Doç. Dr. Serkan KILIÇ

 

 

Bölümü: İşletme Bölümü

Anabilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Kadro Ünvanı: Doç. Dr.

E-mail adresi: skilic@uludag.edu.tr

Telefon: 0 224 294 11 11

Kişisel Web Sayfası: -

ÖĞRENİM DURUMU-MEZUN OLUNAN YER

Doktora:  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- 2013

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2006

Lisans: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü-2003

Orta Öğrenim: Sedat Karan Anadolu Lisesi- 1999

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği: 2006

Öğretim Görevliliği: 2015

Yardımcı Doçentlik: 2016

Doçentlik: Ekim 2018

Profesörlük: -

YABANCI DİL

İngilizce

YAYINLAR

KILIÇ Serkan, ALTINTAŞ M. Hakan, Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri, Sistem Yayınları, İstanbul, Ekim 2010, (ISBN: 978-975-32- 2605-9), (176 sayfa).

KILIÇ Serkan, İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi, Seçkin Yayınları, Ankara, Kasım 2013, (ISBN: 978-975-02-2645-8), (2. Baskı Tarihi: 2016, 261 sayfa).

KILIÇ Serkan, Yeni Ürün Geliştirmede İnovasyon (Yeni Ürün İnovasyonu), Seçkin Yayınları, Ankara, Kasım 2013, (ISBN: 978-975-02-2646-5), (2. Baskı Tarihi: 2016, 204 sayfa).

SATI Mine;  KILIÇ Serkan, Lüks Markaların Tüketimi, Dora Yayınları,  Bursa, Temmuz 2019, (ISBN: 978-605-247-105-0), (110 sayfa). (Doçentlik Sonrası Yayın).

KILIÇ Serkan; ALTINTAŞ M. Hakan, “Strategic Using of Private Labels from Retailers’ Perspective in Turkey”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 4, Aralık 2009, s. 153-174.

KILIÇ Serkan, “Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri ve Bursa İlindeki Perakende Gıda İşletmeleri Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, Aralık 2009, s. 49-82.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan; AYDIN Z. Berna, “Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası Tüketici Olarak Hastaların Hastane Seçimi: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, Ocak 2010, s. 1-27.

KILIÇ Serkan; ŞENOL Gökhan, “Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi ve Gıda Perakendeciliğinde Rekabeti Etkileyen Unsurlar”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi/Business and Economics Research Journal, Cilt: 1, Sayı: 2, Nisan 2010, s. 45-62.

ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan; ŞENOL Gökhan; IŞIN Feride Bahar, “Strategic Objectives and Competitive Advantages of Private Label Products: Manufacturers’ Perspective”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol: 38, No: 10, 2010, pp. 773-788.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan; ŞENOL Gökhan, “Küresel Ekonomik Kriz ve Ev Tekstil Sektörü: Pazarlama Bakış Açısından Yöneticilerin Değerlendirmeleri”, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Ocak 2011, s. 67-80.

KILIÇ Serkan, “Gıda Perakendecilerinin Özel Markalı Ürünleri Geliştirme Amaçları ve Özel Markalı Ürünlere Bakış Açıları”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi/Business and Economics Research Journal, Cilt: 2, Sayı: 1, Ocak 2011, s. 173-188.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Pazarlama: Farklı Sektörlerdeki İşletmelerin Çalışanları Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, 2011, s. 419-444.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, “Young Consumers’ Perspectives of Website Visualization - A Gender Perspective”, Business and Economics Research Journal/İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol: 2, No: 2, April 2011, pp. 41-60.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “KOBİ’ler ve Küresel Ekonomik Kriz (2008 - ?) : Bursa İlinde Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi/Journal of Accounting and Finance, Sayı: 50, Nisan 2011, s. 181-202.

ALTINTAŞ M. Hakan; IŞIN Feride Bahar; KILIÇ Serkan; KAUFMANN Hans Ruediger, “Mall Equity Measurement based on Brand Equity Conceptualization”, Journal of Business and Retail Management Research, Vol: 5, No: 2, April 2011, pp. 55-71.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve İnşaat Sektörü: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, Mayıs 2011, s. 43-68.

ALTINTAŞ M. Hakan; IŞIN Feride Bahar; KAUFMANN Hans Ruediger; KILIÇ Serkan; HARCAR Talha, “Consumer Boycotts of Foreign Products: A Metric Model”, Amfiteatru Economics, Vol: 34, 2013, pp. 485-504. (Q2 indeks yayın)

KILIÇ Serkan; DUMAN Orhan; BEKTAŞ Emir, “Organik Ürünlerin Pazarlama Stratejileri ve Üreticiler Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Business and Economics Research Journal/İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, No: 1, Ocak 2014, s. 39-65.

