Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Arş. Gör. Semih ŞEN

 

Açıklama: C:\Users\esra\Desktop\Web Bilgileri\Maliye\Semih Şen.jpg

 

Bölümü: Maliye

 

Anabilim Dalı: Mali İktisat

 

Unvanı: Araştırma Görevlisi

 

E-mail adresi: semihsen@uludag.edu.tr

 

Telefon: 0224 294 07 27

 

Kişisel web sayfası:

 

ÖĞRENİM DURUMU/ MEZUN OLUNAN YER

Doktora: Uludağ Üniversitesi SBE. (Devam Ediyor)

 

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi SBE.

 

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Orta Öğrenim: Nuri Erbak Lisesi

 

YABANCI DİL: İngilizce

 

YAYINLAR:

Makale

Semih Şen, “Yenilenebilir Enerji Üretiminde Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvikler: Seçilmiş Bazı Avrupa Ülkelerinin Deneyimleri Ve Türkiye”, Journal of Life Economics, Cilt 4, Sayı 1, 2017.

 

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Semih Şen ve Halil Serbes, “Avrupa Birliği Borç Krizi ve Finansal Yardım Mekanizmaları”, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Methibay’a Armağan, (Editör: Fatih Saraçoğlu ve Muharrem Çakır), Ankara, 2017.

Semih Şen, “Financial Transaction Taxes and European Union In The Light Of Country Experiences”,  Recent Studies In Economics, (Editors: Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Rasim Yılmaz and Günther Löschnigg), e-BWN, Bialystok, 2017.

Semih Şen ve Mircan Tokatlıoğlu, “Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği”, Maliye Dergisi, Sayı:170, Ocak-Haziran 2016.

Semih Şen, “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin Ekonomik ve Mali Etkileri: Güncel Bir Değerlendirme”, Finans & Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:51, Sayı:589, Mart 2014.

Tebliğ

Semih Şen and Cağlayan Tabar, “Keynesian Interventionist Government Understanding During the Global Crisis and Return to the Fiscal Policy”, 8th Internatioal Conference of Political Economy, Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia.

 

Mircan Tokatlıoğlu and Semih Şen, “Turkey’s Situation Regarding Maastricht Fiscal Policy Criteria and Comparison with Member Countries of the European Union”, 8th Internatioal Conference of Political Economy, Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia.

 

Semih ŞEN, “Financial Transaction Taxes And European Union In The Light Of Country Experiences”, International Association of Social Science Research (IASSR),  XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome/Italy, Semptember 1-4 2016.

Tezler

Semih ŞEN, Finansal Serbestleşme, Kriz ve Finansal İşlem Vergileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2015.

 

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.