Prof. Dr. Mehmet ÇINAR

mehmet_nargele

 

            

Adı Soyadı

Mehmet ÇINAR

Ünvanı

Prof. Dr.

Bölümü

Ekonometri

Anabilim Dalı

Ekonometri

E-mail adresi

mcinar@uludag.edu.tr

Telefon

0224 294 11 08

 

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri/Ekonometri

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri/Ekonometri

Lisans

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri/Ekonometri

Orta Öğrenim

Melik Ahmet Lisesi

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük

2020

Doçentlik

2013

Yardımcı Doçentlik

2012

Araştırma Görevliliği

2002

Yabancı Dil

İngilizce

 

 

MAKALELER

Euro Kuru Satış Değerindeki Volatilitenin ARCH ve GARCH Modelleri ile Tahmini”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 54, Sayı 2, 153-179, 2004.

Suç Veritabanının Lojistik Regresyon Analizi ile Tahmini: Bursa Örneği” Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 31-49, 2005.

Çocuk Bürosuna İlişkin Suçlu Profili Bursa Örneği, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 1-14, 2005. (Mustafa Sevüktekin, Ayşe Oğuzlar ve Z. Berna Aydın ile birlikte).

Can We Forecast Return National Financial Index for Istanbul Stock Exchange?, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 115-128, 2005. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Finansal Piyasa Volatilitesi ve Ekonomi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 61, Sayı 4, 5-36, 2006. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Getiri Volatilitesinin Modellenmesi ve Önraporlanması, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 61, Sayı 4, 243-265, 2006. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Karar Ağacı Yardımıyla Suçluların Özelliklerinin Belirlenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, Cilt 7, Sayı 27, 291-298, 2007. (Mustafa Sevüktekin, Ayşe Oğuzlar ve Z. Berna Aydın ile birlikte).

Finansal Faktörlerin Reel Para Talebi Üzerindeki Rolü: Türkiye Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 45-61, 2007. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Is There The Time-Inconsistency Problem in Turkey, Journal of Economic Studies, Cilt 34, Sayı 5, 389-400, 2007. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte)

Taylor Rule in Practice: Evidence From Turkey International Advances in Economic Research, Cilt 14, Sayı 2, 156-166, 2008. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte)

Uzun Dönem Para Talebi ve Reel Hisse Senedi Fiyatları: Türkiye Örneği, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 45, Sayı 518, 27-36, 2008. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Türkiye ve Amerika’daki Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 45, Sayı 520, 15-23, 2008. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Taylor Kuralı ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 63, Sayı 2, 21-41, 2008. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Para Politikalarının Banka Kredi Kanalı Üzerindeki Etkileri, İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı 39, 109-132, 2008. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Teori ve Uygulamada Merkez Bankası Şeffaflığı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, Sayı 30, Cilt 8, 221-228, 2008. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Para Politikası Faiz Kararları ve Uzun Dönem Faiz İlişkisi: Türkiye Örneği, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 141-163, 2008. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Measuring the Technical Efficiency and Determinants of Efficiency of Rice Farms in Marmara Region, Turkey, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 37, 121-129, 2009. (Tolga Tipi, Nural Yıldız, ve Bahattin Çetin ile birlikte).

Para Politikası Şokları Hisse Senedi Fiyatlarını Etkiler mi? Türkiye Örneği, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, 129-152, 2009. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte)

A Cross Countries Comparison of Corruption and Public Expenditures: A Panel Data Approach, International Journal of Public Administration, Cilt 33, Sayı 3,140-150, 2010. (Mustafa Sevüktekin ve Filiz Giray ile birlikte).

How Can Independency Level of an Independent Regulatory Agency in Alcohol Market Affect Alcohol Marketing? The Turkish Case, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 10, Sayı 20, 141-166, 2010. (M. Zahid Sobacı ve Erkan Özdemir ile birlikte).

Yükümlülük Dolarizasyonu ve Bilanço Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Analiz, İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı 43, 177-204, 2010. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz”, Business and Economics Research Journal, Cilt 2, Sayı 2, 165-184, 2011.

Hysteresis in Unemployment: Evidence from 23 OECD Countries, Ekonomický Časopis/Journal of Economics, Cilt 5, Sayı 59, 488-505, 2011. (Hülya Kanalıcı Akay ve Ferudun Yılmaz ile birlikte).

