Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. Erkan ÖZDEMİR

 

erkan_ozdemir


İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
 

İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı
 

E-posta adresi: eozdemir@uludag.edu.tr
Telefon: 0224 294 11 53
 

Eğitim
Lisans: Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 1998
Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2001
Doktora: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2005
Akademik Geçmiş


Profesör:
Doçent: 2012-
Yrd. Doç.: 2011-2012
Araş. Gör. Dr.:2005-2011
Araş. Gör.: 1999–2005
Çalışma Alanları


Pazarlama, Satış Yönetimi, Girişimcilik, Teknolojik Ürün Ve Hizmet Pazarlaması, Pazarlama Etiği


Verdiği Dersler Pazarlama

Yönetimi Satış Yönetimi Satış Gücü Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Reklamcılık Pazarlama Araştırması Girişimcilik Teknolojik Ürünlerin Pazarlaması
İşletme İşletme Politikası


Yayınlar


Kitaplar


ÖZDEMİR, Erkan; Teknolojik Ürün ve Hizmet Pazarlaması, Ekin Yayınevi, 2. Baskı, Bursa, Kasım 2016, ISBN: 978-605-327-419-3.


ÖZDEMİR, Erkan; Pazarlama Etiği ve Örnek Olaylar, Ekin Yayınevi, Bursa, Ocak 2011, (ISBN: 978–605–4301-89-8).


ÖZDEMİR, Erkan; Tokol, Tuncer, Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri, Dora Yayınevi, Bursa, 2009, (ISBN: 978–605–4118-46-5).


Makaleler


Kiliç, S., & Özdemir, E. (2016). Marketing Managers' Attitudes Toward The Marketing Approaches in Turkey. Is, Güc: Endüstri Iliskileri ve Insan Kaynaklari Dergisi, 18(2), ss. 99-122.


ATTOUF, Z.; ÖZDEMİR, E. (2016). Politik Pazarlama İletişimi: 2015 Genel Seçimleri Öncesinde Türkiye’deki Siyasi Partilerin Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 12(1), ss. 87-106.


ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve İnşaat Sektörü: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2011, ss. 43–68.


ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “Young Consumers’ Perspectives of Website Visualization: A Gender Perspective”, Business and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2, 2011, pp. 41–60.


ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Pazarlama: Farklı Sektörlerdeki İşletmelerin Çalışanları Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 ss. 419–444.


ÖZDEMİR, Erkan, “Rekabet İstihbaratı Toplama ve Etik: Bir Alan Araştırması” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 43, Yayın No 47, 2010, ss. 67–95.


SOBACI, Mehmet Zahid; NARGELEÇEKENLER, Mehmet; ÖZDEMİR, Erkan; “How Can Independency Level of an Independent Regulatory Agency in Alcohol Market Affect Alcohol Marketing? The Turkish Case”, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 20, 2010, pp. 141-166.


ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; AYDIN, Z. Berna; Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası Tüketici Olarak Hastaların Hastane Seçimi: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, 2010, ss. 1–27.


ÖZDEMİR, Erkan; KAYGUSUZ, Sait, “Müşteri Karlılık Analizi: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ile Ölçümü ve Pazarlama Kararlarında Kullanımı” İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, Sıra 5, No. 366, 2009, ss. 87–112.


ÖZDEMİR, Erkan; EROĞLU, Umut “Gizli Müşteri Araştırması: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, 2009, ss. 357–381.


ALTINTAŞ, Hakan; ÖZDEMİR, Erkan, “İhracat İşletmelerinin Uluslararasılaşması: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kobi’lere Yönelik Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, No 1, 2006, ss. 183–204.


ÖZDEMİR, Erkan, “Küresel Isınmanın Etkilerine Karşı Bir Önlem: Hava Türevleri ve Pazarlama Stratejilerinde Yardımcı Olarak Kullanımı” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2008, ss. 141–162.


KILIÇ, Serkan ve ÖZDEMİR, Erkan; “KOBİ’ler ve Küresel Ekonomik Kriz (2008 – ?) : Pazarlama Açısından Bursa İlinde Bir Alan Araştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 50, Nisan, 2011, ss. 181–202.


ÖZDEMİR, Erkan, Pazarlama Araştırmasında Etik Karar Alma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 64, No. 2, 2009, ss. 119–144.
KILIÇ, Serkan ve ÖZDEMİR, Erkan; Şenol, Gökhan; “Küresel Ekonomik Kriz ve Ev Tekstili Sektörü: Pazarlama Bakış Açından Yöneticilerin Değerlendirmeleri”, Paradoks-Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2011, ss. 67–80.


ÖZDEMİR, Erkan; TOKOL, Tuncer “Examining Marketing Mix from an Ethical View: A Field Research on Marketing Executives”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Vol. 64, No. 2, 2009, pp. 163–184.


ÖZDEMİR, Erkan, Cinsiyet Bazlı Farklılıklar ve Erkek Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 29, 2009, ss. 259–281.


ÖZDEMİR, Erkan; TOKOL, Tuncer “Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2008, ss. 57–80.


ÖZDEMİR, Erkan “Liderlik ve Etik”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXII, Sayı 2, 2003, ss. 151–168.


ÖZDEMİR, Erkan “Hedeflere Göre Performans Değerleme Yöntemi”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Sıra 3, No 50, 2002. (HAKEMSİZ)


Kitap Bölümleri


ÖZDEMİR, Erkan; “Hizmet Tasarımı veYeni Hizmetler”, Hizmet Pazarlaması ve Stratejileri, Ed. Remzi Altunışık, Beta Yayınları, İstanbul 2015, ss. 139-178.


