Prof. Dr. Çağatan TAŞKIN

 

Bölümü

İşletme

Anabilim Dalı

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Unvanı

Prof. Dr.

E-mail adresi

ctaskin@uludag.edu.tr

Telefon

0 224 2941186

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme ABD

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD

Lisans

 Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Orta Öğrenim

 SYAL

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesör

 2018

Doçentlik

 2012

Yardımcı Doçentlik

 2012

Araştırma Görevliliği

 2002-2012

Yabancı Dil

 İngilizce

YAYINLAR

MAKALELER

Gül Gökay Emel ve Çağatan Taşkın, “Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 2002, s. 129–152.

Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Emtullah Dinç, “Yönsüz Çinli Postacı Problemi: Polis Devriye Araçları İçin Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 2003, s. 121–140.

Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Gökhan Deniz, “Tedarik Zinciri Yönetimi: Otomotiv Sektöründe Bir Araç Rotalama Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt:6, Sayı:21, 2004, s. 59–70.

Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Serhat Kılıçarslan, “Sinir Ağları Veri Madenciliği İle Çelik Üretim Sürecinde Bir Analiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 2004, s. 205–225.

Ömer Akat ve Çağatan Taşkın, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: Teorik Bir Karşılaştırma”, İş-Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 2004. 

Gül Gökay Emel ve Çağatan Taşkın, “Araç Rotalama Problemleri: Bir Dağıtım Problemine Genetik Algoritma Yaklaşımı”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2005, s. 1–17.

Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Arif Tok, “Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulmasında Bir Karar Destek Aracı: Birliktelik Kuralı Madenciliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, 2005, s. 30–59.

Gül Gökay Emel ve Çağatan Taşkın, “Veri Madenciliğinde Karar Ağaçları ve Bir Satış Analizi Uygulaması”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 2005, s. 221–236.

Ömer Akat, Çağatan Taşkın ve Aysun Özdemir, “Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, 2006, s. 13–30.  

Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, “Tüketici Temelli Marka Değerinin Yapısal Eşitlik Modelleme ile Ölçümü ve Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Bir Araştırma”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol:1, No:2, April 2010.

Ömer Akat ve Çağatan Taşkın, “Elektronik Pazarlamanın Gelişimi”, Anahtar Gazetesi, Yıl: 16, Sayı:182, Şubat 2004, s. 18–19.

Gül Gökay Emel ve Çağatan Taşkın, “A Two-Stage Approach for Improving Service Management in Retail Banking”, GOR Operations Research, Springer Verlag, Germany, 2007, s. 257-262.

Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Ömer Akat “Profiling a Domestic Tourism Market by Means of Association Rule Mining”, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol:18, No:2, 2007, s. 334–342.

Çağatan Taşkın ve Gül Gökay Emel, “Segmentation of Online Shoppers By Means of an Integrated Data Mining Approach: A Case Study”, The Journal of Industrial Relations and Human Resources, Vol:10, No:3, 2008, Makale Doi Numarası: 10.4026/1303-2860.2008.0079.x

 

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Gül Gökay Emel ve Çağatan Taşkın, “Identifying Segments of a Domestic Tourism Market by Means of Data Mining”, International Scientific Annual Conference 2005, Bremen, Germany, 7–9 September 2005, s. 653–658.

Cem Okan Tuncel ve Çağatan Taşkın, “Innovation Networks and Learning Dynamics in Economic Development: An Assessment on Turkish Automotive Industry from Sectoral Innovation System Perspective”, Technology and Economic Development 2nd International Conference on The Dynamics of Science and Technology Policies, İzmir University of Economics, İzmir, Turkey, 25–26 May 2007, s. 187–223.

Çağatan Taşkın, Gül Gökay Emel ve Ömer Akat, “The Use Of Association Rule Mining For Hotel Customers Profiling: An Application In Bursa”, First International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, Çeşme-İzmir, Turkey, 16–19 June 2005.

Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, “Measuring Consumer-based Brand Equity by Means of Structural Equation Modelling: A Proposed Model for Improving Global Business Strategies of German “White Good Brands”, International Scientific Annual Conference 2008, Augsburg, Germany, 3–5 September 2008.

Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Pınar Özkeserli, “Linking Consumer Based Brand Equity to New Product Launches: An Integrated Approach, International Scientific Annual Conference 2008, Augsburg, Germany, 3–5 September 2008.

Metin Özdemir ve Çağatan Taşkın, “Forecasting Inflation Using Artificial Neural Network Approach: A Case Study of Turkey”, 6th International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), 7-9 October 2010, İzmir, Turkey,

 

 

ULUSAL BİLDİRİLER

Çağatan Taşkın, “Küreselleşen Dünyada Türkiye Açısından Bor Madeninin Stratejik Önemi, Pazarlama Sorunları Ve Çözüm Önerileri Olarak Bazı Pazarlama Stratejileri”, Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilimadamları Sempozyumu, Değişen Dünyada Türkiye’nin Önemi, Bursa, 6–7 Mayıs 2004, s. 521–537.

Ömer Akat ve Çağatan Taşkın, “Bursa ve Kış Turizmi: Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 1. Bursa Turizm Sempozyumu, 30 Eylül – 02 Ekim 2005, s. 148–155.

Ömer Akat, Gül Gökay Emel ve Çağatan Taşkın, “Rekabet Ortamında Seyahat Acenteleri İçin Pazarlama Araştırmasının Önemi ve Bir Uygulama”, 1. Bursa Turizm Sempozyumu, 30 Eylül – 02 Ekim 2005, s. 362–370.

Ömer Akat ve Çağatan Taşkın, “Bursa İlinin Turizm Potansiyeli, Bazı Sorunları ve Bir Çözüm Önerisi: Kongre Turizmi”, Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, TMMOB, Bursa, 5–7 Nisan 2007, s. 240-246.

Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, “Organik Tarım Ürünleri Pazarlaması: Karşılaşılan Bazı Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri”, VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, 25–27 Haziran 2008, s. 325-334.

Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, “Otomobil Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlüğün Anahtarı: Marka Kişiliği”, 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Almira Otel, Bursa, 1–4 Haziran 2008, s. 573-578.

Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, “Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Yapısal Eşitlik Modelleme İle Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü:  Beyaz Eşya Sektöründe Bir Araştırma”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, Kapadokya Dedeman Otel, 25-29 Ekim 2008, s. 41-48.

 

 

KİTAPLAR

Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, Marka ve Marka Stratejileri, 1.Baskı, Alfa Aktüel, Bursa, 2008.

Çağatan Taşkın ve Gül Gökay Emel, Sayısal Yöntemlerde Genetik Algoritmalar, 1.Baskı, Alfa Aktüel, Bursa, 2009.

Çağatan Taşkın ve Gül Gökay Emel, İşletme Lojistiği: Rotalamada Sayısal Modeller ve Çözümlü Örnekler, 1. Baskı, Alfa Aktüel, Bursa, 2009.

Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, Araştırma Yöntemlerinde Yapısal Eşitlik Modelleme: LISREL İle Marka Değeri Ölçümü Örnekleri, 1.Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2010.

KİTAP BÖLÜMLERİ

Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, “Uluslararası Pazarlama Kapsamında Reel Tekstil Sektöründeki KOBİ’lerin Pazarlama Sorunları ve Bir Çözüm Önerisi: E-Ticaret”, Editör: Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002, s. 177–191.

Çağatan Taşkın, “İşletmelerde Özbilgiye Dayalı Pazarlama ve Veri Madenciliği”, Editör: Ömer AKAT, Uygulamaya Yönelik İşletme Politikası ve Stratejik Pazarlama, Dora Kitabevi, Bursa, 2009, s. 313-333.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [9.877]