Prof.Dr. Hülya KANALICI AKAY

Açıklama: C:\Users\lenovo\Desktop\Okul İşleri\CV\HÜLYA AKAY RESİM.JPG

Adı Soyadı ve Unvanı:  Prof. Dr. Hülya Kanalıcı Akay

Anabilim Dalı: İktisat Politikası

İletişim Bilgileri:

Tel: 0224 294 10 82

E-mail: hulyakanalici@uludag.edu.tr

Çalışma Alanları: Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası, Finans,  İktisadi Düşünceler Tarihi

 

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Akademik Geçmiş

Profesör: 2016- …

Doçent: 2011-2016

Yrd. Doç.: 2004-2011

Arş. Gör.: 1994-2004

Çalışma Alanları

Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası, Finans,  İktisadi Düşünceler Tarihi

 

Verdiği Dersler

Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası, Finans Ekonomisi, İktisat Politikası, İktisadi Düşünceler

 

Yayınlar

Kitaplar

Kanalıcı Akay, Hülya (1997) Hisse Senedi Fiyatlarının Tesbiti ve Tesir Eden Faktörler, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 77, Ankara, s.133, (Basılmış Yüksek Lisans Tezi).

 

Makaleler

Kanalıcı Akay, Hülya (2016), “Türkiye Ekonomisinde Ekonomik Büyüme ve İşsizlik”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 209-226, 14. (Nejla Aklan ve Mehmet Çınar ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2015), “Financial Stress and Economic Activity Relationship In Turkey: Post-2002 Period”,Yönetim ve Ekonomi, 567-568, 22. (Nejla Aklan ve Mehmet Çınar ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2014), “Finansal İstikrar(sızlık) ve Kurumsal Kalite İlişkisi: Türkiye Örneği”, Finans, Politik & ekonomik Yorumlar, 7-20, 51. (Nejla Aklan ve Mehmet Çınar ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2014), “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Bağımsızlığı: Politik İktisat Perspektifinden Bir Değerlendirme",9-19. (Nejla Aklan ve Feridun Yılmaz ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2014), “Is There A Risk Taking Channel of Monetary Policy in Turkey?”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 55-67. (Nejla Aklan ve Mehmet Çınar ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2014), “A Sectoral Analysis of Hysteresis in Unemployment: Evidence from Turkey”, Journal of Social Sciences the Turkish World (Bilig), 29-52. (Feridun Yılmaz ve Mehmet Çınar ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2011), “Hysteresis in Unemployment: Evidence from 23 OECD Countries”, Economicky Casopis/Journal of Economics, 59:5, ss. 488-505. (Mehmet Nargeleçekenler ve Feridun Yılmaz ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2009), “Para Politikası Şokları Hisse Senedi Fiyatlarını Etkiler mi? Türkiye Örneği”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 27: 2, 129–152. (Mehmet Nargeleçekenler ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2008), “Teori ve Uygulamada Merkez Bankası Şeffaflığı”, Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 15, Sayı 30, 221–228. (Mehmet Nargeleçekenler ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2008), “Uzun Dönem Para Talebi ve Reel Hisse Senedi Fiyatları: Türkiye Örneği”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl 45, Sayı 518, 31–40. (Mehmet Nargeleçekenler ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2007), “Para Politikasında Şeffaflık”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl, 44, Sayı 510, 32–42.

Kanalıcı Akay, Hülya (2007), “Is There the Time-Inconsistency Problem in Turkey?” Journal of Economic Studies, 34:5, 389–400. (Mehmet Nargeleçekenler ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2006), “Finansal Piyasa Volatilitesi ve Ekonomi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61:4, 5–36. (Mehmet Nargeleçekenler ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2006), “Para Politikasında Zaman Tutarsızlığı” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 56:2, 141–162.

Kanalıcı Akay, Hülya (2004), “Modern Portföy Teorisi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki Uygulanabilirliği”, Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 10, Sayı 21, 189–202.

Kanalıcı Akay, Hülya (2003), “William Stanley Jevons ve Modern İktisadın Temelleri”, Liberal Düşünce Dergisi, Yıl 8, Sayı 32, 223–235.

Kanalıcı Akay, Hülya (2003), “Hisse Senetleri Piyasasında Risk Türleri ve İMKB’de Bir Uygulama”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 18, Sayı 213, 115–131.

Kanalıcı Akay, Hülya (2003), “Finansal Sisteme Genel Bir Bakış”, Bilanço Dergisi, Yıl 4, Sayı 48, 31–43.

Kanalıcı Akay, Hülya (2003), “Makroekonomik Değişkenler ve Hisse Senetleri” Bilanço Dergisi, Yıl 4, Sayı 45, 36–41.

Kanalıcı Akay, Hülya (2001), “Bir İktisatçı Olarak Bentham”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19:4.

 

Konferans ve Sempozyum

Kanalıcı Akay, Hülya (2016), “Piyasalarda Finansal Karar Süreçlerinin Davranışsal Finans Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Econworld Londra

Kanalıcı Akay, Hülya (2015), “Türkiye'de Para Politikasının Sektörel Etkileri”, Econworld Torino/ İtalya (Nejla Aklan ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2015), “Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı”, Econworld Torino/ İtalya (Nejla Aklan ve Mehmet Çınar ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2014), “Finansal İstikrarsızlık ve Kurumsal Kalite (Yönetişim) İlişkisi: Türkiye Örneği”, Isparta (Nejla Aklan ve Mehmet Çınar ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2014), “Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği”, EconWorld Prag, Çek Cumhuriyeti. (Nejla Aklan ve Mehmet Çınar ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2014),” Türkiye'de Faiz Haddi ve Enflasyon İlişkisi: Gibson Paradoksu'na Yönelik Bir Değerlendirme”, Econworld Prag, Çek Cumhuriyeti. (Nejla Aklan ve Mehmet Çınar ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2013), "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Bağımsızlığı: Politik İktisat Perspektifinden Bir Değerlendirme", 5.Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi. (Nejla Aklan ve Feridun Yılmaz ile birlikte)     

Kanalıcı Akay, Hülya (2013), “Türkiye'de Para Politikalarının Bankaların Risk Yüklenimleri Üzerine Etkileri”, Econ Anadolu, Eskişehir. (Nejla Aklan ve Mehmet Çınar ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2009), “Para Politikası Şokları Hisse Senedi Fiyatlarını Etkiler mi? Türkiye Örneği”, EconAnadolu Anadolu International Conference in Economics, 17–19 June 2009,Eskişehir, Turkey. (Mehmet Nargeleçekenler ile birlikte)

Kanalıcı Akay, Hülya (2009), “Is Hysteresis Important for Turkish Economy?”, International Conference on Social Sciences (ICSS 2009), 10–11 September 2009, İzmir, Turkey. (Feridun Yılmaz ve Mehmet Nargeleçekenler ile birlikte)

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [13.100]