Prof. Dr. H. Kemal SEZEN

Bölüm

Ekonometri

Anabilim Dalı

Yöneylem Araştırması

Ünvanı

Prof.Dr.

E-mail adresi

kemal@uludag.edu.tr                http://homepage.uludag.edu.tr/~kemal/

Telefon

0 224 294 11 13

 

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri/ Yöneylem

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Ekonometri/ Yöneylem

Lisans

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Ekonometri

Orta Öğretim

Germencik Lisesi

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlüğü

2000

Doçentliği

1993

Yardımcı Doçentliği

1991

Araştırma Görevliliği

1985

Yabancı Dil :

French, English

 

YAYINLAR

KİTAPLAR

Excel 2010 & VBA : Kullanım ve Programlama, Sentez Yayın Dağıtım, 2012,Bursa.

Yöneylem Araştırmasında Benzetim, Çev.H.Kemal Sezen,M.Murat Günel, Ekin Kitabevi, Bursa, 2009

Yöneylem Araştırması,   H. Kemal Sezen, Ekin Kitabevi, Bursa, 2004

Bilgisayara Giriş ve MS Office 2000, Marmara kitabevi yayınları, Bursa, 2000.

H. Kemal Sezen ve Erkan Işığıçok, Bilgisayara Giriş ve PC’nin temelleri, Alfa Basım yayım Dağıtım, İstanbul, 1996.

H.Kemal Sezen, Kuyruk Teorisi, Ders Notu, Marmara Kitabevi yayınları, 1998.

H.Kemal Sezen, Microsoft Excel, Ders Notu, Marmara Kitabevi yayınları, Bursa,1999.

H.Kemal Sezen, Dinamik programlama, Ekin Kitabevi yayınları, Bursa, 1998.

H. Kemal Sezen ve Erkan Işığıçok, Bilgisayarın ABC’si 2, Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 1998.

H. Kemal Sezen ve Erkan Işığıçok, Bilgisayarın ABC’si 1, Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 1997.

H. Kemal Sezen ve Erkan Işığıçok, Lotus 123, Ekin  Kitabevi yayınları, Bursa, 1995.

H.Kemal Sezen, Doğrusal Olmayan Programlama, Marmara Kitabevi yayınları,  Bursa, 1998. 

Dr. Mustafa Aytaç ve H.Kemal Sezen, Bilgisayar Programlama ve Fortran 77, Örnek Kitabevi, Bursa, 1988.

MAKALELER

H.Kemal Sezen, Şule Kaya, Murat Günal, Hastane kliniğinde kaynak dengeleme amaçlı bir benzetim modeli uygulaması, UÜİİBF dergisi, Haziran 2012, Bursa.

Telsepet Üretim Sürecinde Pert Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt 14, sayı 1-2, 1993.

Üretim sistemlerinde negatif sapmalı hedef programlama uygulaması, UÜİİBF dergisi, cilt xxv say1, haziran 2006

6.Montaj tipi süreçlerde üretimin ençoklanmasına ilişkin bir tamsayılı doğrusal programlama uygulaması, UÜİİBF dergisi, cilt xxv say1, haziran 2006

Taktik Düzey İşgücü Gereksinimlerinin Belirlenmesinde Bir Araç: Bütünleşik Üretim Planlama Sistem Analizi, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt :16, Sayı:1. 1998.

Karar Alma Problemleri ve Karar Ağacı Analizi, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, sayı:2, 1998.

Malzeme Gereksinim Planlama Sistem Analizi ve Bir Uygulama,  U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt :16, Sayı:1. 1998

İskontolu Bir Satınalma Problemi İçin Karar Ağacı Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, sayı:2, 1998.

Getiri Değerini En İyileyen Sıralama (Atama) Problemi İçin Klasik Dal ve Sınır Algoritması Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, sayı 3, 1998.

Gecikme Cezası İçeren Üretim Sıralama Problemine Sıçramalı İzleme Yaklaşımı Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, sayı 4, 1998.

Gecikme Cezası İçeren Üretim Sıralama Problemine Geri İzleme Yaklaşımı Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, sayı 4, 1998.

Getiri Değerleri Olasılıklı  Bir Stokastik Dinamik Programlama Uygulaması, Marmara Üniv.İstatistik ve Ekonometri araştırma ve Uygulama Merkezi dergisi, 1998 sayısı.

Mağaza Yerleşim Projesinde Pert Uygulaması, Marmara Üniv. İstatistik ve Ekonometri araştırma ve Uygulama Merkezi dergisi, 1998 sayısı.

Bir Optimum Dilimleme Problemi Uygulaması, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 17, sayı:4, 1999.

Tamsayılı Doğrusal Programlama Yaklaşımı Kullanılarak En Yüksek Üretim Kapasitesinin   Belirlenmesi, U.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, Cilt XII, sayı 1-2, Mart-Kasım 1991.

Geri İzleme Yöntemi Kullanılarak İşlerin Presde İşlenme Sırasının Belirlenmesi, D.E.Ü,İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 1993.

