Prof. Dr. Fehmi Ali ILDIR

 

Adı Soyadı: FEHMİ ALİ ILDIR

Doğum Tarihi: 08.07.1964

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 İŞLETME BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1987

Y. Lisans

 İŞLETME (Muhasebe ve Finansman ABD)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

1992

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 İŞLETME (Muhasebe ve Finansman ABD)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

1999

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı: “Yol İnşaat Maliyetlerinin Planlanması Ve Kontrolu”

Tez Danışmanı: PROF. DR. HALİS ERTÜRK

Doktora Tezi Başlığı: “Uluslararası Muhasebede Vergilendirme Sorunları

Tez Danışmanı: PROF. DR. HAKKI SOYDAN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 İ.İ.B.F. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

1990-1999

Dr. 

 İ.İ.B.F. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

1999-2001

Yard. Doç.

 İ.İ.B.F. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2001-2012

Doç. Dr.

Prof.Dr.

 İ.İ.B.F. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 İ.İ.B.F. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2012-

2017

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

“Bodur ve Standart Meyve Cinsleri Verim ve Maliyet Karşılaştırması Bursa Uygulaması” Bertuğ Karakule, U.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü,2003

“Uluslararası Finansal Raporlama Standardının Uygulanması ve Ortaya Çıkabilecek Olası Sorunlar “ İlhan Özpınar, U.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü,2007

“İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Uygulama: Yalova Üniversitesi Örneği”, Nejla Türkdoğan, UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :    -

 

Projelerde Yaptığı Görevler :  

Proje Ortağı; “Orhaneli Turizm Hamlesi Projesi”, Orhaneli Kaymakamlığı ile birlikte, BEBKA Projesi, 2012 Nisan ayında tamamlandı.

Proje Ortağı; “ III. Bahar Yaşam Merkezi Projesi “, Orhaneli Belediyesi ile birlikte, BEBKA Projesi, 3.Nisan.2012 tarihinde tamamlandı.

İdari Görevler :

2003-2004 Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Başkan Yardımcılığı

2009 Uludağ Üniversitesi Orhaneli MYO Müdürlüğü ( Halen bu görevi sürdürmektedir)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

MUFAD ( Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği) Üyeliği

MÖDAV ( Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı) Üyeliği

Son yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Mali Tablolar Analizi

3

 

 

  Muhasebe I

3

 

 

 

Güncel Konular

3

 

 

 

Finansal Raporlama ve Analizi Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Ar-Ge Teşvikleri (Doktora)

 

 

 

İlkbahar

  Şirketler Muhasebesi

3

 

 

Muhasebe II

3

 

 

  Araştırma Yöntemleri

3

 

 

 

 

Sermaye Şirketlerinde Denetim  (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

 

İç Denetim (Doktora)

2

 

 

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. “Legal Regulations Which Influenced The Accounting Applicatıons In Turkey During The 20th Century And The Situation Today” The Balkan Countries’ 1st International Conference On Accounting And Auditing, Trakya University, Edirne ,Turkey, 2007.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. “The Science And Education At The Beginning Of The 21st Century in Turkey”, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2013, ISBN 978-954-07-3605-1

C2. “Cities in the Globalizing World and Turkey: A Theoretical and Emprical Perspective”, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2014, ISBN 978 954 07 3768 3

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. “ Marka Değerlemesi “ , Marmara Üniversitesi Analiz Dergisi , Sayı 14,Cilt 5,İstanbul, 2005.

 

D2. “ The Recognıtıon Of The Research And Development (R & D) Expendıtures And Grant Supports Under The Corporate Tax Law And No. 5746 Research And Development Law”,  Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,Cilt/Vol. XXXIV, Sayı/No. 1, 2015, pp. 117-134

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. “Sağlık Sistemimizin Avrupa Sağlık sistemleri İle Karşılaştırılması ve Sağlık Ekonomisine Etkileri, I. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 11-12 Eylül 2008, İzmir.

E2. “Bursa’da Faaliyet Gösteren KOBİ Niteliğindeki Otomotiv Yan Sanayi ve Tekstil İşletmelerinin Finansman Tercihlerine İlişkin Anket Çalışması”, 5.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 25-26 Kasım 2008, İstanbul.

F. Diğer yayınlar :

F1. “Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Performans Yönetimi”, Seçkin Yayınları, 2008, Ankara.ISBN978-975-02-0639-9

F2. “Film Bütçeleri”, Seçkin Yayınları, 2010,Ankara. ISBN 978-975-02-1209-3

F3. “Şirketler Muhasebesi”, Seçkin Yayınları,2.Baskı, 2012,Ankara. ISBN 975-02-1049-5 (Ders Kitabı)

F4. “Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri”,Nobel Yayınları,2006,Ankara.ISBN 975-591-680-6 (Ders Kitabı)

F5. “Tekdüzen Hesap Planında Maliyet Hesapları”, Ekin Kitapevi,1998, Bursa, ISBN 975-7338-27-28 (Prof. Dr. Erhan Kotar ile birlikte)

 

F6. “Genel Muhasebe Uygulamaları”, Alfa Yayınları,2002, İstanbul, ISBN 975-316-212-8

 

F7. “SMMM Sınavına Yönelik Finansal Muhasebe”, Alfa Yayınları,2000, İstanbul, ISBN 975-316-292-8

 

F8. “Ar-Ge Merkezleri ve Vergisel Avantajları”, Seçkin Yayınları, 2016, Ankara, ISBN 978 975 02 3839 0

 

F9. “Genel Muhasebe”, Seçkin Yayınları, 2014, Ankara, ISBN 978 975 02 3024 0

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [9.560]