Stock Market Uncertainty and Monetary Policy Reaction Function: Evidence from Turkey, Uludag Journal of Economy and Society, Vol 31, No 1, 137-152, 2012. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte)

Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profil Araştırması, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol. 31, No. 2, 99-128, 2012. (Mustafa Sevüktekin ve Işın Çetin ile birlikte).

Hisse Senedi Piyasasında Para Politikalarının Rolü: Türkiye Örneği, Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, Cilt 33, Sayı 2, 103-128, 2012. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

A Hedonic Analysis of Bursa’s Black Fig Bid Prices and Product Quality Characteristics in Turkey, International Journal of Food, Agriculture, & Environment, Vol. 11, No. 1, 264-267, 2013. Şule Turhan ve Bahattin Çetin ile birlikte).

Assessing the Twin Deficits Hypothesis in Selected OECD Countries: An Empirical Investigation, Business and Economics Research Journal, Vol. 4, No.4, 1-23, 2013. (Filiz Giray ile birlikte).

A Sectoral Analysis of Hysteresis in Unemployment: Evidence from Turkey, Journal of Social Sciences the Turkish World (Bilig), Vol. 69, 29-52, 2014. (Hülya Kanalıcı Akay ve Ferudun Yılmaz ile birlikte).

Kobi’lerin Rekabet Gücünü Artırmada Ar-Ge Faaliyetleri: Bursa Örneği, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol. 33, No. 1, 95-118, 2014. (Simla Güzel, Filiz Giray ve Mehmet Yüce ile birlikte).

Is There A Risk Taking Channel of Monetary Policy in Turkey?, Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, Cilt 36, Sayı 1, 55-67, 2014. (Nejla Adanur Aklan ve Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Examining the Role of Budget Deficit Policies in Economic Growth from A Keynesian Perspective, International Journal of Economics and Finance; Vol. 6, No. 10, 2014. (İlhan Eroğlu ve Baki Demirel ile birlikte).

Türkiye’de Para Politikalarının Bankaların Risk Yüklenimleri Üzerindeki Etkileri, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 21, 1-17, 2014. (Nejla Adanur Aklan ve Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Finansal İstikrarsızlık ve Kurumsal Kalite (Yönetişim) İlişkisi: Türkiye Örneği, Finans Politik Ekonomik Yorumlar, 51, 593, 7-20, 2014. (Hülya Kanalıcı Akay ve Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

R&D in Function of Direct Public Supports to SMEs: An Exploratory Study In Turkey, Economic Review - Journal of Economics and Business, Cilt 13, Sayı 1, 29-36, 2015. (Filiz Giray ve Simla Güzel ile birlikte).

The Impact of Asset Prices in Monetary Policy of Turkey, Finans Politik Ekonomik Yorumlar, 52, 607, 27-36, 2015. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Financial Stress and Economic Activity Relationship in Turkey: Post-2002 Period, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi Yönetim ve Ekonomi, 22, 2, 567-581, 2015. (Nejla Adanur Aklan ve Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Hata Terimlerindeki Otokorelasyonun Dickey Fuller Birim Kök Testinin Gücü Üzerindeki Etkisi: Simülasyon Model Yaklaşımı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 1, ss. 29-62, 2015. (Atilla Hepkorucu ile birlikte).

Validity of Balanced Growth: Evidence from Turkey, Journal of Social Sciences the Turkish World (Bilig), 76, pp. 205-226, 2016. (Sema Ay ile birlikte).

The Evaluation of Trade Agreement Process between the EU and the USA in Terms of Turkey, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14, 3, 157-170, 2016. (Sema Ay ile birlikte).

Independence and Accountability of Independent Regulatory Agencies: The Case of Turkey, European Journal of Law and Economics. Vol. 41, No 3, pp. 601-620, 2016. (Tamer Çetin ve M. Zahid Sobacı ile birlikte).

Türkiye Ekonomisinde Ekonomik Büyüme ve İşsizlik, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, ss. 209-226, 2016. (Hülya Kanalıcı Akay ve Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Evaluation on the Effectiveness of Inflation Targeting Strategy in Turkey”, Economic Research-Ekonomska, 30, 1, 1536-1552, 2017. (İlhan Eroğlu ve Nadir Eroğlu ile birlikte).

The Effects of Terror Events on Economic Growth: Panel Data Approach”, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 35,1, 97-121, 2017.

