Doç. Dr. Gül EMEL

 

Adı ve Soyadı

GÜL EMEL

Unvanı

Doç. Dr.

Bölümü

İşletme

Anabilim Dalı

Sayısal Yöntemler

E-mail adresi

ggokay@uludag.edu.tr

ÖĞRENİM DURUMU

KURUMUN  ADI

Yükseköğrenim (Lisans)

İstanbul Teknik Üniversitesi-1983

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi-1987

Doktora

Uludağ Üniversitesi-1994

Yabancı Dil

İngilizce


AKADEMİK ÇALIŞMALARI

“Bursa Organize Sanayi Bölgesinde Otomotiv Yan Sanayi İle İlgili Bir Araştırma”, (Çelikçapa ile birlikte), Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1-2,  155-162, Mart-Kasım 1988.

“Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Tekstil İşletmelerinin Yapısı ve Sorunları”, (Çelikçapa ile birlikte), Tekstil ve Makine, Yıl:3, Sayı:15, Haziran 1989.

“Bursa Bölgesi İşletmelerinin Yeni Ürün Araştırma Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Ürün Geliştirmeye Uygunlukları”,  BUSİAD Bakış Dergisi, Sayı:41, 31-34,  Kasım 1992.

“İşletme Stratejileri ve Uzman Sistemler”, Doktora Tezleri Dizisi, Türkiye’de Yönetim Kongresi ( I. Yönetim Kongresi), Silivri- İstanbul, 20-22 Mayıs 1993.

“Yerel Yönetimlerde Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ve Bir Değerlendirme”, (Gürsakal ile birlikte), 7. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu; Kent ve Çevre Planlamaya Ekolojik Yaklaşım,  Bursa,. 4-6 Kasım 1993.

“İşletmelerin Rakip İstihbarat Sistemleri”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:1-2, Mart-Kasım, 143-152, 1993.

“Bir İşletmenin Pazar Gücünün Belirlenmesinde Çok Kriterli Bir Yaklaşım”, (Emel ile birlikte), Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, Sayı 2, 53-72, 1998.

“Ekolojik ve Toksikolojik Etiketleme Sistemleri”, (Aniş ile birlikte), Araştırma Kitabı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, 1998.

“Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları”, (Taşkın ile birlikte), Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 129-152, 2002.

“Uzman Sistemler”, (Tümen ile birlikte), İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar, Uludağ Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bursa, 2002.

“Yönsüz Çinli Postacı Problemi: Polis Devriye Araçları İçin Bir Uygulama”, (Taşkın ve Dinç ile birlikte), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 121-140, 2003.

 “Tedarik Zinciri Yönetimi: Otomotiv Sektöründe Bir Araç Rotalama Uygulaması”, (Taşkın ve Deniz ile birlikte), Öneri Dergisi, Cilt:6, Sayı:21, 59-70,  Ocak 2004.

“Sinir Ağları Veri Madenciliği İle Çelik Üretim Sürecinde Bir Analiz”, (Taşkın ve Kılıçarslan ile birlikte),  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 205-225, 2004.

“Araç Rotalama Problemlerinin İki Aşamalı Çözümünde Genetik Algoritma Kullanımı”, (Taşkın ile birlikte), Gazi  Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 1-17, 2005.

“Veri Madenciliğinde Karar Ağaçları ve Bir Satış Analizi Uygulaması”, (Taşkın ile birlikte), Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 221-236, 2005.

“The Use Of Association Rule Mining For Hotel Customers Profiling: An Application In Bursa, (Akat ve Taşkın ile birlikte), First International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, Çeşme, İzmir, Turkey, 16-19 June 2005.  

”Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulmasında Bir Karar Destek Aracı: Birliktelik Kuralı Madenciliği”, (Taşkın ve Tok ile birlikte), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:5, 30-59, 2005.

“Identifying Segments of a Domestic Tourism Market by Means of Data Mining”, (Taşkın ile birlikte), Operations Research 2005, International Conference on Operations Research, Abstract Guide, Bremen Universitat,  Bremen, 2005.

“Identifying Segments of a Domestic Tourism Market by Means of Data Mining”, (Taşkın ile birlikte),  Operations Research Proceedings 2005, SELECTED PAPERS of the International Annual Scientific Conference of German Operations Research Society(GOR), /ed. by Haasis, Kopfer, Schönberger, Bremen Universitat, Springer, Berlin, ISBN 3-540-32537-9, 2006.

“E-Banking Options:Which One Best Fits for Customer?”, (Çelikçapa ile birlikte), Proceedings of the 35th International Conference On Computers and Industrial Engineering, İstanbul, Turkey, June 19-22, 2005, /ed. M. Bulent Durmusoglu, İTÜ İşletme Fakültesi, ISBN: 975-561-265-3, 2005.  

