Arş. Gör. Ebru AYDOĞAN

İşletme Bölümü
ebruaydogan@uludag.edu.tr
224-294 11 49

Eğitim
Lisans: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam Ediyor)
Akademik Geçmiş
Arş. Gör.:2013


Çalışma Alanları
İşletme Finansı, Davranışsal Finans, Sermaye Piyasası, Ekonomik Kriz


YAYINLAR


MAKALELER
1. “Petrol Fiyatlarının Firma Karlılığına Etkisi”, Doç. Dr. Değer Alper, Arş. Gör. Ebru
Aydoğan, Nesrin Özkan, Arş. Gör. Esen Kara, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.72, Yıl:
2016, ss.151-162
2. “Relationship Between R&D and Corporate Performance: An Empirical Analysis in
Istanbul Stock Exchange”, Doç. Dr. Değer Alper, Arş. Gör. Ebru Aydoğan, Paradoks
Economics, Sociology and Policy Journal, Volume 12, Number 2, July 2016
3. “Quality Management in the Turkish Higher Education Institutions: Preliminary
Findings”, Doç. Dr. Mehmet Eymen Eryılmaz, Arş. Gör. Esen Kara, Arş Gör. Ebru Aydoğan,
Arş. Gör. Olcay Bektaş, Arş. Gör. Duygu Acar Erdur, Procedia-Social and Behavioral
Sciences, Volume 229, 2016


KİTAP BÖLÜMLERİ
1. “The Case of ISO 9000 Quality Management System Certification in a Faculty of a
Turkish Public University: Triggers, Processes and Consequences”, Chapter 10,
Handbook of Research on Quality Assurance and Value Management in Higher Education ,
Doç. Dr. Mehmet Eryılmaz, Arş. Gör. Duygu Acar Erdur, Arş. Gör. Olcay Bektaş, Arş. Gör.
Esen Kara, Arş. Gör. Ebru Aydoğan, 2016


KONFERANS VE SEMPOZYUM
1. “Corporate Governance and Risk Management: The Case of Turkey” Değer Alper,
Aylin Poroy Arsoy, Aydem Çiftçioğlu, 6th International Conference on Business,
Management and Economics, 06-08 October 2011, Çeşme, İzmir-Turkey.
2. “Between 16th and 17th Centuries Cash Waqfs in Bursa and Their Effects On Bursa
Economy” Tebliği Yrd. Doç.Dr. Değer Alper, Canan Başdar; The 12th World Congress of
Accounting Historians, 20-24 Temmuz 2008, İstanbul.
3. “Bursa Bölgesinde Tekstil İşletmelerinin İşletme Sermayesi Sorunları ve Çözüm
Önerileri” Tebliği , Prof. Dr. Ali Ceylan, Dr. Değer Alper; Tekstil Sektöründe Yatırım
Stratejileri Sempozyumu, TÜBİTAK-BUTAL, 14-15 Ekim 2002, Bursa.
4. “Zıtlık Stratejisi Optimizasyonu”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör. Ebru Aydoğan; 2nd
International Symposium on Accounting and Finance, 29-31 Mayıs 2014, Bursa
5. “Bir Afet Riski Olarak Terörizm Riskinin Modellenmesi”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş.
Gör. Ebru Aydoğan; 2nd International Symposium on Accounting and Finance, 29-31 Mayıs
2014, Bursa
6. “The Evaluation of Contrarian Investment Strategy with The Approach of Behavioral
Finance- An Application on Istanbul Stock Exchange”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör.
Ebru Aydoğan, III. European Conference on Social and Behavioral Science, February 2014,
Rome
7. “The Effect of Research and Development Costs On Firms’ Financial Performance:
An Investigation On Chemistry Sector In Turkey, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör. Ebru
Aydoğan, 3rd International Academic Conference in Paris, 10-11 August 2011, Paris
8. “Gönüllü Karbon Piyasaları ve Türkiye”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör. Ebru
Aydoğan, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 11-13 Kasım 2014,
Bursa


PROJE
1. Değer Alper, Ebru Aydoğan, Esen Kara, Nesrin Özkan, “Petrol Fiyatlarının Firma
Performansına Etkisi”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Mart 2015-Devam
ediyor (Araştırmacı)
2. Mehmet Eryılmaz, Duygu Acar Erdur, Esen Kara, Gülcan Petriçli, Ebru Aydoğan, Olcay
Bektaş, “Bir Devlet Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurmaya Yönelik Çalışmalar Üzerine Bir
Araştırma”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-Devam ediyor
(Araştırmacı)

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.402]