Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Mehmet ERYILMAZ

 

mehmet_eryilmaz1

 

Bölümü

İşletme

Anabilim Dalı

Yönetim-Organizasyon

Unvanı

Prof.Dr.

E-mail adresi

mehmetery@uludag.edu.tr

Telefon

0224 294 11 50

Kişisel web sayfası

-

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü

Orta Öğrenim

Ankara Atatürk Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

1998-2009

Yardımcı Doçentlik

2009-2011

Doçentlik

2011-

Profesörlük

7 Aralık 2017

YABANCI DİL

 İngilizce (2008 ÜDS: 87.50)

 

YAYINLAR

 

Kitap

Ulusal Kitaplarda Editörlük

 1. Eryılmaz, M.E., Kaygusuz, S. ve Efil, İ. (2015). İşletme: Kuram ve Pratik. Bursa: Ekin Kitabevi.

Uluslararası Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

 1. Eryılmaz, M.E. (2017). Alternative strategies for global operations of organizations. U. Hacıoğlu, H. Dinçer ve N. Alayoğlu (Ed.). Global Business Strategies in Crisis: Strategic Thinking and Development. Springer, s.77-88.
 2. Eryılmaz, M.E. (2017). Entrepreneurship. M. Khosrow-Pour (Ed.) Encyclopedia of Information Science and Technology.IGI Global Publishing,
 3. Eryılmaz, M.E. (2016). Entrepreneurship as a Rhetorical Process. Jozef Szablowski (Ed.). Entrepreneurship and Innovation in Selected Countries Europe. Bialystok, Poland.
 4. Eryılmaz, M.E., Acar Erdur, D., Bektaş, O., Kara, E. ve Aydoğan, E. (2016). The case of ISO 9000 quality management system certification in a faculty of a Turkish public university: triggers, processes and consequences. W. Nuninger ve Chatelet, J. (Ed.). Handbook of Research Quality Assurance and Value Management in Higher Education. IGI Global Publishing,
 5. Eryılmaz, M.E. ve Eryılmaz, F. (2015). Active and passive resistance to organizational change: a case of entrereneurship minor program in a public university. A. Szopa, W. Karwowski ve D. Barbe (Ed.). Competitive Strategies for Academic Entrepreneurship: Commercialization of Research-Based Products. IGI Global Publishing. s.51-69.
 6. Eryılmaz, M.E. ve Bektaş, O. (2015). Can an innovation oriented vision statement really trigger innovation in small and medium sized enterprises?: some evidences from Turkey. L. Carvalho (Ed.). Internationalization of Entrepreneurial Innovation in the Global Economy. IGI Global Publishing, s.357-369.
 7. Eryılmaz, M.E. ve Eryılmaz, F. (2015). Change emphasis in mission and vision statements of the first 1000 Turkish organizations: a content analysis. A. Göksoy (Ed.). Organizational Change Management Strategies in Modern Business. IGI Global Publishing. s.352-413.

Ulusal Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

 1. Eryılmaz, M.E. (2015). İşletme bilimine genel bir bakış. Mehmet Eryılmaz, Sait Kaygusuz ve İsmail Efil (Edt.), İşletme: Kuram ve Pratik, Ekin Yayınevi, s.3-79.
 2. Eryılmaz, M.E. (2015). Halkla ilişkiler. Mehmet Eryılmaz, Sait Kaygusuz ve İsmail Efil (Edt.), İşletme: Kuram ve Pratik, Ekin Yayınevi, s.391-426.
 3. Eryılmaz, M.E. (2015). Araştırma-geliştirme (Ar-Ge). Mehmet Eryılmaz, Sait Kaygusuz ve İsmail Efil (Edt.), İşletme: Kuram ve Pratik, Ekin Yayınevi, s.391-426.
 4. Eryılmaz, M.E. ve Dokur, Ş. (2015). İşletmelerin sınıflandırılması. Mehmet Eryılmaz, Sait Kaygusuz ve İsmail Efil (Edt.), İşletme: Kuram ve Pratik, Ekin Yayınevi, s.81-112.
 5. Eryılmaz, M.E. (2005). Örgüt tanımına politik bir yaklaşım ve beraberinde getirdikleri: Örgütlerde öğrenilmiş çaresizlik kavramına ilişkin işlevselci bir bakış açısı. Aşkın Keser (Edt.), Çalışma Yaşamında Dönüşümler, Nobel Yayın, Ankara, s.233-244. 
 6. Eryılmaz, M.E. (2005).Takım çalışması ve yönetimi. Zeyyat Sabuncuoğlu ve Melek Tüz (Edts.), Örgütsel Psikoloji, Beta Yayıncılık, Bursa.
 7. Eryılmaz, M.E. (2002). Stratejik ittifaklar ve bu ittifaklar içerisinde sanal takımların yeri. Sabuncuoğlu, Z. (Edt.) İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar. Ezgi Kitabevi, Bursa, s.45-67. 

