Arş. Gör. Burak Faik EMİRGİL

Bölümü

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Anabilim Dalı

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Unvanı

 Araştırma Görevlisi

E-mail adresi

 emirgil@uludag.edu.tr

Telefon

 +90 224 2941181

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Yüksek Lisans

 Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Lisans

 Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Orta Öğrenim

 Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

 2006 –

Yabancı Dil:

 İngilizce

YAYINLAR

KİTAP

Emirgil, B. F. (2019). Okuldan İşe Geçiş: Türkiye’de Eğitimden Ayrılan Gençlerin İşgücü Piyasası İle Bütünleşme Süreci, Ankara: TAEM Yayınları.

Emirgil, B. F. (2012). “Gençlere Yönelik Sosyal Politikalar”, Sosyal Politika(der. A. Tokol ve Y. Alper), Bursa: Dora Basım-Yayın, s. 312-334.

MAKALELER

Emirgil, B. F., Aca, Z., Işığıçok, Ö. (2014). “Türkiye’de İş ve Meslek Danışmanlığının Etkinliği: Sorun Alanları ve Beklentiler (Bursa Örneği)”, Çalışma ve Toplum, 40 (1), s. 139-162.

Bozkurt, V., Aytaç, S., ve Bondy, J. ve Emirgil B. F. (2011). “Job Satisfaction, Role Overload and Gender in Turkey”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı: 44, s. 49-66.

Baştürk, Ş., Tartanoğlu, Ş. ve Emirgil, B. F. (2011). “’Gerçeğe Çağrı’: Neo-liberal Dönemde Çağrı Merkezi Çalışanlarının Enformel Örgütlenme Pratikleri”, Toplum ve Bilim, Sayı:121, s. 152-173.

Emirgil, B. F. (2010), “Yeni Kapitalizmde Emeği Sorunsallaştırmak: Emeğin Maddi-Olmayan Görünümleri”, Çalışma ve Toplum, 24 (1), s. 221–237.

Işığıçok, Ö. ve Emirgil, B. F. (2009), “Precarious Work Versus Decent Work: The precariousness from the perspectives of service sector employees in Turkey (Case of Bursa)”, Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources, 11 (5), p. 79-94.

Işığıçok, Ö. ve Emirgil, B. F. (2009), “Aktif İşgücü Piyasası Politikaları ve Mesleki Yetiştirme: ‘İşgücü Yetiştirme Kursları’nın Etkinliğinin Bursa İli Örneğinde İncelenmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 57. Kitap, s. 211–231.

Emirgil, B. F. (2009), “Yeni Meslekçi Eğitim Yaklaşımı ve Yeni Meslekçi Paradigmaların Türkiye’deki Yansıması Olarak ‘MEGEP”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56. Kitap, s. 509–534.

KONGRE FAALİYETLERİ

Emirgil, B. F. (2019), “Türkiye’de Okuldan İşe Geçiş: Genç İşgücü Piyasasında Kalıcı Sorunlar, Yeni Yönelimler (2016 Gençlerin İşgücü Geçişi Anketi Analizi)”, Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu, 5-6 Kasım 2019.

Emirgil, B. F. (2017), “Turkey’s National Employment Strategy and Youth: A Critical View to Action Plans”, International Conference on Interdisciplinary Social Sciences (ICISS), Budapest/Hungary, 16-17 June.

Tartanoğlu, Ş., Emirgil, B.F. ve Baştürk, Ş. (2015), “Gendered Precariousness?: Social Prospects of Home-Based Work in Turkey", European Sociological Association Conference - ESA 12th Conference, Prague/Czech Republic, 25-28 August.

Emirgil, B. F., Tartanoğlu, Ş.ve Baştürk, Ş. (2015), "Prekarite ve Görünmezlik Arasında Kadın Emeği", 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Sakarya, 15-17 Mayıs.

Kılkış, İ., Tartanoglu, Ş. ve Emirgil, B.F. (2011), “’Servants of the State’: Public Trade Unionism in Turkey and EU Accession in Turkey”, Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2011, University of Pompeu Fabra, Barcelona/Spain, 1-2 September.

Tartanoğlu, Ş., Baştürk, Ş. ve Emirgil, B. F. (2010), “’Call for Truth’: Informalized Collective Responses of Call Centre Workers at Neo-Liberal Age (The Case of Turkey)”, Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2010, Fafo, Oslo/Norway, 8th-10th September.

Işığıçok, Ö. ve Emirgil, B. F. (2009), “Global Crisis, Local Jobs: The Effects of the Economic Crisis on Local Labour Market in Turkey (The Case of Bursa), 1st International Conference on Critical Issues in Business and Economics (ICIBE), Gümüshane University, Gümüshane/Turkey, 5th-6th November.

Işığıçok, Ö. ve Emirgil, B. F. (2009), “Precarious Work vs. Decent Work: Precariousness From The Perspectives of Service Sector Employees In Turkey (The Case of Bursa)”, Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2009,İstanbul/Turkey, 22th–24th July.

Özgökçeler, S. ve Emirgil, B.F. (2008). “Çalışma Hayatında Romanlar ve Sosyal Dışlanma Sorunsalı (Bursa/Demirkapı Romanları Üzerine Bir İnceleme)”,10. Ulusal ÇEEİ Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 23–25 Mayıs.

Emirgil, B. F. (2008). “Geleceğin ‘İstihdam Edilebilir’ İşgücüne Bakmak: Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Piyasa ve Çalışma Yaşamı Algısı Üzerine Bir Araştırma”, 1. Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 6–8 Kasım.

Özgökçeler, S. ve Emirgil, B. F. (2007), “Social Exclusion & Romanies in Working Life (A Study on Romanies in Demirkapı Neighborhood)”, Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2007, Athens University, Athens/Greece, 26 th–28 th July.

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.163]