Dr. Öğr. Üyesi Fikri PALA

 

 

Bölümü

: İşletme

Anabilim Dalı

: Muhasebe – Finansman Anabilim Dalı

Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

E-mail adresi

: fpala@uludag.edu.tr           

Telefon

: 0 224 294 10 94

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

  MEZUN OLUNAN YER

Doktora

: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1985

Yüksek Lisans

: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1982

Lisans

: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1977

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Yardımcı Doçentlik

: Uludağ Üniversitesi İİBF 1988

Çalışma Alanları

: Finansal Muhasebe, Banka Muhasebesi

Yabancı Dil

: Fransızca

 

YAYINLAR

Kitaplar

Banka Muhasebesi ve Maliyet Sistemi, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, U.Ü.Basımevi, 1993. (ISBN NO: 975–564–002–9).

Muhasebe Organizasyonu – Basıma Hazır

Son Değişikliklerle Banka İşletmeciliği ve Muhasebe Sistemi- Basım Aşamasında

İşletmeler Açısından Finans Matematiği – Basıma Hazır

Bankacılık Sektöründe Muhasebe Sistemi ve Maliyetlerin Belirlenmesi –Basımda Kitap 2013

Mali Tablolar Analizi ve Yönetim Kararlarında Kullanımı – Basıma Hazır Kitap 2013

Makaleler

“The Effect of Competition, Just In Time Production and Total Quality Management on the Use of Multiple Performance Measures: An Empirical Study” Journal of Economic and Social Research 10(1) 2008, 35-72  (Y.Doç.Dr. Melek Eker ile birlikte)

“The Effects Of Demographic Characteristics On Organizational Commitment And Job Satisfaction: An Empirical Study On Turkish Health Care Staff”, İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2008; 10(2):54-75  (Y.Doç.Dr. Melek Eker ile birlikte)

“Türkiyede"ki Sağlık Personeli Arasında İş Tatminin Örgütsel Bağlılığa Etkiler: Amprik Bir Çalışma”, AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, YIL: 10 / SAYI: 36 / Şubat 2008 -Nisan 2008 (Y.Doç.Dr. Melek Eker ile birlikte)

“Muhasebe Bilgilerinin İşletme Kararlarında Kullanılması”, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Mart-Kasım 1988

“Mali Analiz”,  TÜSSİDE Dergisi – Gebze, 1989.

“Mali Analiz Tekniklerinin Uygulaması- Vak’a Yöntemi ile Bir Uygulama”,  TÜSSİDE Dergisi – Gebze,1989

“İşletmelerde Maliyet Kontrolü Ve Sapma Analizleri”, TÜSSİDE Dergisi – Gebze, 1989.

Konferans ve Sempozyumlar

“Finansal ve Finansal Olmayan Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, (Arş. Gör. Tuba BORA ve Esra ÖZDEMİR ile birlikte) 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7 - 9 Nisan 2016, Gaziantep/TÜRKİYE.

“Tek Düzen Hesap Planı Uygulaması”, Tek Düzen Hesap Planı Seminerleri – Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı, 1997.

“Üretim İşletmelerinde Reorganizasyon Çalışmaları Ve Otomotiv Sektöründe  Bir Uygulama”,  (Prof. Dr. İsmail EFİL ile ortak), Bursa Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, 1995.

“Üretim İşletmelerinde Reorganizasyon Çalışmaları Ve Gıda Sektöründe Bir Uygulama”, (Prof. Dr. İbrahim LAZOL ile ortak), Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 1997.

“Hastane İşletmelerinde Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama”, Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 1999.

“3568 Sayılı Muhasebe Meslek Yasası ve Ülkemize Getirdikleri”, Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 1990.

“4389 Sayılı Bankalar Yasasının Getirdikleri”, Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 2000.

Maliyet Belirleme Sistemi Üzerine Bir Sanayi Kuruluşunda Ampirik Çalışma – Maliyet Tablosu Uygulaması,  Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 2005

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [10.837]