Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ


Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ

Department Econometrics

Sub Department: Statistics

Phone: 0224 294 11 10

e-mail: aytac1@uludag.edu.tr

Education:

Phd: İstanbul University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Master: Middle East Technical University, Faculty of Science Literature, Department of Mathematics

Academic background:

Professor:          1994

Ass. Prof.:         1988

Asistant Prof.:   1982

Ress. Asist.:       1977

Courses:

Mathematics, Mathematical Statistics, Sampling

Academic and Administrative Duties (Public and Private Sector)

In 1976-1977 I worked as the Statistical Expert of the "Development of the Human Power in the Field of Health" conducted by the World Health Organization. Between 1994-1997 and 1997-2000 I carried out the task of Department of Econometrics at Uludag University Faculty of Economics and Administrative Sciences for two terms. From 2001 to 2008, he was a member of the Board of Experts at the Rectorate of the Rectorate of the Uludag University Research Fund, from 2000 to 2008 he was the Vice Chairman of the Uludag University Culture and Art Committee, from 2002 to 2008 he was the Chairman of the Uludag University Measurement and Evaluation Commission, I served as Director of the Institute.

National and International organizations

From 1979 to 1980, I was a member of the Board of Directors of the Association of All Assistants (TÜMAS). In 1995, he assumed the founding presidency of the Uludağ University Teaching Staff Union and served as the union president between 1995-2001 and as the Uludağ University Teaching Members Association Chairman between 2002-2006.

Journal Articles:

 1. Bayram N., F. Emrem, İ. Güneş, M. Aytaç “ Evaluation of Crime types Using Decision Trees. Bursa, Turkey 14th World Congress of Criminology, University of Pennsylvania, Philadelphida, USA August 7-11, 2005.
 2. Bayram N., Sam N., Aytaç S., Aytaç M., Yaşam Tatmini ve Sosyal Dışlanma, "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt/Vol: 12, Sayı/Num: 4, Page: 79-92, 2010.
 3. Bayram N., Aytaç S., Aytaç M, Sam N., Bilgel N., Measuring Social Exclusion: a Study from Turkey, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 2, No.3, 285-298, 2011.
 4. Ki- Kare ve K – S Uygunluk Testleri Bunların Karşılaştırılmaları U.Ü. İkt. ve İdr.Bil. Fak. Dergisi 1982, Cilt III, Sayı 1.
 5. İstatistik Tümevarımda Hipotez Testleri U. Ü. İkt. ve İdr.Bil. Fak. Dergisi, 1983 Cilt IV, Sayı 1.
 6. İstatistik Kuramına Matematiksel Yaklaşım U.Ü.İkt. ve İdr.Bil.Fak. Dergisi, 1983, Cilt IV, Sayı 2.
 7.  Eşit Olmayan Grup Varyansları için Benzer – t ve Benzer – F Testleri (Çeviri) U.Ü. İkt. ve İdr.Bil.Fak. Dergisi, 1984, Cilt V, Sayı 1.
 8. Uludağ Üniversitesi ile Uludağ Üniv.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Türkiye’ deki Üniversiteler ve Fakülteler İçindeki Yeri U. Ü. İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dergisi, 1984, Cilt V, Sayı 2.
 9. Araştırma: 1983 – 84 Yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Kayıt Yaptıran Öğrenciler Üzerinde Uygulanan Anket ve Sonuçları
 10. Araştırma: 1984 Yılı İçerisinde Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Mezun Olan Öğrenciler Üzerinde bir Araştırma
 11. Araştırma: Özel Bir Yaşam Biçimi Olarak Uydu Kentler ve Bursa’da Uydu Kentler olan talep, 1993, BURSA
 12. Araştırma: Bursa İli Nilüfer İlçesinin Demografik Yapısıİle Halkın Belediyeye Karşı Tutumuna İlişkin Bir Araştırma Bursa 1988. (Doç.Dr.Erkan Işığıçok ile beraber)
 13. Araştırma: Türkiye’ de Uygulanan Toplu Konut Politikaları ve Bursa’ da Dar Gelirli Kesim için Bir Toplu Konut Projesi 1999, Bursa
 14. Araştırma: “Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı ve Kariyer Sorunları” Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü, Proje No: 99/29, Proje Kitabı, Haziran- 2001 Aytaç Mustafa, Aytaç S., Fırat Z., Bayram N., Keser A.,
 15. Aytaç Mustafa, N. Bayram “Çok Değişkenli Varyans Analizi ve Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama” Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 20 1-2; 1-10, 2001
 16. Aytaç Mustafa, N. Bayram “ Çoklu Karşılık Getirme Analizi ve Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Uygulama” V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Adana, 19-22 Eylül 2001
 17. Aytaç Mustafa, N. Bayram “ Öğretim Elemanlarının Kariyer Tutumlarının Gruplandırılması” V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Adana, 19-22 Eylül 2001
 18. Bayram N., M. Aytaç “ Çoklu Karşılık Getirme Analizi ile Akademisyenlerin Akademik Niteliğinin Değerlendirilmesi” Devlet İstatistik Enstitüsü, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2001, 39-54, Ankara, 12-14 Kasım 2001
 19. Bayram N., M. Aytaç “ Suç Türlerinin Karar Ağaçları İle İncelenmesi- Bursa Örneği” 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 113-119, Kuşadası-İzmir 20-21 Mayıs 2004
 20. Aytaç M., Öngen K. Burcu, (2012), Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi, İstatistikçiler Dergisi, 5,14-22.

