Dr. Öğr. Üyesi Gülay KASAP

Adı Soyadı ve Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi Gülay KASAP

Bölüm

İşletme
41063

E-posta: gulayka@uludag.edu.tr, gulay_kasap@yahoo.com.tr
Anabilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Doktora: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
 

Akademik Geçmiş
Profesör:
Doçent:
Yrd. Doç: 1999
Araş. Gör. Dr: 1995
Araş. Gör.:
 

Çalışma Alanları

Üretim Yönetimi, Üretim Teknikleri, Genel İşletme


Verdiği Dersler

Lisans: Üretim Yönetimi, İşletme, Araştırma Yöntemleri, Güncel Konular

Yüksek Lisans: Üretim Teknikleri, Üretim Stratejileri


Kitap Bölümleri

1.Teknoloji Yönetimi, "Teknoloji Transferi" (Bölüm Yazarlığı), Dora Yayınları, Bursa- 2010, ISBN:978-605-4118-20-5.


Makaleler

1."Esnek Üretim Sistemine Geçiş Aşamasında Yönetimin Rolü ve Değerlendirilmesi" ,  Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:16, Sayı:4, 1998.

2."Global Ticaretin Pasaportu: ISO 14000-Çevre Yönetimin Sistemi", Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:16, Sayı:4, 1998.

3."İşletmelerde Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Entegre Sistemleri", Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, 1999.

4."Türkiye'de KOBİ'ler ve Gümrük Birliği Bariyerleri", Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 17, Sayı:1, 1999.

5."Electronic Data Interchange (EDI) Support JIT Purchasing", Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 17, Sayı:2, 1999.

6."Öncelikli Hedef Programlarının Bir Tekstil İşletmesine Uygulanması", Review of Social, Economic and Business Studies (Doğu Akdeniz Üniversitesi) Sayı:10-11, Güz dönemi, 2008/2009.

7."Çevik Üretim: Otomotiv Ana Sanayinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmenin Çevikliğinin Ortaya Konmasına Yönelik Bir Araştırma", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (E-Esosder), Sayı:27, 2009.

8."Çevreci Bir Yaklaşım: Yeşil Tasaraım", Business and Economies Research Journal (BERJ), Sayı:2, No:2, 2011.

Konferans ve Sempozyum

1."A Research of Technology Transfer Effects at Textile Industry in Bursa, 14. International Conference on Management of Technology, Productivity Enhancement for Social Advance: The Role of Management of Technology, IAMOT 2005, Austria Center, Vienna, Austria, May 22-26 2005.

2. "Tekstil İşletmelerinin Çevre Kalitesi ve İlgili Sorumlulukları ve Türk Tekstil İşletmelerini İlgilendiren Eko-Tekstil Standartları", Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu X, TMMOB Kimya Mühendisler Odası Bursa Şubesi Yayını, 1. Baskı, Haziran 2005.

3."Adapting Technology Management Strategres to Art of War", 15. International Conference on Management of Tecnology, East Meets West: Challanges and Opportunities in the Era of Globalization, IAMOT, 2006, Beijing, P.R. China, May 22-26,2006.

4."The Formulating Semi-Product Balance Equations at Job Shops", Operations Research 2006 , 6th-8th September 2006, Karlsruhe, Germany.

5."The Application of Multiobjective Production Planning at the Confection Company", XXXVII Annual Conference of the Italian Operations Research Socrety-AIRO 2006, 12th-15th, September, 2006, Cesena, Italy.


Proje

1."Gıda Sanayinde Kalite Bilinci ve Kaliteyi Geliştirme Çalışmaları, Bursa Gıda Sanayini Kapsayan Bir Alan Araştırması", 1997.

 

Diğer Yayınlar

1."Bursa Bölgesi İşletmelerinin Yeni Ürün Araştırma Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Ürün geliştirmeye Uygunlukları", Bursa Sanayici İşadamları Derneği Yayın Organı Bakış Dergisi Sayı:41, 1995.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.856]