Prof. Dr. Değer ALPER

 

İşletme Bölümü
dalper@uludag.edu.tr
224-294 10 62
 

Eğitim
Lisans: Uludağ Üniversitesi
Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi
Doktora: Uludağ Üniversitesi
Akademik Geçmiş

Profesör:2018
Doçent: 2012
Yrd. Doç.: 2002
Araş. Gör. Dr.: 2000
Araş. Gör.: 1990
 

Çalışma Alanları
İşletme Finansı, Uluslararası Finans, Türev Ürünler ve Piyasalar, Menkul Kıymetleştirme


Verdiği Dersler
Finans Matematiği, Finansal Yönetim, Finansal Teknikler, Uluslararası Finans, Firma
Değerlemesi


YAYINLAR


KİTAPLAR
1. "Kredi İflas Takası CDS", Yrd. Doç Dr. Değer Alper, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2011


2. "Yatırım Projeleri Analizi", Yrd. Doç. Dr. Adem Anbar, Yrd. Doç. Dr. Değer Alper,
Ekin Kitabevi, 2009.


3. "Finans Matematiği", Yrd. Doç. Dr. Zehra Başkaya, Yrd. Doç. Dr. Değer
Alper, Ekin Kitabevi, 2003.

 


MAKALELER
1. “Petrol Fiyatlarının Firma Karlılığına Etkisi”, Doç. Dr. Değer Alper, Arş. Gör. Ebru
Aydoğan, Nesrin Özkan, Arş. Gör. Esen Kara, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.72, Yıl:
2016, ss.151-162


2. “Relationship Between R&D and Corporate Performance: An Empirical Analysis in
Istanbul Stock Exchange”, Doç. Dr. Değer Alper, Arş. Gör. Ebru Aydoğan, Paradoks
Economics, Sociology and Policy Journal, Volume 12, Number 2, July 2016


3. "Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability:
Empirical Evidence from Turkey", Yrd. Doç Dr. Değer Alper, Yrd. Doç. Dr. Adem Anbar,
Business and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2, Year:2011 ss.139-152


4. "Küresel Finansal Kriz Döneminde ABD Hisse Senedi Piyasası ile İMKB Arasındaki
Etkileşimin Dinamik Koşullu Korelasyon Analiziyle İncelenmesi", Yrd. Doç Dr. Adem
Anbar, Yrd. Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör. Esen Kara, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,
Cilt:10, Sayı:36, Yıl:2011 ss.155-170


5. "Bankaların Türev Ürün Kullanım Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi", Yrd. Doç. Dr. Adem Anbar, Yrd. Doç. Dr. Değer Alper, Muhasebe ve
Finansman Dergisi, Sayı: 50, Yıl: Nisan 2011, ss.77-94


6. "Proje Değerlemesinde Karar Ağacı Analizi ve Reel Opsiyon Yaklaşımının
Karşılaştırılması", Yrd. Doç. Dr. Değer Alper, Yrd. Doç. Dr. Adem Anbar, Paradoks
Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 2011, ss.47-66


7. “Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar”, Yrd. Doç Dr. Değer Alper, Business and
Economics Research Journal Cilt:2, Sayı:1, ISSN: 1309-2448, Yıl:2011.


8. “Osmanlı İmparatorluğu’nun İç Borçlanmada Kullandığı Yöntem Ve Araçlar” Yrd.
Doç. Dr. Değer Alper – Yrd. Doç. Dr. Adem Anbar, Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, Yıl:
24 Nisan 2010, Sayı:87, ss.27-49.


9. “Sulandırmanın Hisse Başına Kazanç Hesaplamasına Etkileri ” Yrd. Doç. Dr.
Değer Alper, Yrd. Doç. Dr. Aylin Poroy Arsoy, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Yıl: 19,
Temmuz-Ağustos 2009, Sayı:94. ISSN: 1303-5444 ss. 59-78.


10. “16. ve 18. YY Arasında Bursa Para Vakıfları ve Bursa Ekonomisine Etkileri” Yrd.
Doç.Dr. Değer Alper, Canan Başdar, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergsi, Cilt: 28, Sayı: 1,
Yıl: 2009 s: 85-99.


11. “Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Yapılandırılması” Muhasebe ve
Finansman Dergisi, Sayı:40. ISSN: 1304-0391 Yıl: Ekim 2008, ss: 142-153.


12. “İklim Değişikliğinin Finansal Hizmet Sektörüne Etkileri” Yrd. Doç. Dr.
Değer Alper, Öğr. Gör. Dr. Adem Anbar; Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7,
Sayı:23, ISSN:1304-0278, Yıl: 2008 (www.esosder.com) ss. 223-253


13. “Yatırım Fonu Seçim Kararlarında Çerçeveleme Etkisi” Yrd. Doç. Dr. Değer Alper,
Arş. Gör. Yasemin Ertan, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:34, Yıl: Ocak 2008, ss:174-
184.


