Doç. Dr. Selim TÜZÜNTÜRK

Açıklama: C:\Users\selim\Desktop\Selim Tüzüntürk.jpg

 

Bölümü                                                                         Ekonometri

Anabilim Dalı                                                                İstatistik

Unvanı                                                                           Doç. Dr. 

E-mail adresi                                                                selimtuzunturk@uludag.edu.tr

Telefon                                                                          0 224 2941152

 

ÖĞRENİM DURUMU                                                      MEZUN OLUNAN YER

Doktora                                                                         Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri/İstatistik

Yüksek Lisans                                                             Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri/Ekonometri

Lisans                                                                           Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük                                                               -

Doçentlik                                                                2020 

Yardımcı Doçentlik                                                 2013

Araştırma Görevliliği                                              2002   

 

YABANCI DİL   

İngilizce ( 2004 ÜDS 66,225 - 2012 ÜDS 65 - 2017 YÖKDİL 81,25 )


YAYINLAR

Kitaplar:

1. Tüzüntürk, S., “Ağ Bilimi”, Bursa: Dora Yayınevi, 1. Baskı, Ekim 2012, ISBN  9786054485697.

    Tüzüntürk, S., “Ağ Bilimi”, Bursa: Dora Yayınevi, Yenilenmiş 2. Baskı, Mart 2019, ISBN  9786052470831.

2. Tüzüntürk, S., “Organizasyonel Ağ Analizi”, Bursa: Dora Yayınevi, 1. Baskı, Ekim 2012, ISBN 9786054485703.

3. Tüzüntürk, S., “Sosyal Bilimlerde Pajek Uygulamalı Yapısal Analiz”, Bursa: Aktüel 16, 1. Baskı, Nisan 2018, ISBN 978-975-253-361-5.

4. Tüzüntürk, S., “Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Araştırmanın Temelleri”, Bursa: Aktüel 16, 1. Baskı, Nisan 2018, ISBN 978-975-253-365-3.

5. Tüzüntürk, S., “Faktör Analizi Yönteminin Sosyal Bilimlerde Kullanımı”, Bursa: Aktüel 16, 1. Baskı, Nisan 2018, ISBN 978-975-253-364-6.

6. Tüzüntürk, S., “Samsung Akıllı Telefonun Marka Değeri Üzerine Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Araştırma”, Bursa: Dora Yayınevi, 1. Baskı, Ağustos 2019, ISBN  9786052471210.

 

Kitap Bölümleri:

1. Gürsakal, N. ve Tüzüntürk S.,  (2015), “Bayesgil İstatistiksel Karar Kuramı”. Mustafa Aytaç ve Necmi Gürsakal (Ed.), Karar Verme içinde (s. 67-139), Bursa: Dora Yayınevi, ISBN 9786059929271.

2. Tüzüntürk S.,  (2018), “Çok Değişkenli Normallik Varsayımının LISREL ve STATA Paket Programları ile Test Edilmesi”. Kenan Terzioğlu (Ed.), Süreyya Dal (Ed. Yrd.) Ekonometride Güncel Konular içinde (s. 243-260), Ankara: Gazi Kitabevi, ISBN 978-605-344-672-9.

3. Tüzüntürk S. ve Güleç, M. M., (2018), “Determining the Differences of Driving Anger Expressions According to Gender: The Case of Y Generation in Bursa”. Hasan Arapgirlioğlu (Ed.), Atilla Atık (Ed.), Salim Hızıroğlu (Ed.), Robert I. Elliot (Ed.), Dilek Atık (Ed.), The Most Recent Studies in Science and Art içinde (s. 1-16), Ankara: Gece Kitaplığı Yayınevi, ISBN 978-605-288-356-3.

4. Tüzüntürk S.,  (2019), “Fundamentals of Sample Survey Research: A Statistical Perspective”. Adil Akıncı (Ed.), Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume II içinde (s. 161-175), Germany, Berlin: PETER LANG, ISBN 978-3-631-79727-3.

5. Tüzüntürk S.,  (2019), “The Probabilistic View of the Impact of Past Experience on Intention to Purchase in White Goods”. Özer Özçelik (Ed.), Studies on Interdisciplinary Economics and Business Volume II içinde (s. 205-215), Germany,Berlin: PETER LANG, ISBN 978-3-631-79729-7.

