Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN

Bölümü

EKONOMETRİ

Anabilim Dalı

EKONOMETRİ

Unvanı

PROF. DR.

E-mail adresi

sevuktekin@uludag.edu.tr

Telefon

0224 2941123

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

 ULUDAĞ Ü. SOSYAL BİLİMLER ENST.

Yüksek Lisans

 ULUDAĞ Ü. SOSYAL BİLİMLER ENST.

Lisans

 BURSA Ü. İKTİSADİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Orta Öğrenim

 ERZURUM LİSESİ

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük

 2002

Doçentlik

 1995

Yardımcı Doçentlik

 1991

Araştırma Görevliliği

 1983

Yabancı Dil

 İNGİLİZCE

YAYINLAR

KİTAPLAR

1. Sevüktekin, M., Bilgisayara Giriş ve Bilgisayar Kullanımı, Bursa: 1996, (Ders Kitabı)

2. Sevüktekin, M., Ekonometrik Önraporlama Modelleri, Bursa: 1996. (Ders Kitabı)

3. Aytaç, M., M. Sevüktekin ve E. Işığıçok, Sosyal Bilimlerde Matematik-I, İstanbul: Nesil Matbaacılık A.Ş., 1995.

4. Aytaç, M., M. Sevüktekin ve E. Işığıçok, Sosyal Bilimlerde Matematik-II, İstanbul: Nesil Matbaacılık A.Ş., 1996.

5. Sevüktekin, M., Ekonometrik Çözümlemede Bilgisayar Kullanımı, Bursa: 1996. (Ders Kitabı)

6. Aytaç, M., M. Sevüktekin ve E. Işığıçok, Sosyal Bilimlerde Matematik,İkinci Baskı, Bursa: Ezgi Kitapevi, 1998.

7. Sevüktekin, M., Ekonometrik Model Kurma Teknikleri, Bursa: VİPAŞ, 2000.

8. Sevüktekin, M., İktisatta Matematik Kullanımı, Bursa: VİPAŞ, 2001.

9. Sevüktekin, M. ve S. Aytaç, Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği, Ankara: TİSK, 2002.

10. Aytaç, M., M. Sevüktekin ve E. Işığıçok, Temel Matematik-I, Bursa: VİPAŞ, 2003.

11. Sevüktekin, M., ve M. Nargeleçekenler, Zaman Serileri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005.

12. Sevüktekin, M., A. Oğuzlar, Z. B. Aydın ve M. Nargeleçekenler, Polis Suç Veritabanının İstatistiksel ve Ekonometrik Duyarlılık Analizleri, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2007

13.  Sevüktekin, M., ve M. Nargeleçekenler, Ekonometrik Zaman Serileri Analiz:EViews Uygulamalı, Geliştirilmiş İkinci Baskı , Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007

14. Aytaç, M., M. Sevüktekin ve E. Işığıçok, Sosyal Bilimlerde Matematik,  Geliştirilmiş Dördüncü Baskı, Bursa: Ezgi Kitapevi, 2008

15. Sevüktekin, M., ve M. Nargeleçekenler, Ekonometrik Zaman Serileri Analiz:EViews Uygulamalı, Geliştirilmiş Üçüncü Baskı , Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010.

16. Aytaç, M., M. Sevüktekin ve E. Işığıçok, Sosyal Bilimlerde Matematik, Beşinci Baskı, Bursa: Ezgi Kitapevi, 2010.

17. Sevüktekin, M. ve Z. Başkaya, Matematiksel Analiz: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları, Dora Yayıncılık Ltd. Şti., 2011 (Baskıda)

MAKALELER

1.  Sevüktekin, M. , “Nitel Önraporlama Teknikleri,” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, VII, 2, ss.195-201, 1986.

2.  Sevüktekin, M. , “Ekonometrik Araştırmalarda Verilerin Kullanılması-I,”
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, IX, 1-2, ss. 219-17, 1986.

3.  Sevüktekin, M.,”Ekonometrik Araştırmalarda Verilerin Kullanılması-II,”
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, X, 1-2, ss.117-27, 1989.

4.  Sevüktekin, M., “Regresyon Modellerinde Kukla Değişkenlerin Rolü,” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, XI, 1-2, ss.119-40, 1990.

