Prof. Dr. Ayşe Oğuzlar

 

 

Department Econometrics

Sub Department: Statistics

Phone: 0224 294 11 03

e-mail: ayseog@uludag.edu.tr

Education:

Phd: Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences.

Master: Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences.

Bachelor: Mimar Sinan University, Faculty of Science, Department of Statistics.

Academic background:

Profesör:   Ekim 2011

Doçent:      Nisan 2006

Yrd. Doç.:  Ekim 2000

Arş. Gör. Dr.: 1998-2000

Arş. Gör:    1993-1998

Courses:

Descriptive statistics, Inferential statistics, Research Techniques And Publıcatıon Ethics, Quantitative Data Analysis, Data Mining, Text Mining, Sentiment Analysis.

Published Works:

Books:

 1. Necmi Gürsakal ve Ayşe Oğuzlar (2003), Altı Sigma, Bursa: VİPAŞ.
 2. Ayşe Oğuzlar (2004), Veri Madenciliğine Giriş, Bursa: Ekin Kitabevi.
 3. Ayşe Oğuzlar (2007), İstatistiksel Veri Analizi-1 (SPSS ve MINITAB Uygulamalı), Bursa: Ezgi Kitabevi.
 4. Mustafa Sevüktekin, Ayşe Oğuzlar, Z. Berna Aydın ve Mehmet Nargeleçekenler (2007), Polis Suç Veritabanının İstatistiksel ve Ekonometrik Duyarlılık Analizleri, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
 5. Ayşe Oğuzlar (2011), Temel Metin Madenciliği, Bursa: Dora Yayıncılık Ltd. Şti.
 6. Adnan Gerçek, Tolga Demirbaş, Filiz Giray, Mehmet Yüce ve Ayşe Oğuzlar (2013), Türk Gelir İdaresinde E-Devlet Uygulamalarının Mükellefler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Bilgesam Yayınları.

 

Bölüm Yazarlığı

 1. Editörler Prof. Dr. Mustafa Aytaç, Prof. Dr. Necmi Gürsakal, Risk Altında Karar Verme (2015), Bursa: Dora Yayıncılık Ltd. Şti.

 

 

 

Journal Articles

 

 

International

 1. Filiz Giray, Adnan Gerçek, Ayşe Oğuzlar ve Selim Tüzüntürk (2009), “The Effects of Taxation on Mobile Phones: a Panel Data Approach”,International Journal of Mobile Communications, 7 (5), 594-613.
 2. Süleyman Karaman, Bahattin Çetin, Ayşe Oğuzlar, ve Köksal Yağdı (2009), “Hedonic Price Estimation for the Turkish Bread Wheat Characteristics”, Quality & Quantity,43 (6), 895–902.
 3. Necmi Gürsakal, Ayşe Oğuzlar ve Aysan Şentürk (2007), “What Comes After What? Pattern Statistics For The Turkish Stock Index”,Cmamucmuka Statistics,1/2007, 94-113.
 4. Necmi Gürsakal, Ayşe Oğuzlar, Z. Berna Aydın ve Selim Tüzüntürk (2009), “Measuring Trust in an Intra-Organizational Context Using Social Network Analysis”, International Journal of Management & Enterprise Development, 6 (4), 494–512.

