Dr. Öğr. Üyesi Mehlika SARAÇ

İşletme
msarac@uludag.edu.tr
Eğitim
Lisans: Marmara Universitesi/ İşletme (2000-2004)
Yüksek Lisans: Uludag Üniversitesi /İşletme (2006-2009)
Doktora: Uludag Universitesi /İşletme (2009-2014)
Akademik Geçmiş

Araş. Gör. Dr.:Uludag Universitesi (2014-Halen)
Araş. Gör.: Uludag Universitesi (2009-2014)
Çalışma Alanları:

Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Örgütsel Davranış
Yayınlar
Makaleler

Sarac, M. Acar D. & Bektaş O. (2016). Corporate Social Responsibility in Turkey: A Sectoral
Analysis", European Journal of Applied Business and Management.
Eryılmaz, M. & Saraç M. (2015). Leadership as a key instrument to alleviate hegemonic
relationships in organizations: A case from a public university." Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 210 : 21-27.
Saraç M., Efil İ. & Eryılmaz M. (2014) A Study of the Relationship Between Person-
Organization Fit and Employee Creativity, Management Research Review 37(5): 479-501
Saraç, M., Ertan, Y., & Yücel, E. (2014). How Do Business Strategies Predict Firm
Performance? An Investigation On Borsa Istanbul 100 Index. Journal of Accounting &
Finance, (61):121-134.
Saraç, M. & Çiftçioglu , A. (2014). What Do Human Resources Managers Think About The
Employee’s Internet Usage ?, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2):1-12.
Yücel, E. Ertan Y. & Saraç M. (2013) "Kurumsal yönetim endeksinde yer alma ve denetim
süresi ilişkisi: Konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü olmayan Borsa İstanbul
işletmeleri uygulaması." Journal of the School of Business Administration, Istanbul
University, 42(2):275-292.
Emel, G. G., Sarac, M., & Kabak, C. (2012). A Two-Phase Model For Strategic Decision
Making: Activation Of Scenarios With Cognitive Maps And An Application On Automotive
Industry. Anadolu University Journal of Social Sciences, 12(4):85-99.
Efil, İ.& Saraç, M. (2009). “Stratejik Yönetim ve Performans Ölçümünde Performans Karnesi
ve EFQM Mükemmellik Modeli ile Sinerji Yaratmak” İş, Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan
Kaynakları Dergisi, 11(2):37-54.
Ertan, Y., Yücel, E.& Saraç, M., (2013) “Konsolide Finansal Tablo Düzenleme Yükümlülüğü
Olan İşletmelerin Denetim Süresini Etkileyen Faktörler”, Uluslararası Yönetim İktisat ve
İşletme Dergisi, 9 (19):275-291.
Yücel, E., Saraç M. & Çabuk A. (2012.) “Accounting Ecucation in Turkey and Professional
Accountant Candidates Expectations From Accounting Education: Uludag University
Application” Business and Economics Research Journal, Vol:3, No:1
Saraç M. & Çiftçioğlu B.A.,(2010). Elektronik İnsan Kaynakları Yönetiminde E-Öğrenme
Açılımı Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 19(1):29-52.


Kitap Bölümleri
Acar Erdur, D. Saraç M., Bayram N.(2015). Current Approaches in Social Sciences, 623,
Peter Lang GmbH, Frankfurt/Germany.
Konferans ve Sempozyum
Saraç M. & Meydan TAK B., “Person-Organization Fit” Approach To Recruitment And
Selection Process: Differences In Outcomes Between White&Blue Collar Employes”, 29th
Workshop On Strategic Human Resource Management, EIASM, 24-25 Aprial, 2014, Corsica-
France.
Saraç M., “Strategy Changes in Response to Economic Crisis” 25th International Business
Research Conference 13 - 14 January, 2014, Cape Town, South Africa, ISBN: 978-1-922069-
42-9.
Bayram N.& Saraç M., “Relationship Among Job Satisfaction, Interpersonal Conflict,
Quantitative Workload And Counterproductive Work Behaviors” 25th International Business
Research Conference 13 - 14 January, 2014, Cape Town, South Africa,Africa ISBN: 978-1-
922069-42-9 2014
Saraç M.& Nuran Bayram., “Antecedents of Interpersonal Conflict: A Study From Turkey”,
The Asian Conference on the Social Sciences, 12-15 June, 2014, Osaka, Japan, ISSN: 2186-
2303.
Eryılmaz M.& Saraç M., “Leadership As A Key Instrument To Alleviate Hegemonic
Relationships In Organizations: A Case Of Public University” , 4th International Conference
On Leadership, Technology, Innovation And Business Management, İnternational Strategic
Management and Manager Association, November 20-22, 2014 Istanbul-Turkey .
Saraç, M., Efil İ.& Eryılmaz, M.E. (2012) A Research On Relationship Between Person-
Organization Fit And Employee’s Creativity, 1. International Interdisciplinary Social Inquiry
Conference, Bursa, Turkey.
Çabuk.A., Yücel E.& Saraç M. (2010) The Importance of Accounting Professional Education
for Accountants: IES7 The 2nd Balkans and Middle East Countries Auditing and Accounting
History Conference, 15– 18 Eylül .
Saraç, M. & Çiftçioğlu, B.A. (2012).” Örgütlerde İş Dışı İnternet Kullanımı: IK
Yöneticilerinin Algısı Ve Mevcut Yönetsel Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme” 10. Ulusal
Yönetim Organizasyon Kongresi. 24-26 Mayıs 2012.
Saraç M. & Meydan, B. (2014). “Birey-Örgüt Uyumunun Bireysel Düzeydeki Sonuçlarının
İncelenmesine Yönelik Boylamsal Bir Araştırma , 1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya,
15-16 Kasım, 2013.


Proje
BaP Projesi- Örgütlerde Etkin Süreç Yönetimi Ve Yalın Yönetimi Çalışmalarının Öncülleri Ve
Ardılları Üzerine Bir Devlet Üniversitesinde Araştırma (Araştırmacı) 2013-2016
BaP Projesi- U.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yalın Dönüşüm Çalışmaları (Araştırmacı)
2013-
Tubitak Projesi -Birey Örgüt Uyumu: Örgütsel ve Bireysel Sonuçları Üzerine Mikro Düzeyde Bir
Örgüt Analizi Tubitak (Bursiyer/Araştırmacı) 2014-2015

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [7.468]