6.Tüzüntürk S.,  (2020), “A Quantitative Research Method for Business Management: Organizational Network Analysis”. Adil Akıncı (Ed.), Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume III içinde (s. 27-38), Germany, Berlin: PETER LANG, ISBN 978-3-631-81896-1.

7.Tüzüntürk S.,  (2020), “The Applications of Two-Sample Hotelling’s T2 Test and One-Way Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) Test”. Özer Özçelik (Ed.), Studies on Interdisciplinary Economics and Business Volume III içinde (s. 221-234), Germany, Berlin: PETER LANG, ISBN 978-3-631-81903-6.

Makale

 1. Tüzüntürk, S., (2007), “Panel Veri Modellerinin Tahmininde Parametre Heterojenliğinin Önemi: Geleneksel Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran, Cilt 21, Sayı 2, s. 1–14.
 2. Yıldız, S., Tüzüntürk, S. and Giorgi, G. (2008), “Workplace Bullying in Turkey: Prevalence Among Private Sector Employees”, Risorsa Uomo, Vol. 14, N. 2, March, pp. 157–170.
 3. Aydın, Z. B., Tüzüntürk, S. and Eryılmaz, M. (2008), “The Effect of Multiple Performance Criteria Usage on the Just In Time Production and Total Quality Management Implementation Levels: Findings from Turkey”, METU Studies in Development, December, Vol. 35, No. 2, pp. 225-247.
 4. Gürsakal, N. ; Alkış, S.; Tüzüntürk, S. and Ünlü, M. (2008), “Social Network Analysis of Trust Networks among Geography Trainee Teachers and It's Possible Reflections to Education”, Ozean Journal of Applied Science, Volume 1, Issue 1, December, pp. 59-78 (Available at the following link http://www.ozelacademy.com/ojas.htm.).
 5. Tüzüntürk, S., (2009), "Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Suç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, s. 71-91.
 6. Gursakal, N., Oguzlar, A., Aydın, Z. B. and Tüzüntürk, S. (2009), “Measuring Trust in an Intra-Organizational Context Using Social Network Analysis”. International Journal of Management & Enterprise Development, December, Vol. 6, No. 4, pp. 494-512.
 7. Giray, F., Gerçek, A., Oğuzlar A. and Tüzüntürk, S. (2009), “The Effects of Taxation on Mobile Phone : A Panel Data Approach”, International Journal of Mobile Communications, Eylül, Vol. 7, No. 5, pp. 594-613. (SSCI,  DOIhttp://dx.doi.org/10.1504/IJMC.2009.024395)
 8. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S. and Tüzüntürk, S. (2009), “Hurst Exponent Analysis in Turkish Stock Market”, International Journal of Sustainable Economy, Vol. 1, No. 3, pp. 255-269.
 9. Özdemir, M. and Tüzüntürk, S. (2009), “Is Price Stability Enough? Macroeconomic Performance of Inflation Targeting in Developing Countries”, International Journal of Sustainable Economy, Vol. 1, No. 4, pp. 352-372.
 10. Tüzüntürk, S. (2009), "The Relationship between Volatility and Volume on the Istanbul Stock Exchange", International Journal of Sustainable Economy, Vol. 1, No. 3, pp. 289-304.
 11. Tüzüntürk, S., (2010), "Veri Madenciliği ve İstatistik", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, s. 65-90.
 12. Altintas, M. H., Harcar, T., Dulgeroglu, I. and Tüzüntürk, S. (2011), “Macro-level perspective of consumer ethnocentrism: a panel data study in Turkey”, World Review of Entrepreneurship, Management and Sust. Development, Vol. 7, No.4, pp. 402-421.
 13. Gültekin, F., Erkan, Z. and Tüzüntürk, S. (2011), “The effect of group counseling practices on trust building among counseling trainees: From the perspective of social network analysis”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 15, pp. 2415-2420.
 14. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., and Tüzüntürk, S. (2011), “Comparing the departmental trust Networks of a small and medium size textile enterprise using social network analysis”, International Journal of Management & Enterprise Development, Vol. 11, No. 2/3/4, pp. 222-240.
 15. Tüzüntürk, S. ve Serdar, A. (2011), “Transition from Education to First Real Job in Turkey: An Empirical Research on the Uludağ University Econometrics Department Graduates”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol. 30, No. 2, pp. 187-208.
