Doç. Dr. Filiz ERYILMAZ

  

 

Bölümü

  

   İktisat

Anabilim Dalı

   İktisat Politikası

Kadro Unvanı

  Doç. Dr.

E-mail adresi

   filizg@uludag.edu.tr, filizgaygusuz@gmail.com,

Telefon

+90 224 294 10 68

 

MEZUN OLUNAN OKULLAR

Doktora

 

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

İktisat Bölümü (2014)

Yüksek Lisans

 

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

İktisat Bölümü (2008)

Lisans

 

Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F.,

İktisat Bölümü (2004) (Bölüm Birinciliği)

Orta Öğrenim

Aydın Süper Lisesi (2000)

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

 

Dr. Öğretim Üyeliği      Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, İktisat Politikası

                                     Anabilim Dalı (2016- Devam Ediyor)                 

Araştırma Görevliliği

       Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, İktisat Politikası

       Anabilim Dalı (2006- 2016)   

Yabancı Dil                  İngilizce

 

YAYINLAR

A. MAKALELER

A1. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eryılmaz, F. ve Yılmaz, D. (2020). Macro-Effectiveness of Unconventional Monetary Policy: A Structural VAR Analysis in an Economic and Monetary Union. Social Sciences Research Journal (SSJR), 9(1), 209-229.

 

Bakır, H. ve Eryılmaz, F. (2020). Türkiye’de İstihdam ve Reel Ücretler Arasındaki İlişki: Bir Zaman Serisi Analizi. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 5(10), 1-16.

 

Tayyar, A. E. ve Eryılmaz, F. (2020). An Analysis of Constitutional Changes in Turkey Between 2007 and 2017 in Terms of Political Business Cycle Theories. International Social Sciences Studies Journal, 6(56), 693-703.

 

Yılmaz, D., Ertürk, E. ve Eryılmaz, F. (2017). The Unconventional Monetary Policy: A Theoretical Approach. International Journal of Trade, Economics and Finance (IJTEF), 8(2), 96- 101.

 

Eryılmaz, M. ve Eryılmaz, F. (2015). Research on The Comparison of Uses of Rhetoric of Public and Private Sector Managers. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(1), 165-175.

 

Eryılmaz, F. (2015). Modelling Stock Market Volatility: The Case of BIST 100.” Annals of the „Constantin Brâncusi” University Of Târgu Jiu, Economy Series, (5), 37-47.

 

Eryılmaz, F. ve Mercan, M. (2015). Political Budget Cycles: Evidence from Turkey. Annals of the „Constantin Brâncusi” University Of Târgu Jiu, Economy Series, 5-14.

 

A2. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

Önkal D., Jansson, M., Eryılmaz, F. ve Sonsino, D. (2020). Emeklilik Fon Yöneticilerinin Yatırım İnançları Üzerine Yazın Taraması. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(38), 223-256.

 

Eryılmaz, F. ve Tayyar, A. E. (2020). Economic Crisis and Learning Economy: An Empirical Analysis on Turkey. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(1), 586-605.

 

Eryılmaz, F. ve Yılmaz, D. (2020). Ticaret Politikası Belirsizliğinin Gelişmekte Olan Ülkelerin Riskine Etkisi: Ampirik Bir İnceleme. TESAM Akademi Dergisi, 7(1), 91-112.

 

Yılmaz, D. ve Eryılmaz, F. (2020). Dünya Ticaret Korumacılığının Finansal Piyasalara Etkisi: Türkiye İçin Bir Analiz. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(1), 616-635.

 

Eryılmaz, F. ve Bakır, H. (2018). Real Wages, Inflation and Labor Productivity: An Evaluation within Turkish Context. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1946-1959.

 

Eryılmaz, F. (2017). Politik Konjonktür Teorilerine Farklı İki Yaklaşım. The Journal of Academic Social Sciences (ASOS Journal), 61, 112-123.

 

Eryılmaz, F. ve Murat, D. (2016). Searching for Political Business Cycles in Turkey: Findings from Fiscal Policy. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (17),197-211.

 

Eryılmaz, F. ve Murat, D. (2016). Political Business Cycles Theories:Evidence from Turkey. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 248-268.

 

Eryılmaz, M. ve Eryılmaz, F. (2011). Ekonomik Krizlerin Retoriksel Stratejilere Etkisi: TKY Örneği. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 11(1-2), 35-77.

 

Eryılmaz, F. (2008). Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi –Volatilite İlişkisi ve IMKB ye Ait Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 34-55.

 

B. KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

 

B1.Uluslararası Kitaplar

 

Eryılmaz, F. ve Yüce, M. (2020). Suudi Arabistan’da Katılım Bankacılığı ve Tarihsel Gelişimi. Gece Kitaplığı.

 

B2. Uluslararası Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

 

Eryılmaz, F. (2018). Turkish Economy during Election Periods between 1987 and 2011. Social Sciences Research in the Globalizing World, Bulgaria: Sofia University St. Kliment Ohridski Publishing.