 National

 1. Ayşe Oğuzlar (Mayıs 2006), “Hanehalkı Tipi ve Kır-Kent Ayırımının Diskriminant Analizi ile İncelenmesi”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (11), 70-84.
 2. Ayşe Oğuzlar (Kasım 2007), “Analitik Hiyerarşi Süreci ile Müşteri Şikayetlerinin Analizi”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (14), 122-134.
 3. Ayşe Oğuzlar (2004), “Çok Değişkenli Kontrol Grafikleri ve Bir Uygulama”,Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 23 (2), 65-74.
 4. Mustafa Sevüktekin,  Ayşe Oğuzlar, Z. Berna Aydın ve Mehmet Nargeleçekenler (2005), “ Çocuk Bürosuna İlişkin Suçlu Profili”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 24 (1), 1-14.
 5. Ayşe Oğuzlar (2005), “Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Yardımıyla Avrupa Birliği Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Konumlandırılması”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 24 (1), 33-43.
 6. Ayşe Oğuzlar (2003), “Veri Ön İşleme”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 21, 67-76.
 7. Ayşe Oğuzlar (Ocak 2004), “Hiyerarşik Logaritmik Modeller Arasından En Uygun Modelin Seçimi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, 6 (21), 235-245.
 8. Ayşe Oğuzlar (2004), “CART Analizi ile Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçlarının Özetlenmesi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 18 (3-4), 79-90.
 9. Ayşe Oğuzlar (Haziran 2004), “Veri Madenciliğinde Birliktelik Kuralları”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri,6 (22), 315-321. 
 10. Ayşe Oğuzlar (2005), “Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Suçlu Profilinin Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 19 (1), 21-35.
 11. Ayşe Oğuzlar (2005), “Kümeleme Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Kendini Düzenleyen Haritalar (Kohonen Ağları)”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 19 (2), 93-107.
 12. Ayşe Oğuzlar (Haziran 2006), “Avrupa Birliğine Üye ve Aday Ülkeler Arasındaki Ayırımın Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerle Analizi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri,7 (13), 205-212.
 13. Ayşe Oğuzlar (2007), “İşsizliğe Etki Eden Değişkenlerin Medyan Parlatma Tekniğiyle Analizi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 21 (1), 103-117.
 14. Ayşe Oğuzlar (Ocak 2007), “Farklılıkların İstatistiksel Analizi: AB Ülkeleri, Aday Ülkeler ve Türkiye”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, 7 (27), 329-334.
 15. Mustafa Sevüktekin, Ayşe Oğuzlar, Z. Berna Aydın ve Mehmet Nargeleçekenler (Ocak 2007), “Karar Ağacı Yardımıyla Suçluların Özelliklerinin Belirlenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, 7 (27), 291-298.
 16. Tolga Demirbaş, Adnan Gerçek, Filiz Giray, Mehmet Yüce, Ayşe Oğuzlar, (2012),  Mükelleflerin E-Vergileme Sistemini Benimsemelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bursa Araştırması, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXXI, Sayı 1, ss. 59-84.
 17. Yusuf Murat Kızılkaya, Oğuzlar Ayşe (Aralık 2017), “Tweetlerin Etkinliğinin Sosyal Ağlar İle İrdelenmesi”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 135-150.

 

 

 

Referred Proceedings or Symposium Publications

International

 1. Ayşe Oğuzlar ve Mehmet Eryılmaz (July 2010), “The Impact Of Gender And Education On Perceptions of Organizational Reputation”, 6. International Strategic Management Conference, Saint Petersburg Russia.
 2. Ayşe Oğuzlar ve Yusuf Murat Kızılkaya (May 2017), “Is Donald Trump’s  Presidential Election Victory A Surprise According to Twitter Data?”, 12. International Conference On Social Sciences, Amsterdam, Holland.
 3. Neşe Aral ve Ayşe Oğuzlar (May 2017),“Forecasting Unemployment Rate in Turkey Using a Neural Network”,  12. International Conference on Social Sciences,  Amsterdam, Holland.
 4. Yusuf Murat Kızılkaya ve Ayşe Oğuzlar (2017), Önemli Turizm Destinasyonlarımızdan Olan Antalya İline İlişkin Duygu Analizi”, 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, KTÜ, Trabzon.
 5. Ayşe Oğuzlar ve Yusuf Murat Kızılkaya (March 2018), “With R Programming, Comparision Of Performance Of Different Machine Learning Algorithms”, 14. International Conference On Social Sciences”, Frankfurt, Germany.

 

 

 National

 1. Necmi Gürsakal, Aysan Şentürk ve Ayşe Oğuzlar (1997), “Döviz Kuru Grafiklerinin Fraktal Boyutlarının Belirlenmesi”, III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Bursa,231-257.
 2. Ayşe Oğuzlar (1999), “Normal, Binom ve Poisson Süreçlerinden Türetilen Rassal Sayıların Fraktal Boyutlarının Belirlenmesi”, IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Antalya,239-263.
 3. Necmi Gürsakal, Ayşe Oğuzlar ve Aysan Şentürk (2000), “Değişen Veri Kavramı ve Yeni Alanlar”, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara,371-379.
 4. Ayşe Oğuzlar (2001),“Alan Araştırmalarında Kayıp Değer Problemi ve Çözüm Önerileri”, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu,Adana1-30.
 5. Necmi Gürsakal, Ayşe Oğuzlar ve Aysan Şentürk (2001),“Web Üzerinden İstatistik Eğitimi”, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu,Adana1-16.
 6. Ayşe Oğuzlar ve Selim Tüzüntürk (2008), “Metin Madenciliğinin İşletmeler Açısından Önemi ve FMEA İçin Küçük Bir Uygulama Örneği”, 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası-İzmir, 1-21.
 7. Ayşe Oğuzlar ve Selim Tüzüntürk (2009), “Borsada İşlem Gören Şirketlerin Finansal Göstergelerinin Analizi”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Palandöken-Erzurum, 1-21.
 8. Fatma Acar, Ayşe Oğuzlar ve Selim Tüzüntürk (2009), “Bayesgil Yapısal Eşitlik Modelleri ve Bir Uygulama Örneği”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Palandöken-Erzurum, 1-25.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [776]