 16. Gürsakal, N., Tüzüntürk S. and Aydın, Z. B. (2014), “Testing the Probability Distribution for the Patients’ Lenghts of Stay in Hospital”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi (Uludağ Journal of Economy and Society), Vol. 33, No. 1, pp. 119-136.
 17. Tüzüntürk, S., Şenaras E. A. and Sezen, H. K. (2015), “Forecasting Water Demand by Using Monte Carlo Simulation”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Vol. 49, May-June, pp. 25-44.
 18. Tüzüntürk, S. (2015), “Performing Parametric and NonParametric Statistical Methods Using Higher Education Service Quality Data”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi (Paradoks Economics, Sociology and Policy Journal), Vol. 11, No.:  Special Issue 1, pp. 265-293.
 19. Tüzüntürk, S., Taşkın, Ç. ve Tuncel, C. O. (2015), “Kıbrıs Okuryazarlığının ve Kıbrıs Sorunu Algısının İstatistiksel Analizi: Türkiye’deki Y Kuşağı Örneği”, Sakarya İktisat Dergisi (The Sakarya Journal of Economics), Vol. 4, No. 2, pp. 20-45.
 20. Tüzüntürk, S. and Gürsakal, N. (2015), “Recent Remarkable Developments in the World Wide and Contradictions in Statistics Education in Turkey”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi (Uludağ Journal of Economy and Society), Vol. 34, No. 1, pp. 1-26.
 21. Tüzüntürk, S. (2015), “The Network Perspective of Social Capital and its Relationship with Students’ Performance: An Empiricial Research at the Faculty of Education”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi (Paradoks Economics, Sociology and Policy Journal), Vol. 11, No. 2, s. 5-33.
 22. Chirico, P., Presti, A. L. and Tüzüntürk S., (2015), “Does Customer Satisfaction Affect Customer Loyalty anyway? A Case Study in Retail Distribution”, Micro & Macro Marketing, Issue 3, pp. 487-502.
 23. Tüzüntürk, S., Dülgeroğlu, İ. ve Gönüller, Ş., (2016), “Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli: Marmara Bölgesinde Bir Lüks Otomobil Markasının Satış Sonrası Hizmetlerinin Bulguları”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Vol. 55, May-June, pp. 109-131.
 24. Tüzüntürk, S., Eteman S. F. ve Sezen, H. K. (2016), “Yapay Sinir Ağı Yöntemi ile Damacana Su Satış Miktarlarının Tahmini”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Vol. 56, July-August, pp. 129-145.
 25. Özdemir, M. and Tüzüntürk, S., (2016), “Does the Global Financial Crisis Matter for the Macro Economic Performance of Inflation Targeting in Advanced and Developing Countries?: A Panel Study”, Anadolu University  Journal of Social Sciences, Vol. 16, No. 3, pp. 35-50.
 26. Giray, F., Tüzüntürk, S. ve İnam, B., (2016), “Bazı AB Üyesi Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Kurumlar Vergisi İlişkisi: 2008 Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Bulgular”, Journal of Life Economics, Vol. 3, Issue 4, pp. 31-48.
 27. İnam, B., Giray, F. ve Tüzüntürk, S., (2016), “Liberalleşme Sürecinde Özelleştirme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ticaret Serbestliği: Bazı AB Ülkeleri ile Türkiye Karşılaştırması”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 9, Issue 4, pp. 251-270.
 28. Gürsakal, N. and Tüzüntürk, S., (2017), “Testing Two Hypotheses for the Fractions of Driver Nodes”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Vol. 59, January-February, pp. 221-234.
 29. Tüzüntürk S., (2017), "Uyum Analizi Kullanarak Y Kuşağı Akıllı Telefon Kullanıcılarının Tüketici Davranışlarının Anlaşılması: Bursa Örneği",  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 39, Sayı 1, s. 257-280.
 30. Tüzüntürk, S., İnam, B. and Giray, F., (2018), “Analyzing the relationship between foreign direct investment and privatization in the European Union Founder Nations by using panel data approach”, Panoeconomicus, Vol. 65, No. 5, pp. 587-607.(SSCI, DOI: http://dx.doi.org/10.2298/PAN160106001T
 31. Tüzüntürk S., (2020), “Yerli Turistlerin Alanya’yı Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri ile İlişkili Değişkenlerin Uyum Analizi Kullanılarak İncelenmesi”, Ekonomi Maliye İşletme Dergisi,  Cilt 3, Sayı 2, s. 118-140. 

