Assoc. Prof. Dr. Mehmet Çınar

 

 

Name Surname        Mehmet ÇINAR

Title

Assoc. Dr.

Department

Econometrics

Divine My Degree

Econometrics

 

 

E mail address

mcinar@uludag.edu.t is

Telephone

0224 294 11 08

 

EDUCATION STATUS

Doctorate

Uludağ University Social Sciences Institute,

Econometrics / Econometrics

Graduate

Uludağ University Social Sciences Institute

Econometrics / Econometrics

License

Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences

Econometrics / Econometrics

Secondary Education

Melik Ahmet High School

 

ACADEMIC HISTORY

Professorship

 

readership

2013

Assistant Professor

2012

Research Assistant

2002

Foreign language

The English

 

 

ARTICLES

a) International

Is There The Time-Inconsistency Problem in Turkey, Journal of Economic Studies, Cilt 34, Sayı 5, 389-400, 2007. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Taylor Rule in Practice: Evidence From Turkey, International Advances in Economic Research, Cilt 14, Sayı 2, 156-166, 2008. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Measuring the Technical Efficiency and Determinants of Efficiency of Rice Farms in Marmara Region, Turkey, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 37, 121-129, 2009. (Tolga Tipi, Nural Yıldız, ve Bahattin Çetin ile birlikte).

Para Politikası Şokları Hisse Senedi Fiyatlarını Etkiler mi? Türkiye Örneği, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, 129-152, 2009. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

A Cross Countries Comparison of Corruption and Public Expenditures: A Panel Data Approach, International Journal of Public Administration, Cilt 33, Sayı 3,140-150, 2010. (Mustafa Sevüktekin ve Filiz Giray ile birlikte).

How Can Independency Level of an Independent Regulatory Agency in Alcohol Market Affect Alcohol Marketing? The Turkish Case, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 10, Sayı 20, 141-166, 2010. (M. Zahit Sobacı ve Erkan Özdemir ile birlikte).

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz, Business and Economics Research Journal, Cilt 2, Sayı 2, 165-184, 2011.

Hysteresis in Unemployment: Evidence from 23 OECD Countries, Ekonomický Časopis/Journal of Economics, Cilt 5, Sayı 59, 488-505, 2011. (Hülya Kanalıcı Akay ve Feridun Yılmaz ile birlikte).

Stock Market Uncertainty and Monetary Policy Reaction Function: Evidence from Turkey, Uludag Journal of Economy and Society, Vol 31, No 1, 137-152, 2012. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profil Araştırması, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol. 31, No. 2, 99-128, 2012. (Mustafa Sevüktekin ve Işın Çetin ile birlikte).

Hisse Senedi Piyasasında Para Politikalarının Rolü: Türkiye Örneği, Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, Cilt 33, Sayı 2, 103-128, 2012. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

A Hedonic Analysis of Bursa’s Black Fig Bid Prices and Product Quality Characteristics in Turkey, International Journal of Food, Agriculture, & Environment,Vol. 11, No. 1, 264-267, 2013. (Şule Turhan ve Bahattin Çetin ile birlikte).

Assessing the Twin Deficits Hypothesis in Selected OECD Countries: An Empirical Investigation, Business and Economics Research Journal, Vol. 4, No.4, 1-23, 2013. (Filiz Giray ile birlikte).

 

 

b) National

 

Euro Kuru Satış Değerindeki Volatilitenin ARCH ve GARCH Modelleri ile Tahmini, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 54, Sayı 2, 153-179, 2004.

Suç Veritabanının Lojistik Regresyon Analizi ile Tahmini: Bursa Örneği, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 31-49, 2005.

Çocuk Bürosuna İlişkin Suçlu Profili Bursa Örneği, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 1-14, 2005. (Mustafa Sevüktekin, Ayşe Oğuzlar ve Z. Berna Aydın ile birlikte).

Can We Forecast Return National Financial Index for Istanbul Stock Exchange?, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 115-128, 2005. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Finansal Piyasa Volatilitesi ve Ekonomi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 61, Sayı 4, 5-36, 2006. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Getiri Volatilitesinin Modellenmesi ve Önraporlanması, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 61, Sayı 4, 243-265, 2006. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Karar Ağacı Yardımıyla Suçluların Özelliklerinin Belirlenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, Cilt 7, Sayı 27, 291-298, 2007. (Mustafa Sevüktekin, Ayşe Oğuzlar ve Z. Berna Aydın ile birlikte).

