Prof. Dr. Kurtuluş KAYMAZ

 

 

Bölümü: İşletme

 

Anabilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

 

Unvanı: Prof.Dr.

 

E-mail adresi: kurtuluskaymaz@uludag.edu.tr

 

Telefon: 0224 294 11 88

 

Kişisel web sayfası

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi

Lisans

Uludağ Üniversitesi

Orta Öğrenim

Muş Anadolu Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

1999

Yardımcı Doçentlik

2013

Doçentlik

2014

Profesörlük

-

YABANCI DİL

İngilizce

 

YAYINLAR

Kitap

1-Berna Aydın, Gökhan Şenol, Kurtuluş Kaymaz, The Effects of Market Competition and CAM on Use of Balanced Scorecard: Evidence from Turkey, Lambert Academic Publishing, 2011.

2-Muammer Paşa, Kurtuluş Kaymaz, Stres Yönetimi, Alfa Yayınevi, Bursa, 2011.

3-Zeyyat Sabuncuoğlu, Muammer Paşa, Kurtuluş Kaymaz, Zaman Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2010.

4-Kurtuluş Kaymaz, Ücret Yönetimi: Beceri Bazlı Ücretleme Sistemi, Dora Yayınları, Bursa, 2010.

5-Kurtuluş Kaymaz, Performans Değerleme ve Çalışan Verimliliği: Performansta Geribildirim, Dora Yayınları, Bursa, 2009.

 

 

Makale

6-Kurtuluş Kaymaz, Kadir Yasin Eryiğit, “Determining Factors Hindering University-Industry Collaboration: An Analysis from the Perspective of Academicians in the Context of Entrepreneurial Science Paradigm”, International Journal Of Social Inquiry, Vol: 4, No: 1, 2011.

7-Kurtuluş Kaymaz, “Performance Feedback: Individual Based Reflections and the Effect On Motivation”, Business and Economics Research Journal, Vol: 2, No: 4, 2011.

8-Kurtuluş Kaymaz, Necmi Gürsakal, Umut Eroğlu, “Analyzing The Relationship Between Signature And Personal Traits: A Research On Managers”, The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Vol: 12, No: 3,  2010.

9-Kurtuluş Kaymaz, “The Effects Of Job Rotation Practices On Motivation: A Research On Managers In The Automotive Organizations”, Business and Economics Research Journal, Vol: 1, No: 3, 2010.

10-Kurtuluş Kaymaz, “Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kariyer Yönetim Sürecinde Kullanımı ve Çalışan Verimliliği Üzerine Yansımaları: Teorik Bir Değerlendirme”, Verimlilik Dergisi, Sayı: 3, 2011.

11-Kurtuluş Kaymaz, “Kazanç Paylaşım Planı”, Verimlilik Dergisi, Sayı: 1, 2010.

12-Bilçin Tak, Yücel Sayılar, Kurtuluş Kaymaz, ''Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ücretleme Sistemi Üzerine Bir İnceleme'', Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 2007.

13-Kurtuluş Kaymaz, "Davranış Boyutu ile Performans Geribildirim Olgusu ve Süreci", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 62, Sayı: 4, 2007.

14-Kurtuluş Kaymaz, Yücel Sayılar, “Beceriye Dayalı Ücretleme Sistemi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 2005.

Tebliğ

15-Kurtuluş Kaymaz, Kadir Yasin Eryiğit, The Effect of Human Resource Development on the Firm Growth: Evidence from Turkish Automotive Industry, WEI International Academic Conference on Business and Economics, Nov. 14-16, 2016, Rome-Italy.

16-Kurtuluş Kaymaz, Başak Aydem Çiftçioğlu, Duygu Acar, Yönetim Organizasyon Konuları Bağlamında Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışmaları: Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Kapsamında Bir İnceleme, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Adana.

17-Bilçin Tak,  Zeyyat Sabuncuoğlu, Umut Eroğlu, Kurtuluş Kaymaz,Developing An Employment Practices Assessment Tool: A Longitudinal Study”, International Academy Of Management And Business, 2009, Turkey-İstanbul.

18-Bilçin Tak, Kurtuluş Kaymaz, Deniz Sığırlı, Umut Eroğlu, Aydem Çiftçioğlu, Fatmanur Ertuğrul, “Conceptualization Of Corporate Social Responsibility Construct In Turkish Context: A Longitudinal Study”,  21st European Business Ethics Network (EBEN) Annual Conference, 17-19 October 2008, Turkey-Antalya.

19-Bilçin Tak, Umut Eroğlu, Kurtuluş Kaymaz, “An Organization Development Project Conducted In An Accredited University Hospital To Achive Patient-Focused Care” 2.International Conference On Quality In Health Care, Accreditation And Patient Safety, Feb. 20-23 2008, Turkey-Antalya.

20-Kurtuluş Kaymaz, Umut Eroğlu, Bilçin Tak, Yücel Sayılar, “Örgütsel Değişim Sürecinde Birey Davranışının Yeni Yapı İle Uyumlaştırılmasına Yönelik Bir Saha Çalışması”,  16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16-18 Mayıs 2008, Antalya.

21-Umut Eroğlu, Kurtuluş Kaymaz, “Eğitim etkinliğinin Ölçümünde İzlenen Değerlendirme Sistemi Üzerine Bir Araştırma”,  13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, İstanbul.

22-Zeyyat Sabuncuoğlu, Umut Eroğlu, Kurtuluş Kaymaz, “Bölüm Müdürlerinin İşe Alınma Sürecinde Fiziksel Özelliklerin Etkileri ve Bir Uygulama”, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2003, Afyon.

23-Zeyyat Sabuncuoğlu, Umut Eroğlu, Kurtuluş Kaymaz, “İşe Alma Sürecinde Fiziksel Özelliklerin Etkileri ve Satış Personeli Üzerine Bir Araştırma”, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 23-25 Mayıs 2002, Antalya.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [13.428]