Doç. Dr. Meryem FİLİZ BAŞTÜRK

 

Açıklama: C:\Users\TOSHİBA\Desktop\MY DOCUMENTS\29.jpg

 

Adı Soyadı ve Unvanı: Doç.Dr.Meryem Filiz Baştürk

Anabilim Dalı: İktisat Politikası

İletişim Bilgileri:  

Tel: 0224-2941145

E-mailmeryemfiliz@uludag.edu.tr

Çalışma Alanları:  Parasal İktisat, İktisat Politikaları, Finansal Piyasalar

 

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi

Doktora: Uludağ Üniversitesi

 

Akademik Geçmiş

Doçent: 2020

Yrd. Doç.: 2016 –2020

Öğretim Gör.: 2013 – 2015

Arş. Gör: 2005 – 2013

 

Çalışma Alanları

Parasal İktisat

İktisat Politikaları

Finansal Piyasalar

 

 

Verdiği Dersler

İktisat I

İktisat II

Makro İktisat

Finansal Piyasalar

 

Yayınlar

Makaleler

Filiz Baştürk M., (2016), The Effects of Coase’s Thought on the Development of the New Institutional Economics, Sosyoekonomi, 24(29): 11-22.

 

Filiz Baştürk M., (2016), Forward Guidence as a Separate Unconventional Monetary Policy Tool”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1): 35-56.

Filiz Baştürk M., (2015), The Role of Fiscal Dominance on the Effectiveness of Monetary Policy: an Evaluation of 2002-2012 Period in Turkey, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 40-55.

Filiz, Baştürk, M., (2015), The Responses of Greece and Ireland to the Crisis, Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 221-239.

Filiz, Baştürk, M., (2014), Mülkiyet Problemi, Dışsallıklar ve Coasean Çözüm, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İİBF, 21(1), 143-154.

Emin E., Filiz, Baştürk, M., (2013), Finansal Krizde Sıra Dışı Para Politikaları: Teori ve FED Uygulaması, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(582), 15-28. 

Arabacı Ö., Filiz, Baştürk, M., (2013), Türkiye’de Banka Kredi Kanalı: 2001 – 2008 Dönemi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(3), 567-587.

Arabacı Ö., Filiz, Baştürk, M., (2013), Faiz Oranı Kanalının 2001–2008 Döneminde Türkiye’de Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 15-34.

Arabacı Ö., Filiz, Baştürk, M., (2013), Türkiye’de Döviz Kuru Kanalı: 2002 – 2008 Dönemi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(18), 111-131.

Filiz, M., (2007), “Uluslararası Bankaların Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Uygulama Olarak Basel-II ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(13), 200-221.

 

Konferans ve Sempozyum

Filiz, Baştürk, M., (2015), “Forward Guidence as a Separate Unconventional Monetary Policy Tool”, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi (Econ Anadolu 2015), Eskişehir, TÜRKİYE

Filiz, Baştürk, M., (2013), “Finansal Krizin Ardından Avrupa Merkez Bankası Tarafından Uygulanan Geleneksel Olmayan Para Politikalarının Etkileri”, Uluslararası İstanbul Finans Kongresi 2013, İstanbul, TÜRKİYE

Filiz, Baştürk, M., (2013), “Para Politikasının Etkinliğinde Mali Baskınlığın Rolü: Türkiye'de 2002-2012 Dönemi İçin Bir Değerlendirme”, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi (Econ Anadolu 2013), Eskişehir, TÜRKİYE

Filiz M., Arabacı Ö., (2010), “Parasal Aktarım Mekanizmalarının Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Türkiye’de Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK – TEK: Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar, 1-3 Eylül Girne, KKTC

Filiz, M., (2007), “Yeni Kurumsal İktisadın Gelişiminde Coasean Düşüncenin Etkileri”, İktisatta Devrimler ve Karşı Devrimler, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. V.Ekonomik Yaklaşım Kongresi.

Filiz, M., (2007), “Mülkiyet Problemi, Dışsallıklar ve Coasean Çözüm”, X. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, TSBD.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [9.671]