 

Tebliğ

 1. Tüzüntürk, S., “Ekonometri Bölümü Mezunlarının Çalışma Hayatına Girişi : Deneysel Bir Alan Araştırması”, 8. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-25 Mayıs 2007, s. 76, (Özeti basıldı), (Tam metni akademik dergide basıldı).
 2. Özdemir M. ve Tüzüntürk, S., “Sadece Fiyat İstikrarı Yeterli mi? : Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesinin Makroekonomik Performansı”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 28-30 Kasım 2007, s. 32-33, (Özeti basıldı), (Tam metni akademik dergide basıldı).
 3. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S. ve Tüzüntürk, S., “Ağ Bilimi ve İstatistik”, 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kuşadası 28-30 Mayıs 2008, s.87, (Özeti basıldı).
 4. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S. ve Tüzüntürk, S., “Finansal Piyasalarda Hurst Üstelinin Uygulanması ve Çok Fraktallilik Olgusu”, 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kuşadası 28-30 Mayıs 2008, s. 35, (Özeti basıldı).
 5. Oğuzlar A. ve Tüzüntürk, S., “Metin Madenciliğinin İşletmeler Açısından Önemi ve FMEA için Küçük Bir Uygulama Örneği”, 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kuşadası 28-30 Mayıs 2008, s. 131, (Özeti basıldı).
 6. Tüzüntürk, S., Sezen, H. K. ve Öztürk, A. “Türkiye’nin 2010 Yılına İlişkin İhracata Bağlı Ekonomik Büyüklüklerinin Belirlenmesi ”, 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kuşadası 28-30 Mayıs 2008, s. 128, (Özeti basıldı).
 7. Tüzüntürk, S., “Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Suç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama”,  10. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Palandöken / Erzurum, 27-29 Mayıs 2009, s.53, (Özeti basıldı), (Tam metni akademik dergide basıldı).
 8. Oğuzlar A. ve Tüzüntürk, S., “Borsada İşlem Gören Şirketlerin Finansal Göstergelerinin Analizi” 10. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Palandöken / Erzurum, 27-29 Mayıs 2009, s.128, (Özeti basıldı).
 9. Acar, F., Oğuzlar A. ve Tüzüntürk, S., “Bayesgil Yapısal Eşitlik Modelleri ve Bir Uygulama Örneği” 10. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Palandöken / Erzurum, 27-29 Mayıs 2009, s. 127, (Özeti basıldı).
 10.  Tüzüntürk, S. ve Sezen, H. K., “Türkiye Ekonomisinin 2012 Yılına İlişkin Çoğaltan Katsayılarının ve İhracata Bağlı Faktör Yoğunluklarının Kestirimi”, 11. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 28-30 Mayıs 2010, s. 1014-1028, (Tam metni  bildiri kitapçığında basıldı).
 11. Gürsakal, N., Aydın, Z. B. and Tüzüntürk, S., “Comparing Departments of a Small and Medium Size Enterprise Using Social Network Analysis”, 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 26-29 Mayıs 2011, (Abstract published), (Full paper published in academic journal).
 12. Gültekin, F., Erkan, Z. and Tüzüntürk, S., “The effect of group counseling practices on trust building among counseling trainees: From the perspective of social network analysis”, 3 rd World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey, 3-7 February 2011, (Abstract published), (Full paper published in academic journal).
 13. Gürsakal, N., Tüzüntürk, S., and Murat, D., “Mixed Distributions Generated By Power Law ang Lognormal Distributions”, 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 26-29 Mayıs 2011, (Abstract published).
 14. Tüzüntürk, S., “What is Network Science”, 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Uludağ University, Bursa, Turkey, 17-21 June 2012, (Full paper published in Proceedings Book).
 15. Tüzüntürk, S., “Organizational Network Analysis: An Illustrative Example in a Textile Firm”, 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Uludağ University, Bursa, Turkey, 17-21 June 2012, (Full paper published in Proceedings Book).
