Prof. Dr. Erkan Işığıçok

 

Department Econometrics

Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK

Sub Department: Statistics

Phone: 0224 294 11 01

e-mail: eris@uludag.edu.tr

Education:

Phd: Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences.

Master: Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences.

Bachelor: Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Econometrics.

Academic background:

Profesör:    2007

Doçent:      2000

Yrd. Doç.:  1993

Arş. Gör:    1988

Courses:

Descriptive statistics, Inferential statistics.

Published Works:

Books:

 1. Toplam Kalite Yönetimi Bakış Açısıyla İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLEzgi Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Bursa, 2012.
 2. Altı Sigma Kara Kuşaklar İçin Hipotez Testleri Yol Haritası, Marmara Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Bursa, 2011.
 3. 100 soruda Altı Sigma, Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 2011.
 4. Ekonomiye İş Dünyasına Siyasete İstatistiksel Bakış, Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 2011.
 5. Sosyal Bilimlerde Matematik, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2010 (Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ ve Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN ile birlikte)
 6. Temel Matematik 1, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı (Vipaş A.Ş.) Yayını, Bursa, 2003 (Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ ve Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN ile birlikte yazılan bu kitap, Sosyal Bilimlerde Matematik kitabının gözden geçirilmiş şeklidir).
 7. Uygulamalı Bilgisayar 1, Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001.
 8. Uygulamalı Bilgisayar 2, Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001.
 9. Olasılık ve Şans Oyunları Yayınlanma aşamasındadır, Aralık, 2004.
 10. Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, bursa, 1994.
 11. Lotus1-2-3
 12. Bilgisayar Giriş ve PC ‘nin Temelleri

 

 

 

Journal Articles

 

 

 1.  “Şans Oyunlarına İlişkin Bir Araştırma”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXII, S.1, 2003, s.191-211.
 2. “Bursa’daki 100 Büyük Tekstil Firmasının Temel Bileşenler Çözümlemesine Göre Belirlenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÖNERİ), C.2., S.12, Haziran 1999, s.127-138.
 3. “Türkiye’de Enflasyonun Varyansının ARCH ve GARCH Modelleri İle Tahmini”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.17, S.2, Bursa, 1999.
 4. “Türkiye’de Gelir Dağılımı ve 1987-1994 Gelir Dağılımı Araştırmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.16, S.1, Mayıs 1998.
 5. “Mark-up Fiyat Politikaları ve Türkiye’de Enflasyon”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Gazi Üniv. C.4., S.8, Ankara 1993, s.83-95 (Prof. Dr. İlker PARASIZ ile birlikte)
 6. “Kişisel Gelir Dağılımındaki Eşitsizliği Belirlemede Kullanılan İstatistiksel Ölçüler”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.XIV, S.1-2, 1993, s.209-230.
 7. "1963-1987 Döneminde Türkiye’de Gelir Dağılımının Seyri”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.XII, S.1-2, Mart-Kasım 1991, s.185-196.
 8. “Yalan, Politika ve İstatistik Üzerine Kısa Bir Yorum”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, S.12, aralık 1991, s.55-57.

 

 

 

Referred Proceedings or Symposium Publications

 1. “İnsan Kaynakları Yönetiminin İstatistiksel Boyutu ve Ergonomi İle İlişkisi”, 10. Ergonomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekim 2004, (Yayınlanma Aşamasındaki Tebliğ).
 2. “Mavi Yakalı ve Beyaz Yakalı Çalışanların İş Değerlemesinde Ergonomik Faktör Ağırlıkları”, 10. Ergonomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekim 2004, (Yayınlanma Aşamasındaki Poster Bildiri).
 3. “Bebeklerin Doğum Ağırlıklarını ve Boylarını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi İle Araştırılması”, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, Mayıs, 2003 (Yayınlanma aşamasındadır)
 4. “Yaşam Kalitesinin Beyin Göçü Üzerine Etkisi”, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Ekim, 2003, s.132-143 (Yrd. Doç. Dr. Özlem IŞIĞIÇOK ve Prof. Dr. Serpil AYTAÇ ile birlikte) (Yayınlanmış tebliğ)
 5. “Microsoft Excel’de Matematiksel ve İstatistiksel Dans”, Bilim Topluluğu Bilişim-Tekno Günleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, (Yayınlanmamış tebliğ), Bolu, Mayıs, 2001.
 6. “Sayısal Loto Sonuçlarına İlişkin İstatistiksel Bir Değerlendirme”, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2001, (Yayınlanma aşamasındaki tebliğ).
 7. “Kanonik Korelasyon Çözümlemesi : Bursa’daki 500 Büyük Firmanın Girdi İle Çıktı Değişkenleri Üzerine Bir Uygulama”, IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, (Yayınlanmış tebliğ), Antalya, 1999.
 8. “Enflasyon İle Faiz Oranları Arasındaki Nedensel İlişkinin Yönü ve Gecikme Yapısının Granger Nedensellik Testi İle araştırılması”, III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, (Yayınlanmış Tebliğ), Bursa, 1997.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [849]