Prof. Dr. Sevda GÜRSAKAL

 

Bölümü: Ekonometri

Anabilimdalı: İstatistik

Ünvanı: Prof. Dr.

Telefon: 0224 294 11 12

e-mail: sdalgic@uludag.edu.tr

Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA

 

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri/İstatistik

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri/İstatistik

 

Akademik Geçmiş

Profesör: 2020 

Doçent: 2014 - 2020

Yrd. Doç.: 2012 - 2014

Arş. Gör. Dr.: 2009-2012

Arş. Gör.: 2002 -2009

 

Çalışma Alanları:  Çok değişkenli İstatistik, Finansal İstatistik, Parametrik Olmayan İstatistik, Wavelet (Dalgacık) Yöntemi.

Verdiği Dersler: Betimsel İstatistik, Matematik I, Matematik II, Parametrik Olmayan İstatistik, İstatistiksel modeller.

 

 

 

Yayınlar

Makaleler

Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal S., Tüzüntürk, S. (2009). Hurst Exponent Analysis in Turkish Stock market. International Journal of Sustainable Economy, 1 (3): 255–269.

Gürsakal, S. (2009). Varyans Kırılması Gözlemlenen Serilerde Garch Modelleri: Döviz Kuru Oynaklığı Örneği. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (32): 319-337.

Gürsakal, S. (2010). Detecting Long Memory in Bulls and Bears Markets:Evidence from Turkey. Journal of Money, Investment and Banking, ISSN 1450-288X, (18):  95-104.

Bayram, N., Gürsakal, S., Bilgel, N. (2010). Burnout, Vigor and Job Satisfaction Among Academic Staff. European Journal of Social Sciences, 17(1): 41-53.

Gürsakal, S. (2011). GARCH Modelleri ve Varyans Kırılması: İMKB Örneği. Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, 20 (3): 161-178.

Yücel, S., Doğu, B., Sahin, F., Gürsakal, S. (2012). Reliability and validity of the Turkish Version of the Performance-Oriented Mobility Assessment I. Eur Rev Aging Phys Act, 9: 149–159, DOI 10.1007/s11556-012-0096-2.

Gürsakal, S. (2007). Hisse Senedi Ve Döviz Piyasası Risklerinin Riske Maruz Değer Yöntemi İle Karşılaştırılması. U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 26 (2).

Gürsakal, S., Öngen, K.B. (2008). 2007 Yaşam Memnuniyeti Anketinin İstatistiksel Yöntemler İle Analizi. U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 27 (1).

Sam, N., Gürsakal, S., Sam, R. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı ve Çevresel Tutumlarının Belirlenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi, (20): 1-16.

Gürsakal, S. (2012). Lojistik Regresyon Analizi İle PISA 2009 Öğrenci Başarı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1): 441-452.

Bayram, N., Gürsakal, S., Aytaç, S. (2012). Kariyer Değerlerinin Belirlenmesinde Kişiliğin Etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2): 181-190.

Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 Öğrenci Başarı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Vol: 17.

Özçelik, A.F., Avcı, Ö.B., Gürsakal, S. (2014). Investigating The Relationship Between Corporate Social Responsibility And Financial Performance in Turkey. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28: 189-203.

Özçelik, A.F., Avcı, Ö.B., Gürsakal, S. (2015). Corporate Sustainability: A Research On Firms That Issue Sustainability Reports In Turkey. Business and Economics Research Journal, 6 (3): 33-49.

Avcı, Ö.B., Gürsakal, S.. (2015). Categorisation of Turkish Cities as per Their Education and Health Indicators. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11 (2): 83-101.

Gürsakal, S., Murat, D., Gürsakal, N. (2015). Measuring Surprise with Relative Entropy. Eurasian Academy of Science, 2: 10-21.

Murat, D., Gürsakal, S. (2015). Determining The Relationship Between Happiness And Human Development: Multivariate Statistical Approach. Alphanumeric Journal, 3 (1): 67-80.

Gürsakal, S., Şenel, Y, İpek, A., Bayram, N. (2015). A Sectoral Analysis of Businesses Operating in Food Industry in Bursa, Turkey. U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 29 (1): 67-72.

