Assoc. Prof. Dr. Sevda Gürsakal

 

 

 

Department Econometrics

Associate Professor Sevda Gürsakal

Sub Department: Statistics

Phone: 0224 294 1112

e-mail: sdalgic@uludag.edu.tr

 

 

Education:

Phd: Uludag. University, The Institute of Social Sciences, in Statistics Department of Econometrics (2009)

Master: Uludag. University, The Institute of Social Sciences, in Statistics Department of Econometrics (2004)

Bachelor: Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics (2000)

Academic Background

Associate Professor: 2014

Courses:

Mathematics1-2, Descriptive Statistics, Inferential Statistics, Nonparametric Statistics, Statistical Risk Analysis, Multivariate Statistical Analysis,

 

 

Published Works:

 Referred Journal Articles

 

 1. Yücel, S., Doğu, B., Sahin, F., Gürsakal, S. (2012). Reliability and validity of the Turkish Version of the Performance-Oriented Mobility Assessment I. Eur Rev Aging Phys Act, 9: 149–159, DOI 10.1007/s11556-012-0096-2. (SCI Exp)
 2. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal S., Tüzüntürk, S. (2009). Hurst Exponent Analysis in Turkish Stock market. International Journal of Sustainable Economy, 1 (3): 255–269.
 3. Gürsakal, S. (2010). Detecting Long Memory in Bulls and Bears Markets:Evidence from Turkey. Journal of Money, Investment and Banking, ISSN 1450-288X, (18):  95-104.
 4. Bayram, N., Gürsakal, S., Bilgel, N. (2010). Burnout, Vigor and Job Satisfaction Among Academic Staff. European Journal of Social Sciences, 17(1): 41-53.
 5. Sam, N., Gürsakal, S., Sam, R. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı ve Çevresel Tutumlarının Belirlenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi, (20): 1-16.
 6. Özçelik, A.F., Avcı, Ö.B., Gürsakal, S. (2015). Corporate Sustainability: A Research On Firms That Issue Sustainability Reports In Turkey. Business and Economics Research Journal, 6 (3): 33-49.
 7. Gürsakal, S., Murat, D., Gürsakal, N. (2015). Measuring Surprise with Relative Entropy. Eurasian Academy of Science, 2: 10-21.
 8. Murat, D., Gürsakal, S. (2015). Determining The Relationship Between Happiness And Human Development: Multivariate Statistical Approach. Alphanumeric Journal, 3 (1): 67-80.
 9. Karakurt, T., Gürsakal, S. (2016). Environmental Literacy Levels Of The Classroom Teachers In Turkey: A Research Towards The Classroom Teachers Serving In Bursa. The Online Journal of New Horizons in Education, 6 (3): .33-59.
 10. Gürsakal, S., Murat, D., Gürsakal, N. (2016). Assessment of PISA 2012 Results With Quantile Regression Analysis Within The Context of Inequality In Educational Opportunity, AlphaNumeric Journal, 4 (2): 41-54.
 11. Kaya Y., Gürsakal S.,  (2017). Yeşil ve Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Sürecinde İşletmelerin Algı ve Tutumları: Bursa Örneği , BERJ, 8(2):  305-324.
 12. Gürsakal, S. (2009). Varyans Kırılması Gözlemlenen Serilerde Garch Modelleri: Döviz Kuru Oynaklığı Örneği. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (32): 319-337.
 13. Gürsakal, S. (2011). GARCH Modelleri ve Varyans Kırılması: İMKB Örneği. Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, 20 (3): 161-178.
 14.  Gürsakal, S. (2007). Hisse Senedi Ve Döviz Piyasası Risklerinin Riske Maruz Değer Yöntemi İle Karşılaştırılması. U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 26 (2).
 15. Gürsakal, S., Öngen, K.B. (2008). 2007 Yaşam Memnuniyeti Anketinin İstatistiksel Yöntemler İle Analizi. U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 27 (1).
 16. Gürsakal, S. (2012). Lojistik Regresyon Analizi İle PISA 2009 Öğrenci Başarı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1): 441-452.
 17.  Bayram, N., Gürsakal, S., Aytaç, S. (2012). Kariyer Değerlerinin Belirlenmesinde Kişiliğin Etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2): 181-190.
 18. Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 Öğrenci Başarı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Vol: 17.
 19. Özçelik, A.F., Avcı, Ö.B., Gürsakal, S. (2014). Investigating The Relationship Between Corporate Social Responsibility And Financial Performance in Turkey. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28: 189-203.
 20. Avcı, Ö.B., Gürsakal, S. (2015). Categorisation of Turkish Cities as per Their Education and Health Indicators. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11 (2): 83-101.
 21. Gürsakal, S., Şenel, Y, İpek, A., Bayram, N. (2015). A Sectoral Analysis of Businesses Operating in Food Industry in Bursa, Turkey. U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 29 (1): 67-72.
 22. Karakurt, T. E. , Gürsakal, S. (2016). Environmental Literacy Levels Of The Classroom Teachers In Turkey: A Research Towards The Classroom Teachers Serving In Bursa. The Online Journal of New Horizons in Education, 6 (3): .33-59.
 23. Gürsakal, S., Murat, D., Gürsakal, N. (2016). Assessment of PISA 2012 Results With Quantile Regression Analysis Within The Context of Inequality In Educational Opportunity, AlphaNumeric Journal, 4 (2): 41-54.
 24. Kaya, Y. Gürsakal, S. (2017). Yeşil ve Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Sürecinde İşletmelerin Algı ve Tutumları: Bursa Örneği, Business & Economics Research Journal, 8(2):305-324

