Dr. Öğr. Üyesi Reyhan LEBA

 

Açıklama: C:\Users\esra\Desktop\Web Bilgileri\Maliye\Reyhan tansöker.jpg

Bölümü

Maliye

Anabilim Dalı

Mali İktisat

Unvanı

Dr. Öğr. Üyesi

E-mail adresi

reyhan@uludag.edu.tr

Telefon

(0224) 2941143

Kişisel web sayfası

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi S.B.E.

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi S.B.E.

Lisans

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F.

Orta Öğrenim

Buldan Akın Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

1989 – 2001

Yardımcı Doçentlik

2001-

YABANCI DİL

İngilizce

 

 

YAYINLAR

KİTAP BÖLÜMLERİ

Leba Tansöker, R., “Yürürlükteki Gelir Vergisi Tarifesinin Adalet Açısından Değerlendirilmesi”, Güncel Mali Konular, (Ed. Nihat Edizdoğan), Dora Yayıncılık, Bursa, 2009, ss.213-237, (ISBN: 978-605-4118-48-9)

Leba, R., “Tarımın Ülke Ekonomileri Açısından Önemi ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Kesiminin Vergilendirilmesinin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Nihat Edizdoğan’a Armağan, (Ed. Özhan Çetinkaya ve Adnan Gerçek), Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2018, ss.319-337, (ISBN: 978-605-327-688-3)

MAKALELER

Ulusal Makaleler

Leba, R., “Türkiye’de Belediyelerin Ekonomik Girişimleri ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar”, U.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:17, Sayı:1-2, Mayıs 1999.

Leba, R., “Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk”, Mevzuat Dergisi, Yıl:4, Sayı:43, Temmuz 2001.

Leba, R., “Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Önemi ve Sosyal Devletin Geleceği”, Mevzuat Dergisi, Yıl:4, Sayı:44, Ağustos 2001.

Burhan, N. ve Leba Tansöker, R., “Küreselleşme Karşısında Üniversitelerimiz”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı:21-22, Mayıs-Haziran 2006, ss.7-28.

Uluslararası Makaleler

Leba, R., “Mali Anayasa Üzerine Düşünceler ve Türkiye’nin Gerçekleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:34, Sayı:2, Haziran 2001, ss.53-67.

Yıldırım, Z., Leba Tansöker, R., Bayram, N., Aydemir, M., “A Structural Equation Modeling the Role of Social Norms in Tax Compliance: A Study from Turkey”, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol:5, No:12, December 2016, pp.81-89.

Bayram, N., Aydemir, M., Yıldırım, Z., Leba Tansöker, R., “Confirmatory Factor Analysis on Tax Compliance Intentions, General Fairness, Procedural Fairness and Social Norms”, Business and Economics Research Journal, Vol:8, No:4, 2017, pp.749-758.

Leba Tansöker, R., “Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Vergi Takozu Açısından Değerlendirilmesi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:15, Sayı:30, 2017, ss.309-334.

Tokatlıoğlu, M., Selen, U., Leba, R., “Küreselleşme Sürecinde Tarımın Stratejik Önemi ve Tarımsal Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Devletin Rolü”, Journal of Life Economics, Cilt:5, Sayı:4, Ekim 2018, ss.151-176.

KONGRE FAALİYETLERİ

Uluslararası Kongreler

Leba Tansöker, R., “The Evaluation of the Turkish Agricultural Sector in terms of Personal Income Tax”, 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 October 2016, Amsterdam / Holland.

Leba Tansöker, R., “Evaluation of the Effect of Unregistered Employment on Budget Deficits in Turkey”, International Applied Social Sciences Congress, 21-23 September 2017, Uşak / Türkiye.

Tokatlıoğlu, M., Selen, U., Leba, R., “Küreselleşme Sürecinde Tarımın Stratejik Önemi ve Tarımsal Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Devletin Rolü”, 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”, 26-28 April 2018, Nevşehir / Türkiye.

ARAŞTIRMA PROJESİ

Yıldırım, Z., Leba Tansöker, R., Bayram, N., Aydemir, M., “Sosyal Normların Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bursa Örneği”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: KUAP(İ)-2013/59, (Proje Araştırmacısı)

 

YÖNETİLEN TEZLER

Yeşim Horoz, “İhracata Yönelik Vergi Teşvikleri ve Türkiye Uygulaması”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s.183.

Arif Şen, “Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam ve Vergi İlişkisi”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, s.127.

 

İDARİ GÖREVLER

Maliye Bölümü Akreditasyon Koordinatörü (2002-2003)

Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı (2004-2006) / (2012-2013)                                       

İİBF Eğitim Komisyonu Bölüm Temsilcisi (2010-2011)                   

İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği (2013-2015) 

Çeşitli Komisyonlarda Üyelikler (2002-        )

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [7.701]