzlar, A., Aydın, Z. B. and Tüzüntürk, S. (2009), “Measuring Trust in an Intra-Organizational Context Using Social Network Analysis”. International Journal of Management & Enterprise Development, December, Vol. 6, No. 4, pp. 494-512.
 7. Giray, F., Gerçek, A., Oğuzlar A. and Tüzüntürk, S. (2009), “The Effects of Taxation on Mobile Phone : A Panel Data Approach”, International Journal of Mobile Communications, Eylül, Vol. 7, No. 5, pp. 594-613. (SSCI,  DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJMC.2009.024395)
 8. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S. and Tüzüntürk, S. (2009), “Hurst Exponent Analysis in Turkish Stock Market”, International Journal of Sustainable Economy, Vol. 1, No. 3, pp. 255-269.
 9. Özdemir, M. and Tüzüntürk, S. (2009), “Is Price Stability Enough? Macroeconomic Performance of Inflation Targeting in Developing Countries”, International Journal of Sustainable Economy, Vol. 1, No. 4, pp. 352-372.
 10. Tüzüntürk, S. (2009), "The Relationship between Volatility and Volume on the Istanbul Stock Exchange", International Journal of Sustainable Economy, Vol. 1, No. 3, pp. 289-304.
 11. Tüzüntürk, S., (2010), "Veri Madenciliği ve İstatistik", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, s. 65-90.
 12. Altintas, M. H., Harcar, T., Dulgeroglu, I. and Tüzüntürk, S. (2011), “Macro-level perspective of consumer ethnocentrism: a panel data study in Turkey”, World Review of Entrepreneurship, Management and Sust. Development, Vol. 7, No.4, pp. 402-421.
 13. Gültekin, F., Erkan, Z. and Tüzüntürk, S. (2011), “The effect of group counseling practices on trust building among counseling trainees: From the perspective of social network analysis”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 15, pp. 2415-2420.
 14. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., and Tüzüntürk, S. (2011), “Comparing the departmental trust Networks of a small and medium size textile enterprise using social network analysis”, International Journal of Management & Enterprise Development, Vol. 11, No. 2/3/4, pp. 222-240.
 15. Tüzüntürk, S. ve Serdar, A. (2011), “Transition from Education to First Real Job in Turkey: An Empirical Research on the Uludağ University Econometrics Department Graduates”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol. 30, No. 2, pp. 187-208.
 16. Gürsakal, N., Tüzüntürk S. and Aydın, Z. B. (2014), “Testing the Probability Distribution for the Patients’ Lenghts of Stay in Hospital”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi (Uludağ Journal of Economy and Society), Vol. 33, No. 1, pp. 119-136.
 17. Tüzüntürk, S., Şenaras E. A. and Sezen, H. K. (2015), “Forecasting Water Demand by Using Monte Carlo Simulation”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Vol. 49, May-June, pp. 25-44.
 18. Tüzüntürk, S. (2015), “Performing Parametric and NonParametric Statistical Methods Using Higher Education Service Quality Data”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi (Paradoks Economics, Sociology and Policy Journal), Vol. 11, No.:  Special Issue 1, pp. 265-293.
 19. Tüzüntürk, S., Taşkın, Ç. ve Tuncel, C. O. (2015), “Kıbrıs Okuryazarlığının ve Kıbrıs Sorunu Algısının İstatistiksel Analizi: Türkiye’deki Y Kuşağı Örneği”, Sakarya İktisat Dergisi (The Sakarya Journal of Economics), Vol. 4, No. 2, pp. 20-45.
 20. Tüzüntürk, S. and Gürsakal, N. (2015), “Recent Remarkable Developments in the World Wide and Contradictions in Statistics Education in Turkey”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi (Uludağ Journal of Economy and Society), Vol. 34, No. 1, pp. 1-26.
 21. Tüzüntürk, S. (2015), “The Network Perspective of Social Capital and its Relationship with Students’ Performance: An Empiricial Research at the Faculty of Education”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi (Paradoks Economics, Sociology and Policy Journal), Vol. 11, No. 2, s. 5-33.
 22. Chirico, P., Presti, A. L. and Tüzüntürk S., (2015), “Does Customer Satisfaction Affect Customer Loyalty anyway? A Case Study in Retail Distribution”, Micro & Macro Marketing, Issue 3, pp. 487-502.
 23. Tüzüntürk, S., Dülgeroğlu, İ. ve Gönüller, Ş., (2016), “Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli: Marmara Bölgesinde Bir Lüks Otomobil Markasının Satış Sonrası Hizmetlerinin Bulguları”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Vol. 55, May-June, pp. 109-131.
 24. Tüzüntürk, S., Eteman S. F. ve Sezen, H. K. (2016), “Yapay Sinir Ağı Yöntemi ile Damacana Su Satış Miktarlarının Tahmini”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Vol. 56, July-August, pp. 129-145.
 25. Özdemir, M. and Tüzüntürk, S., (2016), “Does the Global Financial Crisis Matter for the Macro Economic Performance of Inflation Targeting in Advanced and Developing Countries?: A Panel Study”, Anadolu University  Journal of Social Sciences, Vol. 16, No. 3, pp. 35-50.
 26. Giray, F., Tüzüntürk, S. ve İnam, B., (2016), “Bazı AB Üyesi Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Kurumlar Vergisi İlişkisi: 2008 Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Bulgular”, Journal of Life Economics, Vol. 3, Issue 4, pp. 31-48.
 27. İnam, B., Giray, F. ve Tüzüntürk, S., (2016), “Liberalleşme Sürecinde Özelleştirme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ticaret Serbestliği: Bazı AB Ülkeleri ile Türkiye Karşılaştırması”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 9, Issue 4, pp. 251-270.
 28. Tüzüntürk, S., İnam, B. and Giray, F., (2017), “Analyzing the relationship between foreign direct investment and privatization in the European Union Founder Nations by using panel data approach”, Panoeconomicus, OnLine-First, Issue (00)1-1, pp. 1-16. (SSCI, DOI:10.2298/PAN160106001T) (link: http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=2728)
 29. Gürsakal, N. and Tüzüntürk, S., (2017), “Testing Two Hypotheses for the Fractions of Driver Nodes”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Vol. 59, January-February, pp. 221-234.
 30. Tüzüntürk S., (2017), "Uyum Analizi Kullanarak Y Kuşağı Akıllı Telefon Kullanıcılarının Tüketici Davranışlarının Anlaşılması: Bursa Örneği",  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 39, Sayı 1, s. 257-280.

