Arş. Gör. Tuba BORA

tuba-bora

 

 

 

 

 

 

Bölümü

: İşletme

Anabilim Dalı

: Muhasebe – Finansman Anabilim Dalı

Unvanı

: Arş. Gör.

E-mail adresi

: tubabora@uludag.edu.tr     

Telefon

: 0 224 294 10 84

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

  MEZUN OLUNAN YER

Doktora

: Uludağ Üniversitesi S.B.E. İşletme 2013-Devam ediyor

 

Yüksek Lisans (1)

 

: Marmara Üniversitesi S.B.E. Muhasebe Denetimi -  Uludağ

  Üniversitesi S.B.E. İşletme (Yatay Geçiş) 2010-2013

 

Yüksek Lisans (2)

 

: Kocaeli Üniversitesi S.B.E. Yönetim Bilimleri - İstanbul

  Medeniyet Üniversitesi S.B.E. Kamu Yönetimi (Yatay Geçiş)

 

Lisans (1)

 

: Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2005-2009

 

Lisans (2)

 

: Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  (Çift Anadal Programı) 2007-2010

 

Orta Öğrenim

: Sinop Anadolu Lisesi 2005

 

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

 

Araştırma Görevliliği

: 2012

Yabancı Dil

: İngilizce

Çalışma Alanları

: Bağımsız denetim, iç denetim ve iç kontrol

Mesleki Belgeler

: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) Ruhsatı

  Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı

Mesleki Faaliyetler

Bursa SMMMO Bağımsız Denetim Komisyonu Başkanlığı (2016-Devam ediyor)           

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) Üyeliği (2012-Devam ediyor)

 

YAYINLAR

Kitap Bölümleri

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA “Relationship Between Corporate Governance And Internal Control”, Holistic Approach to Risk-Based Internal Financial Control for SMEs, Ed. Ganite KURT, Tuğba UÇMA UYSAL, Gazi Kitabevi, Ankara, 2015, ISBN 978-605-344-218-9.

Makaleler

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA, Lale KARABIYIK “Effect of Non Financial Information on Financial Performance: Evidence from Turkey”, International Review of Economics and Management, Vol:2, No:1, 2014, ss.1-18.

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA, Seval SELİMOĞLU “Muhasebe Eğitimindeki Bilgi, Beceri ve Eğitim Tekniklerinin Gerekliliklerine İlişkin Beklentiler: Türkiye’deki Akademisyenlere ve Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23, 2014, ss.121-136.

Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, Aylin POROY ARSOY, Yasemin ERTAN, Tuba BORA “TMS/TFRS’ye Dönüştürülen Finansal Tabloların Denetim Modelinin Özellikleri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2014, Sayı 64, ss. 1-26.                                         

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA “KOBİ Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2012, Sayı 56, ss. 17-27.

Konferans ve Sempozyumlar

Tuba BORA, Aylin POROY ARSOY, “Sustainable Development in Family Businesses: A Case Study from Turkey”, International Conference for Business and Economics, 1-4 Kasım 2016, Prag/ÇEKYA.

Aylin POROY ARSOY, Yasemin ERTAN, Tuba BORA, “Financial Reporting Quality and Sustainability Information Disclosure: Evidence from Turkey”, International Conference for Business and Economics, 1-4 Kasım 2016, Prag/ÇEKYA.

Aylin POROY ARSOY, Tuğba UÇMA UYSAL, Tuba BORA, “Muhasebe Akademisyenlerinin Kişilik Özelliklerinin İş Performansları Üzerindeki Etkisi”, 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 20-21 Ekim 2016, Alsancak/İZMİR.

Tuba BORA, Buket BORA SEMİZ, “Hirose Yöntemiyle Hesaplanan Marka Değerinin Karlılık Üzerine Etkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma”, Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Osmaneli/BİLECİK.

Gülcan PETRİÇLİ, Gül EMEL, Tuba BORA, “A Fuzzy Mixed Integer Programming Approach to Portfolio Optimization”, 28th European Conference on Operational Research, 3-6 Haziran 2016, Poznan/POLONYA.

