Doç. Dr. Vesile Sinem ARIKAN KARGI

 

sinem_kargi

 

Adı Soyadı ve Unvanı: Doç. Dr. V. Sinem Arıkan Kargı

Anabilim Dalı: Yöneylem

İletişim Bilgileri: (0224) 29 41 105     vesa@uludag.edu.tr

İdari Görevler: Bölüm Başkan Yardımcısı

                          Farabi Koordinatörü

                          Mevlana Koordinatörü

Çalışma Alanları: Karar Kuramı, Bulanık Mantık, Sinir Ağları

 

Eğitim

Ortaöğretim: Bursa Anadolu Lisesi

Lisans: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri/Yöneylem

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri/Yöneylem

 

Verdiği Dersler: Planlama Programlama I, Güncel Konular, Kalite Yönetimi ve Planlaması, Planlama Progralama II, Araştırma Yöntemleri, Ofis Programları-Hesap Tabloları 

 

Akademik Geçmiş:

Doç. Dr.            2019-...

Yrd. Doç. Dr.     2017-2019

Arş. Gör. Dr.      2013-2017

Arş. Gör.           2007-2013

 

 

Yayınlar

Kitaplar

1. Arıkan Kargı V.S.(2015), Yöneticilerin Fasoncu Seçim Kararında Analitik Hiyerarşi Süreç Modeli, Bursa.

2. Arıkan Kargı V.S.(2015), Yapay Sinir Ağ Modelleri ve Bir Tekstil Firmasında Uygulama Bursa.

Makaleler

1.Arıkan Kargı V.S., Öztürk A., Kasap G., Öztürk, M.U(2008). “Öncelikli Hedef Programlamanın Bir Tekstil İşletmesine Uygulanması” Review of Social, Economic and Business Studies, 10(11).

2. Öztürk A., Arıkan Kargı V.S. ,Öztürk, M.U. (2011). “Süreç İyileştirme Yöntemleri ve Yöneylem Araştırması”,  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Özel sayı.

3. Öztürk A., Erdoğmuş, Ş. Arıkan Kargı V.S.( 2011). “Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Tedarikçilerin Değerlendirilmesi: Bir Tekstil Firmasında Uygulama” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1).

4. Arıkan Kargı V.S., Öztürk A.( 2012). “Subcontractor Selection Using Analytic Hierarchy Process” Business and Economics Research Journal, 3(3).

5. Arıkan Kargı V.S.(2014). “A Comparison of Artificial Neural Networks and Multiple Linear Regression Models as in Predictors of Fabric Weft Defects”, Tekstil ve Konfeksiyon, 24 (3).

6. Arıkan Kargı V.S.(2015). “Bir İmalat Şirketinin İyileştirme Projesi Seçiminde Bulanık Analitik Hiyerarşi Sürecinin Uygulanması” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 20(3).

7. Arıkan Kargı V.S.(2015). “A Comparison Of Artificial Neural Networks And Multiple Linear Regression Models As Predictors Of Discard Rates In Plastic Injection Molding”, Alfanümerik, 3(2).

8. Arıkan Kargı V.S.(2016). “Supplier Selection For A Textile Company Using The Fuzzy TOPSIS Method, Yönetim ve Ekonomi, 23(3) 

9. Arıkan Kargı V.S ve Aydın Z.B.(2017). “Bulanık AHP Yönteminin Yenilenebilir Enerji Alternatiflerinin Seçiminde Kullanılması: Bursa Örneği” ,Asos Journal,55(5).

10. Aydın  Z.B. ve Arıkan Kargı V.S (2018). “İstatistiksel Kalite Kontrol Teknikleri İle Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama” ,Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(1).

 

Kitap Bölümleri

1.Öztürk A., Arıkan Kargı V.S.(2009).  “Lean Production For Profitable Growth and Its Application at Yeşim Textile Company”, Zmiany W Strategiach Zarzadzanıa Organizacjami, Bialystok, p.97-108.

2. Aydin, Z.B. Arıkan Kargı V.S.(2016). “The Application of Statistical Process Control Techniques in the Automotive Sector”, Recent Research In Interdisciplinary Sciences, Sofia, p.636-647.

3. Sezen, H.K, Sert Eteman, F, Eren Şenaras, A. ve Arıkan Kargı, V.S.(2016). “Doğrusal Modeller”, Yöneylem Araştırmasına Giriş: Sistem Yaklaşımı, Kestirim, Doğrusal Modeller, Dora Yayınevi, Bursa, s.165-291.

4. Aydin  Z.B. Arıkan Kargı V.S.ve Bozyokuş H.(2018). “ Girişimcilik Hislerine Demografik Özelliklerin Etkisi: Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Örneği”, Ekonometride Güncel Konular, Gazi kitabevi, Ankaras.193-207.

5.  Arıkan Kargı V.S.(2018). '' Personel Seçiminde ARAS ve MOORA Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Bir Üretim Firmasında Uygulama", Nicel Karar Yöntemlerinde Güncel Konular: Teori ve Uygulama, Gazi kitabevi, Ankara, s. 151-164.

Konferans ve Sempozyumlar

1. Öztürk A., Erdoğmuş, Ş. Arıkan Kargı V.S.( 2008). “Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Tedarikçilerin Değerlendirilmesi: Bir Tekstil Firmasında Uygulama”, IX. Ulusal Ekonometri, ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası.

2. Öztürk A., Arıkan kargı V.S. ,Öztürk, M.U. (2009).  “Süreç İyileştirme Yöntemleri ve Yöneylem Araştırması”, X. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum.

3. Arıkan Kargı, V.S, Öztürk, A.(2011). “Analitik Hiyerarşi Süreci ile Fasoncu Seçimi”, XII. Ulusal Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli.

4. Aydin  Z.B. ve Arıkan Kargı V.S(2017). “ Girişimcilik Ruhuna Sosyo-Demografik Özelliklerin ve Eğitimin Katkısı: Bir alan Araştırması, XVIII. Uluslar arası  Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon.

5. Arıkan Kargı V.S.(2018). “TOPSIS ve MOORA Yöntemleri İle Hava Filtre Ekipmanlarının Sıralanması”, Uluslararası Sosyal Bilimler Ve İnovasyon Kongresi, Antalya.

6. Aydin  Z.B. ve Arıkan Kargı V.S.(2018). “Bir İmalat Sektöründe Risk Değerlendirmesi”, Uluslararası Sosyal Bilimler Ve İnovasyon Kongresi, Antalya.

7Arıkan Kargı V.S.(2018). “AHS ve COPRAS Yöntemleri ile CNC Dik İşleme Merkezi Tezgah Alternatiflerinin Değerlendirilmesi'', IX. Uluslararası Balkan ve Yakındoğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Edirne.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.288]