Dinamik Programlama Yöntemi ve Cam Üretimine Bir Uygulama Denemesi, U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, 1993.

KONGRE FAALİYETLERİ

H.Kemal Sezen, Sule Kaya, Murat M. Günal, A Simulation Model Application For Balancing Resource Levels And Patient Waiting Times In A University Hospital’s Ear-Nose-Throat Clinic, 1 International Interdisciplinary Social Inquiry Conference – IISIC 2012, 17- 21 June 2012, Bursa.
H.Kemal SEZEN, Işın ÇETİN, Simulation Model Verification and Validitation (LBD), 1 International Interdisciplinary Social Inquiry Conference – IISIC 2012, 17- 21 June 2012, Bursa.

Montaj Türü Üretim Sistemlerinde Kapasite Kontrolu, YAEM’98 Ulusal Kongresi, Ankara, 1998.

Kocaeli House Requirements, General Indicators According With The Factors That Affects Houses Demand, Fizibilite çalışması,1999, Bursa.

Bursa İli 1991 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçlarının Seçim Çevresi ve Çevre Baraj Oranı Açısından Analizi, DİE Araştirma Sempozyumu’92, Ankara, 1992

Üretim Kapasitesinin Belirlenmesine İlişkin Bir Model Denemesi, III Ulusal Ekonometri ve istatistik sempozyumu, 29-30 mayıs 1997, Bursa.

A Linear Programming Application For Maximum Production Level And Capacity Utilization Rate., Management  of The Firm in The Light Of Theary and Practics adlı Konferans, Bialystok/Polonya, 1996. (Bildirinin ayrıca Polish dilinde çevirisi yapılıp sempozyum kitapçığında bastırılmıştır.(Stosowanie Programowania Liniowego na maksymalizacje Produkcji i stopy wykorzystania zdolnosci, produkcyjnej"

12-15, September 2006., AIRO 2006  (XXVII Annual Conference of the Italian Operations Research Society ) University of Bologna Cesena/ Italy, Paper: The Application Of Multi-Objective Production Planning At The Confection  Firm

6th-8th  September  2006 , Operations Research 2006 Univeersitat Karlsruhe/Germany , Paper:  The Formulating Semi-Product Balance Equations At Job Shops.

27th- May -  4th  June   2006, The management of innovations theory and practice Bialystok/ Polonya  , Paper: "A Simulation  Study For A Company’s Inventory Policy "

18-19 Ekim 2007, Warsaw university of Technology, Faculty of Transport. EUFW7 çerçevesinde Avrupada ulaştırmanın koordinasyonu. 

H.Kemal Sezen, Selim Tüzüntürk,Türkiye Ekonomisinin 2012 Yılına İlişkin Çoğaltan Katsayılarının Ve Faktör Yoğunluklarının Kestirimi, 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya 28-30 mayıs 2010

H.Kemal Sezen, Dilek Murat,  Rassallık testleri ve  Pi sayısı için bir uygulama, 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya 28-30 mayıs 2010

H.Kemal Sezen, Arzu Eren, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığına İlişkin Gelir Belirleme Benzetim Uygulaması, 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya 28-30 mayıs 2010

H.Kemal Sezen, Ş.Kaya, M.Gunal, E.Çakmak, S.Onart,  Simulation Project for an Ear-Nose-Throat Clinic, ORAHS 2010, Genova, İtaly, 18-23 July 2010

H.Kemal Sezen, Türkiyede gelir dağılımı verilerine ilişkin bir araştırma,  28-30 Mayıs 2008, Dokuzuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası.

H.Kemal Sezen, A.G.Dilek Murat,  Türkiye ekonomisine ilişkin faktör yoğunlukları ve çoğaltan katsayılarının belirlenmesi , 28-30 Mayıs 2008, Dokuzuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası.

H.Kemal Sezen, Selim Tüzüntürk, Ahmet Öztürk, 2010 yılına ilişkin ihracata bağlı sektörel ve makroekonomik büyüklüklerin belirlenmesi, 28-30 Mayıs 2008, Dokuzuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası.

15 Mart 2007, Lancaster University, UK, “A Conceptual Model Design Of the Monte-Carlo Simulation For Inventory Decisions, How Can Decision Makers Be Encouraged To Undertake Computer Simulations Themselves”

24-25 mayıs 2007, Ekonometri –istatistik sempozyumu, Malatya ,bildiri:  “Yöneticilerin Karar Verme Sürecine Yardımcı Bir Araç Olarak Benzetim Tekniği Ve Kullanımını Kısıtlayan Etkenler”

2-4 temmuz 2007, Yöneylem Araştırması Kongresi, İzmir, bildiri: “Envanter Kararları İçin Monte Carlo Benzetim Yöntemine İlişkin Kavramsal Bir Tasarım Ve Bir  Prototip  Geliştirme”
DİĞER

Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi (TAYAP) Araştırma Projesi; 19 Kasım 2013-18 Kasım 2014

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.504]