                        

Makale

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

 1. Eryılmaz, M.E. (2016). A literature review on organizational forgetting. Annals of the “Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, November-December, No.4., s.63-73.
 2. Eryılmaz, M., Acar Erdur, D., Bektaş, O., Aydoğan, E. ve Kara, E. (2016). A discussion on the antecedents of the adoption of new management techniques by higher education institutions. Annals of the “Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, November-December, No.4., s.6-21.
 3. Eryılmaz, M.E., Kara, E., Aydoğan, E., Bektaş, O. ve Acar Erdur, D. (2016). Quality management in the Turkish higher education institutions: Preliminary findings. Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences, 229, s.60-69.
 4. Eryılmaz, F. ve Eryılmaz, M.E. (2015). A discussion about the possible effect of middle income trap on large scale firms’ selection of competitive strategy. Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences, (207), s.598-607.
 5. Eryılmaz, M.E. ve Eryılmaz, F. (2015). Research on the comparison of uses of rhetoric of public and private sector managers. Mediterranean Journal of Social Sciences. 6(1), s.165-175.
 6. Eryılmaz, M.E. ve Saraç, M. (2015). Leadership as a key instrument to alleviate hegemonic relationship in organizations: A case of public university. Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences, (201), s.21-27.
 7. Saraç, M., Efil, İ. ve Eryılmaz, M.E. (2014). A study of the relationship between person-organization fit and employee creativity. Management Research Review, 37(5), s. 479-501.
 8. Eryılmaz, M.E. (2014). Pathos rhetoric in vision statements of organizations: Findings from Turkey. Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences, (150), s.291-299.
 9. Eryılmaz, M.E. (2011). Yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden ilköğretim örgütsel alanında yaşanan kurumsal değişim ve nedenleri [The institutional change experienced in the primary education organizational field and its antecedents from a neo-institutional organization theory perspective]. METU Studies in Development, 38(3), s.241-274.
 10. Aydın, Z.B., Tüzüntürk, S. ve Eryılmaz, M.E. (2008). The effect of multiple performance criteria usage on the just in time production and total quality management implementation levels: Findings from Turkey. METU Studies in Development, 35(2), s.225-247.
 11. Bondy, J., Gorazd, M., Aytaç, S., Eryılmaz, M.E. ve Bayram, N. (2006). A job well done? A cross-country comparison of workplace wellbeing among prison staff. Occasional Series in Criminal Justice and International Studies, December, s.1-17.

 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

 1. Eryılmaz, M.E. (2016). Bir araştırmacının naçizane gözlemleri: ilgili dergilerin editör ve hakemleri stratejik yönetim alanı yazarlarından ne beklerler?. Turkish Journal of Management, 1(1), s.9-22. 
 2. Eryılmaz, M.E. ve Eryılmaz, F. (2011). Ekonomik krizlerin retoriksel stratejilere etkisi: TKY örneği. Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi (YAD), 11/1-2, s.35-78.
 3. Eryılmaz, M.E. (2010). A qualitative research on awareness levels of hotel managers in Bursa and Ankara regions about Balanced Scorecard and the perspective of ‘learning and growth’. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXIX, Sayı 2, s.85-110.
 4. Eryılmaz, M.E. ve Ünal A.F. (2009). Two faces of Janus: A critical perspective on the Balanced Scorecard. İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(1), s.11-26.
 5. Eryılmaz, M.E. (2008). Örgüt itibarı kavramı ve yönetimi ile ilgili bazı sorunlar. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), s.155-174.
 6. Eryılmaz, M.E. (2005). Bireylerin bölüm bazlı bolluk algılarının yüksek düzeyde olduğu durumlarda, örgütsel yapı unsurlarının yenilik süreci üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 9, s.79-92.
 7. Eryılmaz, M.E. (2004). Stratejik seçim ve kurumsalcı bakış açılarının birlikteliği üzerine eğitim sektöründe bir araştırma. Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi (YAD), 4(1), s.25-49

 