Finansal Faktörlerin Reel Para Talebi Üzerindeki Rolü: Türkiye Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 45-61, 2007. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Uzun Dönem Para Talebi ve Reel Hisse Senedi Fiyatları: Türkiye Örneği, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 45, Sayı 518, 27-36, 2008. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Türkiye ve Amerika’daki Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 45, Sayı 520, 15-23, 2008. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Taylor Kuralı ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 63, Sayı 2, 21-41, 2008. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Para Politikalarının Banka Kredi Kanalı Üzerindeki Etkileri, İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı 39, 109-132, 2008. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Teori ve Uygulamada Merkez Bankası Şeffaflığı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, Sayı 30, Cilt 8, 221-228, 2008. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Para Politikası Faiz Kararları ve Uzun Dönem Faiz İlişkisi: Türkiye Örneği, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 141-163, 2008. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Yükümlülük Dolarizasyonu ve Bilanço Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Analiz, İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı 43, 177-204, 2010. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

 

 

 

 

 

 

BOOKS

a) International

The Political Economy of Independent Regulatory Agencies in Turkey, Understanding the Process of Economic Change in Turkey: An Institutional Approach (Ed. Tamer Çetin and Feridun Yılmaz), Hauppouge NY: Nova Publisher, pp. 239-260, 2010. (Tamer Çetin, M. Zahit Sobacı ve Erdal Abdulhakimoğulları ile birlikte).

 

b) National

Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: EViews Uygulamalı, Geliştirilmiş Üçüncü Baskı Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Avrupa’da Ulusal Düzeydeki Ombudsman Kurumlarının Formal Bağımsızlık Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Perspektif, Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar (Ed. Bekir Parlak), Ankara: Turhan Kitabevi, ss. 371-396, 2008. (M. Zahit Sobacı ile birlikte).

 

 

CONGRESS ACTIVITIES

a) International

Independent Regulatory Agencies in Turkey and Their Formal Independence Levels, I. International Conference on Management and Economics, Epoka University Tirana/Albania, 28-29 March 2008. (M. Zahit Sobacı ve Tamer Çetin ile birlikte).

Yükümlülük Dolarizasyonu ve Bilanço Etkisi: Türkiye Üzerine Sektörel Bazlı Bir Analiz, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, 17-19 Haziran 2009. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Para Politikası Şokları Hisse Senedi Fiyatlarını Etkiler mi? Türkiye Örneği, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, 17-19 Haziran 2009. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Is Hysteresis Important for Turkish Economy, 2 th International Conference on Social Sciences, İzmir, 10-13 Eylül 2009. (Hülya Kanalıcı Akay ve Feridun Yılmaz ile birlikte).

The Twin Deficits Hypothesis For The U.S. And Turkey: An Empirical Analysis, Midwest Economics Association Conference, St. Louis/ The U.S. 18-20 March, 2011. (Filiz Giray ile birlikte).

Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profil Araştırması, 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, Gazimagusa/Kıbrıs, 24-26 Mayıs 2012. (Mustafa Sevüktekin ve Işın Çetin ile birlikte).

Türkiye’de Uygulanan Para Politikalarının Bankaların Risk Yüklenimleri Üzerindeki Etkileri, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, 19-21 Haziran 2013. (Nejla Adanur Aklan ve Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

 

b) National

Türkiye’de İMKB ve Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi, VIII. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Malatya, 24-25 Mayıs 2007. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Türkiye’deki Bağımsız Düzenleyici Kurumların ‘Bağımsızlık’ Seviyeleri ve Değerlendirilmesi, 5. Kamu Yönetimi Forumu, Kocaeli, 18-20 Ekim 2007. (M. Zahit Sobacı ile birlikte).

Amerika’daki Borsalar İMKB’yi Etkiliyor mu?, IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Kuşadası/İzmir, 28-30 Mayıs 2008. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

İşsizlik Oranı için Histeri (Hysteresis) Testi: Panel Veri Yaklaşımı, IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Kuşadası/İzmir, 28-30 Mayıs 2008.

Fisher Etkisi Testi: Panel Kointegrasyon Yaklaşımı, IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Kuşadası/İzmir, 28-30 Mayıs 2008. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Hisse Senedi Piyasalarında Volatilite ve İşlem Hacmi İlişkisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği 1. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO),Doğanbey-Payamlı/İzmir, 11-12 Eylül 2008. (Filiz Eryılmaz ile birlikte).

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz, X. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Palandöken/Erzurum, 27-29 Mayıs 2009. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Dünya Borsaları ve Rassal Yürüyüş Süreci: Karşılaştırmalı Panel Veri Yaklaşımı, X. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Palandöken/Erzurum, 27-29 Mayıs 2009. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

 

RESEARCH PROJECTS

Polis Suç Veritabanının İstatistiksel ve Ekonometrik Duyarlılık Analizleri, Proje No: 2002/61, 2007. (Mustafa Sevüktekin, Ayşe Oğuzlar ve Z. Berna Aydın ile birlikte).

Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profillerinin Ekonometrik Modeller Yardımı ile Belirlenmesi”, Proje No: UAP(İ)-2011/82 2011. (Mustafa Sevüktekin ve Işın Çetin ile birlikte).

Kobi’lere Yönelik Ar-Ge Teşvikleri ve Bu Teşviklerin Bursa Ekonomisine Katkısı”, Proje No: KUAP(İ)-2012/67, 2012. (Filiz Giray, Mehmet Yüce, Simla Güzel ile birlikte).

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [928]