KILIÇ Serkan, “The Effects of Responsive and Proactive Market Orientations, Product Innovation Capabilities and Innovativeness on New Product and Business Performance”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Vol:17, No:2, 2015, s. 130-155.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Marketing Managers' Attitudes toward the Marketing Approaches in Turkey”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Vol:18, No:2, 2016, s. 99-122.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, ARIKAN KILIÇ Hande, “Consumers’ Online Information and Opinion Search Behaviors: A Research on the X And Y Generation of Consumers”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol:8, No: 4, 2016, s. 296-323.

ÖZDEMİR Erkan; ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan, “The Effects of the Degree of Internationalization on Export Performance: A Research on Exporters in Turkey”, Business and Economics Research Journal/İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol: 8, No: 3, Temmuz 2017, s. 611-626.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Exploring Gender Differences in Perceived Web Site Quality”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Vol:8, No: 21, Eylül 2017, s. 197-220.

ARIKAN KILIÇ Hande; KILIÇ Serkan, “Y Kuşağı Tüketicilerinin Alışveriş Stilleri: Cinsiyete Göre Bir Araştırma”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: Türk Dünyasında Afro-Avrasya Çalışmaları Kongresi, Aralık 2017, s.61-72.

ZENGİN Barış; KILIÇ Serkan, “Mağaza İmajının Alışverişçi Hareketliliği Üzerindeki Etkisi: Bursa İlinde Bir Uygulama”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  Cilt: 21 Aralık 2018, s. 497-520. (Doçentlik Sonrası Yayın).

KILIÇ Serkan; MUTİ TABANLI Seda, “Tüketicilerin Nanoteknolojik Ürün Tercihleri ve Satın Alma Niyetleri”, International Journal of Social Inquiry, Cilt: 12, Sayı:2, Aralık 2019, s. 615-655. (Doçentlik Sonrası Yayın).

KILIÇ Serkan; SATI Mine, “Genç tüketicilerin Lüks Giyim Marka Tercihleri ve Satın Alma Niyetleri”, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Vol: 21, No:4, Aralık 2019, s.17-46. (Doçentlik Sonrası Yayın).

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan; ÇAKIRER Mehmet Akif, “Satış Promosyonları ve Kredi Kartı Kullanımının Tüketicilerin Plansız Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Pişmanlık Davranışı Üzerindeki Etkileri”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol:11, No:4, Aralık 2019, s. 2528-2545. (Doçentlik Sonrası Yayın).

KILIÇ Serkan, “Tüketicilerin İkinci El (Kullanılmış) Ürünlere Yönelik Alışveriş Güdüleri ve Satın Alma Niyetleri”, Turkish Studies- Economics, Finance, Politics, Vol:14, No: 4, Aralık 2019, s.1383-1402. (Doçentlik Sonrası Yayın).

ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan; AKHAN Can Efecan, “The Transformation of the E-tailing Field: A Bibliometric Analysis”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol: 48, No: 2, February 2020, pp. 152-168. (Q2 indeks yayın). (Doçentlik Sonrası Yayın).

KILIÇ Serkan, “Pazarlama Karması Stratejileri (4 P) Açısından İkinci El Giyim Ürünleri Satan Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı:74, Nisan 2020. (Doçentlik Sonrası Yayın).

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, Augmented Reality: Applications and Implications for Tourism (Chapter 3), In Handbook of Research on Technological Developments for Cultural Heritage and eTourism Applications, Editors: João M. F. Rodrigues, Célia M. Q. Ramos, Pedro J. S. Cardoso, and Cláudia Henriques Augmented Reality: Applications and Implications for Tourism, ISBN13: 9781522529279, DOI: 10.4018/978-1-5225-2927-9, 2017, Copyright: © 2018.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, Green Marketing Strategies and Marketing Performance: The Case of Turkey (Chapter 8),  In Driving Green Consumerism Through Strategic Sustainability Marketing, Editors: Farzana Quoquab, Ramayah Thurasamy and Jihad Mohammad, ISBN13: 9781522529125, DOI: 10.4018/978-1-5225-2912-5, 2017, Copyright: © 2018.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Kentlerin Markalaşmasında Kent Web Sitelerinin Rolü: Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi Örneği”, Bursa-Mustafakemalpaşa Uluslararası ІІІ. Mustafakemalpaşa Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2016. (Tam Metin).

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “The Dimensions of Perceived Website Quality By Young Consumers: The Case of Turkey”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics, Italy-Rome, 15-18 November 2016. (Özet Metin).

ARIKAN KILIÇ Hande; KILIÇ Serkan, “Using Lean Six Sigma Approach in Logistics Sector”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics, Italy-Venice, 21-25 June 2017. (Özet Metin).

