Prof. Dr. Kadir Yasin ERYİĞİT

Bölümü

Ekonometri

Anabilim Dalı

Ekonometri

Unvanı

Prof.Dr.

E-mail adresi

kyeryigit@uludag.edu.tr

Telefon

0224 294 11 35

 

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı

Lisans

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü

Orta Öğrenim

Bakırköy Kemal Hasoğlu Lisesi

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük

2017

Doçentlik

2012

Yardımcı Doçentlik

2011

Araştırma Görevliliği

2000

Yabancı Dil:

İngilizce

 

Yayınlar

Makaleler 

‘Estimating the economic effects of deregulation: Evidence from the Turkish airline industry’, Journal of Transport Economics and Policy, 52(4), 1-23, 2018, (with Çetin, T.).

‘The impact of the logistic sector on competitiveness in the presence of structural breaks: A study on Turkey’, The Journal of Social Sciences Research, 4(11), 246-256, 2018, (with Keser, H. Y.).

‘Local financial development and capital accumulations: Evidence from Turkey’, Panoeconomicus, 62, 339-360, 2015, (with Balı, S. & Dülgeroğlu, E.)

‘Determinants of e-democracy adoption in Turkish municipalities: An analysis for spatial diffusion effect’, Local Government Studies, 41(3), 445-469, 2015, (with Sobacı, M. Z.).

‘The economic effects of government regulation: evidence from the New York taxicab market’, Transport Policy, 25, 169-177, 2013, (with Çetin, T.).

‘The long-run linkages between education, health and defence expenditures, and economic growth: Evidence from Turkey’, Defence and Peace Economics, 23(6), 559-574, 2012, (with Balı, S. & Selen, U.).

‘Testing for spatial market integration and law of one price in Turkish wheat markets’, Quality&Quantity International Journal of Methodology, 45(6), 1519-1530, 2011, (with Karaman, S.).

‘Estimating the effects of entry regulation in the Istanbul taxicab market’, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 45(6), 476-484, 2011, (with Çetin, T.).

‘A thresold regression estimation of Philips Curve: Turkey case’, Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 7, 29-47, 2012, (with Arabacı, Ö.).

‘Determining factors hindering university-industry collaboration: An analysis from the perspective of academicians in the context of entrepreneurial science paradigm’, International Journal of Social Inquiry, 4(1), 185-213, 2011 (with Kaymaz, K.).

‘Yapısal kırılmalarin varlığında, Wagner Kanunu Türkiye için geçerli mi?’, Maliye Dergisi, 156,  177–198, 2009 (Selen, U. ile birlikte).

‘Reel döviz kuru ve ticarete konu olmayan mallar: Gölge değişken yaklaşimi’, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 27(2), 25-49, 2008.

Uluslararası Kitap Bölümleri

Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth: The Case of Turkey’, in Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, eds. Olgu, Ö; Dinçer, H. & Hacıoğlu, Ü., IGI Global, Hersey, PA, USA, 331-348, 2014, (with Balı, S.). 

‘The net effect of social media on election results: the case of Twitter in 2014 Turkish local elections’, in Social Media and Local Governments Theory and Practice, ed. Sobacı, M. Z., Springer, Switzerland, 265-279, 2015, (with Sobacı, M. Z.).

Working Papers

‘Estimating the Economic Effects of Deregulation: Evidence from the Turkish Airline Industry’, Koç University-TÜSIAD Economic Research Forum Working Paper Series, Working Paper No: 1525, November, 2015, (with Çetin, T.).

Konferanslar    

‘Testing international parity conditions for Turkey: A multivariate cointegration analysis in the presence of structural breaks’, 11th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2017”, June 17-18, 2017, Sydney, Australia, 2017.

‘The effect of human resource development on the firm growth: Evidence from Turkish automotive industry’ West East Institute International European Academic Conference on Business & Economics, November 14-16, Rome, Italy, 2016, (with, Kaymaz, K.).

‘Exchange rates and monetary fundamentals: a long-run analysis in the presence of structural breaks’, West East Institute International European Academic Conference on Business & Economics, November 14-16, Rome, Italy, 2016, (with, Durmuşoğlu, V. & Uzuner, Ö.).

‘Real Exchange Rates and Non-Traded Good Prices: A Proxy Approach for Turkey’, Annual Spanish Business Research Conference, May 26-27, Barcelona, Spain, 2016, (with Uzuner, Ö.).

‘Measuring the Economic Effects of Deregulation: Evidence from the Turkish Airline Industry’, Annual Meeting of American Law and Economics Association, May 15-16, New York, USA, 2015, (with Çetin, T.).

‘The effects of economic regulation: Evidence from the Istanbul and New York taxicab markets’, 17th Annual Conference of The International Society for New Institutional Economics, June 20-22, Florence, Italy, 2013, (with Çetin, T. & Çetinkaya, A. K.).

