Doç. Dr. Yasemin ERTAN

 

Bölümü

İşletme

Anabilim Dalı

Muhasebe- Finansman

Unvanı

Doç. Dr.

E-mail adresi

yasertan@uludag.edu.tr

Telefon

0224 2941050

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi

Lisans

Gazi Üniversitesi

Orta Öğrenim

Bursa Çelebi Mehmet Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

2006

Yabancı Dil

İngilizce


YAYINLAR

KİTAPLAR

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

Ümit Gücenme Gençoğlu,Yasemin Ertan, “Muhasebe ve Etik”, İşletme Etiği, Editör: Prof.Dr.Zeyyat Sabuncuoğlu, Beta Basım AŞ:, İstanbul, 2011, s:197-216

MAKALELER

Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan, “Türkiye’de Örtülü Sermaye Ve Örtülü Kazanç Dağıtımı: İMKB 50 Endeksinde Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 56, 2012, ss.85- 100

Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan, “Muhasebe Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Türkiye’deki Durum”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 53, 2012, ss.1-24

Umit Gucenme Gencoglu, Gulsun Isseveroglu, Yasemin Ertan, “Audit and Oversight of Audit in terms of Commerce Law of Turkey”, Business and Economics Research Journal, Vol.2, No.1 . 2011, www.berjournal.com

Yasemin Ertan, Elif Yücel, Esen Kara, Lale Karabıyık, “The Effects Of The Interactive White Board Usage On The Studendts’ Learning Level And An Application In The Financial Markets Courses”, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, April 2010, Vol.12, No: 3, http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde43/index.ht

Umit Gucenme Gencoglu, Gulsun Isseveroglu, Yasemin Ertan, “Bank Audits and Risk Management in Turkey”, International Journal of Economics and Finance Studies, Vol.3, No.1, pp.239-25

Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan, 12.Dünya  Muhasebe Tarihçileri Kongresine İlişkin Bir Değerlendirme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:41,Ocak 2009, s.197-207

Selimoğlu, Seval Kardeş- Poroy, Aylin Arsoy- Ertan, Yasemin, The Effect of Powerpoint Preferences of Students on Their Performance: A Research In Anadolu University, Turkish Online Journal of Distance Education-January 2009, Vol. 10, No. 1

“Yatırım Fonu Seçim Kararlarında Çerçeveleme Etkisi”   Yrd. Doç. Dr. Değer Alper, Arş. Gör. Yasemin Ertan,  Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:34, Ocak 2008, s:174-184

İşseveroğlu, Gülsün – Mugal, Elif – Ertan, Yasemin, “The Effects Of Sarbanes Oxley Act On Turkish Capital Markets”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 2006, No:18, p.21-31

KONGRE FAALİYETLERİ

Umit Gucenme Gencoglu, Gulsun Isseveroglu, Yasemin Ertan, “The Developments In The Accountıng Culture  And Fınancıal Reportıng In Turkey Durıng The Republıcan Era”, Conference Proceedings Vol. III, 2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes  Conference On Audıtıng And Accountıng Hıstory, 15-18 September 2010 İstanbul Turkey, pp. 1915- 192

Gulsun Isseveroglu, Umit Gucenme Gencoglu, Yasemin Ertan, “A Study On The Contribution of Vocational Education in Turkey To The Accounting Profession”, Conference Proceedings Vol. III,  2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference On   Audıtıng And Accountıng Hıstory,15-18 September ,2010, , İstanbul Turkey, pp. 1981- 199

Lale KARABIYIK, Adem ANBAR ve Yasemin ERTAN, “External Borrowing in Ottoman Empire: Reasons and Results of External Borrowing”, 12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, 20-24 July 2008

Umit Gucenme Gencoglu, Yasemin Ertan,  “Reporting Financial Performance According To The International Accountıng Standarts In The Scope Of Economic Integration: A Case Of Turkey”, International Conference on by  Social Sciences, Selected Proceeding of the First  International Conference on Social Sciences Organized by  Social Sciences Research Society, 21-22 August 2008,İzmir-Turkey, Edited by Coşkun Can Aktan,İbrahim Kircova,Yavuz Odabaşı, Birleşik Matbaacılık, İzmir,2008, s:183-197

Umit Gucenme Gencoglu, Yasemin Ertan,  “Reporting Financial Performance According To The International Accountıng Standarts In The Scope Of Economic Integration: A Case Of Turkey”, International Conference on by  Social Sciences, Selected Proceeding of the First  International Conference on Social Sciences Organized by  Social Sciences Research Society, 21-22 August 2008,İzmir-Turkey, Edited by Coşkun Can Aktan,İbrahim Kircova,Yavuz Odabaşı, Birleşik Matbaacılık, İzmir,2008, s:183-197.

International Conference, Accounting and Management Information Systems, “ AMİS 2006” Romanya “The Effects Of Sarbanes Oxley Act On Turkish Capital Markets” adlı tebliğ sunumu, 24 – 25 / 11 / 2006

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [8.696]