“An Integrated Data Mining Approach for Segmenting Online Shoppers: A Case Study in Turkey”, (Taşkın ile birlikte), Operations Research 2006, International Conference on Operations Research, Abstract Guide, Karlsruhe  Universitat, Karlsruhe, 2006. (Presentation; International Annual Scientific Conference of German Operations Research Society(GOR),  6th -8th September 2006, Karlsruhe, Germany).

International Scientific Annual Conference: Operations Research 2006, GOR, Karlsruhe, Germany,

“The Valuation of Localization Investments with Real Options: A Case from Turkish Automotive Industry”, (Özkeserli ile birlikte), Operations Research 2006, International Conference on Operations Research, Abstract Guide, Karlsruhe Universitat, Karlsruhe, 2006. (Presentation; International Annual Scientific Conference of German Operations Research Society(GOR),  6th -8th September 2006, Karlsruhe, Germany.

“The Valuation of Localization Investments with Real Options: A Case from Turkish Automotive Industry”, (Özkeserli ile birlikte), Operations Research Proceedings 2006, SELECTED PAPERS of the International Annual Scientific Conference of German Operations Research Society(GOR), Springer, Berlin, 2007.

“Strategic Decision Making for Investments in Maritime Logistics”, (Özkeserli ve Gönel ile birlikte), Proceedings of EurOMA 2007, 14th International Annual EurOMA(European Operations Management Association) Conference, Index: 490, Bilkent, Ankara, Turkey /ed.  Erhan    Erkut, Bilkent Üniversitesi, ISBN 978-975-6090-23-7, 2007.

“Profiling a Domestic Tourism Market by Means of Association Rule Mining”, (Taşkın ve Akat ile birlikte), Anatolia: An İnternational Journal of Tourism and Hospitality Research, Cilt:18, Sayı:2, 334-341, 2007.

“An Approach for Routing Optimization of Archived Patient Records in Hospitals”,(Emel ve Yurtkuran ile birlikte), Operations Research 2007, International Conference on Operations Research, Abstract Guide” Saarland University, Saarbrücken, Germany, 2007. International Annual Scientific Conference of German Operations Research Society(GOR), Operations Research in the Service Industry, 5th -7th September 2007, Saarbrücken, Germany.

“A Two-Stage Approach for Improving Service Management in Retail Banking”, (Taşkın ile birlikte), Operations Research 2007, International Conference on Operations Research, Abstract Guide, Saarland University, Saarbrücken, 2007. International Annual Scientific Conference of German Operations Research Society(GOR), Operations Research in the Service Industry, 5th -7th September 2007, Saarbrücken, Germany.

“A Two-Stage Approach for Improving Service Management in Retail Banking”, (Taşkın ile birlikte), Operations Research Proceedings 2007, SELECTED PAPERS of the International Annual Scientific Conference of German Operations Research Society(GOR), Editors: Stefan Nickel & Jörg Kalcsics from U Saarbrücken, Springer, Heidelberg, 2008.   

“Sayısal Yöntemlerde Genetik Algoritmalar”, (Taşkın ile birlikte), Bursa, Alfa Aktüel, 2009   

“İşletme Lojistiği: Rotalamada Sayısal Modeller ve Çözümlü Örnekler”, (Taşkın ile birlikte), Bursa, Alfa Aktüel, 2009   

“The Effects of Power Imbalance and Framing Dyadic Negotiations”, ( Ünal ile birlikte), Akdeniz İİBF Dergi, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:17, (2009), Antalya, Türkiye   

“Veri Madenciliğinde Kümeleme Yaklaşımları ve Kohonen Ağları İle Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama”, (Taşkın ile birlikte), Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, s:395-409, (2010)   

“Stratejik Karar Alma Süreçlerinde Senaryoların Bilişsel Haritalar ile Etkinleştirilmesi – Otomotiv Endüstrisinde Bir Uygulama”, (Saraç ve Kabak ile birlikte), Uludağ Üniversitesi II Bilgilendrime ve Ar-Ge Günleri 2012, En İyi Üçüncü Poster Ödülü, 13-15 Kasım 2012, Bursa, Türkiye   

“Stratejik Karar Alma Süreçlerinde Senaryoların Bilişsel Haritalar ile Etkinleştirilmesi – Otomotiv Endüstrisinde Bir Uygulama”, (Saraç ve Kabak ile birlikte), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt/Vlolume 12, sayı/number 4, 85-99 , 2012   

“Otomotiv Endüstrisinde Tedarikçi Seçim Kararlarının Örgüt Stratejileri Tabanlı ve Aşamalı Olarak Yapılandırılması”, (Petriçli ile birlikte), Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, 2013-devam   

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ (Kamu ve Özel Sektör)

Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezinde proje yöneticiliği-sistem analistliği (1983-1989)

Fakülte Dergisi Yayın Kurulu üyeliği (2001-2003)

Fakülte Kurulu üyeliği (2009-2011)

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [8.520]