 16. Tüzüntürk, S., “Service Quality in Higher Education: An Empirical Examination of Undergraduate Students”, International Higher Education Symposium, Aksaray University, Aksaray, Turkey, 17-19 October 2012, (Abstract published).
 17. Sert, F., Tüzüntürk S. and Gürsakal, N., “NodeXL ile Sosyal Ağ Analizi: #akademikzam Örneği”, 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Süleyman Demirel University, Isparta, 22-25 May 2014, (Full paper published in Proceedings Book).
 18. Gürsakal, N, Tüzüntürk S. and. Sert, F., “Sosyal Ağ Verilerinin Kuvvet Yasası Olasılık Dağılımına Uygunluk Analizi: Twitter Örneği”, 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Süleyman Demirel University, Isparta, 22-25 May 2014, pp. 501-523, (Full paper published in Proceedings Book).
 19. Tüzüntürk S., “Performing Parametric and NonParametric Statistical Methods Using Higher Education Service Quality Data”, 1 st International Vocational Education and Training Symposium, Bursa, Turkey, 11-13 September 2014, (Abstract published), (Full paper published in academic journal).
 20. Chirico, P., Presti, A. L. and Tüzüntürk S., “Customer Satisfaction in a Turkish Supermarket”, Italian Conference Excellence in Quality, Statistical Control and Customer Satisfaction, University of Turin, Siena, Turin, Italy, 18-19 September 2014, (Abstract published), (Full paper published in academic journal).
 21. Taşkın, Ç., Tuncel, C. O. and Tüzüntürk S., “Türkiye’deki Y Kuşağının Kıbrıs Sorunu Algısı Üzerine Bir Araştırma”, 4. International Conference in Communication and Media Studies: I You Wish Peace, Work for Justice”, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, 19-21 November 2014, (Abstract published), (Full paper published in academic journal).
 22. Giray, F., İnam, B. and Tüzüntürk S., “Dynamic Analysis of Corruption and Public Debt Relationship: The Case of Turkey”, 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam / The Netherlands, 28-29 October 2016, pp. 124-130 (Extended abstract published in Proceedings Book).
 23. İnam, B., Giray, F. and Tüzüntürk S., “Public Debt and Corruption Relationship in some EU Countries: Panel Cointegration and Causality Analyses”, 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul / Turkey, 4-6 November 2016, (Abstract published)
 24. Tüzüntürk S., “Determining the Differences of Driving Anger Expressions According to Gender: The Case of Y Generation in Bursa”, 6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Famagusta / North Cyprus, 23-25 March 2017, (Abstract published).
 25. Tüzüntürk, S. “Revealing Structure in the X Generation Data: An Exploratory Factor Analysis of the Determinants of Consumer Based Brand Equity ”, "International Conference on Emprical Economics and Social Sciences", Bandırma Onyedi Eylul University, Bandırma, 20-22 June  2019, (Abstract published).
 26. Tüzüntürk, S. “Evaluating the Structure of Brand Equity with Confirmatory Factor Analysis”, 3rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Lefkosa / North Cyprus, 28-30 June  2019, (Abstract published).
 27. Tüzüntürk S., “Understanding the Effect of Customer Experiences on the Purchase Intention of Renault Automobiles According to Gender: The Case of Y Generation in Bursa”, 7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place and Culture, Famagusta / North Cyprus, 10-12 October 2019, (Abstract published).

 

Proje

 1. Prof. Dr. Filiz Giray (Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. Selim Tüzüntürk (Araştırmacı), Arş. Gör. Betül İnam (Araştırmacı), “Özelleştirmenin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Yaklaşımı”, 2014-2016.

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

1. Elif EKE, “Yapısal Eşitlik Modelleme ve Marka Değeri Üzerine Bir Uygulama”, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Eylül 2019, Tamamlandı.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.377]