Tebliğ

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Tebliğler

 1. Eryılmaz, M.E. (2016). A research on the relationships among faculty’s reputation, image and students’ intentions of future collaborations: findings from the Turkey. ICMBT 2016, 29-31 December, Tokyo, Japan.
 2. Eryılmaz, M.E., Bektaş, O., Petriçli, G., Aydoğan, E., Kara, E. ve Acar Erdur, D. (2016). Are organizational size and age determinants of the decision on adoption of new management techniques?: A research on the Turkish higher education institutions. MAC-MME 2016, 9-10 December, Prag, Czceh Republic, s.222-228. 
 3. Eryılmaz, M.E. (2016). Fakülte itibar ve imajının öğrencilerin eğitim gördükleri okulda akademisyen olarak görev alma niyeti üzerine etkilerine dair bir araştırma. ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul.
 4. Eryılmaz, M.E., Kara, E., Acar Erdur, D., Aydoğan, E., Bektaş, O. ve Petriçli, G. (2016). Örgüt ölçeği ve yaşının yeni yönetim tekniklerinin ilgili örgütlerde benimsenmesi kararı üzerine etkileri: Türk yükseköğretim kurumlarında bir araştırma. ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul.
 5. Eryılmaz, M.E. (2016). Impact of higher education institution’s reputation and image on students’ intention of prospective collaborations. ISER 91st International Conference on Economics and Business Research (ICEBR). November 11-12, Tokyo, Japan.  
 6. Eryılmaz, M.E., Kara, E., Aydoğan, E., Bektaş, O. ve Acar Erdur, D. (2015). Quality management in the Turkish higher education institutions: preliminary findings. 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management. December 10-12, İstanbul, Turkey. 
 7. Eryılmaz, F. ve Eryılmaz, M.E. (2015). A discussion about the possible effect of middle income trap on large scale firms’ selection of competitive strategy. 11th International Strategic Management Conference, 23-25 July, Vienna, Austria.
 8. Eryılmaz, M.E. (2014). Organizational forgetting: antecedents and consequences. 9th Colloquium on Organizational Change & Development, September 12-13, Essen, Germany.
 9. Eryılmaz, M.E. ve Saraç, M. (2014). Who is beneficiary of ambiguities in job descriptions: a qualitative research on an organizational change project. 9th Colloquium on Organizational Change & Development, September 12-13, Essen, Germany.
 10. Eryılmaz, M.E. ve Saraç, M. (2014). Leadership as a key instrument to alleviate hegemonic relationship in organizations: A case of public university. 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management. November 20-22, İstanbul, Turkey. 
 11. Eryılmaz, M.E. (2014). Pathos rhetoric in vision statements of organizations: Findings from Turkey. 10th International Strategic Management Conference, 19-21 July, Rome, Italy.
 12. Eryılmaz, M.E. (2013). Corporate visions: do they really include mainly emotional persuasion?. 8th Colloquium on Organizational Change & Development, Ghent, Belgium.
 13. Saraç, M., Efil, İ. ve Eryılmaz, M.E. (2012). A research on relationship between person-organization fit and employee’s creativity. 1. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey. 
 14. Oğuzlar, A. ve Eryılmaz, M.E. (2010). The impact of gender and education on perceptions of organizational reputation. 6th International Strategic Management Conference, July 8-10, Saint Petersburg, Russia, 1111-1132.
 15. Eryılmaz, M.E. ve Ünal, A.F. (2009). A test of the contingent ideologilization of managerial tools thesis in the Turkish academic balanced scorecard literature context. The 6th Critical Management Studies Conference, Warwick Business School 13-15 July, United Kingdom.
 16. Eryılmaz, M.E. ve Tuncel, C.O. (2009). Technological capabilities in Turkish automotive industry: Upgrading opportunities and strategies for Turkish firms in hypercompetition era. 5th International Conference on Business Management and Economics, 22-24 October, Yaşar University, İzmir, Turkey.
 17. Eryılmaz, M.E. (2008). Balanced scorecard: An another management fashion for the Turkish management literature?. International Conference on Social Sciences (ICSS), August 21-22, İzmir, Turkey, Vol.3, 169-182. 
 18. Eryılmaz, M.E. (2008). A qualitative research exploring the awareness levels of the hotel and hospital managers in Bursa region about Balanced Scorecard. Yeditepe International Research Conference on Business Strategies. June 13-15, İstanbul, Turkey.
 19. Eryılmaz, M.E., Gorazd, M., Aytaç, S., Bondy, J., ve Bayram, N. (2006). Prison officers and professional satisfaction: A comparative cross-cultural analysis in Turkey and Slovenia. The Stockholm Criminology Symposium, June 15-17, Stockholm, Sweden.
 20. Eryılmaz, M.E., Aytaç, S., Bayram, N., Gürkan, Y. ve Bondy, J. (2006). Job-related affective well-being among prisons staff. The Stockholm Criminology Symposium, June 15-17, Stockholm, Sweden.
 21. Gorazd, M., Eryılmaz, M.E., Aytaç, S. ve Bayram, N. (2006). Job satisfaction of prison officers: A cross-cultural analysis in Slovenia and Turkey. Policing in Central and Eastern Europe: Past, Present and Futures. University of Maribor Faculty of Criminal Justice and Security. Ljubljana, Slovenia.
 22. Özdemir, E. ve Eryılmaz, M.E. (2005). Contributions of marketing department to corporate level strategic planning process. 1th International Strategic Management Conference, June, Çanakkale, Turkey.