Books

 1. Parametrik Olamayan Trend Analizleri Ders Notları, (Çeviri: George Andrew Perguson) Bursa, 1986.
 2. Uygulamalı Lineer Cebir, Uludağ Üniversitesi, Basımevi, Bursa, 1987.
 3. Parametrik Olamayan İstatistiksel Hipotez Testleri, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1991.
 4. Örnekleme II – Baskı Ezgi Kitapevi, Bursa,1999 (Prof. Dr. Özer Serper’le beraber)
 5. Matematiksel İstatistik Ezgi Kitapevi, II Baskı, Bursa, 1999.
 6. Sosyal Bilimlerde Matematik I Ezgi Kitapevi, II Baskı, 1998 (Prof. Dr. M. Sevüktekin ve Doç. Dr. E. Işığıçok’la beraber)
 7. Sosyal Bilimlerde Matematik II Ezgi Kitapevi, II Baskı, 1998 (Prof. Dr. M. Sevüktekin ve Doç. Dr. E. Işığıçok’la beraber)
 8. Serper, Ö., Aytaç M., Bayram N., Örnekleme, (Genişletilmiş 3. Baskı), Ezgi Kitapevi, 2013.

 

 

Symposium Publications and Posters:

 1. Aytaç, M., N. Bayram, “Çoklu Karşılık Getirme Analizi Ve Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Uygulama”, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Adana, 19-22 Eylül 2001.
 2. Aytaç, M., N. Bayram, “Öğretim Elemanlarının Kariyer Tutumlarının Gruplandırılması”, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Adana, 19-22 Eylül 2001.
 3. Bayram, N., M. Aytaç, “Çoklu Karşılık Getirme Analizi İle Akademisyenlerin Akademik Niteliğinin Değerlendirilmesi”, Devlet İstatistik Enstitüsü: İstatistik Araştırma Sempozyumu 2001, 39-54, Ankara, 12-14 Kasım 2001.
 4. Bayram, N., M. Aytaç, “Suç Türlerinin Karar Ağaçları İle İncelenmesi: Bursa Örneği”, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 113-119, Kuşadası-İzmir, 20-21 Mayıs 2004.
 5. Aytaç M., S. Aytaç, N. Bayram, “Suç Türlerini Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, 24-25 Mayıs 2007.
 6. Bayram N., Sam N., Aytaç M., Aytaç S., Yaşam Tatmini ve Sosyal Dışlanma Arasındaki İlişkilerin İstatistiksel Analizi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, 27-29 Mayıs 2009.
 7. Bayram N., Tekcan M., Aytaç S., (2011), Engelli Çalışanların Kendilerine Yönelik Tutum Algıları, 17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir, 14-18 Ekim.
 8. Bayram N., Sam N., Aytaç S., Aytaç M., Bilgel N., (2011), Sosyal Dışlanma, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 15-16 Kasım 2011.
 9. Aytaç S., Bozkurt V., Bayram N., Yıldız S., Bilgel N., Aytaç M., Sokullu-Akıncı F., (2011), İşyeri Şiddeti, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 15-16 Kasım 2011.
 10. Aral, N., Aytaç M., (2016), “Kadınların İşgücüne Katılım Oranlarının Mekansal Analizi”, XVII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu,  Cumhuriyet Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, Sivas, Türkiye, 2-4 Haziran, 2016.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [890]