Investigation of Terrorist Events in Turkey from the Perspective of Democratic Opening Process”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, 2, pp. 205-222, 2017.

Türkiye’de Vatandaşların E-Devleti Benimsemesi: Ampirik Bir Analiz, The Journal of Academic Social Science (Asos Journal), 53,ss. 460-473, 2017. (Fatih Gürses ile birlikte).

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Yenilenebilir Enerji Bağlamında Bir Öneri, International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies), 3, 12, ss. 40-54, 2017. (Ramazan Öz ile birlikte).

Terör Olaylarının Döviz Piyasası Oynaklığı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies), 3, 12, 55-66, 2017. (Aslıhan Yılmaz ile birlikte).

Trade Openness, Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Empirical Study of Turkeys, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 13, 2, 57-70, 2017. (Ndzembanteh Aboubakary NULAMBEH ile birlikte).

The Impact On Unemployment of Socıal Security Contributions: The Empricial Analysis In Turkey, European Journal of Multidisciplinary Studies, 6, 1, 142-150, 2017. (Filiz Giray ile birlikte).

Çalışanların Ücret Düzeyinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler: Bursa Örneği”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:4, ss. 707-717, 2017.

E-Devletin Benimsenmesi: Teorik Modeller Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi, Sayı: 65, ss. 334-353, 2018. (Bekir Parlak ve Fatih Gürses ile birlikte).

The Long-Run Relationship between Economic Growth and Tourism Revenue: The Case of Turkey and TRNC, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol.17, No: 2, pp. 592-602, 2018. (Barış Ülker ile birlikte).

Düşük Frekansta İncelenen Finansal Varlıkların Oynaklık Kırılmalarının Değerlendirilmesi: Bist-100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), Cilt 10, Sayı 18, ss. 1-11, 2018. (Atilla Hepkorucu ile birlikte).

Çalışan Bireylerin Otomobil Sahipliğini Etkileyen Faktörler: Bursa Örneği, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18, Sayı 16, ss. 1-19, 2018.

Çalışanların Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Bursa Örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, ss. 39-62, 2018.

Tekstil Sektörü İçin İnsan Sermayesi Modeli İle Ücret Tahmini: Bursa Örneği, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi, Sayı: 67, ss. 97-112, 2018. (Ramazan Öz ile birlikte).

Foreign Direct Investment, Trade Openness And Economic Growth: A Panel Analysis Of Sub Sahara African Countries, Business and Economics Research Journal, Vol. 9, No. 2, pp. 749-760, 2018. (Ndzembanteh Aboubakary NULAMBEH ile birlikte).

Çınar, M., Yetkin F., ve Bektaş, S. “Elektrik Tüketiminin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi: Türkiye Üzerinde Ampirik Ve Davranışsal Bir İnceleme”, Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Vol. 3, No. 2, ss. 345-366, 2019. (Fikret Yetkin ve Selahattin Bektaş ile birlikte).

 

KİTAPLAR

Polis Suç Veritabanının İstatistiksel ve Ekonometrik Duyarlılık Analizleri, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2007. (Mustafa Sevüktekin, Ayşe Oğuzlar ve Z. Berna Aydın ile birlikte).

Avrupa’da Ulusal Düzeydeki Ombudsman Kurumlarının Formal Bağımsızlık Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Perspektif, Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar (Ed. Bekir Parlak), Ankara: Turhan Kitabevi, ss. 371-396, 2008. (M. Zahid Sobacı ile birlikte).

The Political Economy of Independent Regulatory Agencies in Turkey, Understanding the Process of Economic Change in Turkey: An Institutional Approach (Ed. Tamer Çetin and Ferudun Yılmaz), Hauppouge NY: Nova Publisher, pp. 239-260, 2010. (Tamer Çetin, M. Zahid Sobacı ve Erdal Abdulhakimoğulları ile birlikte).

Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: EViews Uygulamalı, Gözden Geçirilmiş Beşinci Basım, Bursa: Dora Basım Yayın Dağıtım, 2017. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Ücret Üzerinde Etkili Olan Faktörler: İnsan Sermayesi Modeli (Bursa Örneği), Birinci Basım, Bursa: Dora Basım Yayın Dağıtım, 2018.

