Doç. Dr. Z. Berna AYDIN

 

Adı Soyadı ve Ünvanı: Doç. Dr. Z. Berna Aydın

Anabilim Dalı: İstatistik

İletişim Bilgileri: (0224) 29 41 119  

                              berna@uludag.edu.tr

Çalışma Alanları: Veri Analizi, İstatistiksel Kalite Kontrol, Zaman serisi Analizi, Risk Yönetimi

 

Öğr. Görv .Dr. Z. Berna Aydın

Ekonometri Bölümü

Tel: (0224) 29 41 119

Email: berna@uludag.edu.tr

Eğitim

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri/ İstatistik

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri/ İstatistik

Akademik Geçmiş:

 Dr. Öğr. Üyesi   2018-.......

Öğr. Gör. Dr.  2004-2018

Arş. Gör. Dr. 2003-2004

Arş. Gör.        1997-2003  

 

Çalışma Alanları: Veri Analizi, İstatistiksel Kalite Kontrol, Zaman serisi Analizi, Risk Yönetimi

 

Verdiği Dersler: Veri Analizi, Risk Analizi, İstatistiksel Kalite Kontrol Uygulamaları, Betimsel İstatistik, Matematik

 

Yayınlar

Kitaplar

1.Polis Suç Veri Tabanının İstatistiksel ve Ekonometrik Duyarlılık Analizleri’, (2007) U.Ü.Basımevi, Bursa (Proje Sorumlusu:M.Sevüktekin, Proje Araştırıcıları: A.Oğuzlar, Z.Berna Aydın, M.Nargeleçekenler)

2.Berna Aydın, Gökhan Şenol, Kurtuluş Kaymaz, (2011). “The Effects of Market Competition and Computer-Aided Manufacturing on Use of Multiple Performance Measures: Evidence from Turkey”, Lambert Academic Publishing.

 

Makaleler

1. Mustafa Sevüktekin, Ayşe Oğuzlar, Berna Aydın, Mehmet Nargeleçekenler (2007). “Karar Ağacı yardımıyla Suçluların Özelliklerinin Belirlenmesi’ Marmara Üniversitesi, Öneri dergisi, 7(27).

2. Mustafa Sevüktekin, Ayşe Oğuzlar, Berna Aydın, Mehmet Nargeleçekenler (2007) “Çocuk Bürosuna ilişkin Suçlu Profili: Bursa Örneği’ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1).

3. Z.Berna AYDIN (2007). “Tam Zamanında Üretim ve Toplam Kalite Yönetimi Ayrımının Diskriminant Analizi ile İncelenmesi’ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2).

4. Z.Berna Aydın, Selim Tüzüntürk ve  Mehmet Eryılmaz (2008). “The Effect Of Multıple Performance Criteria Usage On The Just In Tıme Productıon And  Total Qualıty Management Implementatıon Levels: Fındıngs From Turkey” ODTU Gelişme Dergisi  METU Studies in Development.

5.Necmi Gürsakal, Ayşe Oğuzlar, Zehra Berna Aydın and Selim Tüzüntürk (2009), “Measuring Trust in an Intra organizational Context Using Social Network Analysis” International Journal of Management and Enterprise Development, 6(4).

6. Necmi Gürsakal, Z.Berna Aydın, Sevda Gürsakal, Selim Tüzüntürk(2009). “Hurst Exponent Analysis in Turkish Stock Market”, International Journal of Sustainable Economy, 1(3).

7. Erkan Özdemir, Serkan Kılıç, Z. Berna Aydın(2010). “Sosyal Güvenlik  Reformu Sonrası Tüketici Olarak Hastaların Hastane Seçimi Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.

8. I. N. Abanoz, Zehra Berna Aydin, Rong Zhang (2013) ‘Effectiveness of Surveillance Cameras in Reducing Traffic Accidents in Bursa’ Journal of Management and Training for Industries, 3(1).

9. Murat Taş, Nilüfer Taş, Z.Berna Aydın (2014) ‘Production of Quality Housing in Urban Transformation in Areas under Disaster Risk: Osmangazi and Yıldırım, Bursa, Turkey’  Urban Studies Research, 2014 (2014).

 

Kitap Bölümleri

1. Sait Kaygusuz, Şükrü Dokur (2009). İşletmelerde Talep Tahmini ve Kullanılan Yöntemler , “İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme”,  Dora Yayın, Bursa, s.229-284.

2.Zehra Berna Aydın ,Nihal Açıkalın, Cantürk Caner (2013)  ‘Assesment of the Service Quality ın Municipalities closed down in accordance with law No 5747: Example of municipality of Görükle-Bursa Province’ The Science and Education at the Begining of the 21st Century in Turkey, St. Kliment Ohridski university Press,Sofia p.383-405

3.Zehra Berna Aydın, İ.N. Abanoz (2013) ‘ Investigation of the Relationship Between Unemployment and Crime In Turkey Between the years 1970-2008’

The Science and Education at the Begining of the 21st Century in Turkey, St. Kliment Ohridski university Press, Sofia p.369-382

4. Zehra Berna Aydın ,Nihal Açıkalın, Nilüfer Taş, Murat Taş (2014) Sustainable Development , Urban Regeneration And Earthquakes In Turkey:The example of Bursa’ Cities in The Globalizing World and Turkey: A Theoretical And Empirical Perspective, St. Kliment Ohridski university Press, Sofia p.531-548