5.  Sevüktekin, M., “Ekonometrik Bir Çalışmanın Hazırlanışı,”  Prof. Dr. Orhan TUNA’ya Armağan içerisinde, ss. 346-64, İstanbul, 1991.

6.  Sevüktekin, M., “Kukla Değişkenlerin Değişik Kullanımları,” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XII, 1-2, ss. 137-57, 1991.

7.  Sevüktekin, M., “Ekonometrik Simulasyon Modelleri,” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XIII, 1-2, ss. 229-64, 1992.

8.  Sevüktekin, M., “Model Kararlılığının Belirlenmesi için bir Test: CUSUM ve CUSUMSQ Testi,”  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, II, ss. 313-21, 1995

9. Sevüktekin, M., “Model Nedir?, Ekonomik Model,  Ekonometrik Model, Tahmin, Tahminci,…” Sosyal Bilimler Ansiklopedisi içerisinde, Risale Yayınları, İstanbul, 1988.

10. Sevüktekin, M., “Niteliksel Tercih Modelleri: Probit, Logit, ve Alternatif bir Çözüm Olarak Poisson Modeli Tahminlerinin Karşılaştırılması,” II. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri içerisinde, İzmir, ss. 23-39, 1995.

11. Sevüktekin, M., “Parametrik Olmayan Spesifikasyon Testi: Türkiye 1970-1997 Dönemi Para Talebi Modeli için bir Uygulama,” III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri içerisinde, Bursa, ss. 665-678, 1997.

12. Sevüktekin, M., “Censored Regresyon (Tobit Model) Analizi ve Evli Kadın İşgücü Arzı,” IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri içerisinde, İstanbul, ss. 681-694, 1999.

13. Sevüktekin, M. ve M. Nargeleçekenler, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Getiri Volatilitesinin Modellenmesi ve Önraporlanması”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 61, Sayı 4, 2006.

14. Sevüktekin, M., A. Oğuzlar, Z.Berna Aydın ve M. Nargeleçekenler, “Karar Ağacı Yardımıyla Suçluların Özelliklerinin Belirlenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, Cilt 21, Sayı 6, 235-245, 2007.

15. Sevüktekin, M., A. Oğuzlar, Z.Berna Aydın ve M. Nargeleçekenler, “Çocuk Bürosuna İlişkin Suçlu Profili: Bursa Örneği”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt 24, Sayı 1, 1-14, 2005.

16. Sevüktekin, M. ve M. Nargeleçekenler, “Can We Forecast Return National Financial Index for Istanbul Stock Exchange”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 115-128,  2005.

17. Sevüktekin, M. ve M. Nargeleçekenler, “Türkiye’de İMKB ve Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi”, VIII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri içerisinde, Malatya, 2007.

18. Sevüktekin, M. ve M. Nargeleçekenler, “Finansal Faktörlerin Reel Para Talebi Üzerindeki Rolü”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 18, 45-61, Aralık 2007.

19. Sevüktekin, M. ve M. Nargeleçekenler, “Amerika’daki Borsalar IMKB’yi Etkiliyor mu?”, IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri içerisinde, Kuşadası, 2008.

20. Nargeleçekenler, M. ve M. Sevüktekin, “İşsizlik Oranı İçin Histeri (Hysteresis) Testi: Panel Veri Yaklaşımı”, IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri içerisinde, Kuşadası, 2008.

21. Sevüktekin, M. ve M. Nargeleçekenler, “Türkiye ve Amerika’daki Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 45, Sayı 520, 15-23, 2008.

22. Sevüktekin, M., F. Giray and M. Nargeleçekenler, “A Cross Countries Comparison of Corruption and Public Expenditures: A Panel Data Approach”, International Journal of Public Administration, Cilt 33, Sayı 3,140-150, 2010.

KONGRE FAALİYETLERİ

Nargeleçekenler, M. ve M. Sevüktekin, “Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz”, X. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Palandöken/Erzurum, 27-29 Mayıs 2009.

Nargeleçekenler, M. ve M. Sevüktekin, “Dünya Borsaları ve Rassal Yürüyüş Süreci: Karşılaştırmalı Panel Veri Yaklaşımı”, X. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Palandöken/Erzurum, 27-29 Mayıs 2009.

Başa dön.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [7.220]