Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

Adı Soyadı ve Unvanı:  Prof. Dr. Metin Özdemir

Anabilim Dalı: İktisat Teorisi

İletişim Bilgileri:

Tel: 02242941095

E-mail: mozdemir@uludag.edu.tr

 

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi (1995)

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi (1998)

Doktora: Uludağ Üniversitesi (2005)

 

Akademik Geçmiş

Doçent: 2014-…

Yrd. Doç.: 2011-2014

Öğretim Görevlisi: 2007- 2011

Arş. Gör.: 1996- 2007

 

 

Yayınlar

Kitaplar

Enflasyon Hedeflemesi Teorisi: Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilirliği ve Türkiye (2007), Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışma Dizisi No:2007/5, İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı.

KPSS İktisat (2009), Bursa: Ekin Kitabevi Yay. (Zeynel Dinler ile birlikte).

 

 

Makaleler

Is Price Stability Enough? Macroeconomic Performance of Inflation Targeting in Developing Countries” (2009), International Journal of Sustainable Economy, Vol.1 No.4, pp.352–372 (with Selim Tüzüntürk).

“Döviz Kuruna Dayalı İstikrar Programı ve Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme” (2002), Mülkiye Dergisi, Cilt XXVI No. 233, Mart-Nisan, ss.79-92 (M.Ozan Başkol ile birlikte).

“3 Kasım 2002 Seçimleri Öncesi Siyasi Partilerin Ekonomik Programlarına Bakış” (2002), Mülkiye Dergisi, Cilt XXVI No. 236, Eylül-Ekim 2002, ss.55-67 (Nalân Ölmezoğulları, M.Ozan Başkol ve Esra Güler ile birlikte).

“Yeni Neo-Klasik Sentez: Makroiktisatta Yeni bir Uzlaşmaya Doğru” (2008), Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 19, Sayı: 66, ss.95–117.

“IS-LM Modeline Alternatif Olarak BMW Modeli: Enflasyon Hedeflemesi Altında Şoklara Yönelik Politika Tepkilerinin Analizi” (2009), U.U.İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:XXVIII, Sayı:1, ss.27-47.

“Uzlaşmadan Ayrılığa:Küresel Finansal Kriz Makro iktisadın Krizi(Mi)?” (2010), Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, Sayı:545, Temmuz, ss.19-26.

“Is the Global Financial Crisis a Crisis of Academic Economics and Economics Education? A Research on the Perceptions of Turkish Economists” (2011), A.Ü.S.B.F.Dergisi, Cilt:66, No:4, ss.67-100.

 

Kitap Bölümleri

“Küresel Finansal Krizden Akademik İktisadın Krizine:Türkiye’de Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma” (2011), Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi, TEK:Ankara, ss.149-189 (Nalan Ölmezoğulları ve Esra Güler ile birlikte).

“Enflasyon Hedeflemesinden Finansal İstikrara: Kriz Sonrası TCMB’nin Para Politikası Arayışları” (2011), Cihan Dura’ya Armağan, (yayınlanacak).

 

Konferans ve Sempozyum

“The Revival of Wicksell in Macroeconomics: Is It The End of Monetarism?” (2009), EconAnadolu International Conference in Economics: Developments in Economic Theory, Modelling and Policy, AÜ İİBF, Eskişehir, Turkey, June 17–19.

“From Convergence to Divergence: Is Current Crisis, Crisis for Macroeconomics?” (2010), Restructuring The Economy After The Global Crisis, International Symposium V, BAÜ Bandırma İİBF, Erdek-Bandırma, Turkey, May 27–29.

“Forecasting Inflation Using Artificial Neural Network Approach: A Case Study of Turkey” (2010),ICMBE’10 6th International Conference on Business, Management and Economics, Yasar University, Çeşme- İzmir, Turkey,  October 07–09 (with Çağatan Taşkın).

“Politika Omnium Horarum:Enflasyon Hedeflemesi Her Mevsim İçin Geçerli midir?” (2011), EconAnadolu International Conference in Economics II: Post Crisis Dynamics, AÜ İİBF, Eskişehir, Turkey, June 15–17.

 

“Yeni Neo-Klasik Sentez: Makro iktisatta Yeni bir Uzlaşmaya Doğru mu?” (2007), İktisatta Devrimler ve Karşı Devrimler, V.Ekonomik Yaklaşım Kongresi, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F., Ankara, 24–26 Ekim.

“Sadece Fiyat İstikrarı Yeterli mi? Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesinin Makroekonomik Performansı”(2007), X. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, TSBD,Ankara,28–30 Kasım (Selim Tüzüntürk ile birlikte).

“Küresel Finansal Krizden Akademik İktisadın Krizine: Türkiye’de Akademisyenlerin Kriz-İktisat Eğitimi İlişkisi Algılamaları Üzerine Bir Araştırma” (2009), Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi, TEK, Ankara, 12 Aralık (Nalân Ölmezoğulları ve Esra Güler ile birlikte).

“Thünen’den Krugman’a: Yeni Ekonomik Coğrafya (Gerçekten) Yeni mi?” (2010), TÜCAUM VI.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, A.Ü.D.T.C.F., Ankara, 3-5 Kasım (M.Ozan Başkol ile birlikte).

“Kredi Kullanımı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği”, (2011), 16.Ulusal İktisat Sempozyumu, TEK-U.Ü.İ.İ.B.F.İktisat Bölümü, Bursa, 13-14 Ekim (Özer Arabacı ile birlikte).

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [16.934]