Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Arş. Gör. Uğur ERMİŞ

ugur_er

 

Department

International Relations

Title

Res.Assist.

E-mail 

ugurermis@outlook.com

Telephone

0224 294 10 89

EDUCATION

 

Ph. D.

Uludağ University - Institute of Social Sciences Department of International Relations

M.A.

 

Uludağ University - Institute of Social Sciences Department of International Relations

B.A.

Uludağ University - Department of International Relations

TEACHING EXPERIENCE

Research Assistant

 Uludağ University-2013

Foreign Language

 English

PUBLICATIONS

 

Book Chapters

Uğur Ermiş, Murat Jane, “İlk Çağ'da Diplomasinin Gelişminde Etkili Olan Uygarlıklar”, Barış Özdal, R. Kutay Karaca (edt.), Diplomasi Tarihi 1, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, ss. 97-154.

Murat Jane, Uğur Ermiş, “Orta Çağ'da Diplomasinin Gelişiminde Etkili Olan Unsurlar”, Barış Özdal, R. Kutay Karaca (edt.), Diplomasi Tarihi 1, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, ss. 155-204.

 

Article

 

 

 

Conference

“Bir Güvenlik Sorunu Olarak Siber Uzay”,  VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 28-29 Kasım 2016, Bursa

“Uluslararası İlişkilerde Gücün Dönüşümü ve Siber Uzay”, İstanbul Güvenlik Kongresi,  2-4 Kasım 2016, İstanbul

“Bir Güvenlik Sorunu Olarak Siber Uzay”, 4. Uluslararası Orta Doğu Kongresi, 27-29 Nisan 2016, Hatay

“Comparative Analysis of the Nuclear Deterrence and Cyber Deterrence Concept”, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3-6 Şubat 2016, Paris-Fransa

“Siber Uzayda Güç Kavramını Yeniden Düşünmek”, Siber Güvenlik ve Türkiye, Middle East and Africa Research Center-Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 11 Mayıs 2015

“Siber Uzayın Güvenlikleştirilmesinin Tarihi”, International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 Ekim 2015, Antalya

“Uluslararası İlişkilerde Gücün Dönüşümü ve Siber Uzay”, VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, 21-22 Ekim 2015, Bursa

“Siber Uzayın Güvenlikleştirilmesi” Siber Güvenlik ve Uluslararası Politika Sempozyumu, 24 Nisan 2014 Ankara Türkiye

“The Manchester Guardian Gazetesi’nin Sayfalarından Birinci Dünya Savaşı’nın Son Silah Bırakışması: Anadolu Cephesi ve Mudanya Mütarekesi”, Uluslararası Savaş Tarihi Araştırmaları Kongresi “1. Dünya Savaşı ve Mirası”, Çanakkale, 6–8 Kasım 2014, (Uğur ERMİŞ, Barış ÖZDAL)

“The Times ve The Manchester Guardian Gazetelerinde Mudanya Mütarekesi”,  Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Eylül 2013 Bursa Türkiye, (Barış ÖZDAL, Uğur ERMİŞ, Aylin DOĞAN, Murat JANE)

“Siber Güvenliğin Sağlanmasında Kritik Altyapılar ve Korunmasının Önemi”, V. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası, 11-12 Aralık 2013 Bursa Türkiye

“Martin C. Libicki’nin “Siber Caydırıcılık” Kavramının Nükleer Caydırıcılık Olgusu İle Karşılaştırmalı Analizi”, VI. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC Turkey 20-21 Eylül 2013 Ankara) (Uğur ERMİŞ, Barış ÖZDAL)

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.