Arş. Gör. Dr. Ulviye TÜFEKÇİ

 

Bölümü                                  : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

Anabilim Dalı                         : Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

E-Posta Adresi                       : utufekci@uludag.edu.tr , tufekciulviye@gmail.com

Telefon (İş)                           : 0224 294 1080

 

Öğrenim Bilgisi

Doktora

2016 - 2021

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)

 

Yüksek Lisans

2013 - 2016

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL)

 

Lisans

2008 - 2011

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

 

Ön Lisans

2006 - 2008

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU/DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

 

 

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013 – Devam Ediyor

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler

1

 

Araştırmacı, Metal Sanayinde Çalışan Kadınların Sağlık ve Güvenlik Açısından Risk Faktörlerinin Belirlenmesi TÜRK METAL Sendikası İle Sektör İşbirliği Projesi BAP USİP İ 2014 7, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 15/08/2014 - 12/07/2016 (ULUSAL)

 

 

Eserler

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1

Metal Sanayiinde Çalışan Kadınların Sağlık ve Güvenlik Açısından Risk Faktörleri (2018), AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL, ÖZOK AHMET FAHRİ, YAMANKARADENİZ NURETTİN, ÇANKAYA OĞUZHAN, AKALP HÜSRE GİZEM, GÖKÇE AHMET, TÜFEKÇİ ÜLVİYE, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları, ISBN: 978-975-6610-75-6, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1

Çalışma Yaşamında Davranış, Bölüm adı:(Tükenmişlik) (2018), KESER AŞKIN, TÜFEKÇİ ÜLVİYE,  Umuttepe Yayınevi, Editör: Aşkın Keser/Gözde Yılmaz/Senay Yürür, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 664, ISBN:9786052012512, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1

YILDIZ BAĞDOĞAN SELVER, TÜFEKÇİ ÜLVİYE, ÖNGEN BİLİR KADRİYE BURCU, AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL (2020).  Tükenmişlik ve İşe İlişkin Duygular Arasında İş Stresinin Aracı Rolü: Kamu Çalışanları Örneği.  Journal of Economy Culture and Society(61), 189-205., Doi: 10.26650/JECS2019-0077

 

2

AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL, TÜFEKÇİ ÜLVİYE (2018).  Hasta Bina Sendromunun Azaltılmasında Ergonomik Önlemlerin Önemi.  Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(0), 137-142., Doi: 10.21923/jesd.364415

 

3

ÖNGEN BİLİR KADRİYE BURCU, TÜFEKÇİ ÜLVİYE, AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL (2018).  İşe İlişkin Duyguların İşten Ayrılma Niyetine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi.  ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 20(3), 53-66., Doi: 10.4026/isguc.466681

 

4

ALPER YUSUF, AÇIK DUYGU, TÜFEKÇİ ÜLVİYE (2018).  Sosyal Güvenlikte Yeni Yol Arayışı: “Risk Temelli Sosyal Güvenlik Anlayışından Herkes İçin, Hayat Boyu Sosyal Güvenlik Anlayışına”.  ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 20(5), 389-404., Doi: 10.4026/isguc.473622

 

5

AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL, ÖZOK AHMET FAHRİ, YAMANKARADENİZ NURETTİN, AKALP GİZEM, ÇANKAYA OĞUZHAN, GÖKÇE AHMET, TÜFEKÇİ ÜLVİYE (2017).  İSG Kültürü Oluşmasında Metal Sanayinde Çalışan Kadınların Risk Algısı Üzerine Bir Araştırma.  Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(0), 59, Doi: 10.21923/jesd.77231

 

6

TÜFEKÇİ ÜLVİYE, GÖKÇE AHMET (2015).  Metal Sanayinde Çalışan Kadınlar Arasında Algılanan Bir Risk Faktörü Olarak Psiko-Sosyal Riskler.  Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 301-307.

