Prof. Dr. Yücel SAYILAR

 

Bölümü

 İşletme

Anabilim Dalı

 Yönetim ve Organizasyon

Unvanı

 Prof. Dr.

E-mail adresi

 ysayilar@uludag.edu.tr

Telefon

 

ÖĞRENİM DURUMU

 MEZUN OLUNAN YER

Doktora

 Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

 Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

 Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

Orta Öğrenim

 Bursa Çelebi Mehmet Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük

Doçentlik

 7 Aralık 2017

 2 Şubat 2011

Yardımcı Doçentlik

 2 Kasım 2009

Araştırma Görevliliği

 13 Mart 1996

Yabancı Dil

  İngilizce


YAYINLAR

KİTAPLAR

GAP İnsan Kaynakları Araştırması, GAP Bölge İdaresi Başkanlığı Yayını, 2009

Yücel SAYILAR, Örgüt Kuramları, “Kaynak Bağımlılığı Kuramı”, editörler:Deniz TAŞÇI, Erkan ERDEMİR, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2012

Yücel SAYILAR, İşletme Yönetimi, “Örgütsel Yapı ve Tasarım” (çeviri), Richard DAFT, Nobel Yayınevi, Ankara, 2012

MAKALELER

Yücel SAYILAR, “Moderating Effect of Normative Institutional Mechanism on the Relationship Between Business Strategy and HRM Model”, Akdeniz İİBF Dergisi, cilt:9, sayı:17, Mayıs 2009.

Yücel SAYILAR, “The Effects of Capital Markets Board and Corporate Governance on Human Resource Practıces in Turkey: A Study Based on Resource Dependency Perspectıve” İş Güç : Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt:11, sayı:2, Mayıs 2009.

Yücel SAYILAR, “Türkiye’deki İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Açısından Stratejik Seçim ve Kurumsal Belirlenimin Olası Etkileri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt:63, sayı:2, Haziran 2008.

Bilçin TAK, Yücel SAYILAR, Kurtuluş KAYMAZ, “Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ücretlendirme Sistemi Üzerine Bir İnceleme” Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt:8, sayı:2, 2007.

Kurtuluş KAYMAZ, Yücel SAYILAR, “Beceriye Dayalı Ücretleme Sistemi ve Tasarım Süreci”, Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt:4, sayı:2, 2006.

Yücel SAYILAR, “İnsan Kaynakları Yönetimi Alanının Türkiye’deki Gelişim Çizgisi : Yönetim Organizasyon Kongreleri Üzerine Bir Araştırma” , Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:6 sayı:2, Aralık 2005.

Yücel SAYILAR, “İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Kuram ve Araştırmanın Gelişimi: Stratejik Olan ve Olmayan Perspektiflerden Bir İnceleme”, Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt:3, sayı:1, 2005.

Yücel SAYILAR, “Bilgi Kavramının Yönetim Organizasyon Literatüründeki Yeri ve Bilgi Odaklı Firma Teorisine Genel Bir Bakış”, Civilacademy Dergisi, cilt:2, sayı:3, Aralık, 2004.

Yücel SAYILAR, “Kültürel Değişim Kültüre Ne Kadar Duyarlı? Kültürel Değişimin Nedenleri ve Değişim Süreci Üzerine Bir İnceleme”, Uludağ Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt:12, sayı:2, Aralık, 2003.

Zeyyat SABUNCUOĞLU, Yücel SAYILAR, “Eğitim Etkinliği ve Eğitim Sonrası Davranışsal Değişimlerin Çözümlenmesine Yönelik Bir Uygulama”, İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar”, Editör, Zeyyat SABUNCUOĞLU, Ezgi Kitabevi, 2002, Bursa.

KONGRE FAALİYETLERİ

Yücel SAYILAR, Ömer DÜLEK, Osman EROĞLU, “Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim Süreçlerinin Etkinliği: Gap Eylem Planı Çerçevesinde Bir Araştırma” (KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU) KAYSEM 7 Yerel – Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi / 17-18 Mayıs 2012, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Manisa
 
Yücel SAYILAR, Osman EROĞLU, Ömer DÜLEK“Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim Uygulamaları Kapsamında Beşeri Sermayenin Ölçümü ve Yönetimi: Gap Eylem Planı Çerçevesinde Bir Araştırma” 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi 10-12 Mayıs 2012,  Selçuk Üniversitesi İİBF, Konya

Bilçin TAK, Yücel SAYILAR, “Patient Safety Practices as a Part of Daily Work : Uludag University Healthcare Institution’s Experience”, OPS – 2009 3.International Conference on Quality in Health Care, Accreditation and Patient Safety, 2009, Antalya Turkey.

Zeyyat SABUNCUOĞLU, Bilçin TAK, Yücel SAYILAR, “Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezlerinin Yapılanması : Uludağ Üniversitesi Modeli”, İkinci Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Mayıs 2009, Eskişehir.

Kurtuluş KAYMAZ, Umut EROĞLU, Bilçin TAK, Yücel SAYILAR, “Örgütsel Değişim Sürecinde Birey Davranışının Yeni Yapı İle Uyumlaştırılmasına Yönelik Bir Saha Çalışması”,  Onaltıncı Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kültür Üniversitesi, Mayıs 2008, Antalya.

Yücel SAYILAR, “Öğrenmeye Yönelik Örgüt Kültürünün Organizasyonel Performans ile İlişkisini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma”, Onuncu Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2002, Antalya.

Yücel SAYILAR, “İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi Modeli İçinde Örgüt Kültürü Yaratma ve Sürdürme Stratejisi”, Beşinci Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,  Mayıs 1997, Ankara.

PROJELER

Bilçin TAK, Lale TÜZÜNER, Yücel SAYILAR, B. Aydem AYDEMİR, “Ulusal Kültürün Çalışanların Mensubu Oldukları Kuruma ve Yönetsel Uygulamalara Karşı Algı ve Tutumları Üzerindeki Etkisinin Analizi” , Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı, 2008, 1 Ocak – 29 Mayıs 2009 / Yardımcı Araştırmacı

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM, Yard. Doç. Dr. Yücel SAYILAR, Öğr. Gör. Osman EROĞLU, Arş. Gör. Ömer Dülek, GAP Eylem Planı Çerçevesinde İnsan Kaynakları İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması, Dicle Üniversitesi, İİBF, 2009 / Proje Yürütücüsü.

İDARİ GÖREVLER

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Komisyon Üyeliği, 2007.

Uludağ Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi Genel Sekreterliği, 2009.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [11.815]