 

Eryılmaz, F. (2015). Volatility and The Regulation of Stock Markets: Evidence from South Asia. (Ed. Amit Kashyap). Financial Market Regulations And Legal Challenges in South Asia. USA: IGI-Global Publishing.

 

Eryılmaz, F. (2015). KLR Approach As An Early Warning Indicator Of Turkish Currency And Banking Crisis İn 2000 And 2001. (EdQaiser Munir). Handbook of Research on Financial and Banking Crisis Prediction through Early Warning Systems. USA: IGI-Global Publishing.

 

Eryılmaz, F. (2015). An Economic View on Politics: Public Choice Theory. (Ed.Efe, Recep, Ayışığı, Mehmet, Düzbakar, Ömer, Arslan, Mehmet). Turkey at The Beginning of 21st Century: Past and Present. Sofia University St.  Kliment Ohridski Publishing.

 

Eryılmaz, F. (2015). Political Business Cycle Theories. (Ed. Koleva, Irina, Efe,  Recep, Atasoy, Emin, Kostova, Zdravka Blagoeva). Education in the 21st Century: Theory and Practice. Sofia University St. Kliment Ohridski Publishing.

 

Eryılmaz, F. (2015). The Effects of Elections on Turkish Economy: Evidence from Money Supply. (Ed. Efe, Recep, Ayışığı, Mehmet, Düzbakar, Ömer, Arslan, Mehmet). Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present. Sofia University St. Kliment Ohridski Publishing.

 

Eryılmaz, F., Bakır, H. ve Mercan M. (2014). Financial Development and Economic Growth: Panel Data Analysis. (Ed. Özlem Olgu, Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu). Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance . IGI-Global Publishing.

 

Bakır, H. ve Eryılmaz, F. (2014). Causal Relationship Between Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Turkey. (Ed. Özlem Olgu, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu). Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance . IGI-Global Publishing.

 

Eryılmaz, F. ve Murat, D. (2014). The Traditional Opportunistic Political Business Cycles: An Example of Turkey. (Ed. Mortan, Kenan, Hristov, Ilia, Strelova,Olga, Kostova, Zdravka). The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey. Sofia University St. Kliment Ohridski Publishing.

 

Eryılmaz, F. ve Murat, D. (2014). The Relationship Between Stock Market Volatility and Trading Volume: An Application to Turkey. (Ed. Mortan,Kenan, Hristov, Ilia, Strelova,Olga, Kostova, Zdravka). The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey. Sofia University St. Kliment Ohridski Publishing.

 

 B3. Ulusal Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

Yüce, M. ve Eryılmaz, F. (2018). Kazakistan’da İslami Bankacılık Uygulamaları. (Ed. Erdoğan, Seyfettin, Gedikli Ayfer). Katılım Bankacılığı Açısından Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri. Umuttepe Yayınları.

     

C. KONGRE FAALİYETLERİ

 

C1. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 

Eryılmaz, F. (2019). Yapısal ve Kurumsal Düzenlemeler: Türkiye Örneği. 5th International Social and Education Sciences Studies Congress (UBAK), Balıkesir, Turkey.

 

Eryılmaz, F. (2019). Yatırım İnançları. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye.

 

Yılmaz, D. ve Eryılmaz, F. (2019). Ticarette Belirsizliğin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi. ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance Extended with Social Sciences, Bandırma, Turkey.

 

Eryılmaz, F., Yılmaz, D. ve Ertürk, E. (2018). Avrupa Birliği’nde Küresel Kriz Döneminde Geleneksel Olmayan Para Politikaları. ICOMEP’18-Autumn- International Congress of Management, Economy and Policy, 2018 Autumn, İstanbul,Turkey.

 

Yüce M. ve Eryılmaz, F. (2018). Türkiye’de Katılım Bankacılığının Gelişim Süreci. Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi (ISEFE-2018’Güz), İstanbul,Türkiye.

 

Eryılmaz, F. (2017). The Opportunistic Political Business Cycles Theories: The Case of Turkey. 2. International Conference On Business Management (ICOMB), Le Chateau Lambousa, Cyprus.

 

Eryılmaz, F. (2015). The Effects of Elections on Monetary Policy in Turkey: An Evaluation in Terms of Political Business Cycle Theory. EY International Congress on Economics II ”Growth, Inequality and Poverty”, Ankara, Turkey.

 

Bakır, H. ve Eryılmaz, F. (2015). Real Wages, Inflation and Labour Productivity: The Case of Turkey. EY International Congress on Economics II ”Growth, Inequality and Poverty”, Ankara, Turkey.

 

Eryılmaz, F. ve Mercan, M. (2013). Political budget cycles and new democracy effect: evidence from Turkey. The Public Choice Society at 50 Years, March 7- 10, New Orleans- Louisiana, USA.

 

Eryiğit Bali, S.,  Eryiğit, K. Y., Gayğusuz, F. ve Dülgeroğlu, E. (2012). Local financial development and capital accumulations: Evidence from Turkey, European and Finance Society, June 14- 17, Koç University, İstanbul, Turkey.

