Prof. Dr. Melek EKER

 

Bölümü

İşletme

Anabilim Dalı

Muhasebe-Finansman

Unvanı

Prof. Dr.

E-mail adresi

melekeker@uludag.edu.tr

Telefon

0224 294 11 59

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi

Lisans

Muğla Üniversitesi

Orta Öğrenim

Gaziantep Ticaret Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük

Doçentlik

2020

2011

Yardımcı Doçentlik

2009

Araştırma Görevliliği

1998-2008

Yabancı Dil

İngilizce


YAYINLAR

MAKALELER

Melek Eker, “Rekabetin Performans Ölçüm Sisteminin Kullanımına Etkisi: Ampirik Bir Çalışma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:65, Sayı:2, 2010, ss.89-116.

Adem Anbar ve Melek Eker, “An Emprical Investigation for Determining of the Relation between Personal Financial Risk Tolerance and Demographic Characteristics”, Ege Academic Review, 10(2), Nisan 2010, pp.503-523.

Melek Eker, “The Affect of the Relationship between Budget Participation and Job-Relevant Information on Managerial Performance”, Ege Academic Review, 10(1), Ocak 2010, pp.183-198.

Melek Eker, “The Impact Of Budget Participation On Managerial Performance Via Organiztional Commitment: A Study On The Top 500 Firms in Turkey”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:64, Sayı:4, 2009, pp.118-136

İbrahim Lazol ve Melek Eker, “The Effect of Competition and Computer Aided Manufacturing on the Use of Multiple Performance Measures: An Empirical Study”, “İş, Güç” Industrial Relations and Human Resources Journal, Vol: 11, Num:3, July 2009, pp.67-86.

Melek Eker ve Semih Eker, “An Empirical Analysis of the Association between the Organizational Culture and Performance Measurement Systems in the Turkish Manufacturing Sector”, Journal of Economic and Social Research, Cilt:11, Sayı: 2, 2009, pp. 43-76.

Melek Eker, “The Impact of Budget Participation and Management Accounting Systems on Performance of Turkish Middle Level Managers” Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:9, Sayı:17, Mayıs-2009, pp.105-126.

Melek Eker ve Adem Anbar, “Work Related Factors That Affect Burnout Among Accounting and Finance Academicians”, “İş, Güç” The Journal of Industrial Relations and Human Resources, Vol: 10, No:4, September 2008, pp.110-137.

Lale Karabıyık, Melek Eker ve Adem Anbar, “Determining The Factors That Affect Burnout Among Academicians”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:63, Sayı:2, Nisan – Haziran 2008, pp.91-115.

İbrahim Lazol ve Melek Eker, “Computer-Aided Manufacturing, Just in Time Production, Total Quality Management and Use of Balanced Scorecard Measures: An Empirical Study”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63-2, Nisan 2008, pp.171-197.

Melek Eker, Semih Eker ve Fikri Pala, “The Effects of Job Satisfaction and Demographic  Characteristics On Organizational Commitment Among Turkish Health Care Staff: An Empirical Study”, Journal of Academic Studies, Vol:10, Number:36, February 2008-April 2008, pp.46-68.

Melek Eker ve Fikri Pala, “The Effect of Competition, Just In Time Production and Total Quality Management on the Use of Multiple Performance Measures: An Empirical Study”, Journal of Economic and Social Research 10(1) 2008, pp.35-72.

Melek Eker, Adem Anbar ve Lale Karabıyık, “Job Satisfaction of Academicians in Turkey and The Factors Affecting Job Satisfaction”, “İş, Güç” The Journal of Industrial Relations and Human Resources, Vol: 9, No:4, September 2007, pp.66-90.

Melek Eker, Adem Anbar ve Lale Karabıyık, “The Relationship Between Demographic Characteristics and Burnout Among Academicians in Turkey”, Journal of Academic Studies, Vol:9, Number:34, August 2007-October 2007, pp.14-35.

Adem Anbar ve Melek Eker, “Bireysel Yatırımcıların Finansal Risk Algılamalarını Etkileyen Demografik ve Sosyo- Ekonomik Faktörler”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı.9, 2009, ss.129-150.

Melek Çakır ve Edip Örücü, “Üretim İşletmelerinde Örgüt Kültürünün Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:1, 1999, ss.19-44.

Adem Anbar ve Melek Eker, “An Examination of Relationship Between Burnout and Job Satisfaction Among Turkish Accounting and Finance Academicians”, European Journal of Economic and Political Studies (EJEPS), 1(1), 2008, pp.46-67.

Fikri Pala, Semih Eker ve Melek Eker,  “The Effects Of Demographic Characteristics On Organizational Commitment and Job Satisfaction: An Empirical Study On Turkish Health Care Staff”, “İş, Güç” The Journal of Industrial Relations and Human Resources, Vol: 10, No:2, April 2008, pp.54-75.

İbrahim Lazol ve Melek Eker, “Tam Zamanında Üretim, Toplam Kalite Yönetimi ve Finansal Olmayan Performans Ölçüleri: Ampirik Bir Çalışma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:8, Sayı:25, Mayıs 2008, ss.43-62.

Melek Eker, “Finansal Olmayan Performans Ölçülerinin Kullanımının Yeni Üretim Ve Yönetim Tekniklerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXV, Sayı:1, Haziran 2006, ss.89-108.

Melek Çakır Eker, “Genel Üretim Giderlerinin Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemine Göre Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesinde 8 Nolu Ana Hesap Grubunun Kullanımı”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXI, Sayı:1, 2002, ss.237-256. 

Melek Çakır Eker, “Yeni Üretim Ortamlarında Mevcut Sistemin Yetersizlikleri ve Yeni Bir Yöntem Olarak Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi”, İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar, Editör: Prof.Dr.Zeyyad Sabuncuoğlu, Livane Matbaası, 2002, ss.127-148. 

Fikri Pala ve Melek Eker, “Bursa’da İlk 250 Firmanın 9 Yıllık Sektörel Karlılık Analizleri, Bursa’daki 250 Büyük Firma Araştırması, Ağustos 2007, ss.109-115.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [8.057]