Prof. Dr. İbrahim LAZOL

 

ibrahim_lazol

Bölümü

İşletme

Anabilim Dalı

Muhasebe – Finans

Kadro Unvanı

Prof. Dr.

E-mail adresi

lazol@uludag.edu.tr

Telefon

(0224) 2941043

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü- 1986

Lisans

İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi- 1979

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük

Uludağ Üniversitesi, İİBF – 1995

Doçentlik

Uludağ Üniversitesi, İİBF – 1989

Yardımcı Doçentlik

Uludağ Üniversitesi, İİBF – 1987

Yabancı Dil

 İngilizce


YAYINLAR

KİTAPLAR

Çabuk, Adem-İbrahim Lazol, Mali Tablolar Analizi, Ekin Kitabevi, 10. Baskı, 2010.

Lazol, İbrahim, Maliyet Muhasebesi, Ekin Kitabevi, 4. Baskı, Bursa 2009.

Lazol, İbrahim, Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi, 18. Baskı, Bursa, 2012.

Lazol, İbrahim-Yaser Gürsoy, Bilgisayarlı Muhasebe,Ekin Kitabevi, 2. Baskı, Bursa, 2006.

Lazol, İbrahim, Mali Analiz Uygulamaları, 4. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008.

Lazol, İbrahim, Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları ve Mali Tablolar, BSMMMO, Eğitim Komisyonu Yayını, Bursa, 1994.

Lazol, İbrahim, Genel Muhasebe Uygulamaları, Ulıdağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1986.

MAKALELER

Lazol, İbrahim (2012),"Bursa’daki en büyük 250 Firmaya Finansal Analiz Açısından Bakış (2011) ", Bursa Ekonomi BTSO Yayını.

Lazol, İbrahim (2011), "Bursa’daki en büyük 250 Firmaya Finansal Analiz Açısından Bakış (2010) ", Bursa Ekonomi BTSO Yayını.

Lazol, İbrahim (2010), "Bursa’daki en büyük 250 Firmaya Finansal Analiz Açısından Bakış (2009) ", Bursa Ekonomi BTSO Yayını.

Lazol, İbrahim- Melek Eker (2009), “The Effect of Competition and Computer Aided Manufacturing on the Use of Multiple Performance Measures:An Emprical Study”, İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 11(3):65-86.

Lazol, İbrahim- Melek Eker (2008), “Computer-Aided Menufacturıng, Just In Time Production, Total Quality Management And Use Of Balanced Scorecard Measures: An Empirical Study” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63(2):172-197

Lazol, İbrahim-Elif Muğal-Yener Yücel (2008), “Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Çevre Muhasebesi ve KOBİ’lere Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 38.

Lazol, İbrahim (2008), "Bursa’daki en büyük 250 Firmaya Finansal Analiz Açısından Bakış (2007) ", Bursa Ekonomi BTSO Yayını.

Lazol, İbrahim (2007), "Bursa’daki en büyük 250 Firmaya Finansal Analiz Açısından Bakış (2006) ", Bursa Ekonomi BTSO Yayını.

Lazol, İbrahim (2006), "Bursa’daki en büyük 250 Firmaya Finansal Analiz Açısından Bakış (2005) ", Bursa Ekonomi BTSO Yayını.

Lazol, İbrahim (2005), "Bursa’daki en büyük 250 Firmaya Finansal Analiz Açısından Bakış (2004) ", Bursa Ekonomi BTSO Yayını.

Lazol, İbrahim (2000), "Toplam Kalite Açısından Mali Tablolar ", Muhasebe ve Finansman Dergisi.

Lazol, İbrahim (2000), "SPK Uygulamaları, Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları Üçgeninde Muhasebe", Muhasebe ve Finansman Dergisi.

Lazol, İbrahim (1999), "Tekdüzen Hesap Planı Maliyet Seçenekleri ve Gerekliliği Üzerine", Muhasebe ve Finansman Dergisi.

Lazol, İbrahim (1997), "Tekdüzen Hesap Planına Göre 180/181 ve 380/381 nolu Hesapların Kullanımı", Yaklaşım Dergisi

Lazol, İbrahim (1994), "Yeni Düzenlemeler Karşısında Kar Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesi", Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi.

Lazol, İbrahim (1994), "Hesap Planları, Bazı Sorunlar ve Öneriler", Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi.

Lazol, İbrahim (1994), "Vergi Usul Kanunu Açısından Stok Değerlemeye Yeni Yaklaşımlar ve Öneriler", Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Dergisi.

Lazol, İbrahim (1987), "Üretim Maliyet Yapısı ve Enerji Giderleri", Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi.

Lazol, İbrahim (1986), "Toplu Pazarlıkta Kullanılabilecek Finansal Oranlar", Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi.

Lazol, İbrahim (1986), "Alternatif Bütçeleme Yaklaşımları", Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi.

Lazol, İbrahim (1985), "Kalite Maliyetlerinin Analizi ve Kontrolü", Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi.

Lazol, İbrahim (1985), "Merkezcil Olmayan İşletmelerde Transfer Fiyatlama Sorunu", Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi.

KONGRE FAALİYETLERİ

Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları Semineri, Bursa Defterdarlığı, 2005.

Enflasyon Düzeltmesi Semineri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mayıs 2004.

Finansal Kiralama Semineri, Bursa SMMMO, 2004.

Enflasyon Muhasebesi Semineri, Gaziantep Üniversitesi, Mayıs 2002.

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Erdemir Örneği, Erdemir A.Ş. Ereğli, 2000.

Genel Olarak Maliyetler Ve Sorumluluk Raporları, Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşletmecilik Semineri, Oylat, 1994.

Marmara Birlik Muhasebe Ve Bütçe Sistemi, Bursa, 1993.

Enflasyon Ortamında Nakit Yönetimi, Çağdaş Yönetim Teknikleri Semineri, Bursa, 1993.

SPKn.’na Tabi İşletmelerin Düzenlemek Zorunda Oldukları Temel ve Ek Mali Tablolar, SPK Uzmanlar Semineri, İstanbul, 1991.

İşletmelerde Mali Planlama (Bütçeleme), TÜSSİDE, Gebze, 1991.

İşletmelerde Yönetim Bilgi Sistemi, TELETAŞ Yöneticileri İçin Finansman Semineri TÜSSİDE, Gebze, 1990.

Yöneticiler İçin Mali Analiz, TÜSSİDE, Gebze, 1990.

Sapma Analizi, NETAŞ Yöneticileri İçin Finansman Semineri TÜSSİDE, Gebze, 1989.

ARAŞTIRMA NOTLARI

İşletmelerde Bütçe Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, 1989

Mali Analizde Bilgisayar Kullanımı ve Bir Program Örneği, 1994.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.279]