 

Gayğusuz, F. (2012). An examination of rational opportunistic political business cycles in Turkey: 1986–2011. I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, June 17-21, Uludag University, Bursa, Turkey

 

Eryiğit Bali, S., Eryiğit, K. Y., Dülgeroğlu, E. ve Gayğusuz, F. (2011). The role of physical, human and social capital in regional financial development differences: An analysis of Turkish provinces, ERSA 2011, 30 August-3 September, Barcelona, Spain.

 

Gayğusuz, F. ve Bahtiyar, G. (2010). Keynes: Usta geri mi döndü?. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi II, İstanbul, 13- 14 Mayıs.

 

Bahtiyar, G. ve Gayğusuz, F. (2010). 2008 krizi mi, yeniden dirilen 2001 krizi mi?. Uluslararası Sempozyum V: Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması, Balıkesir, 27-29 Mayıs.

 

Gayğusuz, F. (2009). The Stock Market Performance and Political Elections: Is There Any Evidence from Turkey?. International Conference on Social Sciences (ICSS 2009), İzmir, Turkey.

 

Yılmaz, D. ve Gayğusuz, F. (2009). 2008 Krizinin Yeni Global Ekonomik Yapı Üzerine Etkileri. Uluslararası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.

 

Gayğusuz, F. (2009). The Stock Market Performance and Political Elections: Is There Any Evidence from Turkey?. International Conference on Social Sciences (ICSS 2009), İzmir, Turkey.

 

Çınar, M. ve Gayğusuz, F.  (2008). Etkin Piyasalar Hipotezi Mi Davranışçı Finans Mı?. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), İzmir, Türkiye.

 

C2. Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 

Yılmaz D. ve Eryılmaz, F. (2019). Ticarette Artan Korumacılık ve Finansal Piyasalara Etkisi: Amprik Bir Analiz. Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) – 20. Ulusal İktisat Sempozyumu-Türkiye Ekonomisi ve Kriz: Sanayisizleşme, İşsizlik ve Enflasyon, Adana, Türkiye.

 

Eryılmaz, F. ve Mercan, M. (2013). Politik Bütçe Döngüleri ve Yeni Demokrasi Etkisi: Türkiye Örneği. II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 6- 8 Mayıs 2013, Bursa, Türkiye.

 

Eryılmaz, M.E. ve Gayğusuz, F. (2010). Ekonomik Krizlerin Retorların Yönetim Bilgisi Meşrulaştırırlarken Kullanacakları Retoriksel Stratejilerin Seçimine Etkileri. 1.Örgüt Kuramı Çalıştayı Bildirileri, Başkent Üniversitesi İ.İ.B.F., Ankara.

 

Nargeleçekenler, M. ve Gayğusuz,  F. (2008).  Hisse Senedi Piyasalarında Volatilite ve İşlem Hacmi İle İlişkisiYEBKO, İzmir, 11- 12 Eylül.

 

D. PROJELER

Yüce, M. ve Eryılmaz F. (2018). İslami Bankacılık ve İslami Finans Açısından Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri, Ekonomi Kulübü Araştırma Projesi. 03/01/2018 - 15/11/2018.

 

Dülgeroğlu, E., Eryiğit, K.Y., Eryiğit, S. ve Gayğusuz, F. (2010). Finansal gelişme farklılıklarında fiziksel, sosyal ve beşeri sermayenin rolü: Türkiye için il bazlı bir analiz. 110K295 nolu TÜBİTAK Araştırma Projesi.

 

E. ÖDÜLLER

 

Akademik Performans Ödülü, Bursa Uludağ Üniversitesi, 2018

 

E. ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

Misafir Öğretim Üyesi, Göteborg Üniversitesi (İsveç)- Göteborg Araştırma Enstitüsü, (Yurtdışı Üniversite), 2018-2018.

Misafir Öğretim Üyesi, Göteborg Üniversitesi (İsveç)- Göteborg Araştırma Enstitüsü, (Yurtdışı Üniversite), 2017-2018.

F. İDARİ GÖREVLER

İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı 2020-Devam Ediyor

İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı 2018-2019

G. SERTİFİKA

15. Uluslararası Ekonometri Yaz Seminerleri (EYS 2015), Zaman Serisi Analizi Eğitimleri ve Panel Veri Analizi Eğitimleri, Denizli,18.07.2016 -26.08.2016

14. Uluslararası Ekonometri Yaz Seminerleri (EYS 2014), Zaman Serisi Analizi ve Panel Veri Analizi Eğitimleri, Denizli, 03.08.2015 -11.09.2015

Sakarya Ekonometri Seminerleri (SES 2014), Zaman Serisi Analizi Eğitimleri ve Panel Veri Analizi Eğitimleri, Sakarya, 17.08.2014 -05.09.2014

H. KONGRE DÜZENLEME

International Congress of Economics and Business 2019 (ICEB 2019), Bursa, Türkiye 11.04.2019 -13.04.2019

I. EDİTÖRLÜK

 

TESAM Akademi, Dergi, Alan Editörü.

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [12.673]