Arş. Gör. Semih ŞEN

 

Açıklama: C:\Users\esra\Desktop\Web Bilgileri\Maliye\Semih Şen.jpg

 

 

Bölümü: Maliye

 

Anabilim Dalı: Mali İktisat

 

Unvanı: Araştırma Görevlisi

 

E-mail adresi: semihsen@uludag.edu.tr

 

Telefon: 0224 294 11 87

 

Kişisel web sayfası:

 

ÖĞRENİM DURUMU/ MEZUN OLUNAN YER

Doktora: Uludağ Üniversitesi SBE. (Devam Ediyor)

 

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi SBE.

 

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Orta Öğrenim: Nuri Erbak Lisesi

 

YABANCI DİL: İngilizce

 

 

YAYINLAR:

 

Makaleler

Semih Şen ve Mircan Tokatlıoğlu, “Kamu Maliyesinde Bir Risk Unsuru Olarak Koşullu Yükümlülükler: Türkiye Örneği”.  Sosyoekonomi, 28(44), 2020.    

Mircan Tokatlıoğlu ve Semih Şen,  “Kamu Hizmetlerinin Sunum ve Finansmanında Kamu Özelİşbirliği Modeli: Avrupa Birliği ve Türkiye”.  International Journal of Public Finance, 4(2), 2019.

Semih Şen, Çağlayan Tabar ve Mircan Tokatlıoğlu,  Küresel Krizde Devlet Müdahalesi ve Maliye Politikası.  İş ve Hayat, 4(8), 2018.

Semih Şen, “Yenilenebilir Enerji Üretiminde Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvikler: Seçilmiş Bazı Avrupa Ülkelerinin Deneyimleri Ve Türkiye”, Journal of Life Economics, Cilt 4, Sayı 1, 2017. 

Semih Şen ve Mircan Tokatlıoğlu, “Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği”, Maliye Dergisi, Sayı:170, Ocak-Haziran 2016.

Semih Şen, “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin Ekonomik ve Mali Etkileri: Güncel Bir Değerlendirme”, Finans & Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:51, Sayı:589, Mart 2014.

 

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Semih Şen ve Halil Serbes, “Avrupa Birliği Borç Krizi ve Finansal Yardım Mekanizmaları”, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Methibay’a Armağan, (Editör: Fatih Saraçoğlu ve Muharrem Çakır), Ankara, 2017.

Semih Şen, “Financial Transaction Taxes and European Union In The Light Of Country Experiences”,  Recent Studies In Economics, (Editors: Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Rasim Yılmaz and Günther Löschnigg), e-BWN, Bialystok, 2017.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

ŞEN SEMİH,TOKATLIOĞLU MİRCAN (2018).  Analysis of Contingent Liabilities in Turkey.  33th INTERNATIONALPUBLIC FINANCE CONFERENCE/TR (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4509382)

Semih Şen and Cağlayan Tabar, “Keynesian Interventionist Government Understanding During the Global Crisis and Return to the Fiscal Policy”, 8th Internatioal Conference of Political Economy, Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia.

 Mircan Tokatlıoğlu and Semih Şen, “Turkey’s Situation Regarding Maastricht Fiscal Policy Criteria and Comparison with Member Countries of the European Union”, 8th Internatioal Conference of Political Economy, Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia.

 Semih ŞEN, “Financial Transaction Taxes And European Union In The Light Of Country Experiences”, International Association of Social Science Research (IASSR),  XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome/Italy, Semptember 1-4 2016.

 

Tezler

Semih ŞEN, Finansal Serbestleşme, Kriz ve Finansal İşlem Vergileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2015.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.366]