‘A regional development index proposal for NUTS2 level region in Turkey’, 6th International Conference for Innovation and Regional Development, June 20-21, Istanbul, Turkey, 2013,   (with Pauli Arslan, E.; Dalgıç, Y.; Cülfik, M. S. & Alan, J.).

‘Long–run linkages between financial development, openness and economic growth in Turkey’, 9th Eurasia Business and Economics Society Conference, January 11 - 13, Rome, Italy, 2013, (with Balı, S.).

‘Local financial development and capital accumulations: Evidence from Turkey’, European Economics and Finance Society 11th Annual Conference, June 14 – 17, Istanbul, Turkey, 2012, (with Dulgeroğlu, E.; Balı, S. & Gayğusuz, F.).

‘The role of physical, human and social capital in financial development differences: An analysis of Turkish provinces’, 51th European Congress of the Regional Association International, 30 August-3 September, Barcelona, Spain, 2011, (with Dulgeroğlu, E.; Balı, S. & Gayğusuz, F.).

‘A threshold regression estimation of phillips curve: Evidence from Turkey’, Society for the Study of Emerging Markets EuroConference 2010 Challenges and Opportunities in Emerging Markets. July 16-18, Milas, Turkey, 2010, (with Arabacı, Ö.).

‘Modelling the relationship between defence, non-defence expenditures and inflation within a threshold regression: Evidence from Turkey” 14th Annual International Conference on Economics and Security June 17-18, Izmir University of Economics, Izmir, Turkey,  2010, (with Balı, S.).

‘Terrorism and stock market volatility dynamics in Turkey: A DCC analysis’, 13th Annual International Conference on Economics and Security, June 24-26, Thessaloniki, Greece, 2009, (with Balı, S.).

‘The long-run linkages between education, health and defence expenditures, and economic growth: Evidence from Turkey’, 13th Annual International Conference on Economics and Security, June 24-26,  Thessaloniki, Greece, 2009, (with Balı, S. & Selen, U.).

‘The effects of market competition and computer-aided manufacturing on use of multiple performance measures: Evidence from Turkey’, Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, June 13-15, Istanbul, Turkey, 2008, (with Aydın, Z. B.).

‘Potential linkages between defence, education and economic growth: evidence from Turkey’, 12th Annual International Conference on Economics and Security,  June 11-13, Ankara, Turkey, 2008, (with Balı, S.).

‘Macroeconomic linkages between high-tech innovation, economic growth and trade: Evidence from Turkey’, International 6th Knowledge, Economy & Management Congress, December 26-28, Istanbul, Turkey, 2007, (with Balı, S.).

‘Cotton market efficiency: Turkey, the U.S. and Greece’, World Cotton Research Conference-4, August 9-14, Lubbock-Texas, USA, 2007, (with Karaman, S. & Nacak, P.).

‘Price Linkages in World Cotton Markets and Cointegration Tests, Structural Breaks’, World Cotton Research Conference-4, August 9-14, Lubbock-Texas, USA, 2007, (with Karaman, S. & Nacak, P.).

‘Demographic transition and economic growth in Turkey’, Conference on Business Management and Economics’07, June 13-17, Izmir, Turkey, 2007, (with Balı, S).

Projeler

‘Testing international parity conditions for Turkey: A multivariate cointegration analysis in the presence of structural breaks’, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, No: 1059B191501785, Dunedin, New Zealand, 2018, (with Haug, A.)

‘Türkiye Bölge ve İl Düzeylerine Göre Süt Sığırcılığı  Sektörü Dinamiklerinin Mekânsal Analizi’ TÜBİTAK, No113K734, Antalya, Turkiye, 2014, (Karaman, S. ile birlikte).

‘Finansal gelişme farkliliklarinda fiziksel, beşeri ve sosyal sermayenin rolü: Türkiye için iller düzeyinde bir analiz’, TÜBİTAK, No: 110K295, Bursa, Turkiye, 2012, (Dulgeroğlu, E.; Balı, S. & Gayğusuz, F. ile birlikte).

‘Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği’ TİSK Yayın No: 219, Ankara (2002) (Aytaç, S., M. Sevüktekin, Ö. Işığıçok, N. Bayram ve S. Yıldız ile birlikte)

‘Polis suç veri tabanının statsitiksel ve ekonometrik duyarlılık analizi’ Statistical and econometric sensibility analysis of police crime database’, Uludağ Üniversitesi – Bursa Emniyet Müdürlüğü, No: 2002/61, Bursa, Turkiye, 2002, (Sevuktekin, M.; Oğuzlar, A., & Aydın, Z. B. ile birlikte).

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [10.464]