Prof. Dr. Mehmet ARSLANOĞLU

Adı Soyadı ve Unvanı:  Prof. Dr. Mehmet Aslanoğlu

Anabilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

İletişim Bilgileri:  Tel: 0224 294 10 98

 E-mail: aslanog@uludag.edu.tr

 
Çalışma Alanları:  İktisadi Büyüme, Kalkınma, İktisat Tarihi  
 
 

Eğitim

Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Akademik Geçmiş

Profesör: 2002- …

Doçent: 1996-2002

Yrd. Doç.: 1992- 1996

Arş. Gör.: 1982- 1992

 

Çalışma Alanları

İktisadi Büyüme, Kalkınma, İktisat Tarihi

 

Verdiği Dersler

İktisat I

İktisat II

İktisadi Büyüme

Kalkınma Ekonomisi

İktisat Tarihi

Osmanlı İktisat Tarihi

AB Ekonomisi

 

Yayınlar

Kitaplar

Nesteks’in Yeniden Yapılanması ve Tekstil Sektörünün Nevşehir Ekonomisindeki Yerinin Analizi Ezgi Kitabevi,2002.

Sanayinin Örgütlenmesinde Esnek Uzmanlaşma Yaklaşımı Ezgi Kitabevi,2001.

Ekonomik Planlama(Ahmet Öztürk ile) Ekin Kitabevi,1998

Makaleler

II. Abdülhamit’in Osmanlı Devleti’nin İktisadi ve Mali Politikaları Üzerine Etkisi, VIII. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi/ Bildiriler, ed. Nurcan Abacı, Lulu Press, s.275-286.

Türkiye-A.B.D. İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme Bilimin Işığında Aydınlanma Seminerleri, içinde, Uludağ Üniversitesi yayınları.

Anarşist Düşüncede Sanayi ve Teknolojinin Yeri Birikim Dergisi,sayı 155.

II. Abdülhamit’in Osmanlı Devleti’nin İktisadi ve Mali Politikalarına Etkisi Toplumsal Tarih Dergisi, sayı 63.

A.B.D.’de Servet Yoğunlaşmasının 1929 Büyük Bunalımına EtkisiUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,c.19,s.4.

Proudhon’un ve Bakunin’in Toplum Tasarımlarında Endüstriyel Yapı Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,c.19,s.1-2.

Solow Büyüme Modelinde ve İçsel Büyüme Teorilerinde Teknolojik Değişme Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,c.15,s.2. e

Teknoloji Transferinin Uygun Olmayan Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,c.14,s.1-2.

Türkiye’de Resmi İktisat Politikaları Yörüngesinde İktisadi düşünce Kümeleri Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,c.13,s.1-2.

İktisadi Kalkınmada Büyük Ölçek-Küçük Ölçek İkilemi:Mahalanobis ve Schumacher Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,c.12,s.1-2.

 

Konferans ve Sempozyum

Turkey's Foreign Agricultural Trade In The Framework Of Global Agricultural Trade Liberalization, X. European Conference On Socıal And Behavıoral Scıences.

Esnek Uzmanlaşma Yaklaşımı Açısından Denizli Havlu Dokuma Sanayinin Analizi”,21.Yüzyıla Doğru Denizli Sanayi Sempozyumu.

II.Abdülhamid’in İktisadi ve Mali Politikalar Üzerindeki Etkisi”,VIII.Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [15.342]