Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. Serkan KILIÇ

 

serkan_kilic

 

Bölümü: İşletme Bölümü

Anabilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Kadro Ünvanı: Doçent Doktor

İdari Görevler: Bölüm Başkan Yardımcısı

E-mail adresi: skilic@uludag.edu.tr

Telefon: 0 224 294 11 11

Kişisel Web Sayfası: -

ÖĞRENİM DURUMU-MEZUN OLUNAN YER

Doktora:  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- 2013

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2006

Lisans: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü-2003

Orta Öğrenim: Sedat Karan Anadolu Lisesi- 1999.

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği: 2006

Öğretim Görevliliği: 2015

Yardımcı Doçentlik: 2016

Doçentlik: 2018

Profesörlük: -

YABANCI DİL

İngilizce

YAYINLAR

Kitaplar

KILIÇ Serkan, ALTINTAŞ M. Hakan, Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri, Sistem Yayınları, İstanbul, Ekim 2010, (ISBN: 978-975-32- 2605-9), (176 sayfa).

KILIÇ Serkan, İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi, Seçkin Yayınları, Ankara, Kasım 2013, (ISBN: 978-975-02-2645-8), (2. Baskı Tarihi: 2016, 261 sayfa).

KILIÇ Serkan, Yeni Ürün Geliştirmede İnovasyon (Yeni Ürün İnovasyonu), Seçkin Yayınları, Ankara, Kasım 2013, (ISBN: 978-975-02-2646-5), (2. Baskı Tarihi: 2016, 204 sayfa).

Makaleler

KILIÇ Serkan; ALTINTAŞ M. Hakan, “Strategic Using of Private Labels from Retailers’ Perspective in Turkey”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 4, Aralık 2009, s. 153-174.

KILIÇ Serkan, “Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri ve Bursa İlindeki Perakende Gıda İşletmeleri Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, Aralık 2009, s. 49-82.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan; AYDIN Z. Berna, “Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası Tüketici Olarak Hastaların Hastane Seçimi: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, Ocak 2010, s. 1-27.

KILIÇ Serkan; ŞENOL Gökhan, “Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi ve Gıda Perakendeciliğinde Rekabeti Etkileyen Unsurlar”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi/Business and Economics Research Journal, Cilt: 1, Sayı: 2, Nisan 2010, s. 45-62.

ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan; ŞENOL Gökhan; IŞIN Feride Bahar, “Strategic Objectives and Competitive Advantages of Private Label Products: Manufacturers’ Perspective”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol: 38, No: 10, 2010, pp. 773-788.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan; ŞENOL Gökhan, “Küresel Ekonomik Kriz ve Ev Tekstil Sektörü: Pazarlama Bakış Açısından Yöneticilerin Değerlendirmeleri”, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Ocak 2011, s. 67-80.

KILIÇ Serkan, “Gıda Perakendecilerinin Özel Markalı Ürünleri Geliştirme Amaçları ve Özel Markalı Ürünlere Bakış Açıları”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi/Business and Economics Research Journal, Cilt: 2, Sayı: 1, Ocak 2011, s. 173-188.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Pazarlama: Farklı Sektörlerdeki İşletmelerin Çalışanları Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, 2011, s. 419-444.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, “Young Consumers’ Perspectives of Website Visualization - A Gender Perspective”, Business and Economics Research Journal/İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol: 2, No: 2, April 2011, pp. 41-60.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “KOBİ’ler ve Küresel Ekonomik Kriz (2008 - ?) : Bursa İlinde Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi/Journal of Accounting and Finance, Sayı: 50, Nisan 2011, s. 181-202.

ALTINTAŞ M. Hakan; IŞIN Feride Bahar; KILIÇ Serkan; KAUFMANN Hans Ruediger, “Mall Equity Measurement based on Brand Equity Conceptualization”, Journal of Business and Retail Management Research, Vol: 5, No: 2, April 2011, pp. 55-71.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve İnşaat Sektörü: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, Mayıs 2011, s. 43-68.

ALTINTAŞ M. Hakan; IŞIN Feride Bahar; KAUFMANN Hans Ruediger; KILIÇ Serkan; HARCAR Talha, “Consumer Boycotts of Foreign Products: A Metric Model”, Amfiteatru Economics, Vol: 34, 2013, pp. 485-504.

KILIÇ Serkan; DUMAN Orhan; BEKTAŞ Emir, “Organik Ürünlerin Pazarlama Stratejileri ve Üreticiler Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Business and Economics Research Journal/İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, No: 1, Ocak 2014, s. 39-65.

