Dr. Öğr. Üyesi Burcu AVCI ÖZTÜRK

 

 

 

Bölümü

İşletme

Anabilim Dalı

Sayısal Yöntemler

Unvanı

Dr. Öğr. Üyesi

E-mail adresi

bavci@uludag.edu.tr

Telefon

41157

Kişisel web sayfası

 -

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2011

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2004

Lisans

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2001 

Orta Öğrenim

Bursa Erkek Lisesi 1997

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

 Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2002-2012

Yardımcı Doçentlik

 Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2015

Doçentlik

 -

Profesörlük

 -

YABANCI DİL

İngilizce

 

YAYINLAR

Kitap

Başkaya Z., Avcı Öztürk B., Veri Zarflama Analizi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.

Makale

Başkaya Z., Avcı Öztürk B., Bireysel Performansın Göreli Etkinliğinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Ve Bir Alışveriş Merkezi Giyim Çalışanları Üzerinde Uygulanması Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15-31, XXIV, 2005.

Başkaya Z., Avcı Öztürk B., Tamsayılı Programlamada Dal Kesme Yöntemi ve Bir Ekmek Fabrikasında Oluşturulan Araç Rotalama Problemine Uygulanması, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 101-114, XXIV, 2005.

Başkaya Z., Avcı Öztürk B., Bulanık TOPSIS ile Satış Elemanı Adaylarının Değerlemesi, Business and Economics Research Journal, 77-100, 2, 2011.

Başkaya Z., Avcı Öztürk B., Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle Bir Alışveriş Merkezinde Mağaza Kuruluş Yerinin Seçimi, Bandırma İ.İ.B.F. Akademik Fener Dergisi, 110-133, 2011.

Avcı Öztürk B., Başkaya Z., Bulanık TOPSIS Algoritmasında Üçgen Bulanık Sayılar İle Satış Elemanlarının Değerlendirilmesi Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1-21, 2011.

Avcı Öztürk B., Başkaya   Z., Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi, Business and Economics Research Journal, 131-159, 3, 2012.

Başkaya Z., Avcı Öztürk B., Tedarikçi Değerlendirme Probleminde Bulanık Topsıs Algoritması İle Grup Karar Verme Ve Karar Vericilerin Bireysel Kararları Arasındaki İlişkiler Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 153-178, 31, 2012.

Başkaya   Z., Avcı Öztürk B., Measuring The Financial Efficiency of Cement Firms Listed in Istanbul Stock Exchange Via Fuzzy Data Envelopment Analysis Journal Of Accounting And Finance, 175-188, April 2012.

Özçelik Acar F., Avcı Öztürk B., A Research On Barriers To Sustainable Supply Chain Management and Sustainable Supplier Selection Criteria, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 259-279, 16, 2014.

Özçelik Acar F., Avcı Öztürk B., Evaluation of Banks’ Sustainability Performance in Turkey with Grey Relational Analysis Journal of Accounting and Finance, 189-209, July, 2014.

Avcı Öztürk B., Özçelik Acar F., Sustainable Supplier Selection with a Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Method Based on Triple Bottom Line Business and Economics Research Journal, 129-147, 5, 2014.

Özçelik Acar F., Avcı Öztürk B., Gürsakal Dalgıç S., Investigating The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Turkey, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 189-203, 28, 2014.

Özçelik Acar F., Avcı Öztürk B., Gürsakal Dalgıç S., Corporate Sustainability: A Research On Firms That Issue Sustainability Reports In Turkey Business and Economics Research Journal, 33-49, 6, 2015.

Avcı Öztürk B., Özçelik Acar F., Financial Performance Evaluation Of Firms In BIST Chemical Petroleum Plastic Sector By Using An Integrated Multi-Criteria Decision Making Method, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 34-62, 11, 2015.

Avcı Öztürk B., Gürsakal Dalgıç S., Categorisation of Turkish Cities as per Their Education and Health Indicators, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 83-101, 11, 2015.

Tebliğ

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [8.077]