1940-1946 Dönemi Kesinti Yılları Para ve Kur Politikaları”, 1923’ten Günümüze Türkiye’de Para-Kredi ve Kur Politikaları (Ed. İlhan Eroğlu, Baki Demirel ve Tolga Dağlaroğlu), Bursa: Ekin Kitapevi, pp. 239-260, 2018. (Burcu Doğan ile birlikte).

 

KONGRE FAALİYETLERİ

Türkiye'de İMKB ve Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi, VIII. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Malatya, 24-25 Mayıs 2007. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Türkiye’deki Bağımsız Düzenleyici Kurumların ‘Bağımsızlık’ Seviyeleri ve Değerlendirilmesi”, 5. Kamu Yönetimi Forumu, Kocaeli, 18-20 Ekim 2007. (M. Zahid Sobacı ile birlikte).

Independent Regulatory Agencies in Turkey and Their Formal Independence Levels, I. International Conference on Management and Economics, Epoka University Tirana/Albania, 28-29 March 2008. (M. Zahid Sobacı ve Tamer Çetin ile birlikte).

Amerika’daki Borsalar İMKB’yi Etkiliyor mu?, IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Kuşadası/İzmir, 28-30 Mayıs 2008. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

İşsizlik Oranı için Histeri (Hysteresis) Testi: Panel Veri Yaklaşımı, IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Kuşadası/İzmir, 28-30 Mayıs 2008.

Fisher Etkisi Testi: Panel Kointegrasyon Yaklaşımı, IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Kuşadası/İzmir, 28-30 Mayıs 2008. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Hisse Senedi Piyasalarında Volatilite ve İşlem Hacmi İlişkisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği 1. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Doğanbey-Payamlı/İzmir, 11-12 Eylül 2008. (Filiz Gayğusuz ile birlikte).

Etkin Piyasalar Hipotezi mi Davranışçı Finans mı?, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği 1. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Doğanbey-Payamlı/İzmir, 11-12 Eylül 2008. (Filiz Gayğusuz ile birlikte).

Yükümlülük Dolarizasyonu ve Bilanço Etkisi: Türkiye Üzerine Sektörel Bazlı Bir Analiz, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir/ Türkiye, 17-19 Haziran 2009. (Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Para Politikası Şokları Hisse Senedi Fiyatlarını Etkiler mi? Türkiye Örneği, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir/Türkiye, 17-19 Haziran 2009. (Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Is Hysteresis Important for Turkish Economy, 2 th International Conference on Social Sciences, İzmir/Türkiye, 10-13 Eylül 2009. (Hülya Kanalıcı Akay ve Ferudun Yılmaz ile birlikte).

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz, X. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Palandöken/Erzurum, 27-29 Mayıs 2009. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

Dünya Borsaları ve Rassal Yürüyüş Süreci: Karşılaştırmalı Panel Veri Yaklaşımı, X. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Palandöken/Erzurum, 27-29 Mayıs 2009. (Mustafa Sevüktekin ile birlikte).

The Twin Deficits Hypothesis For The U.S. And Turkey: An Empirical Analysis, Midwest Economics Association Conference, St. Louis/ The U.S. 18-20 March, 2011. (Filiz Giray ile birlikte).

Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profil Araştırması”, 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, Gazimagusa/Kıbrıs, 24-26 Mayıs 2012. (Mustafa Sevüktekin ve Işın Çetin ile birlikte).

Türkiye'de Para Politikalarının Bankaların Risk Yüklenimleri Üzerindeki Etkileri, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir/Türkiye, 19-21 Haziran 2013. (Nejla Adanur Aklan ve Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Finansal İstikrarsızlık ve Kurumsal Kalite (Yönetişim) İlişkisi: Türkiye Örneği, 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, Isparta/Türkiye, 22-25 Mayıs 2014. (Hülya Kanalıcı Akay ve Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Türkiye’de Faiz Haddi ve Enflasyon İlişkisi: Gibson Paradoksu’na Yönelik Bir Değerlendirme, International Conference in Economics (EconWorld 2014), Prag/Çek Cumhuriyeti, 3-5 Eylül 2014. (Nejla Adanur Aklan ve Hülya Kanalıcı Akay ile birlikte).

Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği, International Conference in Economics (EconWorld 2014), Prag/Çek Cumhuriyeti, 3-5 Eylül 2014. (Hülya Kanalıcı Akay ve Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

The Using Level of R&D Towards Direct Public Supports of SMEs: An Exploratory Study In Turkey, 14. EBES Conference, Barcelona/İspanya, 23-25 Ekim 2014. (Filiz Giray ve Simla Güzel ile birlikte).