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Tebliğler

 1. Eryılmaz, M.E. (2015). Faillik-yapı tartışması ekseninde örgütsel unutma kavramını yeniden düşünmek: bir eğitim örgütünden iki vaka. VI. Örgüt Kuramı Çalıştayı, 6-7 Şubat, Muğla. 
 2. Eryılmaz, M.E. (2015). Türk yönetim ve organizasyon camiasının vaka çalışması temelli araştırmaları üzerine: pozitivist paradigmanın bir diğer tahakküm cephesi?. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2015, s.67-69.
 3. Eryılmaz, M.E. (2014). Devir cilalı imaj ve itibar devri mi? Fakülte imaj ve itibarının öğrencilerin okudukları fakülte ile gelecekte işbirliği yapma niyeti üzerine etkilerine dair bir araştırma. Uludağ Üniversitesi 4. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Poster Sunu.
 4. Eryılmaz, M.E. (2014). Örgütlerde değişim ve yeniliğin sine qua non’ı olarak örgütsel unutma ve öncülleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi 4. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Poster Sunu.
 5. Eryılmaz, M.E. (2014). Örgütsel unutmanın öncülleri ve ardılları üzerine nitel bir araştırma. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Selçuk Üniversitesi, 21 Mayıs-24 Mayıs, Konya.
 6. Eryılmaz, M.E. ve Efil, İ. (2013). Yönetim bilgisinin farklı taşıyıcıları = Farklı retorik tercihleri?. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, 30 Mayıs-1 Haziran, Kütahya.
 7. Eryılmaz, M.E. (2012). Örgütsel alanlarda “eşisimlendirme (Isonymism)”nin öncülleri üzerine bir araştırma. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi, 24-26 Mayıs, İzmir. (Not: Kongre kitabında yer aldı ancak sunulmadı)
 8. Eryılmaz, M.E. ve Gayğusuz, F. (2011). Sektörler arası yakınsama tezi bağlamında kamu ve özel sektör yöneticilerinin retoriksel stratejilerinin kıyaslanması üzerine bir araştırma. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 26-28 Mayıs, Çanakkale, s.21-23.
 9. Eryılmaz, M.E. ve Gayğusuz, F. (2010). Ekonomik krizlerin retorların yönetim bilgisi meşrulaştırırlarken kullanacakları retoriksel stratejilerin seçimine etkileri. 1.Örgüt Kuramı Çalıştayı Bildirileri, Başkent Üniversitesi İ.İ.B.F., Ankara: s.89-110.
 10. Eryılmaz, M.E. (2009). İdeoloji-yönetim teknikleri ilişkisine yönelik tartışmalarda bir “sine-qua non” olarak bağlam: Koşul bağımlı ideolojikleşme tezi. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Eskişehir.
 11. Eryılmaz, M.E. (2008). Sene 2008: Türk yönetim / organizasyon yazınındaki nitel araştırmaya dayalı çalışmalar hala törensel mi?. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Antalya.
 12. Eryılmaz, M.E. (2008). Türk ilköğretim örgütsel alanında eğitim-öğretim anlayışı bağlamında yaşanan kurumsal hareketliliğin doğasını anlamaya yönelik bir araştırma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Antalya.
 13. Eryılmaz, M.E. ve Ünal, A.F. (2008). Türkiye’de faaliyet gösteren örgütlerin performans ölçüm sistemlerine yönelik eylem-söylem tutarlılığı üzerine bir araştırma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Antalya.
 14. Tuncel, C.O. ve Eryılmaz, M.E. (2008). Bölgesel gelişme sürecinde üniversite-sanayi işbirliğinin önemi: Bursa bölgesi için sektörel temelli bir üniversite-sanayi işbirliği modeli önerisi. I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Ulusal Sempozyumu, 2–3 Haziran 2008, Bandırma /Balıkesir.
 15. Efil, İ. ve Eryılmaz, M.E. (2006). Otel işletmeleri hakkında müşterilerin kurumsal itibar algılarını belirleyen faktörler ve bu faktörlerin kendi aralarında hiyerarşik durumlarını ortaya koymaya yönelik bir araştırma. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Erzurum.
 16. Aytaç, S., Mesko, G., Bayram, N. ve Eryılmaz, M.E. (2006). Çalışan sağlığı açından cezaevi personelinin iş tatmini algısındaki farklılıklar ve nedenleri üzerine kültürlerarası karşılaştırmalı bir araştırma: Türkiye ve Slovenya örneği. 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, Kasım Ankara.
 17. Eryılmaz, M.E. (2005). Örgütsel alanlarda kurumsallaşma sürecine yardımcı süreçlerden biri olarak bireysel örgütlerin öğrenilmiş çaresizliklerine ilişkin bir tartışma. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12-14 Mayıs, İstanbul.
 18. Efil, İ. ve Eryılmaz, M.E. (2004).Toplam kalite yönetimi uygulamalarında sektör, örgüt ve alt ünite bağlamında farklılıkların incelenmesi ve bir araştırma. 12.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Bursa.
 19. Eryılmaz, M.E. (2004).Stratejik seçim ve kurumsalcı bakış açılarının birlikteliği üzerine eğitim sektöründe bir araştırma. 12.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Bursa.
 20. Tak, B. ve Eryılmaz, M.E. (2003). Organizasyonel etkinliğin ölçümüne yönelik bir çalışma. 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Afyon.