14. “Küresel Isınmanın Dünya Ekonomisine ve Türkiye Ekonomisine Etkisi” Yrd. Doç.
Dr. Değer Alper, Öğr. Gör. Dr. Adem Anbar; Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:4, Yıl: 01.Ekim-31 Aralık 2007, ss:15-54.


15. “Sermaye Bütçelemesi ve Reel Opsiyonlar” Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:
26, Sayı:1, Yıl: 2007 ss.69-86


16. “Türk Firmalarının Halka Arz Oranları ile Performansları arasındaki İlişkinin
Vekalet Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi: İMKB’de Hisse Senetleri işlem Gören 128
Firma Üzerine Ampirik Bir Çalışma” Yrd. Doç. Dr. Değer Alper, Ümit Can Güvençer,
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F: Dergisi, Yıl: 2006 , Cilt: XXV, Sayı:2, ss.71-83


17. “Makine Techizat Kiralamalarına Dayalı Menkulleştirme” Akademik Fener Balıkesir
Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F. Yayını, Cilt 1, Sayı:1, Yıl 2003, ss:17-52.


18. “Finans Mühendisliği” Yrd. Doç. Dr. Değer Alper Akademik Fener, Balıkesir
Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F. Yayını, Cilt 1, Sayı:1, Yıl 2003, ss:1-16.


19. “KOBİ’lerde Leasing Uygulamaları Üzerine Bir Alan Araştırması”, Yrd. Doç Dr.
Değer Alper, Bilanço Dergisi, Yıl:3 , Sayı:28, Kasım 2001


20. “Türev Ürünler ile Risk Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Değer Alper, Bilanço Dergisi,
Yıl:3, Sayı: 23, Haziran 2001.


21. “Vadeli Faiz Sözleşmeleri” Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:19, Sayı:4,
Aralık,2001.


22. “Franchising” Prof. Dr. Ali Ceylan, Arş.Gör Değer Alper; Bakış Dergisi, Sayı: 23,Mart
1993


KİTAP BÖLÜMLERİ
1. “Menkulleştirme” , 9. Bölüm, Finansal Teknikler, Prof. Dr. Ali Ceylan, 4. Baskı, Ekin
Kitabevi, 2002.


KONFERANS VE SEMPOZYUM
1. “Corporate Governance and Risk Management: The Case of Turkey” Değer Alper,
Aylin Poroy Arsoy, Aydem Çiftçioğlu, 6th International Conference on Business,
Management and Economics, 06-08 October 2011, Çeşme, İzmir-Turkey.


2. “Between 16th and 17th Centuries Cash Waqfs in Bursa and Their Effects On Bursa
Economy” Tebliği Yrd. Doç.Dr. Değer Alper, Canan Başdar; The 12th World Congress of
Accounting Historians, 20-24 Temmuz 2008, İstanbul.


3. “Bursa Bölgesinde Tekstil İşletmelerinin İşletme Sermayesi Sorunları ve Çözüm
Önerileri” Tebliği , Prof. Dr. Ali Ceylan, Dr. Değer Alper; Tekstil Sektöründe Yatırım
Stratejileri Sempozyumu, TÜBİTAK-BUTAL, 14-15 Ekim 2002, Bursa.


4. “Zıtlık Stratejisi Optimizasyonu”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör. Ebru Aydoğan; 2nd
International Symposium on Accounting and Finance, 29-31 Mayıs 2014, Bursa


5. “Bir Afet Riski Olarak Terörizm Riskinin Modellenmesi”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş.
Gör. Ebru Aydoğan; 2nd International Symposium on Accounting and Finance, 29-31 Mayıs
2014, Bursa


6. “The Evaluation of Contrarian Investment Strategy with The Approach of Behavioral
Finance- An Application on Istanbul Stock Exchange”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör.
Ebru Aydoğan, III. European Conference on Social and Behavioral Science, February 2014,
Rome


8. “Gönüllü Karbon Piyasaları ve Türkiye”, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör. Ebru
Aydoğan, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 11-13 Kasım 2014,
Bursa


7. “The Effect of Research and Development Costs On Firms’ Financial Performance:
An Investigation On Chemistry Sector In Turkey, Doç. Dr. Değer Alper, Araş. Gör. Ebru
Aydoğan, 3rd International Academic Conference in Paris, 10-11 August 2015, Paris


PROJE


1. Değer Alper, Ebru Aydoğan, Esen Kara, Nesrin Özkan, “Petrol Fiyatlarının Firma
Performansına Etkisi”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Mart 2015-Devam
ediyor (Yürütücü)

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [8.614]