Karakurt, T., Gürsakal, S. (2016). Environmental Literacy Levels Of The Classroom Teachers In Turkey: A Research Towards The Classroom Teachers Serving In Bursa. The Online Journal of New Horizons in Education, 6 (3): .33-59.

Gürsakal, S., Murat, D., Gürsakal, N. (2016). Assessment of PISA 2012 Results With Quantile Regression Analysis Within The Context of Inequality In Educational Opportunity, AlphaNumeric Journal, 4 (2): 41-54.

 

Kitap Bölümleri

Gürsakal S. (2015). “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri”  Karar Verme, Ed. Mustafa Aytaç, Necmi Gürsakal, Dora Yayınevi, Bursa.

 

Konferans ve Sempozyum

Gürsakal, S. (2009). “Detecting Long Memory in Financial Time Series With wavelets: Evidence From IMKB” IVth. International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems, IWW2009, Kocaeli.

Yücel, S., Dogu B., Sahin, F., Gürsakal, S. (2010). “Reliability and validity of the Turkish version of the Short Physical Performance Battery” 17th European Congress European Rehabilitation:Quality, Evidence, Efficacy and Effectiveness, May 2010, Venice.

Yücel, S., Dogu B., Sahin, F., Gürsakal, S. (2010). “Reliability and validity of the Turkish version of the performace oriented mobility assessment I” 17th European Congress European Rehabilitation:Quality, Evidence, Efficacy and Effectiveness, May 2010, Venice.

Bayram, N., Aytaç, S., Gürsakal, S. (2007). “Çalışanların İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma” 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi,  Malatya.

Gürsakal, S. (2007). “İMKB 30 Endeksi Getiri Serisinin Riske Maruz Değerlerinin Tarihi Simülasyon ve Varyans-Kovaryans Yöntemleri İle Hesaplanması”  8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya.

Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S., Tüzüntürk, S. (2008). “Ağ Bilimi ve İstatistik”  IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası.

Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S., Tüzüntürk, S. (2008). “Finansal Piyasalarda Hurst Üstelinin Uygulanması ve Çok Fraktallilik Olgusu” IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası.

Öngen, B., Gürsakal, S. (2009). “PISA 2003 Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi” X. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum.

Gürsakal, S., Bayram, N., Aytaç, S. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerleri ve Özyeterlik Düzeyleri Üzerine Bir Uygulama” Sosyal Hizmet Sempozyumu, Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Ankara.

Gürsakal, S., Aytaç, S., Bayram, N., Akın, M. (2011). A Research on Job Satisfaction of The Human Resource Management in The Business. “5th International Multiconference on Intelligent Systems,  Sustainable New and Renewable Energy Technology &  Nanotechnology”  (IISN-2011), Hindistan.

Gürsakal, S. (2011). “Demonstration of Some Statistical Techniques Concerning Probate Inventory Studies: Measures of Inequality and Cluster Analysis” 12th International Congress of Ottoman Social And Economic History (ICOSEH), Avusturya.

Gürsakal, N., Gürsakal, S. (2014). “How Can We Measure Entrepreneurship?” 9 th International Statistics Day Symposium, Konya.

Gürsakal, N., Gürsakal, S. (2014). “Statistics And The Others” 9 th International Statistics Day Symposium, Konya.

Gürsakal, N., Gürsakal, S., Murat, D. (2014). “Göreli Entropi Kavramı Hesaplanması ve Kullanımı” 15. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta.

 

Projeler

Bayram, N., Demir, C., Durmuş, A., İpek, A., Şahan, Ş.Y., Gürsakal, S. (2013). Bursa İlinde Yer Alan Özel Sektör Kuruluşlarındaki Laboratuvar Test-Analiz ve Cihaz Envanterinin Oluşturulması, BAP. (Araştırmacı)

Kahvecioğlu, Y., Gürsakal, S. (2015). Türk Sanayinde Yeşil Ekonomi Uygulamaları: Bursa Örneği, BAP.( Araştırmacı)

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [8.209]