ÖZDEMİR, Erkan; “City Branding and The Role of The City Websites in Building City Brands”, City Competitiveness and Information Science: Technologies for Synchronizing Urban Subsystems, Editor: Melih Bulu, Publisher: IGI Global. Information Science Reference, 2012, Hardcover, Language: English, DOI: 10.4018/978-1-61350-174-0, ISBN13: 978-1-61350-174-0, ISBN10: 1-61350-174-9, EISBN13: 978-1-61350-175-7.


ÖZDEMİR, Erkan; “Gender and E-Marketing: The Role of Gender Differences in Online Purchasing Behaviors”, Gender and Social Computing: Interactions, Differences, and Relationships, Editor: Celia Romm Livermore, Publisher: IGI Global. Book Chapter, Information Science Reference, 2012, Hardcover, Language: English, DOI: 10.4018/978-1-60960-759-3, ISBN13: 978-1-60960-759-3, ISBN10: 1-60960-759-7, EISBN13: 978-1-60960-760-9.


ÖZDEMİR, Erkan, Ethics in E-Marketing: A Marketing Mix Perspective. In I. Management Association, USA (Ed.), Global Business: Concepts, Methodologies, Tools and Applications (4 Volumes), 2011, pp. 2019-2033, doi:10.4018/978-1-60960-587-2.ch711 (This work was previously published in Ethical Issues in E-Business: Models and Frameworks, edited by Daniel E. Palmer, pp. 105-119, copyright 2010 by Business Science Reference (an imprint of IGI Global)


ÖZDEMİR, Erkan; “Ethics in E-Marketing: A Marketing Mix Perspective”, Ethical Issues in E-Business: Models and Frameworks, Editor: Daniel E. Palmer, Publisher: IGI Global. Chapter 8 of the book, Pages: 105-119, Business Science Reference (April 2010), Hardcover: 362 pages, Language: English, ISBN-10: 1615206159, ISBN-13: 978-1615206155. DOI: 10.4018/978-1-61520-615-5.ch008.


ÖZDEMİR, Erkan; “Yüksek Teknoloji Ürün Ve Hizmetlerinin Pazarlanması”, Teknoloji Yönetimi (Editörler: Feray O. Çelikçapa ve Sait Y. Kaygusuz), Dora Yayınevi, Bursa, 2010 (ISBN: 978–605–4118-20-5), 247–285 sayfaları arasında kitap bölümü (39 sayfa).


ÖZDEMİR, Erkan; “Pazarlama Planlaması”, İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme (Yazarlar: Sait Y. Kaygusuz ve Şükrü Dokur), Dora Yayınevi, Bursa, 2009, (ISBN: 978-605-4118-21-2) 287–323 sayfaları arasında kitap bölümü (37 sayfa).


Konferans ve Sempozyum


KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Kentlerin Markalaşmasında Kent Web Sitelerinin Rolü: Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi Örneği”, Bursa-Mustafakemalpaşa Uluslararası ІІІ. Mustafakemalpaşa Sempozyumu, 13-14-15 Mayıs 2016, s.49-61.


KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “The Dimensions of Perceived Website Quality By Young Consumers: The Case of Turkey”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics, Italy-Rome, 15-18 November 2016.


AKHAN, Can Efecan; ÖZDEMİR, Erkan; “Tüketicilerin Teknolojik Yenilikleri Benimsemesi: Bulut Teknolojisinin Benimsenmesinin UTAUT Modeliyle Araştırılması”, International Science and Technology Conference, July 13-15, 2016, Vienna, Austria.


BÜMEN, Hatice; ÖZDEMİR, Erkan; “Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Ve Yabancı Öğrencilerin Yurt Dışı Üniversite Tercihleri Üzerine Bir Alan Araştırması”, International Conference on New Horizons in Education, July 13-15, 2016, Vienna, Austria.


ÖZDEMİR, Erkan ve ERYILMAZ, Mehmet, “Contributions of Marketing Department to Corporate Level Strategic Planning Process”, International Strategic Management Conference, Çanakkale, June 23 – 25, 2005, pp. 581–586.


ÖZDEMİR, Erkan; “Kentler Arası Rekabette Önemli Bir Unsur: Marka Kent ve Kentlerin Markalanması” IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), Uludağ Üniversitesi, Bursa, 07–08 Mayıs 2009, ss. 187–205.


ÖZDEMİR Erkan ve ŞENOL, Gökhan, “KOBİ’LER için Üretim Pazarlama Arayüzünde Ürün Geliştirme”, Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 8 – 10 Ekim 2004, ss. 711–716.


ÖZDEMİR, Erkan, “Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Sosyo-Ekonomik Açıdan Türkiye’nin Durumu ve İzleyebileceği Stratejiler”, Uludağ Üniversitesi 1. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Cilt 1, 6–7 Mayıs 2004, ss. 385–404.


Proje


TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme Programı UU-TTO Projesi, Araştırmacı (2014-2015)


KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, Türkiye'deki İşletmelerin Pazarlamaya Bakış Açısının Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Hızlı Destek Projesi, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi: 2015).


KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ ARIKAN Hande, Tüketicilerin Online Bilgi Araştırma Davranışları: X ve Y Kuşağı Tüketicileri Üzerinde Bir Araştırma, Uludağ


Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, Araştırmacı (Tamamlanma Tarihi: 2017).


ÖZDEMİR Erkan; ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan, İhracat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sürecinin Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, Yürütücü, (Tamamlanma Tarihi: 2017).

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.