Arş. Gör. Ali İLHAN

 

Açıklama: C:\Users\alilh\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ali.jpg

Adı Soyadı ve Unvanı:  Arş. Gör. Ali İlhan

Anabilim Dalı: İktisat Teorisi

İletişim Bilgileri:

Tel: 0224 294 1090

E-mail: alilhan@uludag.edu.tralilhan3@gmail.com.  

Çalışma Alanları: Makro İktisat

 

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi, İktisat

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, İktisat

Doktora: Uludağ Üniversitesi, İktisat

 

Akademik Geçmiş

Arş. Gör.: 2011-…

 

Çalışma Alanları

Makro İktisat

 

Yayınlar

Makaleler

“Makro İhtiyati Politikaların Genel Çerçevesi”, (2015), Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 52, Sayı: 608, Ekim, ss. 65-85

 

Konferans ve Sempozyum

“Fiyat İstikrarından Finansal İstikrara: Makro İhtiyati Politikalar ve Kurumsal Çerçeve Arayışları”, (2016), 1st International Scientific Researches Congress-Humanity and Social Sciences, Madrid, Spain, May 19-22. (Metin Özdemir ile birlikte)

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.222]