Assoc. Prof. Dr. Özer Arabacı

 

 

 

Department Econometrics

Assoc. Prof. Dr. Özer Arabaci

Sub Department: Econometrics

e-mail: ozerarabacı@uludag.edu.tr

Education

Pdh:                      Uludağ University Institute of Social Science

Master:                               Uludağ University Institute of Social Science

Bacholar:            Uludağ University faculty of economics and administrative sciences

Academic Background

Assoc. Prof. Dr.                 2016

Assist. Prof. Dr.                 2011

Res. Assist.                         2001

Published Works:

Refered Journal Articles:

 1. “The Role of Inflation Regime in the Exchange Rate Pass-Through: Evidence from Mexico, Israel and Turkey” International Research Journal of Finance and Economics, (2012) (Yayın aşamasında) (Metin Özdemir ile birlikte)
 2. “Türkiye’de Döviz Kuru Kanalı 2002-2008 Dönemi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (2012) (Yayın aşamasında) (Meryem Filiz Baştürk ile birlikte)
 3. “Corporate Social Responsibility and Financial Performance Relationship: The Case Of Turkey” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 14(53):159-176 (2012) (Aylin Arsoy ve Aydem Çiftçioğlu ile birlikte)
 4. “A Threshold Regression Estimation of Phillips Curve: Evidence from Turkey”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7, 29-47 (2012) (Kadir Yasin Eryiğit ile birlikte)
 5. “Using Error in Variables Method for Estimation of Models with Future Expectations”, Journal of Academic Studies, August  – October 2008, p.41-53.
 6. “Poverty Correlates of Suicide Rates in Turkey: A Time Series Analysis”, Occasional Series in Criminal Justice and International Studies, February, p.71- 89 (2008) (Serpil Aytaç ve Julian Bondy ile birlikte)
 7. “Faiz Oranı Kanalının 2001-2008 Döneminde Türkiye’de Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2012) (Yayın Aşamasında) (Meryem Filiz Baştürk ile birlikte)
 8. 2-“Kapasite Kullanım Oranları ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği” Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, C.XXVII, S.2, Y. 2008, s. 93-109 (2008) (Rabihan Yüksel Arabacı ile birlikte)

Refered Proceedings or Symposium Publications

 1. Arabacı Ö., Özdemir M., (2012): “Non-Linerities in the Exchange Rate Pass-Through: Evidence from Mexico Israel and Turkey”, The Third  International Conferance on Economics of the Turkish Economic Association ICE-TEA 12, Çeşme, Turkey
 2. Arabacı Ö., Eryiğit K.Y., (2010): “A Threshold Regression Estimation of Phillips Curve: Evidence from Turkey”, Society for the Study of Emerging Markets EuroConference 2010 Challenges and Opportunities in Emerging Markets. July 16-18, Milas, Turkey.
 3. Arabacı Ö., Arabacı R. Y.,(2010):”Inflation Targeting, Expansionary Fiscal Contractions and Capacity Utilization Rates: Turkey Case”, International Symposium-V: Restructuring the Economy After the Global Crisis, Balıkesir Üni. Bandırma İİBF and University of Finance and Management in Bialystok Univ., 27-30 May 2010, Erdek, Turkey.
 4. Arabacı Y. R., Arabacı Ö., (2010): “Asymmetries in Okun’s Law: Evidence from Turkey”, Industrial Relations in Europe Conference (IREC 2010), 8-10 September 2010, Oslo, Norway.
 5. Serdar A., Baştürk Ş., Arabacı Ö., Baştaymaz T., (2010): “Unemployment Sources of Political Marginalisation among Turkish University Students: Graduate Unemployment and Labour Market Expectations in Crises and After Crises Period “, Industrial Relations in Europe Conference (IREC 2010), 8-10 September 2010, Oslo, Norway.
 6. Arabacı Ö., Arabacı Y. R.,(2010): “Kernel Temel Bileşenler Analizi ile İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bozok Üniversitesi, 7-9 Ekim 2010, Yozgat, Türkiye.
 7. Arabacı Ö. (2010): “An ARDL Approach to Turkish Phillips Curve”, International Conference on Economics, Turkish Economic Association 2010: The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities, ICE-TEA’10, September 1-3 2010, Girne, TRNC.
 8. Filiz M., Arabacı Ö., (2010): “Parasal Aktarım Mekanizmalarının Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Türkiye’de Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK – TEK’10: Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar, 1-3 Eylül Girne, KKTC.
 9. Arabacı Ö., Arabacı R. Y.,(2010):”Inflation Targeting, Expansionary  Fiscal Contractions and Capacity Utilization Rates: Turkey Case”, International Symposium-V: Restructuring the Economy After the Global Crisis, Balıkesir Üni. Bandırma İİBF and University of Finance and Management in Bialystok Univ., Erdek, 27-30 May 2010.
 10. Arabacı Ö., (2010): “A Nonlinear Monetary Policy Reaction Function: Evidence from Turkey”, 6th International Conference on Business, Management and Economics’10, 7-9 October, Çeşme, Turkey.
 11. Çiftçioğlu B. A., Arabacı Ö., (2010) “ Implementing Simple Slope Tecniques to Interaction of Work Variables”, 6th International Conference on Business, Management and Economics‘10, 7-9 October, Çeşme, Turkey.
 12. Arabaci Ö., Aytaç S., Sokullu Akıncı F., (2007): “Violent Crimes: Trends of Violence in Bursa/TURKEY: A Time Series Perspective”, 7th Annual Conference of the Europen Society of Criminology, September 26/29, Bologna, Italy.
 13. Özdemir M., Arabacı Ö., (2011): “Kredi Kullanımı Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği”, TEK 16.Ulusal İktisat Sempozyumu, 13-14 Ekim, Bursa, Türkiye.
 14. Aytaç S., Kuşdil M.,E., Arabaci Ö., (2003): “Yoksulluğun İntihar Üzerindeki Etkilerinin Ekonometrik Analizi”, Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu, 9-11 Ekim 2003, Antalya, Türkiye.

Others

 1. Genç İşsizliğinin Politik Marjinalleşme Üzerine Etkisi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: H-2007/48 (Proje Araştırmacısı)
 2. Politik Muhafazakarlık Algısı, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No:İ-2007/47 (Proje Araştırmacısı)
 3. Mesleklere Göre İşyeri Suçları: Bu Suçlara Neden Olan Faktörler ve Sektörel Suç Haritasının Çıkartılması, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: T- 2003/38 (Proje Araştırmacısı)

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [806]