 

7

AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL, ÖZOK AHMET FAHRİ, YAMANKARADENİZ NURETTİN, AKALP HÜSRE GİZEM, ÇANKAYA OĞUZHAN, GÖKÇE AHMET, TÜFEKÇİ ÜLVİYE, PARÇALI ADNAN, SNAET CEM (2015). Metal Endüstrisinde Çalışan Kadın İşçiler Arasında Algılanan Risk faktörleri.  Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

 

8

AKALP HÜSRE GİZEM, AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL, YAMANKARADENİZ NURETTİN, ÇANKAYA OĞUZHAN, GÖKÇE AHMET, TÜFEKÇİ ÜLVİYE (2015).  Perceived Safety Culture and Occupational Risk Factors Among Women in Metal Industries: A Study in Turkey.  Procedia Manufacturing, 3, 4956-4963. Doi: 10.1016/j.promfg.2015.07.640

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1

TÜFEKÇİ ÜLVİYE, KESER AŞKIN (2019).  Çalışanların İş Tatminlerinde Ödül ve Çabanın Etkisi: Bursa’da Bir Kamu Kurumu Örneği.  3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

2

KARAALİ GİZEM BURCU, ŞAHİN DAMLA, KARİMAN SELAMİ, TÜFEKÇİ ÜLVİYE, KESER AŞKIN (2018).  İş Yükü Düzeyinin Örgütsel Bağlılığın Farklı Boyutlarına Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması.  International Conference On Empirical Economics Social Sciences (ICEESS’xx 18) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

3

AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL, YAMANKARADENİZ NURETTİN, TÜFEKÇİ ÜLVİYE, SAKLANGIÇ UĞUR (2018).  Hasta Bina Sendromunda Psiko-sosyal Faktörlerin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: AVM Örneği.  9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

4

TÜFEKÇİ ÜLVİYE, AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL (2018).  ÇALIŞAN SAĞLIĞI AÇISINDAN STRES VE TÜKENMİŞLİK: KAMU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ.  9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

5

TEMEL KEMAL, TÜFEKÇİ ÜLVİYE (2018).  Türkiye’de Göçmen Ve Mültecilere Yönelik Sosyal Yardım Politikasında Yapısal Dönüşüm.  1. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

6

GÖKÇE AHMET, TÜFEKÇİ ÜLVİYE, AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL (2017). Sendikaların İş Sağlığı Ve Güvenliğindeki Önemi: Metal İş Kolunda Nitel Bir Araştırma.  2. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

7

AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL, TÜFEKÇİ ÜLVİYE, GÖKÇE AHMET, ÖNGEN BİLİR KADRİYE BURCU (2017).  Çalışan Sağlığı Açısından İşe İlişkin İyilik Hali, İşe İlişkin Kısıtlar Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.  2. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

8

TÜFEKÇİ ÜLVİYE, KESER AŞKIN, YÜRÜR SENAY (2017).  Could Be Prevented Counterproductive Behaviors By Improving Employee Commitment? Evidence From Turkey.  The 2017 ICBTS International Academic Research Conference at Madrid Spain (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

9

TÜFEKÇİ ÜLVİYE, KARADUMAN ŞÜKRAN, KESER AŞKIN (2016).  A Study To Determine The Relationships Between Job And Life Satisfaction And Psychological Well Being.  International Academic Multidisciplinary Research Conference 2016, 321-332. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

10

AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL, GÖKÇE AHMET, TÜFEKÇİ ÜLVİYE (2016).  Metal Sanayinde Çalışan Kadınlarda Atıf Kuramı Değerlendirmesi Çerçevesinde Psiko-Sosyal Riskler Bir Odak Grup Çalışması.  8. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1

 

AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL, ÖZOK AHMET FAHRİ, YAMANKARADENİZ NURETTİN, GÖKÇE AHMET, ÇANKAYA OĞUZHAN, AKALP HÜSRE GİZEM, TÜFEKÇİ ÜLVİYE (2018).  Metal Sanayiinde Çalışan Kadınların Ergonomik Risk Algısı: Bir Araştırma.  ERGONOMİ, 1(1), 29-38.

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1

AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL, TÜFEKÇİ YAMAN ÜLVİYE, KESER AŞKIN, YILDIZ BAĞDOĞAN SELVER (2019).  İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasında Rol Belirsizliğinin Aracı Rolünün İncelenmesi.  7. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

2

TÜFEKÇİ ÜLVİYE, YILDIZ BAĞDOĞAN SELVER, KESER AŞKIN (2016).  Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.  4. Örgütsel Davranış Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.737]