                 

Referred Proceedings or Symposium Publications

 1. Gürsakal, S. (2009). “Detecting Long Memory in Financial Time Series With wavelets: Evidence From IMKB” IVth. International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems, IWW2009, Kocaeli.
 2. Yücel, S., Dogu B., Sahin, F., Gürsakal, S. (2010). “Reliability and validity of the Turkish version of the Short Physical Performance Battery” 17th European Congress European Rehabilitation:Quality, Evidence, Efficacy and Effectiveness, May 2010, Venice.
 3. Yücel, S., Dogu B., Sahin, F., Gürsakal, S. (2010). “Reliability and validity of the Turkish version of the performace oriented mobility assessment I” 17th European Congress European Rehabilitation:Quality, Evidence, Efficacy and Effectiveness, May 2010, Venice.
 4. Gürsakal, S., Aytaç, S., Bayram, N., Akın, M. (2011). A Research on Job Satisfaction of The Human Resource Management in The Business. “5th International Multiconference on Intelligent Systems,  Sustainable New and Renewable Energy Technology &  Nanotechnology”  (IISN-2011), Hindistan.
 5. Gürsakal, S. (2011). “Demonstration of Some Statistical Techniques Concerning Probate Inventory Studies: Measures of Inequality and Cluster Analysis” 12th International Congress of Ottoman Social And Economic History (ICOSEH), Avusturya.
 6. Gürsakal, N., Gürsakal, S. (2014). “How Can We Measure Entrepreneurship?” 9 th International Statistics Day Symposium, Konya.
 7. Gürsakal, N., Gürsakal, S. (2014). “Statistics And The Others” 9 th International Statistics Day Symposium, Konya.
 8. Gürsakal, N., Gürsakal, S., Murat, D. (2014). “Göreli Entropi Kavramı Hesaplanması ve Kullanımı” 15. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta.
 9. Gürsakal N., Murat D., Gürsakal S., Öngen Bilir K.B., “Sparsity and Variable Selection & Dimension Reduction: Lasso and Sparse Pca”, 16. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Edirne/Türkiye  2015.
 10. Kaya, Y. Gürsakal, S. “Companies’ Perception and Attitude Towards the Green Economy: A Case Study on Bursa Organized Industrial Zone”, X. European Conference on Social and Behavioral Sciences Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - May 19-22, 2016
 11. Gürsakal S., Murat D., Determining Positions Of Countries’ According to Happy Planet Index via Multidimensional Scaling Amsterdam 2017
 12. Balı S., Gürsakal S., “Üniversite Öğrencilerin Finansal Davranış ve Tutumlarında Etkili Olan Faktörler ve Sosyalleşme Süreçleri”, ECON Anadolu, Eskişehir Türkiye 2017
 13. Bayram, N., Aytaç, S., Gürsakal, S. (2007). “Çalışanların İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma” 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi,  Malatya.
 14. Gürsakal, S. (2007). “İMKB 30 Endeksi Getiri Serisinin Riske Maruz Değerlerinin Tarihi Simülasyon ve Varyans-Kovaryans Yöntemleri İle Hesaplanması”  8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya.
 15. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S., Tüzüntürk, S. (2008). “Ağ Bilimi ve İstatistik”  IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası.
 16. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S., Tüzüntürk, S. (2008). “Finansal Piyasalarda Hurst Üstelinin Uygulanması ve Çok Fraktallilik Olgusu” IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası.
 17. Öngen, B., Gürsakal, S. (2009). “PISA 2003 Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi” X. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum.
 18. Gürsakal, S., Bayram, N., Aytaç, S. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerleri ve Özyeterlik Düzeyleri Üzerine Bir Uygulama” Sosyal Hizmet Sempozyumu, Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Ankara.

 

Books            

 1. Kaya KAHVECİOĞLU Y., Gürsakal S., Recent Developments in Social Sciences
  Business Administration and Finance: Companies’ Perception and Attitude towards the Green Economy: A Case Study on Bursa Organized Industrial Zone Bialystok, Poland 103-113 2017
 2. Aytaç M.,  Gürsakal S. (2016) Sosyal Bilimlerde Doğrusal Cebir, Ezgi Kitabevi, Bursa
 3. Gürsakal S. (2015). “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri”  Karar Verme, Ed. Mustafa Aytaç, Necmi Gürsakal, Dora Yayınevi, Bursa.
 4. Gürsakal N., Gürsakal S., Murat D., (2014) The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey: How Can We Measure Entrepreneurship,  Sofia 2014
 5. Gürsakal N., Gürsakal S., Murat D., (2014) The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey: Statistics and the Others, Sofia 2014

 

Projects         

 1. Bayram, N., Demir, C., Durmuş, A., İpek, A., Şahan, Ş.Y., Gürsakal, S. (2013). Bursa İlinde Yer Alan Özel Sektör Kuruluşlarındaki Laboratuvar Test-Analiz ve Cihaz Envanterinin Oluşturulması, BAP. (Researcher)
 2. Kahvecioğlu, Y., Gürsakal, S. (2015). Türk Sanayinde Yeşil Ekonomi Uygulamaları: Bursa Örneği, BAP.( Researcher)

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.384]