 

Symposium

 1. Tüzüntürk, S., “Ekonometri Bölümü Mezunlarının Çalışma Hayatına Girişi : Deneysel Bir Alan Araştırması”, 8. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-25 Mayıs 2007, s. 76, (Özeti basıldı), (Tam metni akademik dergide basıldı).
 2. Özdemir M. ve Tüzüntürk, S., “Sadece Fiyat İstikrarı Yeterli mi? : Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesinin Makroekonomik Performansı”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 28-30 Kasım 2007, s. 32-33, (Özeti basıldı), (Tam metni akademik dergide basıldı).
 3. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S. ve Tüzüntürk, S., “Ağ Bilimi ve İstatistik”, 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kuşadası 28-30 Mayıs 2008, s.87, (Özeti basıldı).
 4. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S. ve Tüzüntürk, S., “Finansal Piyasalarda Hurst Üstelinin Uygulanması ve Çok Fraktallilik Olgusu”, 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kuşadası 28-30 Mayıs 2008, s. 35, (Özeti basıldı).
 5. Oğuzlar A. ve Tüzüntürk, S., “Metin Madenciliğinin İşletmeler Açısından Önemi ve FMEA için Küçük Bir Uygulama Örneği”, 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kuşadası 28-30 Mayıs 2008, s. 131, (Özeti basıldı).
 6. Tüzüntürk, S., Sezen, H. K. ve Öztürk, A. “Türkiye’nin 2010 Yılına İlişkin İhracata Bağlı Ekonomik Büyüklüklerinin Belirlenmesi ”, 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kuşadası 28-30 Mayıs 2008, s. 128, (Özeti basıldı).
 7. Tüzüntürk, S., “Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Suç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama”,  10. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Palandöken / Erzurum, 27-29 Mayıs 2009, s.53, (Özeti basıldı), (Tam metni akademik dergide basıldı).
 8. Oğuzlar A. ve Tüzüntürk, S., “Borsada İşlem Gören Şirketlerin Finansal Göstergelerinin Analizi” 10. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Palandöken / Erzurum, 27-29 Mayıs 2009, s.128, (Özeti basıldı).
 9. Acar, F., Oğuzlar A. ve Tüzüntürk, S., “Bayesgil Yapısal Eşitlik Modelleri ve Bir Uygulama Örneği” 10. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Palandöken / Erzurum, 27-29 Mayıs 2009, s. 127, (Özeti basıldı).
 10.  Tüzüntürk, S. ve Sezen, H. K., “Türkiye Ekonomisinin 2012 Yılına İlişkin Çoğaltan Katsayılarının ve İhracata Bağlı Faktör Yoğunluklarının Kestirimi”, 11. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 28-30 Mayıs 2010, s. 1014-1028, (Tam metni  bildiri kitapçığında basıldı).
 11. Gürsakal, N., Aydın, Z. B. and Tüzüntürk, S., “Comparing Departments of a Small and Medium Size Enterprise Using Social Network Analysis”, 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 26-29 Mayıs 2011, (Abstract published), (Full paper published in academic journal).
 12. Gültekin, F., Erkan, Z. and Tüzüntürk, S., “The effect of group counseling practices on trust building among counseling trainees: From the perspective of social network analysis”, 3 rd World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey, 3-7 February 2011, (Abstract published), (Full paper published in academic journal).
 13. Gürsakal, N., Tüzüntürk, S., and Murat, D., “Mixed Distributions Generated By Power Law ang Lognormal Distributions”, 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 26-29 Mayıs 2011, (Abstract published).