5. Nilüfer Taş, Murat Taş,  Zehra Berna Aydın ,Nihal Açıkalın(2014)  ‘Urban Quality of Life And Production Quality Housing:  Cities in The Globalizing World and Turkey: A Theoretical And Empirical Perspective, St. Kliment Ohridski university Press, Sofia p.445-461

6. Kemal Sezen, Berna Aydın, Ahmet Öztürk(2014)  ‘Museum Economics :the Analysis of Visitor Demand’ Przedsiebiorczosc I Innowacje W Warunkach , Bialystok, p.257-264

7.Editörler: Mustafa Aytaç, Necmi Gürsakal (2015),’ Karar Verme, Sosyal Seçim Teorisi’Dora Yayınevi, Bursa, s.169-192

8. Zehra Berna Aydın, Nihal Açıkalın, Nilüfer Taş, Murat Taş (2015) ‘Urban Housing Regenaration in the Context of a Sustainable City:Study of Yıldırım in Bursa’ Tourism, Enviroment And Sustainability St. Kliment Ohridski university Press, Sofia s.592-605

9. Nilüfer Taş, Murat Taş, Zehra Berna Aydın, Nihal Açıkalın(2015) ‘The Renewal of a Built –Up Environment in the Context of Urban Regeneration ‘ Enviroment And Ecology at the beginning of The 21th Century   St. Kliment Ohridski university Press, Sofia s.80-90

10. Z. Berna Aydin, V. Sinem Arıkan Kargı (2016). “The Application of Statistical Process Control Techniques in the Automotive Sector”, Recent Research In Interdisciplinary Sciences, Sofia, p.636-647.

 

Konferans ve Sempozyumlar

1. Z. Berna Aydın (2007)."Faktör Analizi Yardımıyla Performans Ölçütlerinin Boyutlarının Ortaya Konulması" Sekizinci Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu.

2. Z. Berna Aydın, Kadir Y. Eryiğit(2008). ‘The Effects Of Market Competition And Computer-Aided Manufacturing On Use Of Multiple Performance Measures: Evidence From Turkey’ Yeditepe International Research Conference on Business Strategies.

3. Necmi Gürsakal, Z. Berna Aydın, Sevda Gürsakal, Selim Tüzüntürk (2008). ‘Finansal Piyasalarda Hurst Üstelinin Uygulanması Ve Çok Fraktallilik Olgusu’ Dokuzuncu Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu.

4. Necmi Gürsakal, Z. Berna Aydın, Sevda Gürsakal, Selim Tüzüntürk(2008). ‘Ağ Bilimi ve İstatistik’ Dokuzuncu Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu.

5. Z. Berna Aydın, Nihal Açıkalın (2013). "5747 Sayılı Kanunla Kapatılan Belediyelerde Çevre Hizmetlerine İlişkin Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi: Bursa İli Hasanağa-Görükle Belediyeleri Örneği" XVI. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu.

6. Zehra Berna Aydın, Neslihan Sam, Nihal Açıkalın   (2014) Disaster Risk and Urban Regeneration Practices in Urban Residential Areas: An Example in Bursa/TURKEY’

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference USA  (IIBA 2014)

7. İ.N. Abanoz, Z. Berna Aydın,  (2014)  ‘What is The Efficiency Of The Surveillance Cameras In Order To Reduce The Traffic Crimes in Bursa’ International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference USA (IIBA 2014)

8. İ.N. Abanoz,  Z. Berna Aydın (2014) ‘Özel Güvenlik ve Koruma Programı Mezunlarının Genel Asayiş Suçlarını Önlemede Genel Kolluğa Katkılarının İncelenmesi’ IVETS 2014 BURSA

9.Dr. Zehra Mavis YILDIRIM,  Ceyhun GULER and Dr. Zehra Berna AYDIN.(2016) ‘Migrant domestic workers in Turkey: Specific problems with private employment agencies’ International Conference Global Migration: Rethinking Skills, Knowledge

 26-27 November 2016 Venue- India International Centre Annexe, New Delhi

Proje

1. Polis Suç Veri tabanının İstatistiksel ve Ekonometrik Duyarlılık Analizleri( 2007) (Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi Araştırma Projesi)

2. İ.G.E.P (İç göç entegrasyon projesi-Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludag Üniversitesi, İşkur, BTSO   – 2010)

3.Bursa Metropolitan Alanında Afet Sonrası Kalıcı Konutların Üretim Sürecine Veri Oluşturabilecek Yerel Konut Kimliğinin Belirlenmesi. BAP Projesi Yardımcı Araştırmacı (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Nilüfer Taş), 2011-2012.

 

Diğer Yayınlar

1. Sokrates Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi (20Kasım-3Aralık 2006)University of Finance and Management in Bialystok, Poland ‘da  SPSS’te veri analizi  uygulamaları  ders anlatımı

2. Erasmus Programı Öğretim Üyesi Hareketliliği (12-20 Haziran 2013)University of Finance and Management in Bialystok, Poland ‘da  Nonparametric Statistical Methods, SPSS Applications (5 saat).

3. Erasmus Programı Öğretim Üyesi Hareketliliği (Eylül 2014) Universita Degli Studi di Foggia İtalya’ da Test of Normality and SPSS Application(5sa)

4. ‘Bursa Metropolitan Alanında Afet Sonrası Kalıcı Konutların Üretim Sürecine Veri Oluşturabilecek Yerel Konut Kimliğinin Belirlenmesi’ 2012 Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Günlerinde Poster bildiri.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [8.035]