Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Res. Assist. Yusuf YILDIRIM

 

Department

International Relations

Minor

Politic History

Title

Res. Assist.

E-mail

yyildirim@uludag.edu.tr

Telephone

0224 294 11 64

EDUCATIONAL BACKGROUND

UNIVERSITY OF GRADUATION

PhD

Uludağ University - Department of IR

Master

Eskişehir Osmangazi University -Department of IR

Under Graduate

Çanakkale 18 Mart University

ACADEMIC BACKGROUND

Res. Assist.

 Dumlupınar University (2012-2014)

  Uludağ University-2015

Foreign Language

 English

 

Research Areas

 

Political History, Russian History, Turkish Foreign Policy, Russian Foreign Policy

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS

 

 

 

 

 

Journal Articles

 

 “Ukrayna Krizi Karşısında Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun Politikaları”, VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı ‘Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları’, Ed. Tayyar Arı, Barış Özdal, 21-22 Ekim 2015 Bursa / Türkiye, ss. 835-855.

 “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde İran’ın Silahlanmasının Ortadoğu Bölgesi Üzerindeki Etkileri”, International Journal of Social Sciences and Education Research, Vol. 1, No. 2, 2015, pp. 415-430.

“Fransa’nın İzlediği Nükleer Faaliyetler ve Politikaların AB ve ABD Güvenlik Politikalarına Etkisi”, Second Sarajevo International Conference on  “EU Integration & Balkan Countries” May 17-20, 2016 , International University of Sarajevo, Proceedings Book, Vol. 3, ss. 257-277.

 

Conferences

 

 “Filistin’de İki Devletli Çözüme Yönelik Yaklaşımlar”, 4th World Congress of Administrative and Politicial Science, Abstract Book, 26-28 November 2015, Rome, Italy.

 

 

 

 
© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.