KILIÇ Serkan; ARIKAN KILIÇ Hande, “Üretici İşletmelerin Özel Markalı Ürün Üretimine ve Pazarlamasına Yönelik Görüşlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, 8th International Congress on Entepreneurship, Balıkesir/Türkiye, 14-16 July 2017. (Tam Metin).

ARIKAN KILIÇ Hande; KILIÇ Serkan, “Y Kuşağı Tüketicilerinin Alışveriş Stilleri: Cinsiyete Göre Bir Araştırma”, International Congress On Afro - Eurasian Research III, İstanbul, 19-21 October 2017. (Tam Metin).

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan; Aksanyar Yaşar Numan, “”The Impact of Consumers' Mobile Banking Service Experience On Commitment: A Research on Young Counsumers”,  V. International Symposium on Accounting and Finance, Bursa, 1-4 May 2019. (Tam Metin). (Doçentlik Sonrası Bildiri).

KILIÇ Serkan; Satı Mine, “Lüks Giyim Marka Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Cinsiyete Göre Bir Araştırma”, International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, 20-21 April 2019. (Tam Metin). (Doçentlik Sonrası Bildiri).

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, “Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Bilgi ve Farkındalıklarının Tutum ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri”, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics,  İstanbul, 27-28 April 2019. (Tam Metin). (Doçentlik Sonrası Bildiri).

KILIÇ Serkan, “Tüketicilerin İkinci El Ürün Satın Alma Niyetleri: Bir Alan Araştırması”, Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences,  İzmir, 14-15 December 2019. (Tam Metin). (Doçentlik Sonrası Bildiri).

ÖZDEMİR Erkan; Aksanyar Yaşar Numan; KILIÇ Serkan, “Tüketicilerin Mobil Bankacılık Yapay Zekâ Uygulamalarını Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler”, Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences,  İzmir, 14-15 December 2019. (Tam Metin). (Doçentlik Sonrası Bildiri).

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, Türkiye'deki İşletmelerin Pazarlamaya Bakış Açısının Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Hızlı Destek Projesi, (Proje Yürütücüsü, Tamamlanma Tarihi: 2015).

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan; ARIKAN KILIÇ Hande, Tüketicilerin Online Bilgi Araştırma Davranışları: X ve Y Kuşağı Tüketicileri Üzerinde Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, (Proje Yürütücüsü, Tamamlanma Tarihi: 2016).

ÖZDEMİR Erkan; ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan, İhracat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sürecinin Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, (Araştırmacı, Tamamlanma Tarihi: 2017).

KILIÇ Serkan; ARIKAN KILIÇ Hande, İşletmelerin Özel Markalı Ürün Geliştirmelerine Yönelik Motivasyonları ve Karşılaştıkları Sorunlar, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Hızlı Destek Projesi, (Proje Yürütücüsü, Tamamlanma Tarihi: 2017).

ZENGİN Barış,  “Mağaza imajının Alışverişçi Hareketliliği Üzerindeki Etkisi: Bursa İlinde Bir Uygulama”, Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,18 Nisan 2018.

SATI Mine, “Genç Tüketicilerin Lüks Giyim Marka Tercihleri: Bursa İlinde Bir Alan Araştırması”, Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 24 Ekim 2018. (Doçentlik Sonrası YL Tez Danışmanlığı).

MUTİ TABANLI Seda, “Genç Tüketicilerin Nanoteknolojik Ürünleri Satınalma Niyetlerini Etkileyen Faktörler ve Bursa İlinde Bir Araştırma”, Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,27 Mart 2019. (Doçentlik Sonrası YL Tez Danışmanlığı).

YÖRÜKOĞLU Özkan, “Pazar ve İnovasyon Yönelimliliğin İhracat İşletmelerinin İnovasyon, İhracat ve İşletme Performansına Etkileri”, Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,15 Ekim 2019. (Doçentlik Sonrası YL Tez Danışmanlığı).

İnovasyon Yönetimi (Lisans)

Pazarlama Yönetimi (Lisans)

Perakendecilik Yönetimi (Lisans)

Pazarlama Araştırması (Lisans)

Pazarlamada İnovasyon Yönetimi (Yüksek Lisans)

Pazarlama Araştırması Teknikleri (Yüksek Lisans)

KILIÇ Serkan, “Private Label Marka Savaşı”, Retail News Türkiye, Temmuz 2011, s. 48-53.

KILIÇ Serkan, “Yeni Ürün İnovasyon Süreci”, Uludağ Üniversitesi TTO Bülten, Vol: 4, No:4, Ekim-Kasım-Aralık 2013, s. 4-6.

KILIÇ Serkan, “Türkiye İnovasyonda 2. Ligde Yer Alıyor”, Ticaret Gazetesi, 12 Aralık 2013.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [9.367]