 14. Tüzüntürk, S., “What is Network Science”, 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Uludağ University, Bursa, Turkey, 17-21 June 2012, (Full paper published in Proceedings Book).
 15. Tüzüntürk, S., “Organizational Network Analysis: An Illustrative Example in a Textile Firm”, 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Uludağ University, Bursa, Turkey, 17-21 June 2012, (Full paper published in Proceedings Book).
 16. Tüzüntürk, S., “Service Quality in Higher Education: An Empirical Examination of Undergraduate Students”, International Higher Education Symposium, Aksaray University, Aksaray, Turkey, 17-19 October 2012, (Abstract published).
 17. Sert, F., Tüzüntürk S. and Gürsakal, N., “NodeXL ile Sosyal Ağ Analizi: #akademikzam Örneği”, 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Süleyman Demirel University, Isparta, 22-25 May 2014, (Full paper published in Proceedings Book).
 18. Gürsakal, N, Tüzüntürk S. and. Sert, F., “Sosyal Ağ Verilerinin Kuvvet Yasası Olasılık Dağılımına Uygunluk Analizi: Twitter Örneği”, 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Süleyman Demirel University, Isparta, 22-25 May 2014, pp. 501-523, (Full paper published in Proceedings Book).
 19. Tüzüntürk S., “Performing Parametric and NonParametric Statistical Methods Using Higher Education Service Quality Data”, 1 st International Vocational Education and Training Symposium, Bursa, Turkey, 11-13 September 2014, (Abstract published), (Full paper published in academic journal).
 20. Chirico, P., Presti, A. L. and Tüzüntürk S., “Customer Satisfaction in a Turkish Supermarket”, Italian Conference Excellence in Quality, Statistical Control and Customer Satisfaction, University of Turin, Siena, Turin, Italy, 18-19 September 2014, (Abstract published), (Full paper published in academic journal).
 21. Taşkın, Ç., Tuncel, C. O. and Tüzüntürk S., “Türkiye’deki Y Kuşağının Kıbrıs Sorunu Algısı Üzerine Bir Araştırma”, 4. International Conference in Communication and Media Studies: I You Wish Peace, Work for Justice”, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, 19-21 November 2014, (Abstract published), (Full paper published in academic journal).
 22. Giray, F., İnam, B. and Tüzüntürk S., “Dynamic Analysis of Corruption and Public Debt Relationship: The Case of Turkey”, 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam / The Netherlands, 28-29 October 2016, pp. 124-130 (Extended abstract published in Proceedings Book).
 23. İnam, B., Giray, F. and Tüzüntürk S., “Public Debt and Corruption Relationship in some EU Countries: Panel Cointegration and Causality Analyses”, 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul / Turkey, 4-6 November 2016, (Abstract published)
 24. Tüzüntürk S., “Determining the Differences of Driving Anger Expressions According to Gender: The Case of Y Generation in Bursa”, 6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Famagusta / North Cyprus, 23-25 March 2017, (Abstract published).

 

Projects

 1. Prof. Dr. Filiz Giray (Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. Selim Tüzüntürk (Araştırmacı), Arş. Gör. Betül İnam (Araştırmacı), “Özelleştirmenin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Yaklaşımı”, 2014-2016.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [871]