Doç. Dr. Elif YÜCEL

 

 

Bölümü

İşletme

Anabilim Dalı

Muhasebe - Finans

Unvanı

Doç. Dr.

E-mail adresi

emugal@uludag.edu.tr

Telefon

02242940723

Kişisel web sayfası

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi / SBE / İşletme / 2011

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi / SBE / İşletme / 2007

Lisans

Uludağ Üniversitesi / İİBF / İşletme / 2005

Orta Öğrenim

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi / 2001

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

 2006

Dr. Öğr. Üyesi

 2014

Doçentlik

2019

Profesörlük

 

YABANCI DİL

İngilizce

 

YAYINLAR

 

Kitap

Yücel E, Forensic Accounting and the Process of Forensic Accounting Profession, LAP Publishing, Germany, 2013

Ertan Y.- Yücel E., Indicators of the Fraudulent Financial Reporting, Globe Edit Pub., 2016

 

Makale

G.İşseveroğlu, E.Mugal, Y.Ertan “The Effects Of Sarbanes Oxley Act On Turkish Capital Markets”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 18/2006, (21-31)

Ertan Y., Yücel E., Karabıyık   L., Kara  E., The Effects of the Interactive White Board Usage on the Students’ Learning Level and an Application in the Financial Markets Courses Turkish Online Journal of Distance Education, TOJDE, Vol.12, (23-35), 2011

Lazol   İ., Muğal E., Yücel Y., Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Çevre Muhasebesi ve KOBİ'lere Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 38, (56-69), 2008     

Yücel E., Çabuk   A., Saraç  M., Accounting Education in Turkey and Professional Accountant Candidates Expectations from Accounting Education: Uludag University Application, Business and Economics Research Journal, Vol:3, No:1, (91-108), 2012

Çabuk   A., Yücel E., Adli Muhasebecilik Mesleği ve Türkiye'de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma, muhasebe ve finansman dergisi, Sayı 54, (27-50), 2012

Ertan Y., Yücel E., Saraç  M., Konsolide Finansal Tablo Düzenleme Yükümlülüğü Olan İşletmelerin Denetim Süresini Etkileyen Faktörler, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Yıl 9, Sayı 19, 275-291, 2013

Yücel E., Effectiveness Of Red Flags In Detecting Fraudulent Fınancıal Reportıng: An Applıcatıon In Turkey, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 60, 139-158, 2013

Yücel E., Ertan Y., Saraç  M., Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alma Ve Denetim Süresi İlişkisi: Konsolide Finansal Tablo Yayınlama Yükümlülüğü Olmayan İMKB İşletmeleri Uygulaması İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Sayı 42, 351-363, 2013

Ertan Y., Yücel E., Saraç  M., Kavram Haritaları Tekniğinin Muhasebe Eğitiminde Kullanılması: Uludağ Üniversitesi Uygulaması Business and Economics Research Journal, Vol: 5, No:1, 2014

Saraç  M., Ertan Y., Yücel E., How Do Busıness Strategıes Predıct Fırm Performance?  An Investıgatıon On Borsa Istanbul 100 Index, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 61, 2014

Yücel E., Muhasebe Mesleğinde Etik Dışı Davranışların Vergi Ahlakına Etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2017

 

Tebliğ

Çabuk   A., Yücel E., Saygılı, A. T., The Role of Galata Bankers in Finance History of Ottoman Empire, 12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, 2008

Çabuk   A., Yücel E., Saygılı, A. T., Effects of Accounting Applications on Financial Crisis Worldwide, The 2nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference, İstanbul, 2010

Çabuk   A., Yücel E., Saraç  M., Accounting Education in Turkey and Expectations of Professional Accountants from that Education, The 2nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference, İstanbul, 2010

Çabuk   A., Yücel E., Adli Muhasebecilik Mesleğinin Türkiye’deki Gelişme Potansiyeline Yönelik Bir Araştırma, 1st International Symposium on Accounting and Finance, Gaziantep, 2012

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [12.541]