Arş. Gör. Gülcan PETRİÇLİ

 

gulcan_petricli

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülcan PETRİÇLİ
Araştırma Görevlisi
İşletme
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
gulcanp@uludag.edu.tr
00 90 224 294 1170
 

Eğitim
Lisans: Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği, 1999-2003
Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi İşletme, 2010-2013
Doktora: Uludağ üniversitesi İşletme – Sayısal Yöntemler, 2013-
 

Akademik Geçmiş
Araş. Gör.: 28 Aralık 2011-Devam
 

Çalışma Alanları
Yöneylem Araştırması, Yapay Sinir Ağları, Yapay Arı Kolonisi Algoritması, Bulanık Mantık, Enerji Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi
 

Yayınlar
Makaleler

Petriçli, G. ve Emel, A.G. (2016). Determining strategy based supplier pre-qualification criteria with fuzzy relational maps. Alphanumeric Journal. 4 (2): 11-40.
Taşkın, Ç., Emel, A.G., Öztürk, O. ve Petriçli, G. (2016). Exploring the antecedents of brand extension success: A research on an athletic footwear brand. International E-Journal of Advances in Social Sciences. 2 (5): 339-347


Taşkın, Ç., Emel, A.G., Öztürk, O. ve Petriçli, G. (2016). Antecedents of Brand Extension Success: A Research in Beauty Care Industry. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 18 (1): 97-115.


Kitap Bölümleri


Emel, A.G. ve Petriçli, G. (2016). A staged supplier pre-evaluation model: to determine risky, potential and preferred suppliers. B. Christiansen (Ed.). Handbook of Research on Global Supply Chain Management. IGI Global Publishing, 419-451

Konferans ve Sempozyum

Petriçli, G., Emel, A.G. ve Bora, T. (2016). A fuzzy mixed integer programming approach to portfolio optimization. 28th European Conference of Operational Research, Poznan, Poland

Taşkın, Ç., Emel, A.G., Öztürk, O. ve Petriçli, G. (2016). Exploring the antecedents of brand extension succes: A research on an athletic footwear brand. 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Istanbul, Turkey.

Petriçli, G. ve Emel, A.G. (2014). Unveiling the Supplier Risks with a Neural Network Based Supplier Selection Model. 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Barcelona, Spain.

Emel, A.G. ve Petriçli, G. (2013). Determining the Effects of Supplier Selection Criteria on Business Strategies: An Emprical Research in Automative Industry. Uludag Üniversitesi 3. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Türkiye

Efil, İ., Meydan, B., Emel, A.G., Saraç, M. ve Petriçli, G. (2013). How Does Valuefit contributes to Supplier Selection and Its Outcomes. Uludag Üniversitesi 3. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri. Bursa, Türkiye

Emel, A.G. ve Petriçli, G. (2013). An Approach for Determining Corporate Strategy Based Supplier Selection Criteria. XI. Balkan Conference on Operational Research, Belgrade & Zlatibor, Serbia.

Emel, A.G., Saraç, M., Petriçli, G. ve Kabak C. (2012). Stratejik Karar Alma Süreçlerinde Senaryoların Bilişsel Haritalar ile Etkinleştirilmesi - Otomotiv Endüstrisinde Bir Uygulama. Uludag Üniversitesi 2. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Türkiye
 

Proje


Eryılmaz, M., Acar Erdur, D., Bektaş, O., Kara, E., Petriçli, G. ve Aydoğan, E. (2014). Bir Devlet Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurmaya Yönelik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. No: KUAP (İ)-2014/23.

Emel, A.G., Taşkın, Ç., Petriçli, G. ve Öztürk, O. (2013). Marka Yayma Yatırımı Stratejilerinin Veri Madenciliği ve Reel Opsiyon Analizi Yardımı ile Geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. No: OUAP (İ)-2013/39.

Emel, A.G. ve Petriçli, G. (2013). Otomotiv Endüstrisinde Tedarikçi Seçim Kararlarının Örgüt Stratejileri Tabanlı ve Aşamalı Olarak Yapılandırılması. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. No: KUAP (İ)-2013/33

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.422]