Tuba BORA, Aylin POROY ARSOY, “Development of Sustainability Reporting in Turkey (2010-2014), X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19-22 Mayıs 2016, Saraybosna/BOSNA-HERSEK.

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA, “The Factors Affecting Accounting Students’ Performance: The Case of Uludag University”, X. European Conference on Social and Behavioral Science”, 19-22 Mayıs 2016, Saraybosna/BOSNA HERSEK.

Fikri PALA, Tuba BORA, Esra ÖZDEMİR, “Finansal ve Finansal Olmayan Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7 - 9 Nisan 2016, Gaziantep/TÜRKİYE.

Tuba BORA “IFRS and XBRL: The Turkish Case”, International Conference for Business and Economics, 1-4 Aralık 2015, Freiburg/ALMANYA.

Değer ALPER, Tuba BORA “Measurement of Inventories to IAS 2: Evidence from BIST 30”, International Conference for Business and Economics, 1-4 Aralık 2015, Freiburg/ALMANYA.

Tuba BORA, Aylin POROY ARSOY, Veli DURMUŞOĞLU “Relationship Between Effectiveness of the Committees Established Within The Board of Directors and Financial Performance”, III. International Academic Conference in Paris (IACP), 10-11 Ağustos 2015, Paris/FRANSA.

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA “’Job Selection Preferences of Senior Class Business Students: Evidence From Turkey”, III. International Academic Conference in Paris (IACP), 10-11 Ağustos 2015, Paris/FRANSA.

2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2014, Bursa/TÜRKİYE. (Organizasyon Komitesi)

Tuba BORA “The Analysis of Effect of Operating Ratios and Financial Structure Ratios on Profitability Ratios in BIST 100 Listed Companies”, III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 6-8 Şubat 2014, Roma/İTALYA.

Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA, Lale KARABIYIK “Value Relevance of Non Financial Information: Evidence from BIST 100”, III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 6-8 Şubat 2014, Roma/İTALYA.                                  

Aylin POROY ARSOY, Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Tuba BORA “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim Uygulamaları”, 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Haziran 2012, Gaziantep/TÜRKİYE.

Projeler

"Aile Şirketlerinde Aile Yönetişimi ve Aile Anayasasının Hazırlanması", Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Numarası: KUAP(İ) - 2015/74,  2015-Devam ediyor (Araştırmacı)

"Kurumsal Risk Yönetimi Olgunlaşma Seviyesinin Finansal Performansa Etkisi", Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,  Proje Numarası: KUAP(İ) - 2015/75, 2015-Devam ediyor (Araştırmacı)

"Genişletilebilir Finansal Raporlama Dili’nin (XBRL) Finansal Raporlamanın Gelişimine Katkısının İncelenmesi", Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Numarası: KUAP(İ) - 2014/24, 2014-Devam ediyor (Araştırmacı)

"Holistic Approach to Risk – Based Internal Financial Control for SMEs (HARBIF)",   Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Projesi, Proje Numarası: 2013-1-TR1-LEO05-475172013, 2013-2015 (Araştırmacı)

“Halka Açık Olmayan Sanayi Şirketlerinin Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Finansal Tabloları Üzerinde Muhasebe Denetimine Yönelik Bir Model Oluşturulması”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Numarası: KUAP(İ) - 2013/36, 2013-2014 (Araştırmacı)

“Finansal ve Finansal Olmayan Verilerin Firma Performansına Etkileri: İMKB 100 Şirketlerinde Uygulama”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Numarası: KUAP(İ) - 2013/35, 2013-2014 (Araştırmacı)

Diğer Yayınlar

Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Aylin POROY ARSOY, Tuba BORA, “Akademisyenlerin ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Eğitiminden Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma: İhtiyaç Duyulan Bilgi Ve Beceriler”, Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 13-15 Kasım 2012, Bursa.

Ödüller

Uludağ Üniversitesi S.B.E. İşletme Yüksek Lisans Uludağ’ın Zirvesindekiler Öğrenci Ödülü 2013.

Marmara Üniversitesi Muhasebe Denetimi YL. Onur Öğrencisi 2010-2011.

Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü Onur Belgesi 2007-2008 .

Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek Onur Belgesi 2006-2007.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.229]