Prof. Dr. Adem ÇABUK

adem_cabuk

 

Bölüm: İŞLETME

 

Anabilim Dalı: MUHASEBE-FİNANSMAN

 

Unvanı: PROFESÖR DOKTOR

 

E-mail adresi: ademcabuk@uludag.edu.tr

 

Telefon: 024 294 1045

 

Kişisel web sayfası

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora: 1979- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

 

Yüksek Lisans:

 

Lisans: 1975- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

 

Orta Öğrenim

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği:

 

Yardımcı Doçentlik: 1982

 

Doçentlik: 1984

 

Profesörlük: 1991

 

YABANCI DİL: İngilizce

 

 

Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Accounting Education in Turkey and Professional Accountant Candidates Expectations from Accounting Education: Uludag University Application, Business and Economics Research journal, Vol:3, No:1, 2012 (Elif Yücel ve Mehlika Saraç ile birlikte)

Adli Muhasebecilik Mesleği Ve Türkiye’de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 53, Nisan, 2012 (Elif Yücel ile birlikte)

“Finansal İstikrarsızlık Teorileri Bağlamında Küresel Krizin Türk Reel Sektörüne Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 11/2, 2009 (Gökhan Özkan ile birlikte)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Transıtıon From The Staırs Method To Double-Entry Bookkeepıng For State Accountıng Applıcatıons In The Ottoman Empıre - 19th Century, 13th World Congress of Accounting Historians, England, 2012 (Arikan Tarik Saygılı ile Birlikte)

Adli Muhasebecilik Mesleğinin Türkiye’deki Gelişme Potansiyeline Yönelik Bir Araştırma, 1st International Syposium on Accounting and Finance,  Gaziantep,  2012 (Elif Yücel ile birlikte)

“Accounting Education in Turkey and Expectations of Professional Accountants from that Education”, The 2nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference, İstanbul, 2010, (E.Yucel ve M.Sarac ile birlikte)

 “The Effects of Accounting Applications on Financial Crisis Worldwide” The 2nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference, İstanbul, 2010 (E.Yucel ve A.T.Saygılı ile birlikte)

 “Impact of the Global Crisis on the Governance Structures of International Financial Institutions”, 6th International Strategic Management Conference, St.Petersburg, Russia, 2010, (Gökhan Özkan ve İsmail Aktar ile birlikte)

 “Uluslararası Siyasetin Uluslararası Finans Mimarisinin Yeniden Yapılandırılması Sürecine Etkileri”, Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi II, İstanbul, 13 -14 Mayıs 2010 (Gökhan Özkan ile birlikte)

 “The Role of Galata Bankers in Finance History of Ottoman Empire”, 12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, 2008 (E.Yucel ve A.T.Saygılı ile birlikte)

The Impacts of Innovations in Computer Technology on Auditing” 26 Mayıs-02 Haziran 2006 “Yenilik Teori ve Uygulamalarının Yönetimi” Polonya (Yard.Doç.A.Tarık SAYGILI ile birlikte)

‘‘Auditing of Waqf in the Ottoman Empire at the Beginning of 19th Century’’ 25- 27 Haziran 2016 ‘ 14th World Congress of Accounting Historians’ Pescara ( Doç.Dr. A.Tarık SAYGILI ve Dr. Mustafa Oğuz ile birlikte)

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Küresel Finansal Krizin Türk Reel Sektörüne Etkileri: Bursa Örneği“, Zonguldak Karaelmas Üniv. İİBF Dergisi 6/12, 2010 (Gökhan Özkan ile birlikte)

Özel Amaçlı Muhasebe Sistemlerinin Planlanması, (David C.Clain'den Tercüme), Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, Sayı:1-2, Mart-Kasım 1988.

 Fon akım Tablosu, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kasım 1987, Cilt:VII, Sayı:1-2.

 Değişken Maliyetler ve Fiyatlama Kararları, Uludağ Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  Kasım 1987, Cilt:VII, Sayı:1-2

 Personel Departmanı Başarı Değerlemesinde Kullanılan Oranlar, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kasım 1986 Cilt:III Sayı:2.

Anonim Şirketlerde Yedek Akçe Politikası, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık 1982, Cilt:III, Sayı:2.

 Hisseli Komandit Şirketlerde Kanuni Yedek Akçe Sorunu ve Kar Dağıtımı, Bursa Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz 1982, Cilt:III, Sayı:2.

 Gelir Vergisinde Peşin Ödeme ve Sermaye Şirketlerini Teşvik Unsuru, Bursa Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık 1981, Cilt:II, Sayı:2

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.Ulusal Finans Sempozyumu, “Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Finans Sektörü ve Reel Sektör: Sorunlar ve Çözümler” 22-25 Ekim 2005

 TMMOB Makine Müh.Odası Gaziantep Şubesi, “Marka Maliyetlerinin Yönetimi” 14-15 Nisan 2005, Gaziantep. (Öğr.Gör.Aybeniz AKDENİZ AR ile birlikte)

 VII. Türkiye Muhasebe Eğitim sempozyumu, Serbest ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Ülkemizdeki Geleceği ve Muhasebe Eğitimine İlişkin Değerleme ve Katkıları konulu paneldeki sunum, 30 Nisan-3 Mayıs 1986, Bodrum

7.7.  Diğer yayınlar

Mali Tablolar Analizi, Nobel yayınevi, Ankara 2016. (Prof.Dr.İbrahim LAZOL ile birlikte)

Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri, Dora Yay. 4. Baskı, Bursa 2009.

Finansal Tablolar Analizi, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayınları, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1991.

Envanter ve Bilanço, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayınları, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 1993.

Çözümlü Envanter-Bilanço Problemleri, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1993.

Şirketler Muhasebesi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1984

Çabuk, Adem. Mali Analiz Ünite 1 Finansal Tablolar ve Mali Analiz, Ünite 5 Likidite ve Kısa Dönemli Borç Ödeme, Anadolu Üniversitesi yayını No: 3013, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1966, Ankara, Ocak 2013

Çabuk, Adem. Finansal Tablolar Analizi Ünite 1 Finansal Tablolar ve Finansal Analiz, Ünite 3 Finansal Analiz Teknikleri, Anadolu Üniversitesi yayını No: 2996, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1949, Ankara, Ocak 2013

Çözümlü Şirketler Muhasebesi Problemleri, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1983

 

8.    Projeler

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Re Organizasyon Araştırma Projesi, Bursa 1988. (Prof.Dr.İlker PARASIZ, Prof.Dr.M.Erol İYİBOZKURT, Doç.Dr.Zekai YILMAZ, Doç.Dr.Ali CEYLAN ve Dr.Hasan ERTÜRK'le birlikte yürütülen ortak çalışma)

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yangın Güvenlik Önlemleri ve İtfaiye Teşkilatı Reorganizasyon Projesi-1994-1995

Marmara Zeytin Tarım Satış Koop. Birliği Muhasebe Sistemi Reorganizasyon Projesi-1991.

Bursa Doğalgaz Dağıtım Araştırma Projesi-1999

Bandırma'nın Coğrafi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapısı Projesi, 1998

Bandırma Limanının Kapasitesinin etkin Kullanımı ve Bandırma’nın Lojistik Merkezi Haline Getirilmesine Yönelik saha Çalışması Projesi 2007

Balıkesir İlinin Girişimcilik Haritasının Belirlenmesi Projesi 2007

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [8.289]