 

Proje

 1. Eryılmaz, M.E., Acar Erdur, D., Kara, C., Aydoğan, E., Bektaş, O. ve Petriçli, G. (2014). Bir devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde ISO 9001: 2008 kalite yönetim sistemi kurmaya yönelik çalışmalar üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. No: KUAP (İ)-2014/23.
 2. Eryılmaz, M.E., Saraç, M., Ciranoğlu, M., Yağmahan, B.ve Çavdur, F., (2013). Örgütlerde Etkin Süreç Yönetimi Ve Yalın Yönetimi Çalışmalarının Öncülleri Ve Ardılları Üzerine Bir Devlet Üniversitesinde Araştırma. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. No: KUAP (İ)-2013/34. (Tamamlandı).
 3. Yağmahan, B., Çavdur, F., Eryılmaz, M.E. ve Saraç, M. (2013). U.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yalın Dönüşüm Çalışmaları. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 4. Ölmezoğulları, N., Tuncel, C.O., Bayram, N. ve Eryılmaz, M.E. (2008). Türk otomotiv sektöründe teknolojik yetenek ve inovasyon ağyapıları: Sektörel inovasyon sistemi perspektifinden bir teknoloji politikası önerisi. Tübitak-Sobag, Proje No: 108K035 (Yürütücü: Nalân Ölmezoğulları). (Tamamlandı)
 5. Ölmezoğulları, N., Tuncel, C.O., Bayram, N. ve Eryılmaz, M.E. (2008). Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde sektörel yenilik sistemi yaklaşımının önemi: Bursa’da faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarında yenilik kaynaklarının sektörel düzeyde araştırılması ve teknolojik yetenek düzeyinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: KUAP (İ) - 2008/28. (Tamamlandı).

 

Ödüller-Burslar

1. Eryılmaz, M.E. (2016). TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu. Göteborg Research Institute, Göteborg, İsveç (2017 Şubat – 2018 Şubat). 

2. Saraç, M., Efil, İ. ve Eryılmaz, M.E. (2014). A study of the relationship between person-organization fit and employee creativity. Management Research Review, 37(5), s.479-501. Emerald Group Publishing 2015 Awards for Excellence: Outstanding Paper Award. 

3. Eryılmaz, M.E. (2014). Devir cilalı imaj ve itibar devri mi? Fakülte imaj ve itibarının öğrencilerin okudukları fakülte ile gelecekte işbirliği yapma niyeti üzerine etkilerine dair bir araştırma. 4. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Birim bazında Birincilik Ödülü. 11-13 Kasım.

 

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.