KILIÇ Serkan, “The Effects of Responsive and Proactive Market Orientations, Product Innovation Capabilities and Innovativeness on New Product and Business Performance”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Vol:17, No:2, 2015, s. 130-155.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Marketing Managers' Attitudes toward the Marketing Approaches in Turkey”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Vol:18, No:2, 2016, s. 99-122.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, ARIKAN KILIÇ Hande, “Consumers’ Online Information and Opinion Search Behaviors: A Research on the X And Y Generation of Consumers”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol:8, No: 4, 2016, s. 296-323.

ÖZDEMİR Erkan; ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan, “The Effects of the Degree of Internationalization on Export Performance: A Research on Exporters in Turkey”, Business and Economics Research Journal/İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol: 8, No: 3, Temmuz 2017, s. 611-626.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Exploring Gender Differences in Perceived Web Site Quality”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Vol:8, No: 21, Eylül 2017, s. 197-220.

ARIKAN KILIÇ Hande; KILIÇ Serkan, “Y Kuşağı Tüketicilerinin Alışveriş Stilleri: Cinsiyete Göre Bir Araştırma”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: Türk Dünyasında Afro-Avrasya Çalışmaları Kongresi, Aralık 2017, s.61-72.

Kitap Bölümleri

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, Augmented Reality: Applications and Implications for Tourism (Chapter 3), In Handbook of Research on Technological Developments for Cultural Heritage and eTourism Applications, Editors: João M. F. Rodrigues, Célia M. Q. Ramos, Pedro J. S. Cardoso, and Cláudia Henriques, IGI Publishing, ISBN13: 9781522529279,   DOI: 10.4018/978-1-5225-2927-9, 2017, Copyright: © 2018.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, Green Marketing Strategies and Marketing Performance: The Case of Turkey (Chapter 8),  In Driving Green Consumerism Through Strategic Sustainability Marketing, Editors: Farzana Quoquab, Ramayah Thurasamy and Jihad Mohammad, IGI Publishing, ISBN13: 9781522529125, DOI: 10.4018/978-1-5225-2912-5, 2017, Copyright: © 2018.

Tebliğler

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Kentlerin Markalaşmasında Kent Web Sitelerinin Rolü: Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi Örneği”, Bursa-Mustafakemalpaşa Uluslararası ІІІ. Mustafakemalpaşa Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2016, s.49-61.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “The Dimensions of Perceived Website Quality By Young Consumers: The Case of Turkey”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics, Italy-Rome, 15-18 November 2016.

ARIKAN KILIÇ Hande; KILIÇ Serkan, “Using Lean Six Sigma Approach in Logistics Sector”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics, Italy-Venice, 21-25 June 2017.

KILIÇ Serkan; ARIKAN KILIÇ Hande, “Üretici İşletmelerin Özel Markalı Ürün Üretimine ve Pazarlamasına Yönelik Görüşlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, 8th International Congress on Entepreneurship, Balıkesir/Türkiye, 14-16 July 2017.

ARIKAN KILIÇ Hande; KILIÇ Serkan, “Y Kuşağı Tüketicilerinin Alışveriş Stilleri: Cinsiyete Göre Bir Araştırma”, International Congress On Afro - Eurasian Research III, İstanbul, 19-21 October 2017.

Projeler

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, Türkiye'deki İşletmelerin Pazarlamaya Bakış Açısının Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Hızlı Destek Projesi, (Tamamlanma Tarihi: 2015).

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan; ARIKAN KILIÇ Hande, Tüketicilerin Online Bilgi Araştırma Davranışları: X ve Y Kuşağı Tüketicileri Üzerinde Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, (Tamamlanma Tarihi: 2016).

ÖZDEMİR Erkan; ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan, İhracat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sürecinin Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, (Tamamlanma Tarihi: 2017).

KILIÇ Serkan; ARIKAN KILIÇ Hande, İşletmelerin Özel Markalı Ürün Geliştirmelerine Yönelik Motivasyonları ve Karşılaştıkları Sorunlar, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Hızlı Destek Projesi, (Tamamlanma Tarihi: 2017).

Diğer Yayınlar

KILIÇ Serkan, “Private Label Marka Savaşı”, Retail News Türkiye, Temmuz 2011, s. 48-53.

KILIÇ Serkan, “Yeni Ürün İnovasyon Süreci”, Uludağ Üniversitesi TTO Bülten, Vol: 4, No:4, Ekim-Kasım-Aralık 2013, s. 4-6.

KILIÇ Serkan, “Türkiye İnovasyonda 2. Ligde Yer Alıyor”, Ticaret Gazetesi, 12 Aralık 2013.

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.