Türkiye Ekonomisinde Ekonomik Büyüme ve İşsizlik, International Conference in Economics, Torino/İtalya, 18-20 Ağustos 2015. (Hülya Kanalıcı Akay ve Nejla Adanur Aklan ile birlikte).

Suriye Krizinin Türkiye-Suriye Ticaretine Etkileri”, VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa/Türkiye, 28-29 Kasım 2016.

Kent Konseylerinin Belediye Meclisinde Alınan Kararlar Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması: Bursa Örneği, World Health Sport Tourism Congress Exhibition (HESTOUREX), Antalya/Türkiye, 06-09 Nisan 2017. (Şevki Çelik ile birlikte).

Vatandaşların E-Katılım Potansiyelinin Araştırılması: Bursa Örneği”, World Health Sport Tourism Congress Exhibition (HESTOUREX), Antalya/Türkiye, 06-09 Nisan 2017. (Serkan İnam ile birlikte).

Çınar, M. ve Durak, D. “6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının Vatandaşların Görüşleri Perspektifinde Değerlendirilmesi: Bursa Örneği”, World Health Sport Tourism Congress Exhibition (HESTOUREX), Antalya/Türkiye, 06-09 Nisan 2017. (Dilek Durak ile birlikte).

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Yenilenebilir Enerji Bağlamında Bir Öneri, Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep/Türkiye, 11-14 Mayıs 2017. (Ramazan Öz ile birlikte).

Terör Olaylarının Döviz Piyasası Oynaklığı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep/Türkiye, 11-14 Mayıs 2017. (Aslıhan Yılmaz ile birlikte).

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Araştırılması, 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, Trabzon/Türkiye, 3-5 Ekim 2017. (Lütfü Sizer ile birlikte).

Big-Mac Endeksi Yardımıyla Satın Alma Gücü Paritelerinin İncelenmesi: Panel Veri Uygulaması, 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, Trabzon/Türkiye, 3-5 Ekim 2017. (Atilla Hepkorucu ile birlikte).

The Impact On Unemployment of Socıal Security Contributions: The Empricial Analysis In Turkey, 13th International Conference on Social Sciences, Vienna, Austria, 6-7 October 2017. (Filiz Giray ile birlikte).

Ekonomik Büyüme ve Tarımsal Büyüme Arasındaki Dinamik İlişki: Türkiye ve Hollanda İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz, InTraders: International Conference On International Trade, Sakarya, Türkiye, 10-12 Mayıs 2018. (Eda Palyoş ile birlikte).

Çınar, M., Öz, R. “Türkiye’de Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi (İZCEAS), İzmir /Türkiye, 5-8 Aralık 2018. (Ramazan Öz ile birlikte).

Çınar, M., Öz, R. “Hizmet Sektörü İçin Ücret Tahmini: İnsan Sermayesi Modeli”, İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi (İZCEAS), İzmir /Türkiye, 5-8 Aralık 2018. (Ramazan Öz ile birlikte).

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Polis Suç Veritabanının İstatistiksel ve Ekonometrik Duyarlılık Analizleri, Proje No: 2002/61 (Mustafa Sevüktekin, Ayşe Oğuzlar ve Z. Berna Aydın ile birlikte).

Proje Adı: “Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profillerinin Ekonometrik Modeller Yardımı ile Belirlenmesi”, Proje No: UAP(İ)-2011/82 (Mustafa Sevüktekin ve Işın Çetin ile birlikte).

Proje Adı: “Kobi'lere Yönelik Ar-Ge Teşvikleri ve Bu Teşviklerin Bursa Ekonomisine Katkısı”, Proje No: KUAP(İ)-2012/67. (Filiz Giray, Mehmet Yüce, Simla Güzel ile birlikte).

Proje Adı: “Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Yöneticiler ve Vatandaşlar Perspektifinden E-Devletin Benimsenmesi: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Proje No: KUAP(İ)-2015/31 (Bekir Parlak ve Fatih Gürses ile birlikte).

Proje Adı: “Bursa Sanayisinde Sektörel Ücret Tahmini ve Verimlilik”, Proje No: OUAP(İ)-2016/7

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [9.041]